Koolitused

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA
LAPSEHOIDJA
HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA
TUGIISIK, KOGEMUSNÕUSTAJA
ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID
VEEBISEMINAR
GRUPP 7
GRUPP 8
GRUPP 9
GRUPP 10

GRUPP 7

GRUPP 8

GRUPP 9

GRUPP 10

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA

Grupp on täis! Väikelapse kõne areng

20.02.20 - 20.02.20

Tallinn

72 EUR + km

Koolitusel saab lühiülevaate kõne arengust ja arengu võimalikest kõrvalekalletest.

Loe lähemalt

Grupp on täis! Erivajadustega laste märkamine ja toetamine koolieelses eas

26.02.20 - 26.02.20

Tartu

90 EUR + KM

Koolitus annab ülevaate erivajaduse olemusest ning õpetab märkama, toetama ja arendama probleemidega väikelapsi.

Loe lähemalt

Erivajadustega laste märkamine ja toetamine koolieelses eas

06.03.20 - 06.03.20

Tallinn

90 EUR + KM

Koolitus annab ülevaate erivajaduse olemusest ning õpetab märkama, toetama ja arendama probleemidega väikelapsi.

Loe lähemalt

Autismispektrihäirega laste kommunikatsiooni areng ja selle toetamine

09.03.20 - 09.03.20

Tallinn

90 EUR + km

Koolituse läbinu teab, mis on autism/autismispektrihäire (ASH)/sotsiaalse kommunikatsiooni häire

Loe lähemalt

Kuidas vestelda lapse murest nii, et kõik võidavad

09.03.20 - 09.03.20

Tartu

72 EUR + KM

Keskmes on laps ja tema mure. Lapse käitumine on vaid sümptom millestki, mis teda häirib või mida laps veel ei oska..

Loe lähemalt

Uus! Tulemuslik arenguvestlus lapsevanema/hooldajaga

12.03.20 - 12.03.20

Tartu

90 EUR + KM

Interaktiivne koolitus, kus taustteadmised omandatakse praktiliste tegevuste, osalejate ja koolitaja kogemuse kaudu.

Loe lähemalt

Kuidas vestelda lapse murest nii, et kõik võidavad

16.03.20 - 16.03.20

Tallinn

72 EUR + km

Keskmes on laps ja tema mure. Lapse käitumine on vaid sümptom millestki, mis teda häirib või mida laps veel ei oska.

Loe lähemalt

Lapse viha: turvaline toimetulek

18.03.20 - 18.03.20

Tartu

135 EUR + km

Koolitusel saad teadmisi tugevatest ja potentsiaalselt ohtliku väljendusega tunnetest ning oskusi nendega toimetulekuks.

Loe lähemalt

Tulemuslik arenguvestlus lapsevanema/hooldajaga

18.03.20 - 18.03.20

Tallinn

90 EUR + KM

Interaktiivne koolitus, kus taustteadmised omandatakse praktiliste tegevuste, osalejate ja koolitaja kogemuse kaudu.

Loe lähemalt

Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamine koolieelses eas

20.03.20 - 20.03.20

Tartu

90 EUR + KM

Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamine koolieelses eas.

Loe lähemalt

Probleemne käitumine või oskuste puudumine? Oskuste õppe meetod

25.03.20 - 25.03.20

Tallinn

135 EUR + KM

Anda ülevaade ja praktilised oskused lahenduskeskse teraapia sekkumiste kasutamisest kodu ja lasteaia-, koolikeskkonnas.

Loe lähemalt

Väikelapse kõne areng ja selle toetamine

27.03.20 - 27.03.20

Tartu

72 eur + KM

Koolitusel saab lühiülevaate kõne arengust ja arengu võimalikest kõrvalekalletest.

Loe lähemalt

Väikelapse kõne areng

27.03.20 - 27.03.20

Tallinn

72 EUR + km

Koolitusel saab lühiülevaate kõne arengust ja arengu võimalikest kõrvalekalletest.

Loe lähemalt

KEVADE-ERI: Käelised tegevused eelkooliealistele lastel

30.03.20 - 30.03.20

Tallinn

72 EUR + km

Loovalt mõtlevad inimesed suudavad uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.

Loe lähemalt

KEVADE-ERI: Käelised tegevused eelkooliealistele lastele

31.03.20 - 31.03.20

Tartu

72 EUR +KM

Loovalt mõtlevad inimesed suudavad uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.

Loe lähemalt

GRUPP ON TÄIS! Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamine koolieelses eas

03.04.20 - 03.04.20

Tallinn

90 EUR + km

Koolitusel saab ülevaate lapse lugemis- ja kirjutamisvalmidusest.

Loe lähemalt

Uus! Depressioon: õpilase toetamise võimalused

16.04.20 - 16.04.20

Tartu

135 eur + KM

Koolitusel käsitletakse lapse ja noorukite toetamise, abistamise võimalusi.

Loe lähemalt

Autismispektrihäirega laste kommunikatsiooni areng ja selle toetamine

24.04.20 - 24.04.20

Tartu

90 EUR + KM

Koolituse läbinu teab, mis on autism/autismispektrihäire/sotsiaalse kommunikatsiooni häire.

Loe lähemalt

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps

29.04.20 - 29.04.20

Tallinn

135 EUR + KM

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemus, äratundmine, sagedamini kaasnevad probleemid, abistamise võimalused.

Loe lähemalt

Õuesõpe: aktiivsed ja arendavad tegevused õues

30.04.20 - 30.04.20

Tallinn

72 EUR +KM

Väliskeskkonnas õppimine on võimalus mitmekesistada õpetamismeetodeid ning kasutada õpikeskkonda õppevahendina.

Loe lähemalt

Õuesõpe: aktiivsed ja arendavad tegevused õues

04.05.20 - 04.05.20

Tartu

72 EUR + KM

Väliskeskkonnas õppimine on võimalus mitmekesistada õpetamismeetodeid ning kasutada õpikeskkonda õppevahendina.

Loe lähemalt

Probleemne käitumine või oskuste puudumine? Oskuste õppe meetod

06.05.20 - 06.05.20

Tartu

135 EUR + KM

Anda ülevaade ja praktilised oskused lahenduskeskse teraapia sekkumiste kasutamisest kodu ja lasteaia-, koolikeskkonnas.

Loe lähemalt

Uus! Ülemäärane ärevus: õpilase toetamise võimalused

13.05.20 - 13.05.20

Tartu

135 EUR + KM

Koolitusel käsitletakse lapse ja noorukite toetamise, abistamise võimalusi.

Loe lähemalt

Uus Pärnus! Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamine koolieelses eas

15.05.20 - 15.05.20

Pärnu

90 eurot + KM

Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamine koolieelses eas.

Loe lähemalt
Näita rohkem

LAPSEHOIDJA

Lapsehoidja tase 5 koolitus koos esmaabi- ja toiduhügieeni väljaõppega

11.03.20 - 10.07.20

Tallinn

1650 EUR + km

Õppekava järgib Lapsehoidja, tase 5 kutsestandardis esitatud nõudeid.

Loe lähemalt

Lapsehoidja tase 5 koolitus koos esmaabi- ja toiduhügieeni väljaõppega

17.03.20 - 16.07.20

Tartu

1650 EUR + KM

Õppekava järgib Lapsehoidja, tase 5 kutsestandardis esitatud nõudeid.

Loe lähemalt
Näita rohkem

HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA

Tegevusjuhendaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

21.01.20 - 23.04.20

Tartu

1778 EUR + km

Koolitusele ootame keskharidusega inimesi, kes töötavad või plaanivad hakata tööle psüühilise erivajadusega inimestega

Loe lähemalt

Suhtlemine dementsussündroomiga inimestega

05.02.20 - 05.02.20

Tartu

72 EUR + km

Koolituse eesmärk on tutvustada tehnikaid, mis hõlbustavad suhtlemist dementsussündroomiga inimestega.

Loe lähemalt

Hooldustöötaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

26.02.20 - 22.05.20

Tallinn

1232 EUR + km

Kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega.

Loe lähemalt

Suhtlemine dementsussündroomiga inimestega

06.03.20 - 06.03.20

Tallinn

72 EUR + km

Koolitusel tutvustatakse tehnikaid, mis hõlbustavad suhtlemist dementsussündroomiga inimestega.

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja täienduskoolitus: töötamise toetamise teenus

16.03.20 - 17.04.20

Tallinn

400 EUR + km

Koolitusel saab ülevaate töötamise toetamise teenusest

Loe lähemalt

Ergonoomika hooldustöös

20.03.20 - 20.03.20

Tallinn

110 EUR + km

Koolituse eesmärgiks on suurendada õppija teadlikkust hooldustoimingutes ergonoomiliste võtete kasutamisel.

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

23.03.20 - 17.07.20

Tallinn

1778 EUR + km

Koolitusele ootame keskharidusega inimesi, kes töötavad või plaanivad hakata tööle psüühilise erivajadusega inimestega

Loe lähemalt

Hooldustöötaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

15.04.20 - 14.07.20

Tartu

1232 EUR + km

Kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega.

Loe lähemalt
Näita rohkem

TUGIISIK, KOGEMUSNÕUSTAJA

UUS! Kogemusnõustaja baaskoolitus

20.01.20 - 27.03.20

Tallinn

995 EUR + km

Valmistada ette kogemusnõustaja, kes pakub sarnase kogemusega inimesele kogemuspõhist tuge.

Loe lähemalt

Tugiisiku koolitus koos esmaabi väljaõppega

11.02.20 - 30.04.20

Tartu

1175 EUR + KM

Koolitus annab teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna.

Loe lähemalt

Tugiisiku koolitus koos esmaabi väljaõppega

04.03.20 - 24.05.20

Tallinn

1175 EUR + KM

Koolitus annab teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna.

Loe lähemalt

UUS! Väärkohtlemise olemus, ilmingud ja ennetamine

10.03.20 - 10.03.20

Tallinn

90 EUR + km

Koolitus annab süvendatud ülevaate väärkohtlemise alastest teadmistest ja oskustest.

Loe lähemalt

UUS! Kogemusnõustaja baaskoolitus

10.03.20 - 22.05.20

Tartu

995 EUR + km

Valmistada ette kogemusnõustaja, kes pakub sarnase kogemusega inimesele kogemuspõhist tuge.

Loe lähemalt

UUS! Töö sõltuvushäirega isikuga

18.03.20 - 19.03.20

Tartu

162 EUR +KM

Koolituse läbides tõuseb teadlikkus sõltuvustest ja sõltuvusainetest. Omandatakse esmase sekkumise oskusi.

Loe lähemalt

UUS! Kogemusnõustaja baaskoolitus

18.03.20 - 29.05.20

Tallinn

995 EUR + km

Valmistada ette kogemusnõustaja, kes pakub sarnase kogemusega inimesele kogemuspõhist tuge.

Loe lähemalt

UUS! Töö sõltuvushäirega isikuga

16.04.20 - 17.04.20

Tallinn

162 EUR +KM

Koolituse läbides tõuseb teadlikkus sõltuvustest ja sõltuvusainetest. Omandatakse esmase sekkumise oskusi.

Loe lähemalt
Näita rohkem

ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID

Esmaabiandja täiendõppe koolitus

17.02.20 - 17.02.20

Tallinn

48 eur + km

Esmaabiandjate täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi.

Loe lähemalt

Esmaabiandja väljaõppe koolitus

17.02.20 - 18.02.20

Tallinn

75 eur + km

Esmaabiandja väljaõppe eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks.

Loe lähemalt

Esmaabiandja väljaõppe koolitus

06.03.20 - 12.03.20

Tartu

75 EUR+ KM

Esmaabiandja väljaõppe eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks

Loe lähemalt

Esmaabiandja täiendõppe koolitus

12.03.20 - 12.03.20

Tartu

48 EUR+ km

Esmaabiandjate täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi.

Loe lähemalt
Näita rohkem

VEEBISEMINAR

UUS! Suhte loomine ja hoidmine (veebiseminar)

27.02.20 - 27.02.20

Facebooki suletud grupp

20 EUR + km

Veebiseminar on mõeldud autistlike laste vanematele ja nendega töötavatele spetsialistidele.

Loe lähemalt

UUS! Motiveerimine ja premeerimine (veebiseminar)

12.03.20 - 12.03.20

Facebooki suletud grupp

20 EUR + km

Veebiseminar on mõeldud autistlike laste vanematele ja nendega töötavatele spetsialistidele.

Loe lähemalt

UUS! Vastuvõttude ülesehitus. Efektiivne õpetamine (veebiseminar)

26.03.20 - 26.03.20

Facebooki suletud grupp

20 EUR + km

Veebiseminar on mõeldud autistlike laste vanematele ja nendega töötavatele spetsialistidele.

Loe lähemalt

UUS! Rutiinide ja toetava keskkonna loomine. Piirid (veebiseminar)

09.04.20 - 09.04.20

Facebooki suletud grupp

20 EUR + km

Veebiseminar on mõeldud autistlike laste vanematele ja nendega töötavatele spetsialistidele.

Loe lähemalt

UUS! Söömisprobleemid ja tualetitreening (veebiseminar)

23.04.20 - 23.04.20

Facebooki suletud grupp

20 EUR + km

Veebiseminar on mõeldud autistlike laste vanematele ja nendega töötavatele spetsialistidele.

Loe lähemalt

UUS! Käitumisprobleemide analüüs ja nendega toimetulek (veebiseminar)

07.05.20 - 07.05.20

Facebooki suletud grupp

20 EUR + km

Veebiseminar on mõeldud autistlike laste vanematele ja nendega töötavatele spetsialistidele.

Loe lähemalt
Näita rohkem

GRUPP 7

Näita rohkem

GRUPP 8

Näita rohkem

GRUPP 9

Näita rohkem

GRUPP 10

Näita rohkem