Koolitused

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA
LAPSEHOIDJA
HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA, TUGIISIK
PUHASTUSTEENINDAJA
ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID
GRUPP 6
GRUPP 7
GRUPP 8
GRUPP 9
GRUPP 10

PUHASTUSTEENINDAJA

GRUPP 6

GRUPP 7

GRUPP 8

GRUPP 9

GRUPP 10

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA

Loov- ja rollimängud koolieelses eas

21.09.18 - 21.09.18

Tallinn

72 EUR + KM

Koolitusel antakse ülevaade mängudest koolieelses eas.

Loe lähemalt

Väikelapse kõne arengu toetamine

21.09.18 - 21.09.18

Tartu

72 EUR + km

Koolitusel saab lühiülevaate kõne arengust ja arengu võimalikest kõrvalekalletest

Loe lähemalt

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps

25.09.18 - 25.09.18

Tallinn

135 EUR + KM

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemus, äratundmine, sagedamini kaasnevad probleemid, abistamise võimalused

Loe lähemalt

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps

26.09.18 - 26.09.18

Tartu

135 EUR + KM

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemus, äratundmine, sagedamini kaasnevad probleemid, abistamise võimalused.

Loe lähemalt

GRUPP ON TÄIS:Erivajadustega laste märkamine ja toetamine koolieelses eas

27.09.18 - 27.09.18

Tartu

90 EUR + km

Koolitus annab ülevaate erivajaduse olemusest ning õpetab märkama, toetama ja arendama probleemidega väikelapsi.

Loe lähemalt

Kunstitegevused koolieelses eas

01.10.18 - 01.10.18

Tallinn

72 EUR + km

Loovalt mõtlevad inimesed suudavad uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.

Loe lähemalt

Loov- ja rollimängud koolieelses eas

11.10.18 - 11.10.18

Tartu

72 EUR + KM

Koolitusel antakse ülevaade mängudest koolieelses eas.

Loe lähemalt

Väikelapse kõne areng

25.10.18 - 25.10.18

Tallinn

90 EUR + km

Koolitusel saab lühiülevaate kõne arengust ja arengu võimalikest kõrvalekalletest

Loe lähemalt

Väikelapse kõne areng

26.10.18 - 26.10.18

Tartu

72 EUR + km

Koolitusel saab lühiülevaate kõne arengust ja arengu võimalikest kõrvalekalletest

Loe lähemalt

Viimane sel aastal: Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamine koolieelses eas

02.11.18 - 02.11.18

Tartu

72 EUR + km

Koolitusel saab ülevaate lapse lugemis- ja kirjutamisvalmidusest.

Loe lähemalt

Viimane sel aastal: Probleemne käitumine või oskuste puudumine? Oskuste õppe meetod

15.11.18 - 15.11.18

Tartu

150 EUR + KM

Anda ülevaade ja praktilised oskused lahenduskeskse teraapia sekkumiste kasutamisest kodu ja lasteaia-, koolikeskkonnas.

Loe lähemalt

Praktiline koolitus: Liikumisõpetus koolieelses eas

19.11.18 - 19.11.18

Tartu

72 eur +km

Lapse liigutusoskused ja -võimed on aluseks kehalise arengu ning adekvaatse keha tunnetuse kujunemisele.

Loe lähemalt

Kuidas vestelda lapse murest nii, et kõik võidavad

21.11.18 - 21.11.18

Tartu

72 EUR + KM

Keskmes on laps ja tema mure. Lapse käitumine on vaid sümptom millestki, mis teda häirib või mida laps veel ei oska.

Loe lähemalt

Praktiline koolitus: Liikumisõpetus koolieelses eas

21.11.18 - 21.11.18

Tallinn

72 EUR + km

Lapse liigutusoskused ja -võimed on aluseks kehalise arengu ning adekvaatse keha tunnetuse kujunemisele.

Loe lähemalt

Kuidas vestelda lapse murest nii, et kõik võidavad

28.11.18 - 28.11.18

Tallinn

72 EUR + KM

Keskmes on laps ja tema mure. Lapse käitumine on vaid sümptom millestki, mis teda häirib või mida laps veel ei oska.

Loe lähemalt

UUS! Autismispektrihäirega laste kommunikatsiooni areng ja selle toetamine

18.01.19 - 18.01.19

Tallinn

90 EUR + KM

Koolituse läbinu teab, mis on autism/autismispektrihäire (ASH)/sotsiaalse kommunikatsiooni häire

Loe lähemalt
Näita rohkem

LAPSEHOIDJA

Lapsehoidja koolitus

17.09.18 - 30.11.18

Tartu

1218 EUR + KM

Õppekava järgib Lapsehoidja, tase 4 kutsestandardis esitatud nõudeid

Loe lähemalt

Lapsehoidja koolitus

24.09.18 - 04.12.18

Tallinn

1488 EUR + km

Õppekava järgib Lapsehoidja, tase 4 kutsestandardis esitatud nõudeid

Loe lähemalt
Näita rohkem

HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA, TUGIISIK

Tegevusjuhendaja täienduskoolitus:töötamise toetamise teenus

10.09.18 - 05.10.18

Tartu

400 EUR + km

Koolitusel saab ülevaate töötamise toetamise teenusest

Loe lähemalt

Uus! Tugiisiku koolitus (koos esmaabi väljaõppega)

18.09.18 - 23.11.18

Tartu

1175 EUR + KM

Koolitus annab teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna

Loe lähemalt

Suhtlemine dementsussündroomiga inimestega

01.10.18 - 01.10.18

Tartu

72 eur +km

Koolituse eesmärk on tutvustada tehnikaid, mis hõlbustavad suhtlemist dementsussündroomiga inimestega.

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja koolitus

09.10.18 - 31.01.19

Tartu

1778 EUR + KM

Kursusele ootame inimesi, kes töötavad või plaanivad hakata töötama psüühilise erivajadusega inimestega.

Loe lähemalt

UUS! Hooldustöötaja koolitus (tase 4)

16.10.18 - 21.12.18

Tallinn

960 EUR + KM

Inimesed, kes soovivad täiendada oma teadmisi hoolekande- või tervishoiuvaldkonnas.

Loe lähemalt

Uus! Tugiisiku koolitus (koos esmaabi väljaõppega)

16.10.18 - 21.12.18

Tallinn

1175 +KM

Koolitus annab teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna

Loe lähemalt

Hooldustöötaja koolitus

22.10.18 - 21.12.18

Tartu

1232 EUR + KM

Kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega.

Loe lähemalt

Hooldustöötaja koolitus

06.11.18 - 25.01.19

Tallinn

1232 EUR + Km

Kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega.

Loe lähemalt

UUS! Hooldustöötaja koolitus (tase 4)

12.11.18 - 25.01.19

Tartu

960 EUR + KM

Inimesed, kes soovivad täiendada oma teadmisi hoolekande- või tervishoiuvaldkonnas.

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja täienduskoolitus: töö sügava liitpuudega ja ebastabiilse remissiooniga isikutega

23.11.18 - 11.01.19

Tallinn

440+km

Koolitus annab ülevaate tööst, sügava liitpuude ja ebastabiilse remissiooniga isikutega.

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja koolitus

27.11.18 - 14.03.19

Tallinn

1778 EUR + KM

Kursusele ootame inimesi, kes töötavad või plaanivad hakata töötama psüühilise erivajadusega inimestega.

Loe lähemalt
Näita rohkem

PUHASTUSTEENINDAJA

Näita rohkem

ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID

Esmaabiandjate väljaõppekursus

27.09.18 - 28.09.18

Tartu

80 EUR + km

Esmaabiandja väljaõppe eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks

Loe lähemalt

Esmaabiandjate täiendusõppekursus

28.09.18 - 28.09.18

Tartu

48 EUR +km

Esmaabiandjate täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi.

Loe lähemalt

UUS! Esmaabiandjate väljaõppekursus - lastega töötajatele

09.10.18 - 12.10.18

Tartu

60 EUR + km

Esmaabiandja väljaõppe eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks

Loe lähemalt

Uus! Esmaabiandjate täiendusõppekursus - lastega töötajatele

12.10.18 - 12.10.18

Tartu

35 EUR +km

Esmaabiandjate täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi.

Loe lähemalt

Uus! Esmaabiandjate täiendusõppekursus- lastega töötajatele/lastevanematele

16.10.18 - 16.10.18

Tallinn

35 EUR +km

Esmaabiandjate täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi.

Loe lähemalt

Uus! Esmaabiandjate väljaõppekursus- lastega töötajatele/lastevanematele

16.10.18 - 18.10.18

Tallinn

60 EUR + km

Esmaabiandja väljaõppe eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks

Loe lähemalt
Näita rohkem

GRUPP 6

Näita rohkem

GRUPP 7

Näita rohkem

GRUPP 8

Näita rohkem

GRUPP 9

Näita rohkem

GRUPP 10

Näita rohkem