Koolitused

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA
LAPSEHOIDJA
HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA
TUGIISIK, KOGEMUSNÕUSTAJA
ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID
VEEBISEMINAR
GRUPP 7
GRUPP 8
GRUPP 9
GRUPP 10

GRUPP 7

GRUPP 8

GRUPP 9

GRUPP 10

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA

Grupp täis! Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamine koolieelses eas

02.10.20 - 02.10.20

Tartu

90 EUR + km

Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamine koolieelses eas.

Loe lähemalt

Sügise-eri: Käelised tegevused eelkooliealistele lastele

05.10.20 - 05.10.20

Tartu

72 EUR + km

Loovalt mõtlevad inimesed suudavad uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.

Loe lähemalt

Uus! Helid ja muusika meie ümber. Muusika kasutamine õppeprotsessis ja tugiteenustes

06.10.20 - 06.10.20

Tallinn

90 EUR + km

Koolitusel antakse lühikäsitlus muusika mõjust inimesele muusikakomponentide toime teadvustamise kaudu

Loe lähemalt

Väikelapse kõne areng

07.10.20 - 07.10.20

Tallinn

72 EUR + km

Koolitusel saab lühiülevaate kõne arengust ja arengu võimalikest kõrvalekalletest.

Loe lähemalt

Uus! Ülemäärane ärevus: õpilase toetamise võimalused

07.10.20 - 07.10.20

Tartu

135 EUR + KM

Koolitusel käsitletakse lapse ja noorukite toetamise, abistamise võimalusi.

Loe lähemalt

Loov- ja rollimängud koolieelses eas

09.10.20 - 09.10.20

Tartu

72 EUR + km

Koolitusel antakse ülevaade mängudest koolieelses eas.

Loe lähemalt

Väärkohtlemise olemus, ilmingud ja ennetamine

16.10.20 - 16.10.20

Tallinn

90 EUR + km

Koolitus annab süvendatud ülevaate väärkohtlemise alastest teadmistest ja oskustest.

Loe lähemalt

Uus! Tulemuslik arenguvestlus lapsevanema/hooldajaga

19.10.20 - 19.10.20

Tartu

90 EUR + km

Interaktiivne koolitus, kus taustteadmised omandatakse praktiliste tegevuste, osalejate ja koolitaja kogemuse kaudu.

Loe lähemalt

Autismispektrihäirega laste kommunikatsiooni areng ja selle toetamine

23.10.20 - 23.10.20

Tartu

90 EUR + KM

Koolituse läbinu teab, mis on autism/autismispektrihäire/sotsiaalse kommunikatsiooni häire.

Loe lähemalt

Liikumisõpetus koolieelses eas

28.10.20 - 28.10.20

Tallinn

72 EUR + KM

Lapse liigutusoskused ja -võimed on aluseks kehalise arengu ning adekvaatse keha tunnetuse kujunemisele.

Loe lähemalt

Erivajadustega laste märkamine ja toetamine koolieelses eas

30.10.20 - 30.10.20

Tallinn

90 EUR + KM

Koolitus annab ülevaate erivajaduse olemusest ning õpetab märkama, toetama ja arendama probleemidega väikelapsi.

Loe lähemalt

Uus! Toimetulek stressiga: eneseabistrateegiad

05.11.20 - 05.11.20

Tartu

135 eur + KM

Koolitus on mõeldud neile, kes soovivad tulla toime ja ennastsäästvalt võimalike emotsionaalselt raskete olukordadega.

Loe lähemalt

Väikelapse kõne areng ja selle toetamine

06.11.20 - 06.11.20

Tartu

72 eur + km

Koolitusel saab lühiülevaate kõne arengust ja arengu võimalikest kõrvalekalletest.

Loe lähemalt

Kuidas vestelda lapse murest nii, et kõik võidavad

16.11.20 - 16.11.20

Tartu

72 EUR + km

Keskmes on laps ja tema mure. Lapse käitumine on vaid sümptom millestki, mis teda häirib või mida laps veel ei oska..

Loe lähemalt

Probleemne käitumine või oskuste puudumine? Oskuste õppe meetod

19.11.20 - 19.11.20

Tartu

135 EUR + KM

Anda ülevaade ja praktilised oskused lahenduskeskse teraapia sekkumiste kasutamisest kodu ja lasteaia-, koolikeskkonnas.

Loe lähemalt

Veebikoolitus! Kuidas vestelda lapse murest nii, et kõik võidavad

23.11.20 - 23.11.20

Veebikeskkond Zoom

49 EUR + km

Keskmes on laps ja tema mure. Lapse käitumine on vaid sümptom millestki, mis teda häirib või mida laps veel ei oska.

Loe lähemalt

Liikumisõpetus koolieelses eas

27.11.20 - 27.11.20

Tartu

72 EUR + KM

Lapse liigutusoskused ja -võimed on aluseks kehalise arengu ning adekvaatse keha tunnetuse kujunemisele.

Loe lähemalt

Jõulu-eri: Käelised tegevused eelkooliealistele lastel

27.11.20 - 27.11.20

Tallinn

72 eur + KM

Loovalt mõtlevad inimesed suudavad uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.

Loe lähemalt

Jõulu-eri: Käelised tegevused eelkooliealistele lastele

30.11.20 - 30.11.20

Tartu

72 eur + KM

Loovalt mõtlevad inimesed suudavad uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.

Loe lähemalt

Loov- ja rollimängud koolieelses eas

02.12.20 - 02.12.20

Tallinn

72 EUR + km

Koolitusel antakse ülevaade mängudest koolieelses eas.

Loe lähemalt

Uus! Tahtlik enesevigastamine – Kes? Miks? Sekkumised

03.12.20 - 03.12.20

Tartu

135 eur + KM

Kõigile, kes puutuvad kokku tahtliku ennastvigastava käitumisega.

Loe lähemalt

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps

09.12.20 - 09.12.20

Tartu

135 EUR + KM

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemus, äratundmine, sagedamini kaasnevad probleemid, abistamise võimalused.

Loe lähemalt

UUS! Lapse vaimne tervis

19.01.21 - 21.01.21

Tartu

285 EUR + KM

Koolitusel antakse ülevaade levinumatest laste psüühilistest häiretest ning suunised laste toetamiseks.

Loe lähemalt

UUS! Lapse vaimne tervis

17.03.21 - 19.03.21

Tallinn

285 EUR + KM

Koolitusel antakse ülevaade levinumatest laste psüühilistest häiretest ning suunised laste toetamiseks.

Loe lähemalt
Näita rohkem

LAPSEHOIDJA

Grupp on täis! Lapsehoidja tase 5 koolitus koos esmaabi- ja toiduhügieeni väljaõppega

17.09.20 - 21.01.21

Tartu

1650 EUR + km

Õppekava järgib Lapsehoidja, tase 4 ja 5 kutsestandardis esitatud nõudeid.

Loe lähemalt

Grupp on täis! Lapsehoidja tase 5 koolitus koos esmaabi- ja toiduhügieeni väljaõppega

05.10.20 - 22.01.21

Tallinn

1650 EUR + km

Õppekava järgib Lapsehoidja, tase 4 ja 5 kutsestandardis esitatud nõudeid.

Loe lähemalt

Lapsehoidja tase 5 koolitus koos esmaabi- ja toiduhügieeni väljaõppega

22.10.20 - 18.02.21

Tartu

1650 EUR + km

Õppekava järgib Lapsehoidja, tase 4 ja 5 kutsestandardis esitatud nõudeid.

Loe lähemalt

Lapsehoidja tase 5 koolitus koos esmaabi- ja toiduhügieeni väljaõppega

07.12.20 - 09.04.21

Tallinn

1650 EUR + km

Õppekava järgib Lapsehoidja, tase 4 ja 5 kutsestandardis esitatud nõudeid.

Loe lähemalt
Näita rohkem

HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA

Tegevusjuhendaja täienduskoolitus: töötamise toetamise teenus

12.10.20 - 06.11.20

Tartu

400 EUR + km

Koolitusel saab ülevaate töötamise toetamise teenusest

Loe lähemalt

Ergonoomika hooldustöös

19.10.20 - 19.10.20

Tallinn

110 EUR + km

Koolituse eesmärgiks on õpetada osalejaid kasutama oma töös rohkem tervist säästvaid ergonoomilisi töövõtteid.

Loe lähemalt

Ergonoomika hooldustöös

03.11.20 - 03.11.20

Tartu

110 EUR + km

Koolituse eesmärgiks on õpetada osalejaid kasutama oma töös rohkem tervist säästvaid ergonoomilisi töövõtteid.

Loe lähemalt

Suhtlemine dementsussündroomiga inimestega

09.11.20 - 09.11.20

Tartu

72 EUR + km

Koolituse eesmärk on tutvustada tehnikaid, mis hõlbustavad suhtlemist dementsussündroomiga inimestega.

Loe lähemalt

Suhtlemine dementsussündroomiga inimestega

27.11.20 - 27.11.20

Tallinn

72 EUR + km

Koolituse eesmärk on tutvustada tehnikaid, mis hõlbustavad suhtlemist dementsussündroomiga inimestega.

Loe lähemalt

Hooldustöötaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

08.12.20 - 12.03.21

Tartu

1232 EUR + km

Kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega.

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

10.12.20 - 31.03.21

Tartu

1778 EUR + km

Koolitusele ootame keskharidusega inimesi, kes töötavad või plaanivad hakata tööle psüühilise erivajadusega inimestega

Loe lähemalt

Hooldustöötaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

14.12.20 - 12.03.21

Tallinn

1283 EUR + km

Kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega.

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

16.12.20 - 12.03.21

Tallinn

1778 EUR + km

Koolitusele ootame keskharidusega inimesi, kes töötavad või plaanivad hakata tööle psüühilise erivajadusega inimestega.

Loe lähemalt
Näita rohkem

TUGIISIK, KOGEMUSNÕUSTAJA

Tugiisiku koolitus koos esmaabi väljaõppega

23.09.20 - 15.01.21

Tartu

1518 + km

Koolitus annab teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna.

Loe lähemalt

UUS! Töö sõltuvushäirega isikuga

07.10.20 - 08.10.20

Tartu

162 EUR +km

Koolituse läbides tõuseb teadlikkus sõltuvustest ja sõltuvusainetest. Omandatakse esmase sekkumise oskusi.

Loe lähemalt

Kogemusnõustaja baaskoolitus

27.10.20 - 29.01.21

Tartu

995 EUR + km

Valmistada ette kogemusnõustaja, kes pakub sarnase kogemusega inimesele kogemuspõhist tuge.

Loe lähemalt

UUS! Töö sõltuvushäirega isikuga

28.10.20 - 29.10.20

Tallinn

162 EUR +km

Koolituse läbides tõuseb teadlikkus sõltuvustest ja sõltuvusainetest. Omandatakse esmase sekkumise oskusi.

Loe lähemalt

Tugiisiku koolitus koos esmaabi väljaõppega

09.12.20 - 09.04.21

Tallinn

1518 + KM

Koolitus annab teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna.

Loe lähemalt

Kogemusnõustaja baaskoolitus

16.12.20 - 26.02.21

Tallinn

995 EUR + km

Valmistada ette kogemusnõustaja, kes pakub sarnase kogemusega inimesele kogemuspõhist tuge.

Loe lähemalt
Näita rohkem

ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID

Esmaabiandja täiendõppe koolitus

13.10.20 - 13.10.20

Tallinn

48 eur + km

Esmaabiandjate täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi.

Loe lähemalt

Esmaabiandja väljaõppe koolitus

13.10.20 - 14.10.20

Tallinn

75 eur + km

Esmaabiandja väljaõppe eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks.

Loe lähemalt

Esmaabiandja väljaõppe koolitus

14.12.20 - 15.12.20

Tartu

75 EUR + km

Esmaabiandja väljaõppe eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks.

Loe lähemalt

Esmaabiandja täiendõppe koolitus

15.12.20 - 15.12.20

Tartu

48 EUR + km

Esmaabiandjate täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi.

Loe lähemalt
Näita rohkem

VEEBISEMINAR

E-õpe: Sissejuhatus käitumisteraapiasse (ABA) ja selle kasutamine töös autistlike ja muude erivajadustega lastega

24.09.20 - 24.09.20

Facebooki suletud grupp

60 EUR + km

Koolitus on mõeldud autistlike lastega töötavatele spetsialistidele ja lapsevanematele.

Loe lähemalt

Veebiseminar: Suhte loomine ja hoidmine

01.10.20 - 01.10.20

Facebooki suletud grupp

26 € + km

Veebiseminar on mõeldud autistlike laste vanematele ja nendega töötavatele spetsialistidele.

Loe lähemalt

Veebiseminar: Motiveerimine ja premeerimine

15.10.20 - 15.10.20

Facebooki suletud grupp

26 € + km

Veebiseminar ehk veebinar on mõeldud autistlike laste vanematele ja nendega töötavatele spetsialistidele.

Loe lähemalt

Veebiseminar: Vastuvõttude ülesehitus. Efektiivne õpetamine

29.10.20 - 29.10.20

Facebooki suletud grupp

26 € + km

Veebiseminar ehk veebinar on mõeldud autistlike laste vanematele ja nendega töötavatele spetsialistidele.

Loe lähemalt

Veebiseminar: Rutiinide ja toetava keskkonna loomine. Piirid

05.11.20 - 05.11.20

Facebooki suletud grupp

26 € + km

Veebiseminar ehk veebinar on mõeldud autistlike laste vanematele ja nendega töötavatele spetsialistidele.

Loe lähemalt

Veebiseminar: Söömisprobleemid ja tualetitreening

19.11.20 - 19.11.20

Facebooki suletud grupp

26 € + km

Veebiseminar ehk veebinar on mõeldud autistlike laste vanematele ja nendega töötavatele spetsialistidele.

Loe lähemalt

Veebiseminar: Käitumisprobleemide analüüs ja nendega toimetulek

03.12.20 - 03.12.20

Facebooki suletud grupp

26 € + km

Veebiseminarid ehk veebinarid on mõeldud autistlike laste vanematele ja nendega töötavatele spetsialistidele.

Loe lähemalt
Näita rohkem

GRUPP 7

Näita rohkem

GRUPP 8

Näita rohkem

GRUPP 9

Näita rohkem

GRUPP 10

Näita rohkem