Koolitused

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA
LAPSEHOIDJA
HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA
TUGIISIK, KOGEMUSNÕUSTAJA
ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID
VEEBISEMINAR
GRUPP 7
GRUPP 8
GRUPP 9
GRUPP 10

GRUPP 7

GRUPP 8

GRUPP 9

GRUPP 10

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA

Grupp on täis! Autismispektrihäirega laste kommunikatsiooni areng ja selle toetamine

23.10.20 - 23.10.20

Tartu

90 EUR + KM

Koolituse läbinu teab, mis on autism/autismispektrihäire/sotsiaalse kommunikatsiooni häire.

Loe lähemalt

Liikumisõpetus koolieelses eas

28.10.20 - 28.10.20

Tallinn

72 EUR + KM

Lapse liigutusoskused ja -võimed on aluseks kehalise arengu ning adekvaatse keha tunnetuse kujunemisele.

Loe lähemalt

Erivajadustega laste märkamine ja toetamine koolieelses eas

30.10.20 - 30.10.20

Tallinn

90 EUR + KM

Koolitus annab ülevaate erivajaduse olemusest ning õpetab märkama, toetama ja arendama probleemidega väikelapsi.

Loe lähemalt

Väärkohtlemise olemus, ilmingud ja ennetamine

02.11.20 - 02.11.20

Tallinn

90 EUR + km

Koolitus annab süvendatud ülevaate väärkohtlemise alastest teadmistest ja oskustest.

Loe lähemalt

Uus! Toimetulek stressiga: eneseabistrateegiad

05.11.20 - 05.11.20

Tartu

135 eur + KM

Koolitus on mõeldud neile, kes soovivad tulla toime ja ennastsäästvalt võimalike emotsionaalselt raskete olukordadega.

Loe lähemalt

Väikelapse kõne areng ja selle toetamine

06.11.20 - 06.11.20

Tartu

72 eur + km

Koolitusel saab lühiülevaate kõne arengust ja arengu võimalikest kõrvalekalletest.

Loe lähemalt

Kuidas vestelda lapse murest nii, et kõik võidavad

16.11.20 - 16.11.20

Tartu

72 EUR + km

Keskmes on laps ja tema mure. Lapse käitumine on vaid sümptom millestki, mis teda häirib või mida laps veel ei oska..

Loe lähemalt

Probleemne käitumine või oskuste puudumine?

19.11.20 - 19.11.20

Tartu

135 EUR + KM

Anda ülevaade ja praktilised oskused lahenduskeskse teraapia sekkumiste kasutamisest kodu ja lasteaia-, koolikeskkonnas.

Loe lähemalt

Veebikoolitus! Kuidas vestelda lapse murest nii, et kõik võidavad

23.11.20 - 23.11.20

Veebikeskkond Zoom

49 EUR + km

Keskmes on laps ja tema mure. Lapse käitumine on vaid sümptom millestki, mis teda häirib või mida laps veel ei oska.

Loe lähemalt

Väikelapse kõne areng

25.11.20 - 25.11.20

Tallinn

72 EUR + km

Koolitusel saab lühiülevaate kõne arengust ja arengu võimalikest kõrvalekalletest.

Loe lähemalt

Liikumisõpetus koolieelses eas

27.11.20 - 27.11.20

Tartu

72 EUR + KM

Lapse liigutusoskused ja -võimed on aluseks kehalise arengu ning adekvaatse keha tunnetuse kujunemisele.

Loe lähemalt

Jõulu-eri: Käelised tegevused eelkooliealistele lastel

27.11.20 - 27.11.20

Tallinn

72 eur + KM

Loovalt mõtlevad inimesed suudavad uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.

Loe lähemalt

Jõulu-eri: Käelised tegevused eelkooliealistele lastele

30.11.20 - 30.11.20

Tartu

72 eur + KM

Loovalt mõtlevad inimesed suudavad uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.

Loe lähemalt

Loov- ja rollimängud koolieelses eas

02.12.20 - 02.12.20

Tallinn

72 EUR + km

Koolitusel antakse ülevaade mängudest koolieelses eas.

Loe lähemalt

Uus! Tahtlik enesevigastamine – Kes? Miks? Sekkumised

03.12.20 - 03.12.20

Tartu

135 eur + KM

Kõigile, kes puutuvad kokku tahtliku ennastvigastava käitumisega.

Loe lähemalt

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps

09.12.20 - 09.12.20

Tartu

135 EUR + KM

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemus, äratundmine, sagedamini kaasnevad probleemid, abistamise võimalused.

Loe lähemalt

UUS! Lapse vaimne tervis

19.01.21 - 21.01.21

Tartu

285 EUR + KM

Koolitusel antakse ülevaade levinumatest laste psüühilistest häiretest ning suunised laste toetamiseks.

Loe lähemalt

Tulemuslik arenguvestlus lapsevanema/hooldajaga

05.03.21 - 05.03.21

Tartu

90 EUR + km

Interaktiivne koolitus, kus taustteadmised omandatakse praktiliste tegevuste, osalejate ja koolitaja kogemuse kaudu.

Loe lähemalt

UUS! Lapse vaimne tervis

17.03.21 - 19.03.21

Tallinn

285 EUR + KM

Koolitusel antakse ülevaade levinumatest laste psüühilistest häiretest ning suunised laste toetamiseks.

Loe lähemalt

Uus! Ülemäärane ärevus: õpilase toetamise võimalused

14.04.21 - 14.04.21

Tartu

135 EUR + KM

Koolitusel käsitletakse lapse ja noorukite toetamise, abistamise võimalusi.

Loe lähemalt
Näita rohkem

LAPSEHOIDJA

Lapsehoidja tase 5 koolitus koos esmaabi- ja toiduhügieeni väljaõppega

22.10.20 - 18.02.21

Tartu

1650 EUR + km

Õppekava järgib Lapsehoidja, tase 4 ja 5 kutsestandardis esitatud nõudeid.

Loe lähemalt

Lapsehoidja tase 5 koolitus koos esmaabi- ja toiduhügieeni väljaõppega

07.12.20 - 09.04.21

Tallinn

1650 EUR + km

Õppekava järgib Lapsehoidja, tase 4 ja 5 kutsestandardis esitatud nõudeid.

Loe lähemalt

Lapsehoidja tase 5 koolitus koos esmaabi- ja toiduhügieeni väljaõppega

12.01.21 - 30.04.21

Tartu

1650 EUR + km

Õppekava järgib Lapsehoidja, tase 4 ja 5 kutsestandardis esitatud nõudeid.

Loe lähemalt
Näita rohkem

HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA

Ergonoomika hooldustöös

03.11.20 - 03.11.20

Tartu

110 EUR + km

Koolituse eesmärgiks on õpetada osalejaid kasutama oma töös rohkem tervist säästvaid ergonoomilisi töövõtteid.

Loe lähemalt

Suhtlemine dementsussündroomiga inimestega

09.11.20 - 09.11.20

Tartu

72 EUR + km

Koolituse eesmärk on tutvustada tehnikaid, mis hõlbustavad suhtlemist dementsussündroomiga inimestega.

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja täienduskoolitus: töö sügava liitpuudega ja ebastabiilse remissiooniga isikutega

23.11.20 - 14.12.20

Tartu

415+km

Koolitus annab ülevaate tööst sügava liitpuude ja ebastabiilse remissiooniga isikutega

Loe lähemalt

Suhtlemine dementsussündroomiga inimestega

27.11.20 - 27.11.20

Tallinn

72 EUR + km

Koolituse eesmärk on tutvustada tehnikaid, mis hõlbustavad suhtlemist dementsussündroomiga inimestega.

Loe lähemalt

Hooldustöötaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

08.12.20 - 12.03.21

Tartu

1253 EUR + km

Kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega.

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

10.12.20 - 31.03.21

Tartu

1778 EUR + km

Koolitusele ootame keskharidusega inimesi, kes töötavad või plaanivad hakata tööle psüühilise erivajadusega inimestega

Loe lähemalt

Hooldustöötaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

14.12.20 - 12.03.21

Tallinn

1253 EUR + km

Kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega.

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

16.12.20 - 12.03.21

Tallinn

1778 EUR + km

Koolitusele ootame keskharidusega inimesi, kes töötavad või plaanivad hakata tööle psüühilise erivajadusega inimestega.

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja täienduskoolitus: töötamise toetamise teenus

05.03.21 - 26.03.21

Tartu

400 EUR + km

Koolitusel saab ülevaate töötamise toetamise teenusest

Loe lähemalt
Näita rohkem

TUGIISIK, KOGEMUSNÕUSTAJA

Kogemusnõustaja baaskoolitus

27.10.20 - 29.01.21

Tartu

995 EUR + km

Valmistada ette kogemusnõustaja, kes pakub sarnase kogemusega inimesele kogemuspõhist tuge.

Loe lähemalt

UUS! Töö sõltuvushäirega isikuga

28.10.20 - 29.10.20

Tallinn

162 EUR +km

Koolituse läbides tõuseb teadlikkus sõltuvustest ja sõltuvusainetest. Omandatakse esmase sekkumise oskusi.

Loe lähemalt

Kogemusnõustaja baaskoolitus

02.12.20 - 26.02.21

Tallinn

995 EUR + km

Valmistada ette kogemusnõustaja, kes pakub sarnase kogemusega inimesele kogemuspõhist tuge.

Loe lähemalt

Tugiisiku koolitus koos esmaabi väljaõppega

09.12.20 - 09.04.21

Tallinn

1518 + KM

Koolitus annab teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna.

Loe lähemalt

Tugiisiku koolitus koos esmaabi väljaõppega

19.01.21 - 28.04.21

Tartu

1518 + km

Koolitus annab teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna.

Loe lähemalt
Näita rohkem

ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID

Esmaabiandja väljaõppe koolitus

30.11.20 - 01.12.20

Tallinn

75 eur + km

Esmaabiandja väljaõppe eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks.

Loe lähemalt

Esmaabiandja täiendõppe koolitus

30.11.20 - 30.11.20

Tallinn

48 eur + km

Esmaabiandjate täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi.

Loe lähemalt

Esmaabiandja väljaõppe koolitus

14.12.20 - 15.12.20

Tartu

75 EUR + km

Esmaabiandja väljaõppe eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks.

Loe lähemalt

Esmaabiandja täiendõppe koolitus

15.12.20 - 15.12.20

Tartu

48 EUR + km

Esmaabiandjate täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi.

Loe lähemalt
Näita rohkem

VEEBISEMINAR

Veebiseminar: Vastuvõttude ülesehitus. Efektiivne õpetamine

29.10.20 - 29.10.20

Facebooki suletud grupp

26 € + km

Veebiseminar ehk veebinar on mõeldud autistlike laste vanematele ja nendega töötavatele spetsialistidele.

Loe lähemalt

Veebiseminar: Rutiinide ja toetava keskkonna loomine. Piirid

05.11.20 - 05.11.20

Facebooki suletud grupp

26 € + km

Veebiseminar ehk veebinar on mõeldud autistlike laste vanematele ja nendega töötavatele spetsialistidele.

Loe lähemalt

Veebiseminar: Söömisprobleemid ja tualetitreening

19.11.20 - 19.11.20

Facebooki suletud grupp

26 € + km

Veebiseminar ehk veebinar on mõeldud autistlike laste vanematele ja nendega töötavatele spetsialistidele.

Loe lähemalt

Veebiseminar: Käitumisprobleemide analüüs ja nendega toimetulek

03.12.20 - 03.12.20

Facebooki suletud grupp

26 € + km

Veebiseminarid ehk veebinarid on mõeldud autistlike laste vanematele ja nendega töötavatele spetsialistidele.

Loe lähemalt
Näita rohkem

GRUPP 7

Näita rohkem

GRUPP 8

Näita rohkem

GRUPP 9

Näita rohkem

GRUPP 10

Näita rohkem