Koolitused

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA
LAPSEHOIDJA
HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA
TUGIISIK, KOGEMUSNÕUSTAJA
ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID
VEEBISEMINAR
GRUPP 7
GRUPP 8
GRUPP 9
GRUPP 10

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA

ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID

GRUPP 7

GRUPP 8

GRUPP 9

GRUPP 10

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA

Laste tähelepanu ja keskendumisvõime arendamine mänguliste võtete abil

17.06.21

Tartu

75 EUR + KM

Kõigile, kes soovivad saada teadmisi ja oskuseid lapse tähelepanu ja keskendumisvõime toetamiseks

Loe lähemalt

Õuesõpe: aktiivsed ja arendavad tegevused õues

19.08.21

Tallinn

75 eur +km

Väliskeskkonnas õppimine on võimalus mitmekesistada õpetamismeetodeid ning kasutada õpikeskkonda õppevahendina.

Loe lähemalt

Lapse vaimne tervis

24.08.21 - 26.08.21

Tartu

335 EUR + KM

Koolitusel antakse ülevaade levinumatest laste psüühilistest häiretest ning suunised laste toetamiseks.

Loe lähemalt

КАК и ЧЕМ накормить Подростка

26.08.21 - 26.08.21

Tallinn

40 + km

Семинар прежде всего для родитилей, но также подойдёт и другим заинтересованным людям, включая самих подростков.

Loe lähemalt

Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamine koolieelses eas

27.08.21

Tartu

90 EUR + km

Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamine koolieelses eas.

Loe lähemalt

Õuesõpe: aktiivsed ja arendavad tegevused õues

06.09.21

Tartu

75 eur +km

Väliskeskkonnas õppimine on võimalus mitmekesistada õpetamismeetodeid ning kasutada õpikeskkonda õppevahendina.

Loe lähemalt

Sissejuhatus käitumisteraapiasse (ABA) ja selle kasutamine töös autistlike ja muude erivajadustega lastega

09.09.21

Tartu

135 EUR + km

Koolitusel tutvustatakse käitumisteraapia põhimõtteid.

Loe lähemalt

Seksuaalselt väärkoheldud lapse märkamine ja abistamine

10.09.21

Tartu

98 EUR + KM

Koolituse eesmärk on anda teadmisi ja oskusi, kuidas märgata seksuaalselt väärkoheldud lapsi ja neid aidata.

Loe lähemalt

Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamine koolieelses eas

17.09.21

Tallinn

90 EUR + km

Koolitusel saab ülevaate lapse lugemis- ja kirjutamisvalmidusest.

Loe lähemalt

SÜGISE-ERI: Käelised tegevused eelkooliealistele lastele

17.09.21

Tartu

75 EUR + KM

Loovalt mõtlevad inimesed suudavad uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.

Loe lähemalt

Tulemuslik arenguvestlus lapsevanemaga

20.09.21

Tallinn

90 EUR + km

Interaktiivne koolitus, kus taustteadmised omandatakse praktiliste tegevuste, osalejate ja koolitaja kogemuse kaudu.

Loe lähemalt

SÜGISE-ERI! Käelised tegevused eelkooliealistele lastele

20.09.21

Tallinn

75 EUR + km

Loovalt mõtlevad inimesed suudavad uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.

Loe lähemalt

Uus! Helid ja muusika meie ümber. Muusika kasutamine õppeprotsessis ja tugiteenustes

22.09.21

Tartu

90 EUR + KM

Koolitusel antakse lühikäsitlus muusika mõjust inimesele muusikakomponentide toime teadvustamise kaudu

Loe lähemalt

UUS! Seksuaalselt väärkoheldud lapse märkamine ja abistamine

23.09.21

Tallinn

98 EUR + KM

Koolituse eesmärk on anda teadmisi ja oskusi, kuidas märgata seksuaalselt väärkoheldud lapsi ja neid aidata.

Loe lähemalt

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps

23.09.21

Tartu

149 EUR + KM

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemus, äratundmine, sagedamini kaasnevad probleemid, abistamise võimalused.

Loe lähemalt

UUS! Algteadmisi agressiivsusest: ellujäämise kiirkursus

24.09.21

Tallinn

149 EUR + KM

Koolitusel saab baasteadmised agressiivsest käitumisest, selle põhjustest, ennetamisest ja sellega toimetulekust

Loe lähemalt

Tulemuslik arenguvestlus lapsevanemaga

27.09.21

Tartu

90 EUR + km

Interaktiivne koolitus, kus taustteadmised omandatakse praktiliste tegevuste, osalejate ja koolitaja kogemuse kaudu.

Loe lähemalt

UUS! Mitmekülgsete digitaalsete võimaluste kasutamine töös lastega - algajatele

29.09.21 - 13.10.21

Veebikeskkond Zoom

89 EUR + km

Koolitusel tutvustatakse mitmekülgseid digivahendeid ja nende kasutamise võimalusi õppetöö planeerimisel.

Loe lähemalt

Loov- ja rollimängud koolieelses eas

30.09.21

Tartu

75 EUR + KM

Koolitusel antakse ülevaade mängudest koolieelses eas.

Loe lähemalt

Uus! Tahtlik enesevigastamine – Kes? Miks? Sekkumised

30.09.21

Tartu

149 eur + KM

Kõigile, kes puutuvad kokku tahtliku ennastvigastava käitumisega.

Loe lähemalt

UUS! Kiindumussuhte häire ja sellega toimetulek

01.10.21

Tallinn

98 EUR + KM

Õppija mõistab turvalise ja mitteturvalise kiindumussuhte olemust. Tunneb käitumisviise, mis aitavad suhet parandada.

Loe lähemalt

Väikelapse kõne areng ja selle toetamine

01.10.21

Tartu

90 eur + KM

Koolitusel saab lühiülevaate kõne arengust ja arengu võimalikest kõrvalekalletest.

Loe lähemalt

GRUPP ON TÄIS! UUS! Laste tähelepanu ja keskendumisvõime arendamine mänguliste võtete abil

07.10.21

Tallinn

75 EUR + KM

Kõigile, kes soovivad saada teadmisi ja oskuseid lapse tähelepanu ja keskendumisvõime toetamiseks

Loe lähemalt

GRUPP TÄIS! Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps

13.10.21

Tallinn

149 EUR + KM

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemus, äratundmine, sagedamini kaasnevad probleemid, abistamise võimalused.

Loe lähemalt

Uus! Ülemäärane ärevus: õpilase toetamise võimalused

14.10.21

Tallinn

149 eur + KM

Koolitusel käsitletakse lapse ja noorukite toetamise, abistamise võimalusi.

Loe lähemalt

UUS! Algteadmisi agressiivsusest: ellujäämise kiirkursus

15.10.21

Tartu

149 EUR + KM

Koolitusel saab baasteadmised agressiivsest käitumisest, selle põhjustest, ennetamisest ja sellega toimetulekust

Loe lähemalt

Autismispektrihäirega laste kommunikatsiooni areng ja selle toetamine

15.10.21

Tallinn

90 EUR + KM

Koolituse läbinu teab, mis on autism/autismispektrihäire/sotsiaalse kommunikatsiooni häire.

Loe lähemalt

Kuidas vestelda lapse murest nii, et kõik võidavad

18.10.21

Tallinn

75 EUR + km

Keskmes on laps ja tema mure. Lapse käitumine on vaid sümptom millestki, mis teda häirib või mida laps veel ei oska.

Loe lähemalt

Probleemne käitumine või oskuste puudumine?

03.11.21

Tartu

149 EUR + KM

Anda ülevaade ja praktilised oskused lahenduskeskse teraapia sekkumiste kasutamisest kodu ja lasteaia-, koolikeskkonnas.

Loe lähemalt

Autismispektrihäirega laste kommunikatsiooni areng ja selle toetamine

05.11.21

Tartu

90 EUR + KM

Koolituse läbinu teab, mis on autism/autismispektrihäire/sotsiaalse kommunikatsiooni häire.

Loe lähemalt

UUS! Kiindumussuhte häire ja sellega toimetulek

05.11.21

Tartu

98 EUR + KM

Õppija mõistab turvalise ja mitteturvalise kiindumussuhte olemust. Tunneb käitumisviise, mis aitavad suhet parandada.

Loe lähemalt

GRUPP ON TÄIS! Uus! Tahtlik enesevigastamine – Kes? Miks? Sekkumised

09.11.21

Tallinn

135 eur + KM

Kõigile, kes puutuvad kokku tahtliku ennastvigastava käitumisega.

Loe lähemalt

Uus! Ülemäärane ärevus: õpilase toetamise võimalused

10.11.21

Tartu

149 EUR + KM

Koolitusel käsitletakse lapse ja noorukite toetamise, abistamise võimalusi.

Loe lähemalt

Uus! Toimetulek stressiga: eneseabistrateegiad

25.11.21

Tallinn

149 eur + KM

Koolitus on mõeldud neile, kes soovivad tulla toime ja ennastsäästvalt võimalike emotsionaalselt raskete olukordadega.

Loe lähemalt

Uus! Toimetulek stressiga: eneseabistrateegiad

01.12.21

Tartu

149 EUR + KM

Koolitus on mõeldud neile, kes soovivad tulla toime ja ennastsäästvalt võimalike emotsionaalselt raskete olukordadega.

Loe lähemalt
Näita rohkem

LAPSEHOIDJA

Lapsehoidja, tase 5 koolitus koos esmaabiandja väljaõppe ja toiduhügieenikoolitusega

26.07.21 - 26.11.21

Tallinn

1860 EUR + km

Õppekava järgib Lapsehoidja, tase 5 kutsestandardis esitatud nõudeid.

Loe lähemalt

Няня 5 уровень + первая помощь + гигиена питания

16.08.21 - 15.10.21

Tallinn

1860 + km

Учебная программа соответствует квалификации профессиональной няни, уровень 4 и 5.

Loe lähemalt

Lapsehoidja, tase 5 koolitus koos esmaabiandja väljaõppe ja toiduhügieenikoolitusega

18.08.21 - 30.11.21

Tartu

1860 EUR + KM

Õppekava järgib Lapsehoidja, tase 5 kutsestandardis esitatud nõudeid.

Loe lähemalt
Näita rohkem

HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA

Grupp on täis! Töö sügava liitpuudega ja ebastabiilse remissiooniga isikutega koos esmaabiandja täienduskoolitusega

31.05.21 - 02.07.21

Meiela

478,57 eur +km

Koolitusel antakse ülevaade sügava liitpuudega ja ebastabiilse remissiooniga isikute eripärast

Loe lähemalt

Hooldustöötaja, tase 3 koolitus koos esmaabiandja väljaõppe ja toiduhügieeni koolitusega

28.07.21 - 29.10.21

Tallinn

1477 EUR + km

Kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega.

Loe lähemalt

Hooldustöötaja, tase 3 koolitus koos esmaabiandja väljaõppe ja toiduhügieeni koolitusega

03.08.21 - 29.10.21

Tartu

1477 EUR + km

Kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega.

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

09.08.21 - 30.11.21

Tallinn

1778 EUR + km

Koolitusele ootame keskharidusega inimesi, kes töötavad või plaanivad hakata tööle psüühilise erivajadusega inimestega.

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja täienduskoolitus: töötamise toetamise teenus

11.08.21 - 31.08.21

Tartu

452 EUR + km

Koolitusel saab ülevaate töötamise toetamise teenusest

Loe lähemalt

Обучение на работника по уходу с курсом первой помощи и гигиены питания

16.08.21 - 15.10.21

Таллинн

1449 EUR + km

Для тех, кто хочет работать в сфере ухода с людьми, нуждающимися в особом уходе или присматривать за своими близкими.

Loe lähemalt

VEEBIKOOLITUS! Töö sügava liitpuudega ja ebastabiilse remissiooniga isikutega koos esmaabiandja täienduskoolitusega

16.08.21 - 30.09.21

Tallinn

565 EUR + KM

Koolitusel saab ülevaate tööst sügava liitpuudega ja ebastabiilse remissiooniga isikutega.

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

06.09.21 - 16.12.21

Tartu

1778 EUR + km

Koolitusele ootame keskharidusega inimesi, kes töötavad või plaanivad hakata tööle psüühilise erivajadusega inimestega

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja täienduskoolitus: töötamise toetamise teenus

13.09.21 - 15.10.21

Tallinn

452 EUR + km

Koolitusel saab ülevaate töötamise toetamise teenusest.

Loe lähemalt

Veebikoolitus! Hooldustöötaja, tase 3 lühikoolitus koos esmaabiandja väljaõppega ja toiduhügieenikoolitusega

21.09.21 - 10.12.21

Veebikeskkond Zoom/Tartu

845 eur + km

Valmistada ette hooldaja, kes toetaks ja abistaks abivajajat väärika elu korraldamisel.

Loe lähemalt
Näita rohkem

TUGIISIK, KOGEMUSNÕUSTAJA

Tugiisiku koolitus koos esmaabi väljaõppega

14.07.21 - 29.10.21

Tartu

1662 eur + km

Koolitus annab teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna.

Loe lähemalt

UUS! Töö sõltuvushäirega isikuga

09.08.21 - 10.08.21

Tallinn

162 EUR +KM

Koolituse läbides tõuseb teadlikkus sõltuvustest ja sõltuvusainetest. Omandatakse esmase sekkumise oskusi.

Loe lähemalt

Tugiisiku koolitus koos esmaabi väljaõppega

23.08.21 - 30.11.21

Tallinn

1662 EUR + KM

Koolitus annab teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna.

Loe lähemalt

Kogemusnõustaja baaskoolitus

24.08.21 - 22.12.21

Tartu

1146 EUR + KM

Valmistada ette kogemusnõustaja, kes pakub sarnase kogemusega inimesele kogemuspõhist tuge.

Loe lähemalt

Kogemusnõustaja baaskoolitus

30.08.21 - 19.11.21

Tallinn

1146 EUR + KM

Valmistada ette kogemusnõustaja, kes pakub sarnase kogemusega inimesele kogemuspõhist tuge.

Loe lähemalt

UUS! Töö sõltuvushäirega isikuga

08.09.21 - 09.09.21

Tartu

162 EUR +KM

Koolituse läbides tõuseb teadlikkus sõltuvustest ja sõltuvusainetest. Omandatakse esmase sekkumise oskusi.

Loe lähemalt
Näita rohkem

ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID

Väikelapse (0-6 aastat) esmaabi koolitus

23.08.21 - 25.08.21

Veebikeskkond Zoom

59 EUR + KM

Põhiteadmiste andmine väikelapse elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks.

Loe lähemalt
Näita rohkem

VEEBISEMINAR

UUS! Autistlike laste efektiivne õpetamine, toetava keskkonna loomine ja probleemide lahendamine (6 moodulit)

23.03.21 - 02.06.21

Facebooki suletud grupp

156 EUR + km / 29 EUR + km

Lapse õpetamine läbi suhte loomise, motiveerimise ja toetava keskkonna loomise. Probleemide ennetamine ja lahendamine.

Loe lähemalt
Näita rohkem

GRUPP 7

Näita rohkem

GRUPP 8

Näita rohkem

GRUPP 9

Näita rohkem

GRUPP 10

Näita rohkem