Koolitused

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA
LAPSEHOIDJA
HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA, TUGIISIK
PUHASTUSTEENINDAJA
ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID
GRUPP 6
GRUPP 7
GRUPP 8
GRUPP 9
GRUPP 10

PUHASTUSTEENINDAJA

GRUPP 6

GRUPP 7

GRUPP 8

GRUPP 9

GRUPP 10

Tegevusjuhendaja täiendkoolitus:töötamise toetamise teenus

Toimumise aeg

07.09.18 - 05.10.18

Maksumus

400 EUR + km

Asukoht

Tartu

Tundide arv

40 akadeemilist tundi

Kirjeldus

Töötamise toetamise teenuse eesmärk on juhendada ja nõustada isikut, et toetada tema iseseisvat toimetulekut ning parandada elukvaliteeti tema võimetele sobiva töö otsimise ja töötamise ajal.

Õppekava koostamise aluseks on Sotsiaalkaitseministri määrus nr 71 (21.12.2015)

 

Sihtgrupp

Erihoolekandeteenust osutavad füüsilised isikud (tegevusjuhendajad)

 

 

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

  • Riiklik hoolekanne ja pakutavad teenused, sealhulgas töötamise toetamise teenus
  • Teenusel viibiva isiku võimete ja oskuste hindamine, sealhulgas:

sobiva töö hindamine ja võimaliku töökohale asumise motivatsiooni hindamine;

kuidas hinnata isikule sobivat tööd (ankeedid, reaalse tööharjutuse hindamine jne);

kes ja millisel tasemel töötamise toetamise teenust vajab.

  • Motiveerimine
  • Teenusel viibiva isiku hirmude selgitamine/alandamine, uute oskuste õpetamine, enesehinnangu korrigeerimine
  • Keskkonna kohandamine

Töötugiisiku roll, temale vajalikud oskused, tööturuteenuste ja-toetuste seadus, tööõigust reguleeriv seadusandlus

 

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

tunneb riikliku hoolekande võimalusi ja pakutavaid teenuseid;
hindab teenusel viibiva isiku võimeid ja oskuseid;

motiveerib isikut tööle asuma;

selgitab teenusel viibiva isiku hirme ja alandab neid;

korrigeerib teenusel viibiva isiku enesehinnangut;

tunneb keskkonna kohandamise põhimõtteid;

tunneb tööturuteenuste ja -toetuste seadust ning tööõigust reguleerivat seadusandlust.

 

Muu info

 

Koolituse hind sisaldab paljundatud materjale ja kohvipause. Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus.

 

Koolituspäevad on 07.09, 14.09, 21.09, 28.09 ja 05.10.18
 

Koolitust korraldatakse koostöös Koolituskeskusega Reiting (www.reiting.ee)

 

Koolituskeskus Luwi on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

 

Kellaaeg: 9.30-16.30

Asukoht: Tartu linn

Kestus: 40 akadeemilist kontakttundi

Koolitajad: Simone Epro, Kadri Paal, Maire Koppel

Hind: 400 € + km

 

"Töötamise toetamise teenuse täienduskoolitus" õppekava

 

Koolitajad

 

Simone Epro on Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja. Selja taga on kahe aastane töökogemus SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse tegevusjuhendajana. Ta on lõpetanud lapsehoidja, hooldustöötaja ja tegevusjuhendaja koolituse ning omab rakenduslikku kõrgharidust sotsiaaltöö alal. Täiendanud on ta ennast veel terviseedenduse ning multidimensionaalse pereteraapia alal. Hetkel õpib Tartu Ülikooli magistriõppes sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika erialal.

 

Maire Koppel on Mittetulundusühing Iseseisev Elu juhataja.

 

Kadri Paal on töötanud psüühiliste erivajadustega tööealiste isikutega üle 15 aasta. Hetkel on lõpetamisel õpingud Tartu Ülikooli magistriõppes eripedagoogi erialal. Lisaks on läbinud tegevusterapeudi assistendi koolituse Tervise Arengu Instituudis ning tegutsenud antud erialal peaaegu kümme aastat.

Registreeru koolitusele

Arvega ettevõttele
Arvega eraisikule
Töötukassa
Registreeru
Palun täitke kõik nõutud väljad
Email ei ole korrektne

Täname registreerumast!
Hiljemalt nädal enne koolituse algust võetakse Teiega ühendust!

Vabandame, kursus on täis!

Lisainfot saate info@luwi.ee või tel 55 66 33 65