Koolitused

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA
LAPSEHOIDJA
HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA, TUGIISIK
PUHASTUSTEENINDAJA
ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID
GRUPP 6
GRUPP 7
GRUPP 8
GRUPP 9
GRUPP 10

PUHASTUSTEENINDAJA

GRUPP 6

GRUPP 7

GRUPP 8

GRUPP 9

GRUPP 10

Esmaabiandjate väljaõppekursus

Toimumise aeg

18.07.18 - 19.07.18

Maksumus

80 EUR + km

Asukoht

Tallinn

Tundide arv

16 akadeemilist tundi

Kirjeldus

Koolituspäevadel keskendutakse sellistele esmaabivõtetele, mida me kõik teadma peaksime – kuidas käituda, kui käepärast pole abivahendeid (äärmisel juhul ehk autoapteek) ja millised ootused on kiirabitöötajatel abiandja poolt tehtu suhtes.

Ettevõttes esmaabiandja väljaõppe eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks. Väljaõppekursuse aluseks on Eesti Punase Risti 16-tunnine õppekava.
Määruse "Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale" kohaselt peavad lasteasutuse pedagoogidel ja õpetajaid abistavatel töötajatel olema oskused anda lastele esmast abi. Niisamuti peab esmaabikoolitus olema läbitud neil, kes on ettevõttes määratud esmaabi andjateks. Koolitus lõpeb testiga ning edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus, mis vastab EV Sotsiaalministeeriumi määrusele nr 80 (14.12.2000).

 

Sihtgrupp

 

Koolituse sihtrühmaks on esmaabi andjad.
 

Kursuse sisu

 

1. Sissejuhatus
esmaabi olemus;
kannatanu seisundi hindamine;
esmaabi andmise taktika.


2. Elustamine
uppunu elustamine;
elustamine elektriga seotud õnnetuste ja südameinfarkti korral;
võõrkeha eemaldamine hingamisteedest;
esmaabi osutamine ajukahjustuse korral.


3. Välised verejooksud ja šokk
verejooksu peatamise võtted;
šoki olemus ja selle tunnused.


4. Haavad
haavade teke;
sidumise tehnika ja reeglid;
kolmnurkrätiku kasutamine;
praktiliste oskuste omandamine sidumisel.


5. Traumad ja luumurrud
lahtiste ja kinniste luumurdude iseloomustus;
luumurdudega kaasnevad ohud;
liigesetraumad (nihestused, nikastused, põrutused);
lahastamise viisid.


6. Mürgistused, söövitused, põletused, külmakahjustused


7. Kursuse omandamise kontroll
 
Kursuse läbinu:

 

  • arvestab esmaabi andmisel enda ja teiste turvalisusega;
  • hindab adekvaatselt kannatanu seisundit ja valib esmaabi andmise taktika;
  • kasutab õigeid elustamisvõtteid;
  • peatab verejooksu ja aitab šokis kannatanut;
  • arvestab luumurdudega kaasnevate ohtudega, oskab fikseerida kannatanud liigest;
  • oskab abi anda mürgistuste, söövitustem põletuste ja külmakahjustuste korral. 

Muu info

Koolituse hind sisaldab paljundatud materjale ja kohvipause. Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus.

Koolitus toimub kahel päeval 18.07 ja 19.07.18 kell 10.00-17.00

Koolitust korraldatakse koostöös Koolituskeskusega Reiting (www.reiting.ee)

 

Koolituskeskus Luwi  on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

 

Kellaaeg:10.00-17.00

Asukoht: Pärnu mnt 67A, Tallinn

Kestus: 16 tundi auditoorset tööd

Koolitaja: Jaana Palusaar

Hind: 80 € + km

 

"Esmaabiandjate väljaõppekursus" õppekava

 

Koolitaja

 

Jaana Palusaar omab rakenduskõrgharidust õenduses ja magistrikraadi haridusteadustes (andragoogika), ta on litsenseeritud esmaabiõpetaja alates 2004.a. ,õppejõud Tallinna Tervishoiu kõrgkoolis aastatel 2007-2012 (esmaabi, intensiivõendus), esmaabilektorina töötanud: Eesti Punane Rist (EPR) (2004-2009), G4S koolitus (2005-2008), Qvalitas Arstikeskus (end Medicover). 

Registreeru koolitusele

Arvega ettevõttele
Arvega eraisikule
Töötukassa
Registreeru
Palun täitke kõik nõutud väljad
Email ei ole korrektne

Täname registreerumast!
Hiljemalt nädal enne koolituse algust võetakse Teiega ühendust!

Vabandame, kursus on täis!

Lisainfot saate info@luwi.ee või tel 55 66 33 65