Koolitused

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA
LAPSEHOIDJA
HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA, TUGIISIK
PUHASTUSTEENINDAJA
ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID
GRUPP 6
GRUPP 7
GRUPP 8
GRUPP 9
GRUPP 10

PUHASTUSTEENINDAJA

GRUPP 6

GRUPP 7

GRUPP 8

GRUPP 9

GRUPP 10

Hooldustöötaja tase 3 koolitus koos esmaabi väljaõppega

Toimumise aeg

29.04.19 - 28.06.19

Maksumus

850 eurot + km

Asukoht

Kilingi-Nõmme

Tundide arv

116 akadeemilist tundi

Kirjeldus

Kui oled loomult empaatiline ja soovid inimesi aidata, võib olla hooldustöötaja eriala just Sinu kutsumus. Koolitusel antakse põhjalik teoreetiline ülevaade hooldustöötajale vajalikest teemadest ja oskustest. Lisaks läbitakse 80-tunnine tööpraktika hooldusasutuses.

 

Koolituse õppekava järgib Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandardis esitatud nõudeid. Koolituse läbimise järel on võimalik minna taotlema hooldustöötaja kutset (tase 3). Kutset andev organisatsioon on Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (www.eswa.ee)

 

 

Sihtgrupp

 

Koolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad taotleda hooldustöötaja tase 3 kutset, ennast täiendada hooldustöö alal või puutuvad kokku omastehooldusega.

 

 

Õppesisu

 

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

1.    Hoolduse alused, sotisaal- ja tervishoiuteenuste korraldamine (4h)

2.    Hügieeni- ja ilutoimingute ning seksuaalkäitumise juhendamine (10h)

3.    Anatoomia, füsioloogia, patoloogia (4h)

4.    Töö erivajadustega inimestega. Dementsus ja Alzheimer. (16h)

5.    Ergonoomika ja hooldusabivahendid (4h)

6.    Gerontoloogia ja eakate hooldus (4h)

7.    Arengupsühholoogia, inimese elukulg (4h)

8.    Suhtlemine, klienditeenindus (4h)

9.    Hooldustöötaja kutse-eetika ja kutse taotlemine (2h)

10.    Eneseanalüüs praktilise töökogemuse kohta (4h)

11.    Hooldus erinevate haiguste korral. Lamatised-ennetamine, ravi ja hooldus (16h)

12.    Majapidamistööde korraldamine (8h)

13.    Ravimiõpetuse alused, surija hooldus (4h)

14.    Aktiviseerivad tegevused (4h)

15.    Toitumisõpetuse alused (4h)

16.    Esmaabi (16h)

17.    Iseseisev töö (eneseanalüüsi koostamine) (8h)

 

Teemasid on võimalik võtta ka eraldi.

 

 

Õpiväljundid

 

Koolituse läbinu:

  • tegeleb abivajaja probleemidega järgides kutse-eetikat ja hoolekandetöö õiguslikke aluseid;
  • hindab abivajaja suutlikkust oma suhtlusvõrgustikuga suhelda, vajadusel abistab suhtlusel ja aitab säilitada suhteid; 
  • arvestab abivajaduse ulatust ja muutusi lähtuvalt abivajaja seisundist, erivajadusest, taustast ja harjumustest;
  • märkab abivahendi kasutamise vajadust lähtuvalt toimetulekuvõime langusest, abistab abivahendi hankimisel ja juhendab abivajajat selle kasutamisel vastavalt juhistele;
  • vajadusel annab esmast abi.

     

    "Hooldustöötaja koolitus koos juhendatud praktikaga" õppekava

 

Muu info

 

Hooldustöötaja tase 3 kutse taotlemise eeltingimused kohta saab täpsemalt lugeda http://www.eswa.ee/index.php?go=kutsed-ht

 

Iseseisva tööna (8 tundi) vormistab koolitatav eneseanalüüsi praktilise töökogemuse kohta ja kaitseb selle koolituse viimasel päeval.

 

Koolituse hind sisaldab  paljundatud materjale ja kohvipause. Koolituse nõuetekohasele läbinutele väljastatakse koolituse lõputunnistus koos esmaabiandja väljaõppega.
 

Koolitust korraldatakse koostöös Koolituskeskusega Reiting (www.reiting.ee)

 

Koolituskeskus Luwi  on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

 

Kellaaeg: 10.00-17.00

Asukoht: Pärnu tn 47, Kilingi-Nõmme

Kestus: 108 auditoorset tundi ja 8 tundi iseseisvat tööd.

Koolitajad: Maire Aruots, Ene Mattus, Helle Känd, Tatjana Jušinski jt

Hind: 850 € + km

 

Koolitajad

  

Helle Känd omab kõrgharidus: lastearst Tartu Ülikool (Tartu Riiklik Ülikool) 1984, perearst Tartu Ülikool 1992.

 

Ene Mattus on lõpetanud Tartu Kõrgema Meditsiinikooli üld- ja erakorralise meditsiini õenduse eriala ja omab pikaajalist töökogemust erakorralise meditsiini valdkonnas. Lisaks on ta olnud eestvedaja projektijuhina maakondliku vigastuste ennetamise projektis rohkem kui 10 aastat ning pea sama palju töötanud ka Põlvamaa terviseedenduse koordinaatorina. Terviseedendaja IV kutsekvalifikatsioon.

 

Tatjana Jušinski on lõpetanud Tartu Meditsiinikooli ning Tartu Ülikooli, omades terviseteaduse magistri kraadi (õendusteadus). Tatjana töötab SA TÜ Kliinikumi südamekliiniku erakorralise kardioloogia osakonnas intensiivraviõena ning õppejõuna Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis, lisaks esmaabikoolitajana erinevates koolitusasutustes. 2012 aastal omistati Tatjanale ka aasta õe tiitel (erakorralise kardioloogia osakond, õde).

Maire Aruots on lõpetanud Tartu Tervishoiukõrgkooli õenduse erialal ja vaimse tervise eriõppe erialal. Omab esmaabi koolitaja litsentsi.

Registreeru koolitusele

Arvega ettevõttele
Arvega eraisikule
Töötukassa
Registreeru
Palun täitke kõik nõutud väljad
Email ei ole korrektne

Hea, registreeruja!

Täname, et registreerusite koolituskeskus Luwi koolitusele!
Võtame Teiega ühendust ning anname koolituse kohta täpsemat infot hiljemalt nädal enne koolituse algust.

 

Küsi lisa e-posti aadressilt info@luwi.ee või helista
+372 5081 737

 

Kohtumiseni koolitusel ning rõõmu uutest teadmistest!

Luwi meeskond

Vabandame, kursus on täis!

Lisainfot saate info@luwi.ee või tel 55 66 33 65