Koolitused

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA
LAPSEHOIDJA
HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA, TUGIISIK
PUHASTUSTEENINDAJA
ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID
GRUPP 6
GRUPP 7
GRUPP 8
GRUPP 9
GRUPP 10

PUHASTUSTEENINDAJA

GRUPP 6

GRUPP 7

GRUPP 8

GRUPP 9

GRUPP 10

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA

Kuidas vestelda lapse murest nii, et kõik võidavad

23.04.18 - 23.04.18

Tartu

72 EUR + KM

Keskmes on laps ja tema mure. Lapse käitumine on vaid sümptom millestki, mis teda häirib või mida laps veel ei oska.

Loe lähemalt

Väikelapse kõne areng

04.05.18 - 04.05.18

Tallinn

90 EUR + km

Koolitusel saab lühiülevaate kõne arengust ja arengu võimalikest kõrvalekalletest

Loe lähemalt

Väikelapse kõne areng

04.05.18 - 04.05.18

Tartu

72 EUR + km

Koolitusel saab lühiülevaate kõne arengust ja arengu võimalikest kõrvalekalletest

Loe lähemalt

Loov- ja rollimängud koolieelses eas

04.05.18 - 04.05.18

Tartu

72 EUR + KM

Koolitusel antakse ülevaade mängudest koolieelses eas.

Loe lähemalt

Kunstitegevused koolieelses eas

07.05.18 - 07.05.18

Tartu

72 EUR + km

Loovalt mõtlevad inimesed suudavad uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.

Loe lähemalt

Kunstitegevused koolieelses eas

17.05.18 - 17.05.18

Tallinn

72 EUR + km

Loovalt mõtlevad inimesed suudavad uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.

Loe lähemalt

Loov- ja rollimängud koolieelses eas

18.05.18 - 18.05.18

Tallinn

72 EUR + KM

Koolitusel antakse ülevaade mängudest koolieelses eas.

Loe lähemalt

Erivajadustega laste märkamine ja toetamine koolieelses eas

18.05.18 - 18.05.18

Tartu

90 EUR + km

Koolitus annab ülevaate erivajaduse olemusest ning õpetab märkama, toetama ja arendama probleemidega väikelapsi.

Loe lähemalt

Imiku hoidmine

21.05.18 - 21.05.18

Tartu

63 EUR + km

Koolitusel saad teadmised ja oskused imikuga tegelemiseks, toitmiseks ja arendamiseks.

Loe lähemalt

UUS! Lapse viha: turvaline toimetulek

22.05.18 - 22.05.18

Tartu

150 EUR + km

Kursusel saad teadmisi tugevatest ja potentsiaalselt ohtliku väljendusega tunnetest ning oskusi nendega toimetulekuks.

Loe lähemalt

Imiku hoidmine

22.05.18 - 22.05.18

Tallinn

63 EUR + km

Koolitusel saad teadmised ja oskused imikuga tegelemiseks, toitmiseks ja arendamiseks

Loe lähemalt

Erivajadustega laste märkamine ja toetamine koolieelses eas

25.05.18 - 25.05.18

Tallinn

90 EUR + km

Koolitus annab ülevaate erivajaduse olemusest ning õpetab märkama, toetama ja arendama probleemidega väikelapsi.

Loe lähemalt

UUS! Probleemne käitumine või oskuste puudumine? Oskuste õppe meetod

29.05.18 - 29.05.18

Tallinn

150 EUR + KM

Anda ülevaade ja praktilised oskused lahenduskeskse teraapia sekkumiste kasutamisest kodu ja lasteaia-, koolikeskkonnas.

Loe lähemalt

Liikumisõpetus koolieelses eas

31.05.18 - 31.05.18

Tartu

72 eur +km

Lapse liigutusoskused ja -võimed on aluseks kehalise arengu ning adekvaatse keha tunnetuse kujunemisele.

Loe lähemalt

Liikumisõpetus koolieelses eas

01.06.18 - 01.06.2018

Tallinn

72 EUR +km

Lapse liigutusoskused ja -võimed on aluseks kehalise arengu ning adekvaatse keha tunnetuse kujunemisele.

Loe lähemalt

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps

25.09.18 - 25.09.18

Tallinn

135 EUR + KM

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemus, äratundmine, sagedamini kaasnevad probleemid, abistamise võimalused

Loe lähemalt

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps

26.09.18 - 26.09.18

Tartu

135 EUR + KM

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemus, äratundmine, sagedamini kaasnevad probleemid, abistamise võimalused.

Loe lähemalt

UUS! Probleemne käitumine või oskuste puudumine? Oskuste õppe meetod

15.11.18 - 15.11.18

Tartu

150 EUR + KM

Anda ülevaade ja praktilised oskused lahenduskeskse teraapia sekkumiste kasutamisest kodu ja lasteaia-, koolikeskkonnas.

Loe lähemalt
Näita rohkem

LAPSEHOIDJA

Lapsehoidja koolitus

17.04.18 - 21.06.18

Tartu

1218 EUR + KM

Õppekava järgib Lapsehoidja, tase 4 kutsestandardis esitatud nõudeid

Loe lähemalt

Lapsehoidja koolitus

18.04.18 - 06.07.18

Tallinn

1488 EUR + km

Õppekava järgib Lapsehoidja, tase 4 kutsestandardis esitatud nõudeid

Loe lähemalt

Lapsehoidja koolitus

26.06.18 - 21.09.18

Tartu

1218 EUR + KM

Õppekava järgib Lapsehoidja, tase 4 kutsestandardis esitatud nõudeid.

Loe lähemalt

Lapsehoidja koolitus

28.06.18 - 26.09.18

Tallinn

1488 EUR + KM

Õppekava järgib Lapsehoidja, tase 4 kutsestandardis esitatud nõudeid

Loe lähemalt
Näita rohkem

HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA, TUGIISIK

Tugiisiku koolitus

23.04.18 - 04.07.18

Tallinn

1092 EUR + km

Koolitus annab teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna

Loe lähemalt

Tugiisiku koolitus

02.05.18 - 13.07.18

Tartu

1092 EUR + km

Koolitus annab teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna

Loe lähemalt

Töötamise toetamise teenuse täienduskoolitus

02.05.18 - 24.05.18

Tallinn

400 EUR + km

Koolitusel saab ülevaate töötamise toetamise teenusest

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja koolitus

15.05.18 - 31.08.18

Tartu

1778 EUR + KM

Kursusele ootame inimesi, kes töötavad või plaanivad hakata töötama psüühilise erivajadusega inimestega.

Loe lähemalt

Hooldustöötaja koolitus

17.05.18 - 02.08.18

Tallinn

1232 EUR + km

Kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega.

Loe lähemalt

Töötamise toetamise teenuse täienduskoolitus

18.05.18 - 15.06.18

Tartu

400 EUR + km

Koolitusel saab ülevaate töötamise toetamise teenusest

Loe lähemalt

Hooldustöötaja koolitus

28.05.18 - 16.08.18

Tartu

1232 EUR + km

Kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega.

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja koolitus

29.05.18 - 12.09.18

Tallinn

1778 EUR + km

Kursusele ootame inimesi, kes töötavad või plaanivad hakata töötama psüühilise erivajadusega inimestega.

Loe lähemalt

Uus! Tugiisiku koolitus (koos esmaabi väljaõppega)

03.07.18 - 20.09.18

Tallinn

1175 +KM

Koolitus annab teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna

Loe lähemalt

Uus! Tugiisiku koolitus (koos esmaabi väljaõppega)

09.07.18 - 28.09.18

Tartu

1175 EUR + KM

Koolitus annab teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna

Loe lähemalt

Hooldustöötaja koolitus

16.08.18 - 31.10.18

Tallinn

1232 EUR + Km

Kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega.

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja koolitus

22.08.18 - 14.12.18

Tartu

1778 EUR + KM

Kursusele ootame inimesi, kes töötavad või plaanivad hakata töötama psüühilise erivajadusega inimestega.

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja koolitus

29.08.18 - 21.12.18

Tallinn

1778 EUR + KM

Kursusele ootame inimesi, kes töötavad või plaanivad hakata töötama psüühilise erivajadusega inimestega.

Loe lähemalt

Hooldustöötaja koolitus

04.09.18 - 23.11.18

Tartu

1232 EUR + KM

Kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega.

Loe lähemalt
Näita rohkem

PUHASTUSTEENINDAJA

Näita rohkem

ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID

Esmaabiandjate väljaõppekursus

02.05.18 - 03.05.18

Tallinn

80 EUR + km

Esmaabiandja väljaõppe eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks

Loe lähemalt

Esmaabiandjate täiendusõppekursus

02.05.18 - 02.05.18

Tallinn

48 EUR +km

Esmaabiandjate täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi.

Loe lähemalt

Esmaabiandjate väljaõppekursus

22.05.18 - 23.05.18

Tartu

80 EUR + km

Esmaabiandja väljaõppe eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks

Loe lähemalt

Esmaabiandjate täiendusõppekursus

23.05.18 - 23.05.18

Tartu

48 EUR +km

Esmaabiandjate täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi.

Loe lähemalt

Esmaabiandjate väljaõppekursus

29.05.18 - 30.05.18

Tallinn

80 EUR + km

Esmaabiandja väljaõppe eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks

Loe lähemalt

Esmaabiandjate täiendusõppekursus

29.05.18 - 29.05.18

Tallinn

48 EUR +km

Esmaabiandjate täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi.

Loe lähemalt
Näita rohkem

GRUPP 6

Näita rohkem

GRUPP 7

Näita rohkem

GRUPP 8

Näita rohkem

GRUPP 9

Näita rohkem

GRUPP 10

Näita rohkem