Koolitused

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA
LAPSEHOIDJA
HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA
TUGIISIK, KOGEMUSNÕUSTAJA
ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID
GRUPP 6
GRUPP 7
GRUPP 8
GRUPP 9
GRUPP 10

GRUPP 6

GRUPP 7

GRUPP 8

GRUPP 9

GRUPP 10

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA

Kuidas vestelda lapse murest nii, et kõik võidavad

14.10.19 - 14.10.19

Tartu

72 EUR + km

Keskmes on laps ja tema mure. Lapse käitumine on vaid sümptom millestki, mis teda häirib või mida laps veel ei oska..

Loe lähemalt

Erivajadustega laste märkamine ja toetamine koolieelses eas

18.10.19 - 18.10.19

Tallinn

90 EUR + km

Koolitus annab ülevaate erivajaduse olemusest ning õpetab märkama, toetama ja arendama probleemidega väikelapsi.

Loe lähemalt

Loov- ja rollimängud koolieelses eas

25.10.19 - 25.10.19

Tartu

72 EUR + km

Koolitusel antakse ülevaade mängudest koolieelses eas.

Loe lähemalt

Praktiline koolitus: Liikumisõpetus koolieelses eas

25.10.19 - 25.10.19

Tallinn

72 EUR + KM

Lapse liigutusoskused ja -võimed on aluseks kehalise arengu ning adekvaatse keha tunnetuse kujunemisele.

Loe lähemalt

Loov- ja rollimängud koolieelses eas

31.10.19 - 31.10.19

Tallinn

72 EUR + km

Koolitusel antakse ülevaade mängudest koolieelses eas.

Loe lähemalt

Väikelapse kõne areng

04.11.19 - 04.11.19

Tallinn

72 EUR + km

Koolitusel saab lühiülevaate kõne arengust ja arengu võimalikest kõrvalekalletest.

Loe lähemalt

Probleemne käitumine või oskuste puudumine? Oskuste õppe meetod

05.11.19 - 05.11.19

Tartu

135 EUR + KM

Anda ülevaade ja praktilised oskused lahenduskeskse teraapia sekkumiste kasutamisest kodu ja lasteaia-, koolikeskkonnas.

Loe lähemalt

Depressioon ja ülemäärane ärevus: õpilase toetamise võimalused

06.11.19 - 06.11.19

Tallinn

135 EUR + km

Koolitusel käsitletakse lapse ja noorukite toetamise, abistamise võimalusi.

Loe lähemalt

Uus! Tulemuslik arenguvestlus lapsevanema/hooldajaga

20.11.19 - 20.11.19

Tallinn

90 EUR + KM

Interaktiivne koolitus, kus taustteadmised omandatakse praktiliste tegevuste, osalejate ja koolitaja kogemuse kaudu.

Loe lähemalt

Praktiline koolitus: Liikumisõpetus koolieelses eas

25.11.19 - 25.11.19

Tartu

72 eur +km

Lapse liigutusoskused ja -võimed on aluseks kehalise arengu ning adekvaatse keha tunnetuse kujunemisele.

Loe lähemalt

Depressioon ja ülemäärane ärevus: õpilase toetamise võimalused

26.11.19 - 26.11.19

Tartu

135 EUR + km

Koolitusel käsitletakse lapse ja noorukite toetamise, abistamise võimalusi.

Loe lähemalt

Jõulu-eri! Käelised tegevused eelkooliealistele lastele

29.11.19 - 29.11.19

Tallinn

72 EUR + km

Loovalt mõtlevad inimesed suudavad uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.

Loe lähemalt

JÕULU-ERI! Käelised tegevused eelkooliealistele lastele

02.12.19 - 02.12.19

Tartu

72 EUR +KM

Loovalt mõtlevad inimesed suudavad uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.

Loe lähemalt

Probleemne käitumine või oskuste puudumine? Oskuste õppe meetod

25.03.20 - 25.03.20

Tallinn

135 EUR + KM

Anda ülevaade ja praktilised oskused lahenduskeskse teraapia sekkumiste kasutamisest kodu ja lasteaia-, koolikeskkonnas.

Loe lähemalt

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps

29.04.20 - 29.04.20

Tallinn

135 EUR + KM

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemus, äratundmine, sagedamini kaasnevad probleemid, abistamise võimalused.

Loe lähemalt
Näita rohkem

LAPSEHOIDJA

Lapsehoidja tase 5 koolitus koos esmaabi- ja toiduhügieeni väljaõppega

02.12.19 - 20.03.20

Tallinn

1650 EUR + km

Õppekava järgib Lapsehoidja, tase 5 kutsestandardis esitatud nõudeid.

Loe lähemalt

Lapsehoidja tase 5 koolitus koos esmaabi- ja toiduhügieeni väljaõppega

14.01.20 - 17.04.20

Tartu

1650 EUR + km

Õppekava järgib Lapsehoidja, tase 5 kutsestandardis esitatud nõudeid.

Loe lähemalt
Näita rohkem

HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA

Uus! Ergonoomika hooldustöös

10.10.19 - 10.10.19

Tartu

110 EUR + km

Koolituse eesmärgiks on suurendada õppija teadlikkust hooldustoimingutes ergonoomiliste võtete kasutamisel.

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja täienduskoolitus: töötamise toetamise teenus

18.10.19 - 04.11.19

Tartu

400 EUR + km

Koolitusel saab ülevaate töötamise toetamise teenusest

Loe lähemalt

Hooldustöötaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

11.11.19 - 12.02.20

Tartu

1232 EUR + km

Kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega.

Loe lähemalt

Suhtlemine dementsussündroomiga inimestega

12.11.19 - 12.11.19

Tallinn

72 EUR + km

Koolituse eesmärk on tutvustada tehnikaid, mis hõlbustavad suhtlemist dementsussündroomiga inimestega.

Loe lähemalt

Hooldustöötaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

18.11.19 - 31.01.20

Tallinn

1232 EUR + km

Kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega.

Loe lähemalt

UUS! Väärkohtlemise olemus, ilmingud ja ennetamine

22.11.19 - 22.11.19

Tallinn

90 EUR + km

Koolitus annab süvendatud ülevaate väärkohtlemise alastest teadmistest ja oskustest.

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

13.01.20 - 24.04.20

Tallinn

1778 EUR + km

Koolitusele ootame keskharidusega inimesi, kes töötavad või plaanivad hakata tööle psüühilise erivajadusega inimestega

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

21.01.20 - 23.04.20

Tartu

1778 EUR + km

Koolitusele ootame keskharidusega inimesi, kes töötavad või plaanivad hakata tööle psüühilise erivajadusega inimestega

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja täienduskoolitus: töötamise toetamise teenus

16.03.20 - 17.04.20

Tallinn

400 EUR + km

Koolitusel saab ülevaate töötamise toetamise teenusest

Loe lähemalt
Näita rohkem

TUGIISIK, KOGEMUSNÕUSTAJA

Tugiisiku koolitus koos esmaabi väljaõppega

18.11.19 - 07.02.20

Tartu

1175 EUR + km

Koolitus annab teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna.

Loe lähemalt

UUS! Kogemusnõustaja koolitus

03.12.19 - 21.02.20

Tartu

995 EUR + km

Valmistada ette kogemusnõustaja, kes pakub sarnase kogemusega inimesele kogemuspõhist tuge.

Loe lähemalt

Tugiisiku koolitus (koos esmaabi väljaõppega)

06.01.20 - 31.03.20

Tallinn

1175 eur + km

Koolitus annab põhjalikud teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna.

Loe lähemalt

UUS! Kogemusnõustaja koolitus

20.01.20 - 27.03.20

Tallinn

995 EUR + km

Valmistada ette kogemusnõustaja, kes pakub sarnase kogemusega inimesele kogemuspõhist tuge.

Loe lähemalt
Näita rohkem

ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID

Esmaabiandja väljaõppe koolitus

23.10.19 - 28.10.19

Tartu

75 EUR + km

Esmaabiandja väljaõppe eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks

Loe lähemalt

Esmaabiandja täiendõppe koolitus

28.10.19 - 28.10.19

Tartu

48 EUR +km

Esmaabiandjate täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi.

Loe lähemalt

Esmaabiandja väljaõppe koolitus

27.11.19 - 28.11.19

Tallinn

80 eur + km

Esmaabiandja väljaõppe eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks.

Loe lähemalt

Esmaabiandja täiendõppe koolitus

27.11.19 - 27.11.19

Tallinn

48 eur + km

Esmaabiandjate täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi.

Loe lähemalt

Esmaabiandja väljaõppe koolitus

03.12.19 - 04.12.19

Tartu

75 EUR+ KM

Esmaabiandja väljaõppe eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks

Loe lähemalt

Esmaabiandja täiendõppe koolitus

04.12.19 - 04.12.19

Tartu

48 EUR+ km

Esmaabiandjate täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi.

Loe lähemalt
Näita rohkem

GRUPP 6

Näita rohkem

GRUPP 7

Näita rohkem

GRUPP 8

Näita rohkem

GRUPP 9

Näita rohkem

GRUPP 10

Näita rohkem