Uus! Helid ja muusika meie ümber. Muusika kasutamine õppeprotsessis ja tugiteenustes

22.03

Tartu

Koolituse eesmärgiks on aidata teadvustada ning arendada sihtrühma teadlikkust muusika kasutamisest-integreerimisest oma erialatöös läbi interaktiivse õppevormi. Loovuse ja spontaansuse arendamine.

Sihtgrupp

Õpetajad, täiskasvanute koolitajad, tugispetsialistid, lapsevanemad ning teised muusika- ja helide mõjust huvitatud inimesed.

Kursuse sisu

Koolitusel antakse lühikäsitlus muusika mõjust inimesele muusikakomponentide toime teadvustamise kaudu. Osalejad saavad läbi interaktiivse õppe ja loovtegevuste neis kogetu analüüsi sõnastada ja teadvustada oma individuaalset loovust ning ammutada uusi vaatenurki muusika kasutamiseks läbi grupitöö.

Koolitus pakub võimaluse õppida paremini tunnetama ja mõistma muusika ja meid ümbritsevate helide mõju ning toetada olemasolevaid ressursse, laiendada silmaringi.

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

  • Helid ja muusika meie ümber;
  • Muusika komponendid ja nende toime;
  • Muusika inimese elukaarel;
  • Muusika kasutamine erinevates valdkondades.

Muu info

Koolituse hind sisaldab paljundatud materjale ja kohvipause. Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus.

  • Kellaaeg: 10.00-15.15
  • Asukoht: Kastani 39, Tartu
  • Kestvus: 6 tundi
  • Hind: 90.00 € + km

Koolituskeskus Luwi on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.


Küsimused ja lisainfo:

Kerttu Kirspuu

Kliendihaldur-sekretär (Tallinn) 

5377 0477
kerttu.kirspuu@luwi.ee 

Julia Kašina
Julia Kašina

Koolitusjuht (venekeelsed koolitused)

5167 853

Anu Margusson

Kliendihaldur (Tartu)

5081 737
anu.margusson@luwi.ee

Registreerumiseks kliki lehe ülaservas paremal nuppu “registreerin” ja sisesta andmed.

Luwi OÜ on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise.

TÄHELEPANU! Alates 25. oktoobrist tuleb täienduskoolitusel osalemisel esitada enda vaktsineerituse või COVID-19 läbipõdemise tõend. Eelnimetatud tõendite puudumisel on võimalus osaleda veebis toimuvatel koolitusel. Vabariigi Valituse kehtestatud piirangutega saate tutvuda SIIN.

Koolitusel osalejal tuleb arvestada, et kui kehtiva EL Covid-tõendi puudumine saab takistuseks praktikabaasi leidmisel ja õppepraktika sooritamisel, siis ei ole võimalik koolitust täies mahus lõpetada või peatub koolitus seniks, kuni õppepraktikat on võimalik sooritada.


Koolitajad:

Marina Vou
Omab pikaajalist töökogemust erinevates haridusasutustes: huvi- ja üldhariduses, kõrgkoolides- ja koolitusfirmades, lisaks tegutsenud... Loe veel

Marina Vou


Omab pikaajalist töökogemust erinevates haridusasutustes: huvi- ja üldhariduses, kõrgkoolides- ja koolitusfirmades, lisaks tegutsenud terapeudina rehabilitatsioonimeeskondades. 


On omandanud magistrikraadile vastavata muusikalise kõrghariduse (Tallinna Konservatoorium 1989.a.), lisaks läbinud muusikateraapialased koolitused Tallinna Ülikoolis. 


Marina Vou on Tartu Tervishoiu kõrgkooli muusikateraapia, kui valikaine juurutaja, esimese õppekava koostaja ja esimene lektor aastatel 2007-2008. 


Hiljem teinud koostööd TÜ Rakvere Kolledžiga, Lääne-Viru rakenduskõrgkooliga, Tervise Arengu Instituudiga, Eesti Vähiliiduga. 


Töötades rehabilitatsioonimeeskonnas osales vastavatel täienduskoolitustel. 


Omab täiskasvanute koolitaja kutset (ANDRAS tase 6) ning antud ajahetkel tegutseb projektipõhiselt töötute koolitamisega (tööharjutused, tööklubid). 


Nimetatud valdkonnas teinud koostööd koolitusfirmadega Projektiekspert OÜ, Koolituskeskus Walk, koostanud õppematerjale ja õppekavasid. 


Osalenud aktiivselt erinevatel täiskasvanute koolitaja täienduskoolitustel, sh läbinud andragoogika täienduskursuse Tartu Ülikoolis.  


 

Uudiskiri

Ole alati kursis uute koolitustega ja blogi postitustega

Mida kliendid meist arvavad?

Triinu Tsirna"Lapsehoidja
koolitus"
oktoober 2020-
veebruar 2021

Leidsin Luwi Koolituskeskuse kohta informatsiooni internetist, otsides Lapsehoidja koolitust. Lapsehoidja tase 5 koolitus, mille läbisin Luwi koolituskeskuses, oli väga inspireeriv ning teadmisi täiendav.
Eelmainitud koolituse läbisin eesmärgil saada kinnitust oma uue valitava eriala õigsuses. Kõikide koolituspäevade raames saadud info ja teadmised on niivõrd väärtuslikud ja kasulikud, et nende alusel Lapsehoidjana tööle asudes tunnen end enesekindla ja teadlikuna. Luwi koolituskeskuse poolt korraldatud õpe oli väga paindlik ning õppija huve võimalusel arvestav. Mulle väga meeldis, et koolituse kuupäevad olid täies mahus koolitusperioodi alguseks paika pandud ning see andis õppijale võimaluse oma aega planeerida ja vastavalt korraldada, et saaks igal koolitustel osaleda.
Koolitusel osalesin koos grupiga, mille liikmed olid väga sõbralikud, abivalmid ning toetavad. Sellise ühtse meeskonnana oli väga inspireeriv ja motiveeriv koos õppida. Oleme siiani jäänud oma grupiga suhtlema ning jagame teineteisega erialaseid muresid ja rõõme.
Lapsehoidja tase 5 koolitus andis mulle enesekindluse ja kinnituse, et olen õigel teel ja hea alustala, et lähitulevikus asuda tööle lasteaia õpetajana. Soovitan Luwi koolituskeskuse Lapsehoidja tase 5 koolitust kõigile, kuna saate parima väljaõppe oma ala spetsialistidelt. Tänaseks olen saanud praktiseerida oma teadmisi töötades asendajana lasteaias ning teen oma tööd suure hoole ja armastusega.