Koolitused

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA
LAPSEHOIDJA
HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA, TUGIISIK
PUHASTUSTEENINDAJA
ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID
GRUPP 6
GRUPP 7
GRUPP 8
GRUPP 9
GRUPP 10

PUHASTUSTEENINDAJA

GRUPP 6

GRUPP 7

GRUPP 8

GRUPP 9

GRUPP 10

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA

Erivajadustega laste märkamine ja toetamine koolieelses eas

31.08.18 - 31.08.18

Tartu

90 EUR + km

Koolitus annab ülevaate erivajaduse olemusest ning õpetab märkama, toetama ja arendama probleemidega väikelapsi.

Loe lähemalt

Väikelapse kõne areng

05.09.18 - 05.09.18

Tallinn

90 EUR + km

Koolitusel saab lühiülevaate kõne arengust ja arengu võimalikest kõrvalekalletest

Loe lähemalt

Loov- ja rollimängud koolieelses eas

21.09.18 - 21.09.18

Tallinn

72 EUR + KM

Koolitusel antakse ülevaade mängudest koolieelses eas.

Loe lähemalt

Väikelapse kõne arengu toetamine

21.09.18 - 21.09.18

Tartu

72 EUR + km

Koolitusel saab lühiülevaate kõne arengust ja arengu võimalikest kõrvalekalletest

Loe lähemalt

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps

25.09.18 - 25.09.18

Tallinn

135 EUR + KM

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemus, äratundmine, sagedamini kaasnevad probleemid, abistamise võimalused

Loe lähemalt

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps

26.09.18 - 26.09.18

Tartu

135 EUR + KM

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemus, äratundmine, sagedamini kaasnevad probleemid, abistamise võimalused.

Loe lähemalt

Kunstitegevused koolieelses eas

01.10.18 - 01.10.18

Tallinn

72 EUR + km

Loovalt mõtlevad inimesed suudavad uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.

Loe lähemalt

Loov- ja rollimängud koolieelses eas

11.10.18 - 11.10.18

Tartu

72 EUR + KM

Koolitusel antakse ülevaade mängudest koolieelses eas.

Loe lähemalt

UUS! Probleemne käitumine või oskuste puudumine? Oskuste õppe meetod

15.11.18 - 15.11.18

Tartu

150 EUR + KM

Anda ülevaade ja praktilised oskused lahenduskeskse teraapia sekkumiste kasutamisest kodu ja lasteaia-, koolikeskkonnas.

Loe lähemalt

Praktiline koolitus: Liikumisõpetus koolieelses eas

19.11.18 - 19.11.18

Tartu

72 eur +km

Lapse liigutusoskused ja -võimed on aluseks kehalise arengu ning adekvaatse keha tunnetuse kujunemisele.

Loe lähemalt

Kuidas vestelda lapse murest nii, et kõik võidavad

21.11.18 - 21.11.18

Tartu

72 EUR + KM

Keskmes on laps ja tema mure. Lapse käitumine on vaid sümptom millestki, mis teda häirib või mida laps veel ei oska.

Loe lähemalt

Praktiline koolitus: Liikumisõpetus koolieelses eas

21.11.18 - 21.11.18

Tallinn

72 EUR + km

Lapse liigutusoskused ja -võimed on aluseks kehalise arengu ning adekvaatse keha tunnetuse kujunemisele.

Loe lähemalt

Kuidas vestelda lapse murest nii, et kõik võidavad

28.11.18 - 28.11.18

Tallinn

72 EUR + KM

Keskmes on laps ja tema mure. Lapse käitumine on vaid sümptom millestki, mis teda häirib või mida laps veel ei oska.

Loe lähemalt
Näita rohkem

LAPSEHOIDJA

Lapsehoidja koolitus (koos juhendatud praktikaga)

24.07.18 - 19.10.18

Tallinn

1488 EUR + KM

Õppekava järgib Lapsehoidja, tase 4 kutsestandardis esitatud nõudeid

Loe lähemalt

Lapsehoidja koolitus

17.09.18 - 30.11.18

Tartu

1218 EUR + KM

Õppekava järgib Lapsehoidja, tase 4 kutsestandardis esitatud nõudeid

Loe lähemalt

Lapsehoidja koolitus

24.09.18 - 04.12.18

Tallinn

1488 EUR + km

Õppekava järgib Lapsehoidja, tase 4 kutsestandardis esitatud nõudeid

Loe lähemalt
Näita rohkem

HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA, TUGIISIK

Suhtlemine dementsussündroomiga inimestega

16.07.18 - 16.07.18

Tartu

72 EUR + km

Koolituse eesmärk on tutvustada tehnikaid, mis hõlbustavad suhtlemist dementsussündroomiga inimestega.

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja koolitus

17.07.18 - 31.10.18

Tartu

1778 EUR + KM

Kursusele ootame inimesi, kes töötavad või plaanivad hakata töötama psüühilise erivajadusega inimestega.

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja täiendkoolitus: Töötamise toetamise teenus

08.08.18 - 05.09.18

Tallinn

400 EUR + km

Koolitusel saab ülevaate töötamise toetamise teenusest

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja koolitus

14.08.18 - 30.11.18

Tallinn

1778 EUR + KM

Kursusele ootame inimesi, kes töötavad või plaanivad hakata töötama psüühilise erivajadusega inimestega.

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja täiendkoolitus:töötamise toetamise teenus

07.09.18 - 05.10.18

Tartu

400 EUR + km

Koolitusel saab ülevaate töötamise toetamise teenusest

Loe lähemalt

Uus! Tugiisiku koolitus (koos esmaabi väljaõppega)

12.09.18 - 16.11.18

Tallinn

1175 +KM

Koolitus annab teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna

Loe lähemalt

Uus! Tugiisiku koolitus (koos esmaabi väljaõppega)

18.09.18 - 23.11.18

Tartu

1175 EUR + KM

Koolitus annab teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna

Loe lähemalt

Suhtlemine dementsussündroomiga inimestega

21.09.18 - 21.09.18

Tallinn

72 eur +km

Koolituse eesmärk on tutvustada tehnikaid, mis hõlbustavad suhtlemist dementsussündroomiga inimestega.

Loe lähemalt

Hooldustöötaja koolitus

24.09.18 - 20.12.18

Tallinn

1232 EUR + Km

Kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega.

Loe lähemalt

Suhtlemine dementsussündroomiga inimestega

01.10.18 - 01.10.18

Tartu

72 eur +km

Koolituse eesmärk on tutvustada tehnikaid, mis hõlbustavad suhtlemist dementsussündroomiga inimestega.

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja koolitus

09.10.18 - 31.01.19

Tartu

1778 EUR + KM

Kursusele ootame inimesi, kes töötavad või plaanivad hakata töötama psüühilise erivajadusega inimestega.

Loe lähemalt

Hooldustöötaja koolitus

22.10.18 - 21.12.18

Tartu

1232 EUR + KM

Kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega.

Loe lähemalt
Näita rohkem

PUHASTUSTEENINDAJA

Näita rohkem

ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID

Esmaabiandjate väljaõppekursus

18.07.18 - 20.07.18

Tartu

80 EUR + km

Esmaabiandja väljaõppe eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks

Loe lähemalt

Esmaabiandjate väljaõppekursus

18.07.18 - 19.07.18

Tallinn

80 EUR + km

Esmaabiandja väljaõppe eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks

Loe lähemalt

Esmaabiandjate täiendusõppekursus

18.07.18 - 18.07.18

Tallinn

48 EUR +km

Esmaabiandjate täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi.

Loe lähemalt

Esmaabiandjate täiendusõppekursus

20.07.18 - 20.07.18

Tartu

48 EUR +km

Esmaabiandjate täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi.

Loe lähemalt

Esmaabiandjate väljaõppekursus

24.07.18 - 25.07.18

Kilingi-Nõmme

80 EUR + km

Esmaabiandja väljaõppe eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks

Loe lähemalt

Esmaabiandjate täiendusõppekursus

25.07.18 - 25.07.18

Kilingi-Nõmme

48 EUR +km

Esmaabiandjate täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi.

Loe lähemalt

Esmaabiandjate väljaõppekursus

16.08.18 - 17.08.18

Tallinn

80 EUR + km

Esmaabiandja väljaõppe eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks

Loe lähemalt

Esmaabiandjate täiendusõppekursus

16.08.18 - 16.08.18

Tallinn

48 EUR +km

Esmaabiandjate täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi.

Loe lähemalt

Esmaabiandjate väljaõppekoolitus

27.09.18 - 28.09.18

Tartu

80 EUR + km

Esmaabiandja väljaõppe eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks

Loe lähemalt

Esmaabiandjate täiendusõppekursus

28.09.18 - 28.09.18

Tartu

48 EUR +km

Esmaabiandjate täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi.

Loe lähemalt
Näita rohkem

GRUPP 6

Näita rohkem

GRUPP 7

Näita rohkem

GRUPP 8

Näita rohkem

GRUPP 9

Näita rohkem

GRUPP 10

Näita rohkem