Koolitused

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA
LAPSEHOIDJA
HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA, TUGIISIK
PUHASTUSTEENINDAJA
ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID
GRUPP 6
GRUPP 7
GRUPP 8
GRUPP 9
GRUPP 10

PUHASTUSTEENINDAJA

GRUPP 6

GRUPP 7

GRUPP 8

GRUPP 9

GRUPP 10

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA

Väikelapse kõne areng

25.10.18 - 25.10.18

Tallinn

90 EUR + km

Koolitusel saab lühiülevaate kõne arengust ja arengu võimalikest kõrvalekalletest

Loe lähemalt

Väikelapse kõne areng

26.10.18 - 26.10.18

Tartu

72 EUR + km

Koolitusel saab lühiülevaate kõne arengust ja arengu võimalikest kõrvalekalletest

Loe lähemalt

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps

29.10.18 - 29.10.18

Tallinn

135 EUR + KM

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemus, äratundmine, sagedamini kaasnevad probleemid, abistamise võimalused

Loe lähemalt

Viimane sel aastal: Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamine koolieelses eas

02.11.18 - 02.11.18

Tartu

72 EUR + km

Koolitusel saab ülevaate lapse lugemis- ja kirjutamisvalmidusest.

Loe lähemalt

Viimane sel aastal: Probleemne käitumine või oskuste puudumine? Oskuste õppe meetod

15.11.18 - 15.11.18

Tartu

150 EUR + KM

Anda ülevaade ja praktilised oskused lahenduskeskse teraapia sekkumiste kasutamisest kodu ja lasteaia-, koolikeskkonnas.

Loe lähemalt

Praktiline koolitus: Liikumisõpetus koolieelses eas

19.11.18 - 19.11.18

Tartu

72 eur +km

Lapse liigutusoskused ja -võimed on aluseks kehalise arengu ning adekvaatse keha tunnetuse kujunemisele.

Loe lähemalt

GRUPP ON TÄIS! Kuidas vestelda lapse murest nii, et kõik võidavad

21.11.18 - 21.11.18

Tartu

72 EUR + KM

Keskmes on laps ja tema mure. Lapse käitumine on vaid sümptom millestki, mis teda häirib või mida laps veel ei oska.

Loe lähemalt

Grupp on täis! Praktiline koolitus: Liikumisõpetus koolieelses eas

21.11.18 - 21.11.18

Tallinn

72 EUR + km

Lapse liigutusoskused ja -võimed on aluseks kehalise arengu ning adekvaatse keha tunnetuse kujunemisele.

Loe lähemalt

Kuidas vestelda lapse murest nii, et kõik võidavad

28.11.18 - 28.11.18

Tallinn

72 EUR + KM

Keskmes on laps ja tema mure. Lapse käitumine on vaid sümptom millestki, mis teda häirib või mida laps veel ei oska.

Loe lähemalt

JÕULU-ERI! Kunstitegevused koolieelses eas

03.12.18 - 03.12.18

Tartu

72 € +KM

Loovalt mõtlevad inimesed suudavad uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.

Loe lähemalt

UUS! Autismispektrihäirega laste kommunikatsiooni areng ja selle toetamine

18.01.19 - 18.01.19

Tallinn

90 EUR + KM

Koolituse läbinu teab, mis on autism/autismispektrihäire (ASH)/sotsiaalse kommunikatsiooni häire

Loe lähemalt

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps

29.01.19 - 29.01.19

Tartu

135 EUR + KM

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemus, äratundmine, sagedamini kaasnevad probleemid, abistamise võimalused.

Loe lähemalt

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps

06.02.19 - 06.02.19

Tallinn

135 EUR + KM

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemus, äratundmine, sagedamini kaasnevad probleemid, abistamise võimalused.

Loe lähemalt

Probleemne käitumine või oskuste puudumine?

19.03.19 - 19.03.19

Tallinn

135 EUR + KM

Anda ülevaade ja praktilised oskused lahenduskeskse teraapia sekkumiste kasutamisest kodu ja lasteaia-, koolikeskkonnas.

Loe lähemalt

Probleemne käitumine või oskuste puudumine?

09.04.19 - 09.04.19

Tartu

135 EUR + km

Anda ülevaade ja praktilised oskused lahenduskeskse teraapia sekkumiste kasutamisest kodu ja lasteaia-, koolikeskkonnas.

Loe lähemalt

UUS! Depressioon ja ülemäärane ärevus: õpilase toetamise võimalused

18.04.19 - 18.04.19

Tartu

135 + km

Kursusel käsitletakse lapse ja noorukite toetamise, abistamise võimalusi.

Loe lähemalt

Kuidas vestelda lapse murest nii, et kõik võidavad

04.03.2019 - 04.03.2019

Tartu

72 € + KM

Keskmes on laps ja tema mure. Lapse käitumine on vaid sümptom millestki, mis teda häirib või mida laps veel ei oska..

Loe lähemalt

Kuidas vestelda lapse murest nii, et kõik võidavad

11.03.2019 - 11.03.2019

Tallinn

72 € + KM

Keskmes on laps ja tema mure. Lapse käitumine on vaid sümptom millestki, mis teda häirib või mida laps veel ei oska.

Loe lähemalt

UUS! Autismispektrihäirega laste kommunikatsiooni areng ja selle toetamine

12.04.2019 - 12.04.2019

Tartu

90 € + KM

Koolituse läbinu oskab toetada autismispektrihäirega last ning teab, kui tähtis on varajane sekkumine

Loe lähemalt
Näita rohkem

LAPSEHOIDJA

Lapsehoidja koolitus

04.12.18 - 08.03.19

Tartu

1218 EUR + KM

Õppekava järgib Lapsehoidja, tase 4 kutsestandardis esitatud nõudeid.

Loe lähemalt

Lapsehoidja koolitus

29.01.19 - 04.04.19

Tallinn

1488 EUR + km

Õppekava järgib Lapsehoidja, tase 4 kutsestandardis esitatud nõudeid.

Loe lähemalt
Näita rohkem

HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA, TUGIISIK

Uus! Tugiisiku koolitus (koos esmaabi väljaõppega)

16.10.18 - 21.12.18

Tallinn

1175 +KM

Koolitus annab teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna

Loe lähemalt

Hooldustöötaja koolitus

22.10.18 - 21.12.18

Tartu

1232 EUR + KM

Kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega.

Loe lähemalt

Lühiseminar "Teraapilised ja arendavad tegevused tegevusjuhendaja klienditöös"

25.10.18 - 25.10.18

Tartu

0 €

TÕN nädala seminaril osalemine on tasuta, vajalik eelnev registreerimine kodulehel!

Loe lähemalt

Suhtlemine dementsussündroomiga inimestega

02.11.18 - 02.11.18

Tartu

72 EUR + km

Koolituse eesmärk on tutvustada tehnikaid, mis hõlbustavad suhtlemist dementsussündroomiga inimestega.

Loe lähemalt

Hooldustöötaja koolitus

06.11.18 - 25.01.19

Tallinn

1232 EUR + Km

Kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega.

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja täienduskoolitus: töö sügava liitpuudega ja ebastabiilse remissiooniga isikutega

23.11.18 - 11.01.19

Tallinn

440+km

Koolitus annab ülevaate tööst, sügava liitpuude ja ebastabiilse remissiooniga isikutega.

Loe lähemalt

Uus! Tugiisiku koolitus (koos esmaabi väljaõppega)

26.11.18 - 22.02.19

Tartu

1175 EUR + KM

Koolitus annab teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja koolitus

27.11.18 - 14.03.19

Tallinn

1778 EUR + KM

Kursusele ootame inimesi, kes töötavad või plaanivad hakata töötama psüühilise erivajadusega inimestega.

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja koolitus

11.02.19 - 31.05.19

Tartu

1778 EUR + KM

Kursusele ootame inimesi, kes töötavad või plaanivad hakata töötama psüühilise erivajadusega inimestega.

Loe lähemalt
Näita rohkem

PUHASTUSTEENINDAJA

Näita rohkem

ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID

ERIHIND! Esmaabiandjate täiendusõppekursus- lastega töötajatele

16.10.18 - 16.10.18

Tallinn

35 EUR +km

Esmaabiandjate täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi.

Loe lähemalt

ERIHIND! Esmaabiandjate väljaõppekursus- lastega töötajatele/lastevanematele

16.10.18 - 18.10.18

Tallinn

60 EUR + km

Esmaabiandja väljaõppe eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks

Loe lähemalt
Näita rohkem

GRUPP 6

Näita rohkem

GRUPP 7

Näita rohkem

GRUPP 8

Näita rohkem

GRUPP 9

Näita rohkem

GRUPP 10

Näita rohkem