Koolitused

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA
LAPSEHOIDJA
HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA, TUGIISIK
PUHASTUSTEENINDAJA
ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID
GRUPP 6
GRUPP 7
GRUPP 8
GRUPP 9
GRUPP 10

PUHASTUSTEENINDAJA

GRUPP 6

GRUPP 7

GRUPP 8

GRUPP 9

GRUPP 10

Tegevusjuhendaja koolitus

Toimumise aeg

10.04.18 - 31.07.18

Maksumus

1778 EUR + km

Asukoht

Tallinn

Tundide arv

260 akadeemilist tundi

Kirjeldus

Koolituse eesmärgiks on omandada teadmised, kuidas parandada psüühilise erivajadusega inimeste sotsiaalseid oskusi ja toimetulekuvõimet ning tagada neile vajalik kõrvalabi.
Õppekava koostamise aluseks on Sotsiaalministri määrus, RTL 2009, 31,405. Tegevusjuhendaja koolituse ja täiendkoolituste kavade kehtestamine.

 

Sihtgrupp

  

Inimesed, kes soovivad tööle asuda tegevusjuhendajana või kes tööl või kodus puutuvad kokku psüühilise erivajadusega inimeste hooldusega.

 

Koolituse sisu

 

 • Psüühilise erivajadusega inimese hoolekanne
 • Eetika hoolekandes
 • Arengupsühholoogia alused
 • Meeskonnatöö alused
 • Psüühikahäired
 • Vaimupuue
 • Liitpuue
 • Suhtlemise eripärad suhtlemisel psüühikahäiretega inimestega
 • Tegevusvõime, eesmärgistatud tegevus
 • Tegevusjuhendaja töövaldkond
 • Tegevuse analüüs ja kohandamine
 • Tegevusvõime hindamine
 • Klienditöö meetodid
 • Peamised töövõtted igapäevases hoolduses
 • Tegevusplaani koostamine
 • Terviseseisundi jälgimine ja ravimiõpetuse alused
 • Rühmatöö klienditöös
 • Probleemse käitumise juhtimine
 • Seksuaalsus ja seksuaalkasvatus
 • Teraapilised ja arendavad tegevused klienditöös
 • Esmaabi (16 tundi)

 

Koolituse läbinu:

 

 • mõistab erihoolekandesüsteemi olemust;
 • rakendab erihoolekandeteenuseid lähtuvalt kliendi arengust ja tegevusvõime tasemest;
 • valdab klienditöö enamlevinud meetodeid;
 • kasutab spetsiifilisi meetodeid klienditöös;
 • oskab koostada psüühilise erivajadusega inimestele tegevusplaani.

Muu info

Kursuse jooksul tuleb juhendatud praktika jooksul (28 tundi) koostada iseseisvalt lõputöö (tegevusplaan teenust saavale isikule, 16 tundi) ning see kaitsta. 

 

Koolituse hind sisaldab paljundatud materjale ja kohvipause.

Koolitus toimub kaks korda nädalas tööpäevadel.

 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus mahuga 260 tundi.


Koolitust korraldatakse koostöös Koolituskeskusega Reiting (www.reiting.ee)

 

Koolituskeskus Luwi  on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

 

Kellaaeg: 10.00-17.00

Asukoht: Pärnu mnt 67A, Tallinn

Kestus:  260 tundi, millest 244 tundi on kontakttunnid (sh 28 tundi praktikat) ja 16 tundi lõputöö koostamine (iseseisev töö)

Koolitajad: Helle Känd, Simone Epro, Kadri Paal, Kätlin Tamm, Ülle Lepik jt

Hind: 1778 € + km

 

"Tegevusjuhendaja koolitus" õppekava

 

Koolitajad:

 

Helle Känd on lõpetanud Tartu  Riiklik Ülikool 1984. aastal (lastearsti diplom) ja Tartu Ülikooli 1993. aastal (perearsti  diplom). Helle on Tartu Maarja Tugikeskuse juhataja/lastearst/perearst.

 

Simone Epro on Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja. Selja taga on kahe aastane töökogemus SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse tegevusjuhendajana. Ta on lõpetanud lapsehoidja, hooldustöötaja ja tegevusjuhendaja koolituse ning omab rakenduslikku kõrgharidust sotsiaaltöö alal. Täiendanud on ta ennast veel terviseedenduse ning multidimensionaalse pereteraapia alal. Hetkel õpib Tartu Ülikooli magistriõppes sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika erialal.

 

Kadri Paal on töötanud psüühiliste erivajadustega tööealiste isikutega üle 15 aasta. Hetkel on lõpetamisel õpingud Tartu Ülikooli magistriõppes eripedagoogi erialal. Lisaks on läbinud tegevusterapeudi assistendi koolituse Tervise Arengu Instituudis ning tegutsenud antud erialal peaaegu kümme aastat.

 

Kätlin Tamm on saanud Tallinna Ülikooli haridusteaduse magistri kraadi eripedagoog-nõustaja erialal 2008. aastal.

 

Ülle Lepik on SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuses rehabilitatsiooni- ja toetavate teenuste osakonna juhataja, lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia eriala 1987.a. Täiendanud end psühhodiagnostika-, psühhoteraapiate  ja rehabilitatsiooni alal, s.h. kognitiiv-käitumuslik teraapia, psühhiaatriline rehabilitatsioon ja psühhoanalüütiline psühhoteraapia. Ta on töötanud erivajadustega inimestega üle 20.a. Koolituskogemus alates 1992.a.

Registreeru koolitusele

Arvega ettevõttele
Arvega eraisikule
Töötukassa
Registreeru
Palun täitke kõik nõutud väljad
Email ei ole korrektne

Täname registreerumast!
Hiljemalt nädal enne koolituse algust võetakse Teiega ühendust!

Vabandame, kursus on täis!

Lisainfot saate info@luwi.ee või tel 55 66 33 65