Koolitused

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA
LAPSEHOIDJA
HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA, TUGIISIK
PUHASTUSTEENINDAJA
ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID
GRUPP 6
GRUPP 7
GRUPP 8
GRUPP 9
GRUPP 10

PUHASTUSTEENINDAJA

GRUPP 6

GRUPP 7

GRUPP 8

GRUPP 9

GRUPP 10

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA

Erivajadustega laste märkamine ja toetamine koolieelses eas

09.08.17 - 10.08.17

Tartu

110 EUR + km

Koolitus annab ülevaate erivajaduse olemusest ning õpetab märkama, toetama ja arendama probleemidega väikelapsi.

Loe lähemalt

UUS! Imiku hoidmine

05.09.17 - 05.09.17

Tartu

63 EUR + km

Koolitusel saad teadmised ja oskused imikuga tegelemiseks, toitmiseks ja arendamiseks

Loe lähemalt

Loov- ja rollimängud koolieelses eas

22.09.17 - 22.09.17

Tartu

63 EUR + KM

Koolitusel antakse ülevaade mängudest koolieelses eas.

Loe lähemalt

Väikelaste loovtegevused lastega töötajatele

25.09.17 - 25.09.17

Tallinn

72 EUR + km

Loovalt mõtlevad inimesed suudavat uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.

Loe lähemalt

Autismispektrihäirega laste kommunikatsiooni areng ja selle toetamine

27.09.17 - 27.09.17

Tallinn

90 EUR + KM

Koolituse läbinu teab, mis on autism/autismispektrihäire (ASH)/sotsiaalse kommunikatsiooni häire

Loe lähemalt

Väikelaste loovtegevused lastega töötajatele

02.10.17 - 02.10.17

Tartu

72 EUR + km

Loovalt mõtlevad inimesed suudavat uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.

Loe lähemalt

Loov- ja rollimängud koolieelses eas

13.10.17 - 13.10.17

Tallinn

63 EUR + KM

Koolitusel antakse ülevaade mängudest koolieelses eas.

Loe lähemalt

Kuidas vestelda lapse murest nii, et kõik võidavad

23.10.17 - 23.10.17

Tartu

72 EUR + KM

Keskmes on laps ja tema mure. Lapse käitumine on vaid sümptom millestki, mis teda häirib või mida laps veel ei oska.

Loe lähemalt

Liikumisõpetus koolieelses eas

25.10.17 - 25.10.17

Tartu

63 EUR + km

Lapse liigutusoskused ja -võimed on aluseks kehalise arengu ning adekvaatse keha tunnetuse kujunemisele.

Loe lähemalt

Liikumisõpetus koolieelses eas

27.10.17 - 27.10.17

Tallinn

63 EUR + km

Lapse liigutusoskused ja -võimed on aluseks kehalise arengu ning adekvaatse keha tunnetuse kujunemisele.

Loe lähemalt

UUS! Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps

28.11.17 - 28.11.17

Tallinn

95 EUR + km

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemus, äratundmine, sagedamini kaasnevad probleemid, abistamise võimalused

Loe lähemalt

UUS! Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps

29.11.17 - 29.11.17

Tartu

95 EUR + KM

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemus, äratundmine, sagedamini kaasnevad probleemid, abistamise võimalused

Loe lähemalt

UUS! Lapse viha: turvaline toimetulek

14.03.18 - 14.03.18

Tartu

150 EUR + km

Kursusel saad teadmisi tugevatest ja potentsiaalselt ohtliku väljendusega tunnetest ning oskusi nendega toimetulekuks.

Loe lähemalt
Näita rohkem

LAPSEHOIDJA

Lapsehoidjate kursus koos juhendatud praktikaga

08.08.17 - 11.10.17

Tallinn

1446 EUR + km

Õppekava järgib Lapsehoidja, tase 4 kutsestandardis esitatud nõudeid

Loe lähemalt

Lapsehoidjate kursus koos juhendatud praktikaga

15.08.17 - 12.10.17

Tartu

1218 + KM

Õppekava järgib Lapsehoidja, tase 4 kutsestandardis esitatud nõudeid

Loe lähemalt

UUS! Suure hooldusvajadusega lapse hooldamine

13.09.17 - 21.09.17

Tartu

196 EUR + km

Koolitusel saad teadmised ja oskused suure hooldusvajadusega lapse hooldamiseks

Loe lähemalt
Näita rohkem

HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA, TUGIISIK

Töötamise toetamise teenuse täienduskoolitus

03.08.17 - 31.08.17

Tartu

325 EUR + km

Koolitusel saab ülevaate töötamise toetamise teenusest

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja koolitus

09.08.17 - 29.11.17

Tartu

1778 EUR + km

Kursusele ootame inimesi, kes töötavad või plaanivad hakata töötama psüühilise erivajadusega inimestega.

Loe lähemalt

UUS! Tugiisiku koolitus

16.08.17 - 27.10.17

Tartu

1092 EUR + km

Koolitus annab teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja koolitus

21.08.17 - 05.12.17

Tallinn

1778 EUR + km

Kursusele ootame inimesi, kes töötavad või plaanivad hakata töötama psüühilise erivajadusega inimestega.

Loe lähemalt

Hooldustöötaja koolitus (koos juhendatud praktikaga)

29.08.17 - 16.11.17

Tartu

1232 EUR + km

Kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega.

Loe lähemalt

Hooldustöötaja koolitus (koos juhendatud praktikaga)

06.09.17 - 23.11.17

Tallinn

1232 EUR + km

Kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega.

Loe lähemalt

Töötamise toetamise teenuse täienduskoolitus

07.09.17 - 12.10.17

Tallinn

400 EUR + km

Koolitusel saab ülevaate töötamise toetamise teenusest

Loe lähemalt

Suhtlemine dementsussündroomiga inimestega

12.09.17 - 12.09.17

Tartu

63 EUR + km

Koolituse eesmärk on tutvustada tehnikaid, mis hõlbustavad suhtlemist dementsussündroomiga inimestega.

Loe lähemalt

Suhtlemine dementsussündroomiga inimestega

10.10.17 - 10.10.17

Tallinn

63 EUR + km

Koolituse eesmärk on tutvustada tehnikaid, mis hõlbustavad suhtlemist dementsussündroomiga inimestega.

Loe lähemalt

Suhtlemine dementsussündroomiga inimestega

27.11.17 - 27.11.17

Tartu

63 EUR + km

Koolituse eesmärk on tutvustada tehnikaid, mis hõlbustavad suhtlemist dementsussündroomiga inimestega.

Loe lähemalt
Näita rohkem

PUHASTUSTEENINDAJA

Näita rohkem

ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID

Esmaabiandjate väljaõppekursus

02.08.17 - 03.08.17

Tartu

80 EUR + km

Esmaabiandja väljaõppe eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks

Loe lähemalt

Esmaabiandjate täiendõppekursus

03.08.17 - 03.08.17

Tartu

48 EUR +km

Esmaabiandjate täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi.

Loe lähemalt

Esmaabiandjate väljaõppekursus

29.08.17 - 30.08.17

Tallinn

80 EUR + km

Esmaabiandja väljaõppe eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks

Loe lähemalt

Esmaabiandjate täiendõppekursus

29.08.17 - 29.08.17

Tallinn

48 EUR + km

Esmaabiandjate täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi.

Loe lähemalt
Näita rohkem

GRUPP 6

Näita rohkem

GRUPP 7

Näita rohkem

GRUPP 8

Näita rohkem

GRUPP 9

Näita rohkem

GRUPP 10

Näita rohkem