Koolitused

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA
LAPSEHOIDJA
HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA
TUGIISIK, KOGEMUSNÕUSTAJA
ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID
VEEBISEMINAR
GRUPP 7
GRUPP 8
GRUPP 9
GRUPP 10

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA

GRUPP 7

GRUPP 8

GRUPP 9

GRUPP 10

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA

Probleemne käitumine või oskuste puudumine?

19.11.20

Tartu

135 EUR + KM

Anda ülevaade ja praktilised oskused lahenduskeskse teraapia sekkumiste kasutamisest kodu ja lasteaia-, koolikeskkonnas.

Loe lähemalt

Liikumisõpetus koolieelses eas

27.11.20

Tartu

72 EUR + KM

Lapse liigutusoskused ja -võimed on aluseks kehalise arengu ning adekvaatse keha tunnetuse kujunemisele.

Loe lähemalt

GRUPP ON TÄIS! Jõulu-eri: Käelised tegevused eelkooliealistele lastel

27.11.20

Tallinn

72 eur + KM

Loovalt mõtlevad inimesed suudavad uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.

Loe lähemalt

Jõulu-eri: Käelised tegevused eelkooliealistele lastele

30.11.20

Tartu

72 eur + KM

Loovalt mõtlevad inimesed suudavad uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.

Loe lähemalt

Loov- ja rollimängud koolieelses eas

02.12.20 - 02.12.20

Tallinn

72 EUR + km

Koolitusel antakse ülevaade mängudest koolieelses eas.

Loe lähemalt

Uus! Tahtlik enesevigastamine – Kes? Miks? Sekkumised

03.12.20

Tartu

135 eur + KM

Kõigile, kes puutuvad kokku tahtliku ennastvigastava käitumisega.

Loe lähemalt

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps

09.12.20

Tartu

135 EUR + KM

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemus, äratundmine, sagedamini kaasnevad probleemid, abistamise võimalused.

Loe lähemalt

Erivajadustega laste märkamine ja toetamine koolieelses eas

18.01.21

Tallinn

90 EUR + KM

Koolitus annab ülevaate erivajaduse olemusest ning õpetab märkama, toetama ja arendama probleemidega väikelapsi.

Loe lähemalt

UUS! Lapse vaimne tervis

19.01.21 - 21.01.21

Tartu

285 EUR + KM

Koolitusel antakse ülevaade levinumatest laste psüühilistest häiretest ning suunised laste toetamiseks.

Loe lähemalt

Väärkohtlemise olemus, ilmingud ja ennetamine

01.02.21

Tallinn

90 EUR + km

Koolitus annab süvendatud ülevaate väärkohtlemise alastest teadmistest ja oskustest.

Loe lähemalt

Kuidas vestelda lapse murest nii, et kõik võidavad

08.02.21

Tallinn

75 EUR + km

Keskmes on laps ja tema mure. Lapse käitumine on vaid sümptom millestki, mis teda häirib või mida laps veel ei oska.

Loe lähemalt

Sõbrapäeva eri! Käelised tegevused eelkooliealistele lastele

08.02.21

Tartu

75 eur + km

Loovalt mõtlevad inimesed suudavad uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.

Loe lähemalt

Lapse viha: turvaline toimetulek

17.02.21

Tartu

135 EUR + km

Koolitusel saad teadmisi tugevatest ja potentsiaalselt ohtliku väljendusega tunnetest ning oskusi nendega toimetulekuks.

Loe lähemalt

Uus! Ülemäärane ärevus: õpilase toetamise võimalused

04.03.21

Tallinn

135 eur + KM

Koolitusel käsitletakse lapse ja noorukite toetamise, abistamise võimalusi.

Loe lähemalt

Tulemuslik arenguvestlus lapsevanemaga

05.03.21

Tartu

90 EUR + km

Interaktiivne koolitus, kus taustteadmised omandatakse praktiliste tegevuste, osalejate ja koolitaja kogemuse kaudu.

Loe lähemalt

Tulemuslik arenguvestlus lapsevanemaga

08.03.21

Tallinn

90 EUR + km

Interaktiivne koolitus, kus taustteadmised omandatakse praktiliste tegevuste, osalejate ja koolitaja kogemuse kaudu.

Loe lähemalt

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps

11.03.21

Tallinn

135 EUR + KM

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemus, äratundmine, sagedamini kaasnevad probleemid, abistamise võimalused.

Loe lähemalt

Kuidas vestelda lapse murest nii, et kõik võidavad

15.03.21

Tartu

75 eur + km

Keskmes on laps ja tema mure. Lapse käitumine on vaid sümptom millestki, mis teda häirib või mida laps veel ei oska.

Loe lähemalt

UUS! Lapse vaimne tervis

17.03.21 - 19.03.21

Tallinn

285 EUR + KM

Koolitusel antakse ülevaade levinumatest laste psüühilistest häiretest ning suunised laste toetamiseks.

Loe lähemalt

Uus! Toimetulek stressiga: eneseabistrateegiad

17.03.21

Tartu

135 EUR + KM

Koolitus on mõeldud neile, kes soovivad tulla toime ja ennastsäästvalt võimalike emotsionaalselt raskete olukordadega.

Loe lähemalt

Uus! Helid ja muusika meie ümber. Muusika kasutamine õppeprotsessis ja tugiteenustes

23.03.21

Tartu

90 EUR + KM

Koolitusel antakse lühikäsitlus muusika mõjust inimesele muusikakomponentide toime teadvustamise kaudu

Loe lähemalt

Uus! Tahtlik enesevigastamine – Kes? Miks? Sekkumised

25.03.21

Tallinn

135 eur + KM

Kõigile, kes puutuvad kokku tahtliku ennastvigastava käitumisega.

Loe lähemalt

Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamine koolieelses eas

26.03.21

Tartu

90 EUR + km

Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamine koolieelses eas.

Loe lähemalt

Uus! Toimetulek stressiga: eneseabistrateegiad

07.04.21

Tallinn

135 eur + KM

Koolitus on mõeldud neile, kes soovivad tulla toime ja ennastsäästvalt võimalike emotsionaalselt raskete olukordadega.

Loe lähemalt

Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamine koolieelses eas

09.04.21

Tallinn

90 EUR + km

Koolitusel saab ülevaate lapse lugemis- ja kirjutamisvalmidusest.

Loe lähemalt

Autismispektrihäirega laste kommunikatsiooni areng ja selle toetamine

09.04.21

Tartu

90 EUR + KM

Koolituse läbinu teab, mis on autism/autismispektrihäire/sotsiaalse kommunikatsiooni häire.

Loe lähemalt

Autismispektrihäirega laste kommunikatsiooni areng ja selle toetamine

12.04.21

Tallinn

90 EUR + KM

Koolituse läbinu teab, mis on autism/autismispektrihäire/sotsiaalse kommunikatsiooni häire.

Loe lähemalt

Loov- ja rollimängud koolieelses eas

12.04.21 - 12.04.21

Tartu

75 EUR + KM

Koolitusel antakse ülevaade mängudest koolieelses eas.

Loe lähemalt

Uus! Ülemäärane ärevus: õpilase toetamise võimalused

14.04.21 - 14.04.21

Tartu

135 EUR + KM

Koolitusel käsitletakse lapse ja noorukite toetamise, abistamise võimalusi.

Loe lähemalt

Kevadised meisterdused! Käelised tegevused eelkooliealistele lastele

16.04.21

Tallinn

75 EUR + km

Loovalt mõtlevad inimesed suudavad uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.

Loe lähemalt

KEVADE-ERI: Käelised tegevused eelkooliealistele lastele

19.04.21

Tartu

75 EUR + KM

Loovalt mõtlevad inimesed suudavad uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.

Loe lähemalt

UUS! Laste tähelepanu ja keskendumisvõime arendamine mänguliste võtete abil

20.04.21

Tallinn

75 EUR + KM

Kõigile, kes soovivad saada teadmisi ja oskuseid lapse tähelepanu ja keskendumisvõime toetamiseks

Loe lähemalt

UUS! Laste tähelepanu ja keskendumisvõime arendamine mänguliste võtete abil

22.04.21

Tartu

75 EUR + KM

Kõigile, kes soovivad saada teadmisi ja oskuseid lapse tähelepanu ja keskendumisvõime toetamiseks

Loe lähemalt

Lapse viha: turvaline toimetulek

29.04.21

Tallinn

135 EUR + km

Koolitusel saad teadmisi tugevatest ja potentsiaalselt ohtliku väljendusega tunnetest ning oskusi nendega toimetulekuks.

Loe lähemalt

Õuesõpe: aktiivsed ja arendavad tegevused õues

03.05.21

Tartu

75 eur +km

Väliskeskkonnas õppimine on võimalus mitmekesistada õpetamismeetodeid ning kasutada õpikeskkonda õppevahendina.

Loe lähemalt

Probleemne käitumine või oskuste puudumine?

05.05.21

Tartu

135 EUR + KM

Anda ülevaade ja praktilised oskused lahenduskeskse teraapia sekkumiste kasutamisest kodu ja lasteaia-, koolikeskkonnas.

Loe lähemalt

Liikumisõpetus koolieelses eas

07.05.21

Tallinn

75 EUR + km

Lapse liigutusoskused ja -võimed on aluseks kehalise arengu ning adekvaatse keha tunnetuse kujunemisele.

Loe lähemalt

Väikelapse kõne areng ja selle toetamine

07.05.21

Tartu

90 eur + KM

Koolitusel saab lühiülevaate kõne arengust ja arengu võimalikest kõrvalekalletest.

Loe lähemalt

Õuesõpe: aktiivsed ja arendavad tegevused õues

14.05.21

Tallinn

75 eur +km

Väliskeskkonnas õppimine on võimalus mitmekesistada õpetamismeetodeid ning kasutada õpikeskkonda õppevahendina.

Loe lähemalt

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps

23.09.21

Tartu

135 EUR + KM

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemus, äratundmine, sagedamini kaasnevad probleemid, abistamise võimalused.

Loe lähemalt

Uus! Tahtlik enesevigastamine – Kes? Miks? Sekkumised

30.09.21

Tartu

135 eur + KM

Kõigile, kes puutuvad kokku tahtliku ennastvigastava käitumisega.

Loe lähemalt
Näita rohkem

LAPSEHOIDJA

GRUPP TÄIS! Lapsehoidja tase 5 koolitus koos esmaabi- ja toiduhügieeni väljaõppega

07.12.20 - 09.04.21

Tallinn

1650 EUR + km

Õppekava järgib Lapsehoidja, tase 4 ja 5 kutsestandardis esitatud nõudeid.

Loe lähemalt

Lapsehoidja tase 5 koolitus koos esmaabi- ja toiduhügieeni väljaõppega

12.01.21 - 30.04.21

Tartu

1650 EUR + km

Õppekava järgib Lapsehoidja, tase 4 ja 5 kutsestandardis esitatud nõudeid.

Loe lähemalt
Näita rohkem

HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA

Suhtlemine dementsussündroomiga inimestega

27.11.20

Tallinn

72 EUR + km

Koolituse eesmärk on tutvustada tehnikaid, mis hõlbustavad suhtlemist dementsussündroomiga inimestega.

Loe lähemalt

Hooldustöötaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

08.12.20 - 12.03.21

Tartu

1253 EUR + km

Kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega.

Loe lähemalt

Grupp on täis! Tegevusjuhendaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

10.12.20 - 31.03.21

Tartu

1778 EUR + km

Koolitusele ootame keskharidusega inimesi, kes töötavad või plaanivad hakata tööle psüühilise erivajadusega inimestega

Loe lähemalt

Hooldustöötaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

14.12.20 - 12.03.21

Tallinn

1253 EUR + km

Kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega.

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

16.12.20 - 12.03.21

Tallinn

1778 EUR + km

Koolitusele ootame keskharidusega inimesi, kes töötavad või plaanivad hakata tööle psüühilise erivajadusega inimestega.

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

20.01.21 - 14.05.21

Tartu

1778 EUR + km

Koolitusele ootame keskharidusega inimesi, kes töötavad või plaanivad hakata tööle psüühilise erivajadusega inimestega

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja täienduskoolitus: töötamise toetamise teenus

05.03.21 - 26.03.21

Tartu

400 EUR + km

Koolitusel saab ülevaate töötamise toetamise teenusest

Loe lähemalt
Näita rohkem

TUGIISIK, KOGEMUSNÕUSTAJA

Tugiisiku koolitus koos esmaabi väljaõppega

09.12.20 - 09.04.21

Tallinn

1518 + KM

Koolitus annab teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna.

Loe lähemalt

Kogemusnõustaja baaskoolitus

18.01.21 - 09.04.21

Tallinn

995 EUR + km

Valmistada ette kogemusnõustaja, kes pakub sarnase kogemusega inimesele kogemuspõhist tuge.

Loe lähemalt

Tugiisiku koolitus koos esmaabi väljaõppega

19.01.21 - 28.04.21

Tartu

1518 + km

Koolitus annab teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna.

Loe lähemalt

UUS! Töö sõltuvushäirega isikuga

17.02.21 - 18.02.21

Tartu

162 EUR +KM

Koolituse läbides tõuseb teadlikkus sõltuvustest ja sõltuvusainetest. Omandatakse esmase sekkumise oskusi.

Loe lähemalt

UUS! Töö sõltuvushäirega isikuga

10.03.21 - 11.03.21

Tallinn

162 EUR +km

Koolituse läbides tõuseb teadlikkus sõltuvustest ja sõltuvusainetest. Omandatakse esmase sekkumise oskusi.

Loe lähemalt
Näita rohkem

ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID

GRUPP TÄIS! Esmaabiandja väljaõppe koolitus

30.11.20 - 01.12.20

Tallinn

75 eur + km

Esmaabiandja väljaõppe eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks.

Loe lähemalt

GRUPP TÄIS! Esmaabiandja täiendõppe koolitus

30.11.20 - 30.11.20

Tallinn

48 eur + km

Esmaabiandjate täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi.

Loe lähemalt

Esmaabiandja väljaõppe koolitus

14.12.20 - 15.12.20

Tartu

75 EUR + km

Esmaabiandja väljaõppe eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks.

Loe lähemalt

Esmaabiandja täiendõppe koolitus

15.12.20

Tartu

48 EUR + km

Esmaabiandjate täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi.

Loe lähemalt
Näita rohkem

VEEBISEMINAR

Veebiseminar: Käitumisprobleemide analüüs ja nendega toimetulek

03.12.20 - 03.12.20

Facebooki suletud grupp

26 € + km

Veebiseminarid ehk veebinarid on mõeldud autistlike laste vanematele ja nendega töötavatele spetsialistidele.

Loe lähemalt
Näita rohkem

GRUPP 7

Näita rohkem

GRUPP 8

Näita rohkem

GRUPP 9

Näita rohkem

GRUPP 10

Näita rohkem