Koolitused

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA
LAPSEHOIDJA
HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA, TUGIISIK
PUHASTUSTEENINDAJA
ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID
GRUPP 6
GRUPP 7
GRUPP 8
GRUPP 9
GRUPP 10

PUHASTUSTEENINDAJA

GRUPP 6

GRUPP 7

GRUPP 8

GRUPP 9

GRUPP 10

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA

Grupp on täis! Erivajadustega laste märkamine ja toetamine koolieelses eas

17.09.19 - 17.09.19

Tartu

90 EUR + km

Koolitus annab ülevaate erivajaduse olemusest ning õpetab märkama, toetama ja arendama probleemidega väikelapsi.

Loe lähemalt

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps

18.09.19 - 18.09.19

Tartu

135 EUR + KM

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemus, äratundmine, sagedamini kaasnevad probleemid, abistamise võimalused

Loe lähemalt

Lapse viha: turvaline toimetulek

25.09.19 - 25.09.19

Tallinn

150 EUR + km

Kursusel saad teadmisi tugevatest ja potentsiaalselt ohtliku väljendusega tunnetest ning oskusi nendega toimetulekuks.

Loe lähemalt

Grupp täis! Õuesõpe: aktiivsed ja arendavad tegevused õues

26.09.19 - 26.09.19

Tartu

58 EUR +KM

Väliskeskkonnas õppimine on võimalus mitmekesistada õpetamismeetodeid ning kasutada õpikeskkonda õppevahendina.

Loe lähemalt

Uus! Tulemuslik arenguvestlus lapsevanema/hooldajaga

04.10.19 - 04.10.19

Tartu

90 EUR + KM

Interaktiivne koolitus, kus taustteadmised omandatakse praktiliste tegevuste, osalejate ja koolitaja kogemuse kaudu.

Loe lähemalt

Kuidas vestelda lapse murest nii, et kõik võidavad

07.10.19 - 07.10.19

Tallinn

72 EUR + km

Keskmes on laps ja tema mure. Lapse käitumine on vaid sümptom millestki, mis teda häirib või mida laps veel ei oska.

Loe lähemalt

Autismispektrihäirega laste kommunikatsiooni areng ja selle toetamine

09.10.19 - 09.10.19

Tartu

90 EUR + km

Koolituse läbinu teab, mis on autism/autismispektrihäire/sotsiaalse kommunikatsiooni häire.

Loe lähemalt

Kuidas vestelda lapse murest nii, et kõik võidavad

14.10.19 - 14.10.19

Tartu

72 EUR + km

Keskmes on laps ja tema mure. Lapse käitumine on vaid sümptom millestki, mis teda häirib või mida laps veel ei oska..

Loe lähemalt

Erivajadustega laste märkamine ja toetamine koolieelses eas

18.10.19 - 18.10.19

Tallinn

90 EUR + km

Koolitus annab ülevaate erivajaduse olemusest ning õpetab märkama, toetama ja arendama probleemidega väikelapsi.

Loe lähemalt

Loov- ja rollimängud koolieelses eas

25.10.19 - 25.10.19

Tartu

72 EUR + km

Koolitusel antakse ülevaade mängudest koolieelses eas.

Loe lähemalt

Praktiline koolitus: Liikumisõpetus koolieelses eas

25.10.19 - 25.10.19

Tallinn

72 EUR + KM

Lapse liigutusoskused ja -võimed on aluseks kehalise arengu ning adekvaatse keha tunnetuse kujunemisele.

Loe lähemalt

Loov- ja rollimängud koolieelses eas

31.10.19 - 31.10.19

Tallinn

72 EUR + km

Koolitusel antakse ülevaade mängudest koolieelses eas.

Loe lähemalt

Väikelapse kõne areng

04.11.19 - 04.11.19

Tallinn

72 EUR + km

Koolitusel saab lühiülevaate kõne arengust ja arengu võimalikest kõrvalekalletest.

Loe lähemalt

Probleemne käitumine või oskuste puudumine? Oskuste õppe meetod

05.11.19 - 05.11.19

Tartu

135 EUR + KM

Anda ülevaade ja praktilised oskused lahenduskeskse teraapia sekkumiste kasutamisest kodu ja lasteaia-, koolikeskkonnas.

Loe lähemalt

Depressioon ja ülemäärane ärevus: õpilase toetamise võimalused

06.11.19 - 06.11.19

Tallinn

135 EUR + km

Koolitusel käsitletakse lapse ja noorukite toetamise, abistamise võimalusi.

Loe lähemalt

Uus! Tulemuslik arenguvestlus lapsevanema/hooldajaga

20.11.19 - 20.11.19

Tallinn

90 EUR + KM

Interaktiivne koolitus, kus taustteadmised omandatakse praktiliste tegevuste, osalejate ja koolitaja kogemuse kaudu.

Loe lähemalt

Praktiline koolitus: Liikumisõpetus koolieelses eas

25.11.19 - 25.11.19

Tartu

72 eur +km

Lapse liigutusoskused ja -võimed on aluseks kehalise arengu ning adekvaatse keha tunnetuse kujunemisele.

Loe lähemalt

Depressioon ja ülemäärane ärevus: õpilase toetamise võimalused

26.11.19 - 26.11.19

Tartu

135 EUR + km

Koolitusel käsitletakse lapse ja noorukite toetamise, abistamise võimalusi.

Loe lähemalt

Jõulu-eri! Käelised tegevused eelkooliealistele lastele

29.11.19 - 29.11.19

Tallinn

72 EUR + km

Loovalt mõtlevad inimesed suudavad uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.

Loe lähemalt

JÕULU-ERI! Käelised tegevused eelkooliealistele lastele

02.12.19 - 02.12.19

Tartu

72 EUR +KM

Loovalt mõtlevad inimesed suudavad uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.

Loe lähemalt
Näita rohkem

LAPSEHOIDJA

Lapsehoidja koolitus koos esmaabi- ja toiduhügieeni väljaõppega

17.09.19 - 19.12.19

Tartu

1488 EUR + KM

Õppekava järgib Lapsehoidja, tase 4 kutsestandardis esitatud nõudeid.

Loe lähemalt

Lapsehoidja koolitus koos esmaabi- ja toiduhügieeni väljaõppega

23.09.19 - 20.12.19

Tallinn

1488 EUR + km

Õppekava järgib Lapsehoidja, tase 4 kutsestandardis esitatud nõudeid.

Loe lähemalt
Näita rohkem

HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA, TUGIISIK

Suhtlemine dementsussündroomiga inimestega

27.09.19 - 27.09.19

Tartu

72 EUR + km

Koolituse eesmärk on tutvustada tehnikaid, mis hõlbustavad suhtlemist dementsussündroomiga inimestega.

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

02.10.19 - 24.01.20

Tartu

1778 EUR + km

Koolitusele ootame keskharidusega inimesi, kes töötavad või plaanivad hakata tööle psüühilise erivajadusega inimestega

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

07.10.19 - 31.01.20

Tallinn

1778 EUR + km

Koolitusele ootame keskharidusega inimesi, kes töötavad või plaanivad hakata tööle psüühilise erivajadusega inimestega

Loe lähemalt

UUS! Kogemusnõustaja koolitus

08.10.19 - 13.12.19

Tartu

995 EUR + km

Valmistada ette kogemusnõustaja, kes pakub sarnase kogemusega inimesele kogemuspõhist tuge.

Loe lähemalt

Uus! Ergonoomika hooldustöös

10.10.19 - 10.10.19

Tartu

110 EUR + km

Koolituse eesmärgiks on suurendada õppija teadlikkust hooldustoimingutes ergonoomiliste võtete kasutamisel.

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja täienduskoolitus: töötamise toetamise teenus

18.10.19 - 04.11.19

Tartu

400 EUR + km

Koolitusel saab ülevaate töötamise toetamise teenusest

Loe lähemalt

Tugiisiku koolitus (koos esmaabi väljaõppega)

21.10.19 - 17.01.20

Tallinn

1175 eur + km

Koolitus annab põhjalikud teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna.

Loe lähemalt

Hooldustöötaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

11.11.19 - 12.02.20

Tartu

1232 EUR + km

Kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega.

Loe lähemalt

Suhtlemine dementsussündroomiga inimestega

12.11.19 - 12.11.19

Tallinn

72 EUR + km

Koolituse eesmärk on tutvustada tehnikaid, mis hõlbustavad suhtlemist dementsussündroomiga inimestega.

Loe lähemalt

Hooldustöötaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

18.11.19 - 31.01.20

Tallinn

1232 EUR + km

Kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega.

Loe lähemalt

Tugiisiku koolitus koos esmaabi väljaõppega

18.11.19 - 07.02.20

Tartu

1175 EUR + km

Koolitus annab teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna.

Loe lähemalt

Lühikoolitus! Hooldustöötaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

19.11.19 - 10.01.20

Võru

850 EUR + KM

Koolitus on hooldajatele, kes on töö käigus omandatud praktilised kutsealased oskused ja soovivad minna taotlema kutset.

Loe lähemalt

UUS! Töö sügava liitpuudega ja ebastabiilse remissiooniga isikutega

22.11.19 - 20.12.19

Tartu

400 EUR + KM

Koolitusel saab ülevaate tööst sügava liitpuudega ja ebastabiilse remissiooniga isikutega

Loe lähemalt

UUS! Kogemusnõustaja koolitus

03.12.19 - 21.02.20

Tartu

995 EUR + km

Valmistada ette kogemusnõustaja, kes pakub sarnase kogemusega inimesele kogemuspõhist tuge.

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja täienduskoolitus: töötamise toetamise teenus

16.03.20 - 17.04.20

Tallinn

400 EUR + km

Koolitusel saab ülevaate töötamise toetamise teenusest

Loe lähemalt
Näita rohkem

PUHASTUSTEENINDAJA

Näita rohkem

ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID

Esmaabiandja väljaõppe koolitus

10.10.19 - 11.10.19

Tallinn

80 eur + km

Esmaabiandja väljaõppe eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks.

Loe lähemalt

Esmaabiandja täiendõppe koolitus

10.10.19 - 10.10.19

Tallinn

48 eur + km

Esmaabiandjate täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi.

Loe lähemalt
Näita rohkem

GRUPP 6

Näita rohkem

GRUPP 7

Näita rohkem

GRUPP 8

Näita rohkem

GRUPP 9

Näita rohkem

GRUPP 10

Näita rohkem