Koolitused

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA
LAPSEHOIDJA
HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA, TUGIISIK
PUHASTUSTEENINDAJA
ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID
GRUPP 6
GRUPP 7
GRUPP 8
GRUPP 9
GRUPP 10

PUHASTUSTEENINDAJA

GRUPP 6

GRUPP 7

GRUPP 8

GRUPP 9

GRUPP 10

Väikelapse kõne areng

Toimumise aeg

05.09.18 - 05.09.18

Maksumus

90 EUR + km

Asukoht

Tallinn

Tundide arv

8 akadeemilist tundi

Kirjeldus

Kõne ja kõnelise suhtlemise tähtsust lapse arengus ei saa alahinnata. Sellele toetub lapse hilisem areng - tema hakkamasaamise- ja õpioskused. Koolitusel saab lühiülevaate kõne arengust ja arengu võimalikest kõrvalekalletest. Keskendutakse lapse kõne arengu toetamisele kodus ja lastekollektiivis.

Sihtgrupp

Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele ja õpetaja-abidele, lapsehoidjatele, laste-ja asenduskodude personalile, lapsevanematele. Kõigile, kes puutuvad kokku lapse kõne arengu jälgimise ja toetamisega.

Kursuse sisu

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid: 

Lühiülevaade lapse kõne arengu üldistest seaduspärasustest sünnist kooliminekuni 
Erinevad võimalused lapse kõne arengu toetamiseks 
Probleemid, mis võivad kõne arengut takistada 
Kõnepuuded. Kuidas neid ära tunda? Kust ja millal otsida abi? 
Kuidas suhelda mitterääkiva lapsega?
Kõne arengu toetamine vastavalt lapse vanusele:

1. Esmased kõne arengu eeldused kujunevad juba enne sündi. Esimene eluaasta kui otsustav aeg tajude ja kõneeelduste kujunemisel. 1-3-aastase lapse kõne areng ja selle toetamine. Vajalik abi kõne arengu probleemide korral.

2. 3-6-aastase lapse kõne areng ja selle toetamine. Õige häälduse kujunemine, suhtlemisoskus, tegevuste planeerimine kõne abil jm lapse arengut strateegiliselt mõjutavad faktorid. Kõne arengu puuded. Kust ja millal otsida abi?
 
Õpiväljundid

Kursuse läbinu: 

tunneb erinevaid võimalusi lapse kõne arengu toetamiseks;
teab probleeme, mis võivad kõne arengut takistada;
tunneb levinumaid kõnepuudeid ja teab, kuidas kõnepuudega last toetada;
leiab võimalusi suhtlemiseks mitterääkiva lapsega.

Muu info

Koolituse hind sisaldab paljundatud materjale ja kohvipause. Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus.
 
Koolitust korraldatakse koostöös Koolituskeskusega Reiting (www.reiting.ee)

 

Koolituskeskus Luwi  on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

 

Kellaaeg: 10.00-17.00

Asukoht: Pärnu mnt 67A,  Tallinn

Kestvus: 8 akadeemilist kontakttundi

Lektor: Ene Paadimeister

Hind: 90 € + km

 

Koolitaja

Ene Paadimeister

 

Ene Paadimeister on lõpetanud Tallinna Ülikooli koolieelse pedagoogika ja psühholoogia õpetaja, koolieelse kasvatuse metoodiku eriala. Ene on täiskasvanuid koolitanud 18 aastat.

 

Hetkel on Ene tegev Ulata Käsi MTÜ lapsehoiuteenuse osutamise valdkonna koordinaatorina, ka koolitab ta tulevasi lapsehoidjaid. Ene on ka Tallinna Majanduskooli lektor ning Vändra  Gümnaasiumi koolipsühholoog..

Registreeru koolitusele

Arvega ettevõttele
Arvega eraisikule
Töötukassa
Registreeru
Palun täitke kõik nõutud väljad
Email ei ole korrektne

Täname registreerumast!
Hiljemalt nädal enne koolituse algust võetakse Teiega ühendust!

Vabandame, kursus on täis!

Lisainfot saate info@luwi.ee või tel 55 66 33 65