Koolitused

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA
LAPSEHOIDJA
HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA
TUGIISIK, KOGEMUSNÕUSTAJA
ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID
VEEBISEMINAR
GRUPP 7
GRUPP 8
GRUPP 9
GRUPP 10

GRUPP 7

GRUPP 8

GRUPP 9

GRUPP 10

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA

GRUPP TÄIS! Õuesõpe: aktiivsed ja arendavad tegevused õues

04.05.20 - 04.05.20

Tartu

72 EUR + km

Väliskeskkonnas õppimine on võimalus mitmekesistada õpetamismeetodeid ning kasutada õpikeskkonda õppevahendina.

Loe lähemalt

Lapse viha: turvaline toimetulek

06.05.20 - 06.05.20

Tartu

135 EUR + km

Koolitusel saad teadmisi tugevatest ja potentsiaalselt ohtliku väljendusega tunnetest ning oskusi nendega toimetulekuks.

Loe lähemalt

Erivajadustega laste märkamine ja toetamine koolieelses eas

06.05.20 - 06.05.20

Tallinn

90 EUR + KM

Koolitus annab ülevaate erivajaduse olemusest ning õpetab märkama, toetama ja arendama probleemidega väikelapsi.

Loe lähemalt

Probleemne käitumine või oskuste puudumine? Oskuste õppe meetod

08.05.20 - 08.05.20

Tallinn

135 EUR + KM

Anda ülevaade ja praktilised oskused lahenduskeskse teraapia sekkumiste kasutamisest kodu ja lasteaia-, koolikeskkonnas.

Loe lähemalt

Väikelapse kõne areng

08.05.20 - 08.05.20

Tallinn

72 EUR + km

Koolitusel saab lühiülevaate kõne arengust ja arengu võimalikest kõrvalekalletest.

Loe lähemalt

Uus Pärnus! Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamine koolieelses eas

15.05.20 - 15.05.20

Pärnu

90 eurot + KM

Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamine koolieelses eas.

Loe lähemalt

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps

15.05.20 - 15.05.20

Tallinn

135 EUR + KM

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemus, äratundmine, sagedamini kaasnevad probleemid, abistamise võimalused.

Loe lähemalt

KEVADE-ERI: Käelised tegevused eelkooliealistele lastele

15.05.20 - 15.05.20

Tartu

72 EUR + km

Loovalt mõtlevad inimesed suudavad uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.

Loe lähemalt

Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamine koolieelses eas

22.05.20 - 22.05.20

Tartu

90 EUR + km

Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamine koolieelses eas.

Loe lähemalt

Erivajadustega laste märkamine ja toetamine koolieelses eas

27.05.20 - 27.05.20

Tartu

90 EUR + KM

Koolitus annab ülevaate erivajaduse olemusest ning õpetab märkama, toetama ja arendama probleemidega väikelapsi.

Loe lähemalt

Kuidas vestelda lapse murest nii, et kõik võidavad

08.06.20 - 08.06.20

Tallinn

72 EUR + km

Keskmes on laps ja tema mure. Lapse käitumine on vaid sümptom millestki, mis teda häirib või mida laps veel ei oska.

Loe lähemalt

GRUPP TÄIS! Õuesõpe: aktiivsed ja arendavad tegevused õues

24.08.20 - 24.08.20

Tallinn

72 EUR +KM

Väliskeskkonnas õppimine on võimalus mitmekesistada õpetamismeetodeid ning kasutada õpikeskkonda õppevahendina.

Loe lähemalt

GRUPP ON TÄIS! Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamine koolieelses eas

04.09.20 - 04.09.20

Tallinn

90 EUR + km

Koolitusel saab ülevaate lapse lugemis- ja kirjutamisvalmidusest.

Loe lähemalt

Tulemuslik arenguvestlus lapsevanema/hooldajaga

11.09.20 - 11.09.20

Tallinn

90 EUR + KM

Interaktiivne koolitus, kus taustteadmised omandatakse praktiliste tegevuste, osalejate ja koolitaja kogemuse kaudu.

Loe lähemalt

Õuesõpe: aktiivsed ja arendavad tegevused õues

18.09.20 - 18.09.20

Tartu

72 EUR + km

Väliskeskkonnas õppimine on võimalus mitmekesistada õpetamismeetodeid ning kasutada õpikeskkonda õppevahendina.

Loe lähemalt

Väikelapse kõne areng ja selle toetamine

18.09.20 - 18.09.20

Tartu

72 eur + km

Koolitusel saab lühiülevaate kõne arengust ja arengu võimalikest kõrvalekalletest.

Loe lähemalt

SÜGISE-ERI: Käelised tegevused eelkooliealistele lastel

21.09.20 - 21.09.20

Tallinn

72 EUR + km

Loovalt mõtlevad inimesed suudavad uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.

Loe lähemalt

Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamine koolieelses eas

02.10.20 - 02.10.20

Tartu

90 EUR + km

Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamine koolieelses eas.

Loe lähemalt

SÜGISE-ERI: Käelised tegevused eelkooliealistele lastel

05.10.20 - 05.10.20

Tartu

72 EUR + km

Loovalt mõtlevad inimesed suudavad uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.

Loe lähemalt

Loov- ja rollimängud koolieelses eas

09.10.20 - 09.10.20

Tartu

72 EUR + km

Koolitusel antakse ülevaade mängudest koolieelses eas.

Loe lähemalt

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps

15.10.20 - 15.10.20

Tartu

135 EUR + KM

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemus, äratundmine, sagedamini kaasnevad probleemid, abistamise võimalused.

Loe lähemalt

Autismispektrihäirega laste kommunikatsiooni areng ja selle toetamine

23.10.20 - 23.10.20

Tartu

90 EUR + KM

Koolituse läbinu teab, mis on autism/autismispektrihäire/sotsiaalse kommunikatsiooni häire.

Loe lähemalt

Uus! Psühholoogiline eneseabi

05.11.20 - 05.11.20

Tartu

135 eur + KM

Koolitus on mõeldud neile, kes soovivad tulla toime ja ennastsäästvalt võimalike emotsionaalselt raskete olukordadega.

Loe lähemalt

Kuidas vestelda lapse murest nii, et kõik võidavad

16.11.20 - 16.11.20

Tartu

72 EUR + km

Keskmes on laps ja tema mure. Lapse käitumine on vaid sümptom millestki, mis teda häirib või mida laps veel ei oska..

Loe lähemalt

Probleemne käitumine või oskuste puudumine? Oskuste õppe meetod

19.11.20 - 19.11.20

Tartu

135 EUR + KM

Anda ülevaade ja praktilised oskused lahenduskeskse teraapia sekkumiste kasutamisest kodu ja lasteaia-, koolikeskkonnas.

Loe lähemalt

Uus! Tahtlik enesevigastamine – Kes? Miks? Sekkumised

03.12.20 - 03.12.20

Tartu

135 eur + KM

Kõigile, kes puutuvad kokku tahtliku ennastvigastava käitumisega.

Loe lähemalt
Näita rohkem

LAPSEHOIDJA

Lapsehoidja tase 4 või 5 koolitus koos esmaabi- ja toiduhügieeni väljaõppega

25.05.20 - 30.09.20

Tallinn

1650 EUR + km

Õppekava järgib Lapsehoidja, tase 4 ja 5 kutsestandardis esitatud nõudeid.

Loe lähemalt

Lapsehoidja tase 4 või 5 koolitus koos esmaabi- ja toiduhügieeni väljaõppega

16.06.20 - 30.09.20

Tartu

1650 EUR + km

Õppekava järgib Lapsehoidja, tase 4 ja 5 kutsestandardis esitatud nõudeid.

Loe lähemalt
Näita rohkem

HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA

Tegevusjuhendaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

05.05.20 - 19.08.20

Tartu

1778 EUR + km

Koolitusele ootame keskharidusega inimesi, kes töötavad või plaanivad hakata tööle psüühilise erivajadusega inimestega

Loe lähemalt

Ergonoomika hooldustöös

11.05.20 - 11.05.20

Tallinn

110 EUR + km

Koolituse eesmärgiks on õpetada osalejaid kasutama oma töös rohkem tervist säästvaid ergonoomilisi töövõtteid.

Loe lähemalt

Uus koolitus veebis! Hooldustöötaja tase 3 koolitus koos esmaabi väljaõppega veebis

11.05.20 - 30.06.20

Veebikeskkond Zoom

850 eurot + km

Kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega..

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

13.05.20 - 04.09.20

Tallinn

1778 EUR + km

Koolitusele ootame keskharidusega inimesi, kes töötavad või plaanivad hakata tööle psüühilise erivajadusega inimestega

Loe lähemalt

Hooldustöötaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

18.05.20 - 21.08.20

Tallinn

1232 EUR + km

Kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega.

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja täienduskoolitus: töötamise toetamise teenus

20.05.20 - 30.06.20

Tallinn

400 EUR + km

Koolitusel saab ülevaate töötamise toetamise teenusest

Loe lähemalt

Hooldustöötaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

09.06.20 - 31.08.20

Tartu

1232 EUR + km

Kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega.

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja täienduskoolitus: töötamise toetamise teenus

12.10.20 - 06.11.20

Tartu

400 EUR + km

Koolitusel saab ülevaate töötamise toetamise teenusest

Loe lähemalt
Näita rohkem

TUGIISIK, KOGEMUSNÕUSTAJA

LÜKKUB EDASI! UUS! Töö sõltuvushäirega isikuga

16.04.20 - 17.04.20

Tallinn

162 EUR +KM

Koolituse läbides tõuseb teadlikkus sõltuvustest ja sõltuvusainetest. Omandatakse esmase sekkumise oskusi.

Loe lähemalt

UUS! Kogemusnõustaja baaskoolitus

11.05.20 - 07.08.20

Tallinn

995 EUR + km

Valmistada ette kogemusnõustaja, kes pakub sarnase kogemusega inimesele kogemuspõhist tuge.

Loe lähemalt

UUS! Töö sõltuvushäirega isikuga

20.05.20 - 21.05.20

Tartu

162 EUR +km

Koolituse läbides tõuseb teadlikkus sõltuvustest ja sõltuvusainetest. Omandatakse esmase sekkumise oskusi.

Loe lähemalt

Tugiisiku koolitus koos esmaabi väljaõppega (Õppekava on uuendamisel, info lähiajal)

20.05.20 - 21.08.20

Tallinn

1518 + KM

Koolitus annab teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna.

Loe lähemalt

Tugiisiku tase 4 koolitus koos esmaabi väljaõppega (Õppekava on uuendamisel, info lähiajal)

25.05.20 - 25.09.20

Tartu

1518 + km

Koolitus annab teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna.

Loe lähemalt

Kogemusnõustaja baaskoolitus

26.05.20 - 14.08.20

Tartu

995 EUR + km

Valmistada ette kogemusnõustaja, kes pakub sarnase kogemusega inimesele kogemuspõhist tuge.

Loe lähemalt
Näita rohkem

ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID

Esmaabiandja väljaõppe koolitus

12.05.20 - 13.05.20

Tartu

75 EUR + km

Esmaabiandja väljaõppe eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks.

Loe lähemalt

Esmaabiandja täiendõppe koolitus

13.05.20 - 13.05.20

Tartu

48 EUR + km

Esmaabiandjate täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi.

Loe lähemalt
Näita rohkem

VEEBISEMINAR

UUS! Rutiinide ja toetava keskkonna loomine. Piirid (veebiseminar)

09.04.20 - 09.04.20

Facebooki suletud grupp

20 EUR + km

Veebiseminar on mõeldud autistlike laste vanematele ja nendega töötavatele spetsialistidele.

Loe lähemalt

UUS! Söömisprobleemid ja tualetitreening (veebiseminar)

23.04.20 - 23.04.20

Facebooki suletud grupp

20 EUR + km

Veebiseminar on mõeldud autistlike laste vanematele ja nendega töötavatele spetsialistidele.

Loe lähemalt

UUS! E-ÕPE Sissejuhatus käitumisteraapiasse (ABA) ja selle kasutamine töös autistlike ja muude erivajadustega lastega

27.04.20 - 27.04.20

Facebooki suletud grupp

60 EUR + km

Koolitus on mõeldud autistlike lastega töötavatele spetsialistidele ja lapsevanematele.

Loe lähemalt

Suhtlemine dementsussündroomiga inimestega (veebiseminar)

05.05.20 - 05.05.20

Veebikeskkond Zoom

49 EUR + km

Koolituse eesmärk on tutvustada tehnikaid, mis hõlbustavad suhtlemist dementsussündroomiga inimestega.

Loe lähemalt

UUS! Käitumisprobleemide analüüs ja nendega toimetulek (veebiseminar)

07.05.20 - 07.05.20

Facebooki suletud grupp

20 EUR + km

Veebiseminar on mõeldud autistlike laste vanematele ja nendega töötavatele spetsialistidele.

Loe lähemalt

Väärkohtlemise olemus, ilmingud ja ennetamine (VEEBISEMINAR)

15.05.20 - 15.05.20

Veebikeskkond Zoom

55 EUR + km

Koolitus annab süvendatud ülevaate väärkohtlemise alastest teadmistest ja oskustest.

Loe lähemalt

Erivajadustega laste märkamine ja toetamine koolieelses eas (VEEBISEMINAR)

29.05.20 - 29.05.20

Veebikeskkond Zoom

55 EUR + km

Koolitus annab ülevaate erivajaduse olemusest ning õpetab märkama, toetama ja arendama probleemidega väikelapsi.

Loe lähemalt
Näita rohkem

GRUPP 7

Näita rohkem

GRUPP 8

Näita rohkem

GRUPP 9

Näita rohkem

GRUPP 10

Näita rohkem