Koolitused

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA

Väikelaste loovtegevused lastega töötajatele

31.03.17 - 31.03.17

Tartu

63 EUR + km

Loovalt mõtlevad inimesed suudavat uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.

Loe lähemalt

Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamine koolieelses eas

07.04.17 - 07.04.17

Tallinn

63 EUR + km

Koolitusel saab ülevaate lapse lugemis- ja kirjutamisvalmidusest.

Loe lähemalt

Loov- ja rollimängud koolieelses eas

25.04.17 - 25.04.17

Tallinn

63EUR + km

Koolitusel antakse ülevaade mängudest koolieelses eas.

Loe lähemalt

Erivajadustega laste märkamine ja toetamine koolieelses eas

27.04.17 - 28.04.17

Tartu

110 EUR + km

Koolitus annab ülevaate erivajaduse olemusest ning õpetab märkama, toetama ja arendama probleemidega väikelapsi.

Loe lähemalt

Liikumisõpetus koolieelses eas

28.04.17 - 28.04.17

Tartu

63 EUR + km

Lapse liigutusoskused ja -võimed on aluseks kehalise arengu ning adekvaatse keha tunnetuse kujunemisele.

Loe lähemalt

Liikumisõpetus koolieelses eas

05.05.17 - 05.05.17

Tallinn

63 EUR + KM

Lapse liigutusoskused ja -võimed on aluseks kehalise arengu ning adekvaatse keha tunnetuse kujunemisele.

Loe lähemalt
Näita rohkem

LAPSEHOIDJA

Lapsehoidjate kursus koos juhendatud praktikaga

16.05.17 - 18.08.17

Tartu

1188 EUR + km

Õppekava järgib Lapsehoidja, tase 4 kutsestandardis esitatud nõudeid

Loe lähemalt
Näita rohkem

HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA

Töötamise toetamise teenuse täienduskoolitus

20.04.17 - 07.06.17

Tartu

325 EUR + km

Koolitusel saab ülevaate töötamise toetamise teenusest

Loe lähemalt

Hooldustöötaja koolitus (koos juhendatud praktikaga)

25.04.17 - 30.06.17

Tallinn

1232 EUR + km

Kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega.

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja koolitus

08.05.17 - 29.08.17

Tallinn

1778 EUR + km

Kursusele ootame inimesi, kes töötavad või plaanivad hakata töötama psüühilise erivajadusega inimestega.

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja koolitus

16.05.17 - 05.10.17

Tartu

1778 EUR + km

Kursusele ootame inimesi, kes töötavad või plaanivad hakata töötama psüühilise erivajadusega inimestega.

Loe lähemalt

Suhtlemine dementsussündroomiga inimestega

22.05.17 - 22.05.17

Tartu

63 EUR + km

Koolituse eesmärk on tutvustada tehnikaid, mis hõlbustavad suhtlemist dementsussündroomiga inimestega.

Loe lähemalt
Näita rohkem

PUHASTUSTEENINDAJA

Näita rohkem

ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID

Esmaabiandjate väljaõppekursus

02.05.17 - 03.05.17

Tartu

80 EUR + km

Esmaabiandja väljaõppe eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks

Loe lähemalt

Esmaabiandjate täiendõppekursus

03.05.17 - 03.05.17

Tartu

48 EUR +km

Esmaabiandjate täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi.

Loe lähemalt
Näita rohkem

GRUPP 6

Näita rohkem

GRUPP 7

Näita rohkem

GRUPP 8

Näita rohkem

GRUPP 9

Näita rohkem

GRUPP 10

Näita rohkem