Koolitused

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA
LAPSEHOIDJA
HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA, TUGIISIK
PUHASTUSTEENINDAJA
ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID
GRUPP 6
GRUPP 7
GRUPP 8
GRUPP 9
GRUPP 10

PUHASTUSTEENINDAJA

GRUPP 6

GRUPP 7

GRUPP 8

GRUPP 9

GRUPP 10

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA

GRUPP ON TÄIS! Autismispektrihäirega laste kommunikatsiooni areng ja selle toetamine

18.01.19 - 18.01.19

Tallinn

90 EUR + km

Koolituse läbinu teab, mis on autism/autismispektrihäire (ASH)/sotsiaalse kommunikatsiooni häire

Loe lähemalt

GRUPP ON TÄIS! Väikelapse kõne areng

25.01.19 - 25.01.19

Tartu

72 EUR + km

Koolitusel saab lühiülevaate kõne arengust ja arengu võimalikest kõrvalekalletest.

Loe lähemalt

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps

29.01.19 - 29.01.19

Tartu

135 EUR + km

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemus, äratundmine, sagedamini kaasnevad probleemid, abistamise võimalused.

Loe lähemalt

Erivajadustega laste märkamine ja toetamine koolieelses eas

26.02.19 - 26.02.19

Tallinn

90 EUR + km

Koolitus annab ülevaate erivajaduse olemusest ning õpetab märkama, toetama ja arendama probleemidega väikelapsi.

Loe lähemalt

Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamine koolieelses eas

01.03.19 - 01.03.2019

Tartu

72 EUR + km

Koolitusel saab ülevaate lapse lugemis- ja kirjutamisvalmidusest.

Loe lähemalt

Kuidas vestelda lapse murest nii, et kõik võidavad

04.03.19 - 04.03.19

Tartu

72 EUR + km

Keskmes on laps ja tema mure. Lapse käitumine on vaid sümptom millestki, mis teda häirib või mida laps veel ei oska..

Loe lähemalt

Kuidas vestelda lapse murest nii, et kõik võidavad

11.03.19 - 11.03.19

Tallinn

72 EUR + km

Keskmes on laps ja tema mure. Lapse käitumine on vaid sümptom millestki, mis teda häirib või mida laps veel ei oska.

Loe lähemalt

Probleemne käitumine või oskuste puudumine?

18.03.19 - 18.03.19

Tallinn

135 EUR + km

Anda ülevaade ja praktilised oskused lahenduskeskse teraapia sekkumiste kasutamisest kodu ja lasteaia-, koolikeskkonnas.

Loe lähemalt

Loov- ja rollimängud koolieelses eas

21.03.19 - 21.03.19

Tallinn

72 EUR + km

Koolitusel antakse ülevaade mängudest koolieelses eas.

Loe lähemalt

Väikelapse kõne areng

28.03.19 - 28.03.19

Tallinn

72 EUR + km

Koolitusel saab lühiülevaate kõne arengust ja arengu võimalikest kõrvalekalletest.

Loe lähemalt

Liikumisõpetus koolieelses eas

29.03.19 - 29.03.19

Tartu

72 EUR + KM

Lapse liigutusoskused ja -võimed on aluseks kehalise arengu ning adekvaatse keha tunnetuse kujunemisele.

Loe lähemalt

Probleemne käitumine või oskuste puudumine?

09.04.19 - 09.04.19

Tartu

135 EUR + km

Anda ülevaade ja praktilised oskused lahenduskeskse teraapia sekkumiste kasutamisest kodu ja lasteaia-, koolikeskkonnas.

Loe lähemalt

UUS! Autismispektrihäirega laste kommunikatsiooni areng ja selle toetamine

12.04.19 - 12.04.19

Tartu

90 EUR + km

Koolituse läbinu oskab toetada autismispektrihäirega last ning teab, kui tähtis on varajane sekkumine

Loe lähemalt

UUS! Depressioon ja ülemäärane ärevus: õpilase toetamise võimalused

18.04.19 - 18.04.19

Tartu

135 EUR + km

Koolitusel käsitletakse lapse ja noorukite toetamise, abistamise võimalusi.

Loe lähemalt

Loov- ja rollimängud koolieelses eas

22.04.19 - 22.04.19

Tartu

72 EUR + km

Koolitusel antakse ülevaade mängudest koolieelses eas.

Loe lähemalt

Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamine koolieelses eas

24.04.19 - 24.04.19

Tallinn

72 EUR + km

Koolitusel saab ülevaate lapse lugemis- ja kirjutamisvalmidusest.

Loe lähemalt

Liikumisõpetus koolieelses eas

26.04.19 - 26.04.19

Tallinn

72 EUR + km

Lapse liigutusoskused ja -võimed on aluseks kehalise arengu ning adekvaatse keha tunnetuse kujunemisele.

Loe lähemalt
Näita rohkem

LAPSEHOIDJA

Lapsehoidja koolitus koos esmaabi väljaõppega

29.01.19 - 04.04.19

Tallinn

1488 EUR + km

Õppekava järgib Lapsehoidja, tase 4 kutsestandardis esitatud nõudeid.

Loe lähemalt

Lapsehoidja koolitus koos esmaabi väljaõppega

12.03.19 - 07.06.19

Tartu

1488 EUR + km

Sihtgrupp: Väikelaste hoidmisega tegelejad

Loe lähemalt
Näita rohkem

HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA, TUGIISIK

Tugiisiku koolitus (koos esmaabi väljaõppega)

15.01.19 - 29.03.19

Tallinn

1175 EUR + km

Koolitus annab põhjalikud teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna.

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

11.02.19 - 31.05.19

Tartu

1778 EUR + km

Kursusele ootame inimesi, kes töötavad või plaanivad hakata töötama psüühilise erivajadusega inimestega.

Loe lähemalt

Ergonoomika hooldustöös

12.02.19 - 12.02.19

Kilingi-Nõmme

90 EUR + km

Koolituse eesmärgiks on suurendada õppija teadlikkust hooldustoimingutes ergonoomiliste võtete kasutamisel

Loe lähemalt

Hooldustöötaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

12.02.19 - 10.05.19

Tallinn

1232 EUR + km

Kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega.

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

26.02.19 - 12.06.19

Tallinn

1778 EUR + km

Kursusele ootame inimesi, kes töötavad või plaanivad hakata töötama psüühilise erivajadusega inimestega.

Loe lähemalt

Tugiisiku koolitus (koos esmaabi väljaõppega)

26.02.19 - 15.05.19

Tartu

1175 EUR + km

Koolitus annab teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna.

Loe lähemalt

Hooldustöötaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

18.03.19 - 31.05.19

Tartu

1232 EUR + km

Kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega.

Loe lähemalt
Näita rohkem

PUHASTUSTEENINDAJA

Näita rohkem

ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID

Esmaabiandjate väljaõppekursus

21.02.19 - 22.02.19

Tallinn

80 EUR + km

Esmaabiandja väljaõppe eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks

Loe lähemalt

Esmaabiandjate täiendusõppekursus

21.02.19 - 21.02.19

Tallinn

48 EUR +km

Esmaabiandjate täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi.

Loe lähemalt
Näita rohkem

GRUPP 6

Näita rohkem

GRUPP 7

Näita rohkem

GRUPP 8

Näita rohkem

GRUPP 9

Näita rohkem

GRUPP 10

Näita rohkem