Koolitused

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA
LAPSEHOIDJA
HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA
TUGIISIK, KOGEMUSNÕUSTAJA
ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID
VEEBISEMINAR
GRUPP 7
GRUPP 8
GRUPP 9
GRUPP 10

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA

ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID

GRUPP 7

GRUPP 8

GRUPP 9

GRUPP 10

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA

Kuidas vestelda lapse murest nii, et kõik võidavad

08.02.21

Tallinn

75 EUR + km

Keskmes on laps ja tema mure. Lapse käitumine on vaid sümptom millestki, mis teda häirib või mida laps veel ei oska.

Loe lähemalt

Sõbrapäeva eri! Käelised tegevused eelkooliealistele lastele

08.02.21

Tartu

75 eur + km

Loovalt mõtlevad inimesed suudavad uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.

Loe lähemalt

Grupp on täis! Liikumisõpetus koolieelses eas

12.02.21

Tartu

75 EUR + KM

Lapse liigutusoskused ja -võimed on aluseks kehalise arengu ning adekvaatse keha tunnetuse kujunemisele.

Loe lähemalt

Lapse viha: turvaline toimetulek

17.02.21

Tartu

149 EUR + km

Koolitusel saad teadmisi tugevatest ja potentsiaalselt ohtliku väljendusega tunnetest ning oskusi nendega toimetulekuks.

Loe lähemalt

GRUPP TÄIS! Loov- ja rollimängud koolieelses eas

01.03.21

Tallinn

72 EUR + km

Koolitusel antakse ülevaade mängudest koolieelses eas.

Loe lähemalt

Uus! Ülemäärane ärevus: õpilase toetamise võimalused

04.03.21

Tallinn

149 eur + KM

Koolitusel käsitletakse lapse ja noorukite toetamise, abistamise võimalusi.

Loe lähemalt

Tulemuslik arenguvestlus lapsevanemaga

05.03.21

Tartu

90 EUR + km

Interaktiivne koolitus, kus taustteadmised omandatakse praktiliste tegevuste, osalejate ja koolitaja kogemuse kaudu.

Loe lähemalt

Tulemuslik arenguvestlus lapsevanemaga

08.03.21

Tallinn

90 EUR + km

Interaktiivne koolitus, kus taustteadmised omandatakse praktiliste tegevuste, osalejate ja koolitaja kogemuse kaudu.

Loe lähemalt

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps

11.03.21

Tallinn

149 EUR + KM

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemus, äratundmine, sagedamini kaasnevad probleemid, abistamise võimalused.

Loe lähemalt

Kuidas vestelda lapse murest nii, et kõik võidavad

15.03.21

Tartu

75 eur + km

Keskmes on laps ja tema mure. Lapse käitumine on vaid sümptom millestki, mis teda häirib või mida laps veel ei oska.

Loe lähemalt

Uus! Toimetulek stressiga: eneseabistrateegiad

17.03.21

Tartu

149 EUR + KM

Koolitus on mõeldud neile, kes soovivad tulla toime ja ennastsäästvalt võimalike emotsionaalselt raskete olukordadega.

Loe lähemalt

UUS! Lapse vaimne tervis

17.03.21 - 19.03.21

Tallinn

285 EUR + KM

Koolitusel antakse ülevaade levinumatest laste psüühilistest häiretest ning suunised laste toetamiseks.

Loe lähemalt

UUS! Seksuaalselt väärkoheldud lapse märkamine ja abistamine

19.03.21

Tartu

98 EUR + KM

Koolituse eesmärk on anda teadmisi ja oskusi, kuidas märgata seksuaalselt väärkoheldud lapsi ja neid aidata.

Loe lähemalt

Uus! Helid ja muusika meie ümber. Muusika kasutamine õppeprotsessis ja tugiteenustes

23.03.21

Tartu

90 EUR + KM

Koolitusel antakse lühikäsitlus muusika mõjust inimesele muusikakomponentide toime teadvustamise kaudu

Loe lähemalt

Uus! Tahtlik enesevigastamine – Kes? Miks? Sekkumised

25.03.21

Tallinn

135 eur + KM

Kõigile, kes puutuvad kokku tahtliku ennastvigastava käitumisega.

Loe lähemalt

Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamine koolieelses eas

26.03.21

Tartu

90 EUR + km

Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamine koolieelses eas.

Loe lähemalt

UUS! Algteadmisi agressiivsusest: ellujäämise kiirkursus

26.03.21

Tallinn

149 EUR + KM

Koolitusel saab baasteadmised agressiivsest käitumisest, selle põhjustest, ennetamisest ja sellega toimetulekust

Loe lähemalt

Väikelapse kõne areng

29.03.21

Tallinn

75 EUR + km

Koolitusel saab lühiülevaate kõne arengust ja arengu võimalikest kõrvalekalletest.

Loe lähemalt

Erivajadustega laste märkamine ja toetamine koolieelses eas

31.03.21

Tallinn

90 EUR + KM

Koolitus annab ülevaate erivajaduse olemusest ning õpetab märkama, toetama ja arendama probleemidega väikelapsi.

Loe lähemalt

Uus! Toimetulek stressiga: eneseabistrateegiad

07.04.21

Tallinn

149 eur + KM

Koolitus on mõeldud neile, kes soovivad tulla toime ja ennastsäästvalt võimalike emotsionaalselt raskete olukordadega.

Loe lähemalt

Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamine koolieelses eas

09.04.21

Tallinn

90 EUR + km

Koolitusel saab ülevaate lapse lugemis- ja kirjutamisvalmidusest.

Loe lähemalt

Autismispektrihäirega laste kommunikatsiooni areng ja selle toetamine

09.04.21

Tartu

90 EUR + KM

Koolituse läbinu teab, mis on autism/autismispektrihäire/sotsiaalse kommunikatsiooni häire.

Loe lähemalt

UUS! Algteadmisi agressiivsusest: ellujäämise kiirkursus

09.04.21

Tartu

149 EUR + KM

Koolitusel saab baasteadmised agressiivsest käitumisest, selle põhjustest, ennetamisest ja sellega toimetulekust

Loe lähemalt

Autismispektrihäirega laste kommunikatsiooni areng ja selle toetamine

12.04.21

Tallinn

90 EUR + KM

Koolituse läbinu teab, mis on autism/autismispektrihäire/sotsiaalse kommunikatsiooni häire.

Loe lähemalt

Loov- ja rollimängud koolieelses eas

12.04.21

Tartu

75 EUR + KM

Koolitusel antakse ülevaade mängudest koolieelses eas.

Loe lähemalt

Uus! Ülemäärane ärevus: õpilase toetamise võimalused

14.04.21

Tartu

149 EUR + KM

Koolitusel käsitletakse lapse ja noorukite toetamise, abistamise võimalusi.

Loe lähemalt

Kevadised meisterdused! Käelised tegevused eelkooliealistele lastele

16.04.21

Tallinn

75 EUR + km

Loovalt mõtlevad inimesed suudavad uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.

Loe lähemalt

KEVADE-ERI: Käelised tegevused eelkooliealistele lastele

19.04.21

Tartu

75 EUR + KM

Loovalt mõtlevad inimesed suudavad uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.

Loe lähemalt

UUS! Laste tähelepanu ja keskendumisvõime arendamine mänguliste võtete abil

20.04.21

Tallinn

75 EUR + KM

Kõigile, kes soovivad saada teadmisi ja oskuseid lapse tähelepanu ja keskendumisvõime toetamiseks

Loe lähemalt

UUS! Laste tähelepanu ja keskendumisvõime arendamine mänguliste võtete abil

22.04.21

Tartu

75 EUR + KM

Kõigile, kes soovivad saada teadmisi ja oskuseid lapse tähelepanu ja keskendumisvõime toetamiseks

Loe lähemalt

Lapse viha: turvaline toimetulek

29.04.21

Tallinn

149 EUR + km

Koolitusel saad teadmisi tugevatest ja potentsiaalselt ohtliku väljendusega tunnetest ning oskusi nendega toimetulekuks.

Loe lähemalt

Väärkohtlemise olemus, ilmingud ja ennetamine

30.04.21

Tallinn

Väärkohtlemise olemus, ilmingud ja ennetamine

Koolitus annab süvendatud ülevaate väärkohtlemise alastest teadmistest ja oskustest.

Loe lähemalt

Õuesõpe: aktiivsed ja arendavad tegevused õues

03.05.21

Tartu

75 eur +km

Väliskeskkonnas õppimine on võimalus mitmekesistada õpetamismeetodeid ning kasutada õpikeskkonda õppevahendina.

Loe lähemalt

Probleemne käitumine või oskuste puudumine?

05.05.21

Tartu

149 EUR + KM

Anda ülevaade ja praktilised oskused lahenduskeskse teraapia sekkumiste kasutamisest kodu ja lasteaia-, koolikeskkonnas.

Loe lähemalt

Liikumisõpetus koolieelses eas

07.05.21

Tallinn

75 EUR + km

Lapse liigutusoskused ja -võimed on aluseks kehalise arengu ning adekvaatse keha tunnetuse kujunemisele.

Loe lähemalt

Väikelapse kõne areng ja selle toetamine

07.05.21

Tartu

90 eur + KM

Koolitusel saab lühiülevaate kõne arengust ja arengu võimalikest kõrvalekalletest.

Loe lähemalt

Õuesõpe: aktiivsed ja arendavad tegevused õues

14.05.21

Tallinn

75 eur +km

Väliskeskkonnas õppimine on võimalus mitmekesistada õpetamismeetodeid ning kasutada õpikeskkonda õppevahendina.

Loe lähemalt

Lapse vaimne tervis

24.08.21 - 26.08.21

Tartu

285 EUR + KM

Koolitusel antakse ülevaade levinumatest laste psüühilistest häiretest ning suunised laste toetamiseks.

Loe lähemalt

UUS! Seksuaalselt väärkoheldud lapse märkamine ja abistamine

23.09.21

Tallinn

98 EUR + KM

Koolituse eesmärk on anda teadmisi ja oskusi, kuidas märgata seksuaalselt väärkoheldud lapsi ja neid aidata.

Loe lähemalt

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps

23.09.21

Tartu

149 EUR + KM

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemus, äratundmine, sagedamini kaasnevad probleemid, abistamise võimalused.

Loe lähemalt

Uus! Tahtlik enesevigastamine – Kes? Miks? Sekkumised

30.09.21

Tartu

149 eur + KM

Kõigile, kes puutuvad kokku tahtliku ennastvigastava käitumisega.

Loe lähemalt
Näita rohkem

LAPSEHOIDJA

GRUPP ON TÄIS! Lapsehoidja tase 5 koolitus koos esmaabi- ja toiduhügieeni väljaõppega

21.01.21 - 21.05.21

Tallinn

1662 EUR + km

Õppekava järgib Lapsehoidja, tase 4 ja 5 kutsestandardis esitatud nõudeid.

Loe lähemalt

GRUPP TÄIS! Lapsehoidja, tase 5 koolitus koos esmaabiandja väljaõppe ja toiduhügieenikoolitusega

09.02.21 - 31.05.21

Tartu

1662 EUR + km

Õppekava järgib Lapsehoidja, tase 4 ja 5 kutsestandardis esitatud nõudeid.

Loe lähemalt

GRUPP TÄIS! Lapsehoidja, tase 5 koolitus koos esmaabiandja väljaõppe ja toiduhügieenikoolitusega

02.03.21 - 30.06.21

Tartu

1662 EUR + km

Õppekava järgib Lapsehoidja, tase 4 ja 5 kutsestandardis esitatud nõudeid.

Loe lähemalt

Lapsehoidja, tase 5 koolitus koos esmaabiandja väljaõppe ja toiduhügieenikoolitusega

08.03.21 - 30.06.21

Tallinn

1662 EUR + km

Õppekava järgib Lapsehoidja, tase 4 ja 5 kutsestandardis esitatud nõudeid.

Loe lähemalt

Lapsehoidja, tase 5 koolitus koos esmaabiandja väljaõppe ja toiduhügieenikoolitusega

06.04.21 - 23.07.21

Tartu

1650 EUR + km

Õppekava järgib Lapsehoidja, tase 4 ja 5 kutsestandardis esitatud nõudeid.

Loe lähemalt
Näita rohkem

HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA

GRUPP TÄIS! Hooldustöötaja, tase 3 koolitus koos esmaabi väljaõppega

27.01.21 - 30.04.21

Tallinn

1253 EUR + km

Kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega.

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

15.02.21 - 31.05.21

Tallinn

1778 EUR + km

Koolitusele ootame keskharidusega inimesi, kes töötavad või plaanivad hakata tööle psüühilise erivajadusega inimestega.

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

25.02.21 - 18.06.21

Tartu

1778 EUR + km

Koolitusele ootame keskharidusega inimesi, kes töötavad või plaanivad hakata tööle psüühilise erivajadusega inimestega

Loe lähemalt

Hooldustöötaja, tase 3 koolitus koos esmaabiandja väljaõppe ja toiduhügieeni koolitusega

02.03.21 - 18.05.21

Tartu

1449 EUR + km

Kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega.

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja täienduskoolitus: töötamise toetamise teenus

05.03.21 - 26.03.21

Tartu

400 EUR + km

Koolitusel saab ülevaate töötamise toetamise teenusest

Loe lähemalt

Hooldustöötaja, tase 3 koolitus koos esmaabiandja väljaõppe ja toiduhügieeni koolitusega

22.03.21 - 30.06.21

Tallinn

1449 EUR + km

Kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega.

Loe lähemalt

Обучение на работника по уходу с курсом первой помощи и гигиены питания

24.03.21 - 17.06.21

Таллинн

1449 EUR + km

Для тех, кто хочет работать в сфере ухода с людьми, нуждающимися в особом уходе или присматривать за своими близкими.

Loe lähemalt
Näita rohkem

TUGIISIK, KOGEMUSNÕUSTAJA

GRUPP ON TÄIS! Kogemusnõustaja baaskoolitus

22.01.21 - 05.04.21

Tallinn

995 EUR + km

Valmistada ette kogemusnõustaja, kes pakub sarnase kogemusega inimesele kogemuspõhist tuge.

Loe lähemalt

Tugiisiku koolitus koos esmaabi väljaõppega

08.02.21 - 28.05.21

Tallinn

1530 + KM

Koolitus annab teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna.

Loe lähemalt

Viimane koht vaba! Tugiisiku koolitus koos esmaabi väljaõppega

18.02.21 - 31.05.21

Tartu

1530 + km

Koolitus annab teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna.

Loe lähemalt

Kogemusnõustaja baaskoolitus

10.03.21 - 11.06.21

Tallinn

1146 EUR + KM

Valmistada ette kogemusnõustaja, kes pakub sarnase kogemusega inimesele kogemuspõhist tuge.

Loe lähemalt

Kogemusnõustaja baaskoolitus

15.03.21 - 18.06.21

Tartu

1146 EUR + KM

Valmistada ette kogemusnõustaja, kes pakub sarnase kogemusega inimesele kogemuspõhist tuge.

Loe lähemalt
Näita rohkem

ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID

Näita rohkem

VEEBISEMINAR

UUS! Autistlike laste efektiivne õpetamine, toetava keskkonna loomine ja probleemide lahendamine (veebiseminaride sari)

23.03.21 - 02.06.21

Facebooki suletud grupp

156 EUR + km

Lapse õpetamine läbi suhte loomise, motiveerimise ja toetava keskkonna loomise. Probleemide ennetamine ja lahendamine.

Loe lähemalt
Näita rohkem

GRUPP 7

Näita rohkem

GRUPP 8

Näita rohkem

GRUPP 9

Näita rohkem

GRUPP 10

Näita rohkem