Koolitused

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA
LAPSEHOIDJA
HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA
TUGIISIK, KOGEMUSNÕUSTAJA
ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID
GRUPP 6
GRUPP 7
GRUPP 8
GRUPP 9
GRUPP 10

GRUPP 6

GRUPP 7

GRUPP 8

GRUPP 9

GRUPP 10

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA

Uus! Tulemuslik arenguvestlus lapsevanema/hooldajaga

20.11.19 - 20.11.19

Tallinn

90 EUR + KM

Interaktiivne koolitus, kus taustteadmised omandatakse praktiliste tegevuste, osalejate ja koolitaja kogemuse kaudu.

Loe lähemalt

Praktiline koolitus: Liikumisõpetus koolieelses eas

25.11.19 - 25.11.19

Tartu

72 eur +km

Lapse liigutusoskused ja -võimed on aluseks kehalise arengu ning adekvaatse keha tunnetuse kujunemisele.

Loe lähemalt

Depressioon ja ülemäärane ärevus: õpilase toetamise võimalused

26.11.19 - 26.11.19

Tartu

135 eur + KM

Koolitusel käsitletakse lapse ja noorukite toetamise, abistamise võimalusi.

Loe lähemalt

Jõulu-eri! Käelised tegevused eelkooliealistele lastele

29.11.19 - 29.11.19

Tallinn

72 EUR + km

Loovalt mõtlevad inimesed suudavad uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.

Loe lähemalt

JÕULU-ERI! Käelised tegevused eelkooliealistele lastele

02.12.19 - 02.12.19

Tartu

72 EUR +KM

Loovalt mõtlevad inimesed suudavad uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.

Loe lähemalt

Autismispektrihäirega laste kommunikatsiooni areng ja selle toetamine

09.03.20 - 09.03.20

Tallinn

90 EUR + km

Koolituse läbinu teab, mis on autism/autismispektrihäire (ASH)/sotsiaalse kommunikatsiooni häire

Loe lähemalt

Kuidas vestelda lapse murest nii, et kõik võidavad

16.03.20 - 16.03.20

Tallinn

72 EUR + km

Keskmes on laps ja tema mure. Lapse käitumine on vaid sümptom millestki, mis teda häirib või mida laps veel ei oska.

Loe lähemalt

Lapse viha: turvaline toimetulek

18.03.20 - 18.03.20

Tartu

135 EUR + km

Koolitusel saad teadmisi tugevatest ja potentsiaalselt ohtliku väljendusega tunnetest ning oskusi nendega toimetulekuks.

Loe lähemalt

Probleemne käitumine või oskuste puudumine? Oskuste õppe meetod

25.03.20 - 25.03.20

Tallinn

135 EUR + KM

Anda ülevaade ja praktilised oskused lahenduskeskse teraapia sekkumiste kasutamisest kodu ja lasteaia-, koolikeskkonnas.

Loe lähemalt

KEVADE-ERI: Käelised tegevused eelkooliealistele lastele

31.03.20 - 31.03.20

Tartu

72 EUR +KM

Loovalt mõtlevad inimesed suudavad uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.

Loe lähemalt

Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamine koolieelses eas

03.04.20 - 03.04.20

Tallinn

90 EUR + km

Koolitusel saab ülevaate lapse lugemis- ja kirjutamisvalmidusest.

Loe lähemalt

Depressioon ja ülemäärane ärevus: õpilase toetamise võimalused

16.04.20 - 16.04.20

Tartu

135 eur + KM

Koolitusel käsitletakse lapse ja noorukite toetamise, abistamise võimalusi.

Loe lähemalt

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps

29.04.20 - 29.04.20

Tallinn

135 EUR + KM

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemus, äratundmine, sagedamini kaasnevad probleemid, abistamise võimalused.

Loe lähemalt

Õuesõpe: aktiivsed ja arendavad tegevused õues

30.04.20 - 30.04.20

Tallinn

72 EUR +KM

Väliskeskkonnas õppimine on võimalus mitmekesistada õpetamismeetodeid ning kasutada õpikeskkonda õppevahendina.

Loe lähemalt

Õuesõpe: aktiivsed ja arendavad tegevused õues

04.05.20 - 04.05.20

Tartu

72 EUR + KM

Väliskeskkonnas õppimine on võimalus mitmekesistada õpetamismeetodeid ning kasutada õpikeskkonda õppevahendina.

Loe lähemalt

Probleemne käitumine või oskuste puudumine? Oskuste õppe meetod

06.05.20 - 06.05.20

Tartu

135 EUR + KM

Anda ülevaade ja praktilised oskused lahenduskeskse teraapia sekkumiste kasutamisest kodu ja lasteaia-, koolikeskkonnas.

Loe lähemalt
Näita rohkem

LAPSEHOIDJA

Lapsehoidja tase 5 koolitus koos esmaabi- ja toiduhügieeni väljaõppega

02.12.19 - 20.03.20

Tallinn

1650 EUR + km

Õppekava järgib Lapsehoidja, tase 5 kutsestandardis esitatud nõudeid.

Loe lähemalt

Lapsehoidja tase 5 koolitus koos esmaabi- ja toiduhügieeni väljaõppega

14.01.20 - 17.04.20

Tartu

1650 EUR + km

Õppekava järgib Lapsehoidja, tase 5 kutsestandardis esitatud nõudeid.

Loe lähemalt
Näita rohkem

HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA

Hooldustöötaja lühikoolitus koos esmaabi väljaõppega

15.11.19 - 13.01.20

Hellenurme

518.75 EUR + KM

Koolitus on hooldajatele, kes on töö käigus omandatud praktilised kutsealased oskused ja soovivad minna taotlema kutset.

Loe lähemalt

Hooldustöötaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

18.11.19 - 31.01.20

Tallinn

1232 EUR + km

Kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega.

Loe lähemalt

Ergonoomika hooldustöös

22.11.19 - 22.11.19

Tallinn

110 EUR + km

Koolituse eesmärgiks on suurendada õppija teadlikkust hooldustoimingutes ergonoomiliste võtete kasutamisel.

Loe lähemalt

Suhtlemine dementsussündroomiga inimestega

03.01.20 - 03.01.20

Tallinn

72 EUR + km

Koolitusel tutvustatakse tehnikaid, mis hõlbustavad suhtlemist dementsussündroomiga inimestega.

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

13.01.20 - 24.04.20

Tallinn

1778 EUR + km

Koolitusele ootame keskharidusega inimesi, kes töötavad või plaanivad hakata tööle psüühilise erivajadusega inimestega

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

21.01.20 - 23.04.20

Tartu

1778 EUR + km

Koolitusele ootame keskharidusega inimesi, kes töötavad või plaanivad hakata tööle psüühilise erivajadusega inimestega

Loe lähemalt

Suhtlemine dementsussündroomiga inimestega

05.02.20 - 05.02.20

Tartu

72 EUR + km

Koolituse eesmärk on tutvustada tehnikaid, mis hõlbustavad suhtlemist dementsussündroomiga inimestega.

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja täienduskoolitus: töötamise toetamise teenus

16.03.20 - 17.04.20

Tallinn

400 EUR + km

Koolitusel saab ülevaate töötamise toetamise teenusest

Loe lähemalt
Näita rohkem

TUGIISIK, KOGEMUSNÕUSTAJA

Tugiisiku koolitus koos esmaabi väljaõppega

18.11.19 - 07.02.20

Tartu

1175 EUR + km

Koolitus annab teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna.

Loe lähemalt

UUS! Kogemusnõustaja koolitus

03.12.19 - 21.02.20

Tartu

995 EUR + km

Valmistada ette kogemusnõustaja, kes pakub sarnase kogemusega inimesele kogemuspõhist tuge.

Loe lähemalt

Tugiisiku koolitus (koos esmaabi väljaõppega)

06.01.20 - 31.03.20

Tallinn

1175 eur + km

Koolitus annab põhjalikud teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna.

Loe lähemalt

UUS! Kogemusnõustaja koolitus

20.01.20 - 27.03.20

Tallinn

995 EUR + km

Valmistada ette kogemusnõustaja, kes pakub sarnase kogemusega inimesele kogemuspõhist tuge.

Loe lähemalt
Näita rohkem

ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID

Esmaabiandja väljaõppe koolitus

27.11.19 - 28.11.19

Tallinn

80 eur + km

Esmaabiandja väljaõppe eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks.

Loe lähemalt

Esmaabiandja täiendõppe koolitus

27.11.19 - 27.11.19

Tallinn

48 eur + km

Esmaabiandjate täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi.

Loe lähemalt

Esmaabiandja väljaõppe koolitus

03.12.19 - 04.12.19

Tartu

75 EUR+ KM

Esmaabiandja väljaõppe eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks

Loe lähemalt

Esmaabiandja täiendõppe koolitus

04.12.19 - 04.12.19

Tartu

48 EUR+ km

Esmaabiandjate täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi.

Loe lähemalt

Esmaabiandja täiendõppe koolitus

18.12.19 - 18.12.19

Tallinn

48 eur + km

Esmaabiandjate täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi.

Loe lähemalt

Esmaabiandja väljaõppe koolitus

18.12.19 - 19.12.19

Tallinn

80 eur + km

Esmaabiandja väljaõppe eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks.

Loe lähemalt

Esmaabiandja väljaõppe koolitus

18.12.19 - 19.12.19

Hellenurme

45 EUR + km

Esmaabiandja väljaõppe eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks

Loe lähemalt
Näita rohkem

GRUPP 6

Näita rohkem

GRUPP 7

Näita rohkem

GRUPP 8

Näita rohkem

GRUPP 9

Näita rohkem

GRUPP 10

Näita rohkem