Koolitused

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA
LAPSEHOIDJA
HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA, TUGIISIK
PUHASTUSTEENINDAJA
ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID
GRUPP 6
GRUPP 7
GRUPP 8
GRUPP 9
GRUPP 10

PUHASTUSTEENINDAJA

GRUPP 6

GRUPP 7

GRUPP 8

GRUPP 9

GRUPP 10

Lühikoolitus! Hooldustöötaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

Toimumise aeg

19.11.19 - 10.01.20

Maksumus

850 EUR + KM

Asukoht

Võru

Tundide arv

86 akadeemilist tundi

Kirjeldus

Kui oled loomult empaatiline ja soovid inimesi aidata, võib olla hooldustöötaja eriala just Sinu kutsumus. Koolitusel antakse lühike teoreetiline ülevaade hooldustöötajale vajalikest teemadest ja oskustest.

 

Koolituse õppekava järgib Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandardis esitatud nõudeid. Koolituse läbimise järel on võimalik minna taotlema hooldustöötaja kutset (tase 3). Kutset andev organisatsioon on Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (www.eswa.ee)

 

Hooldustöötaja tase 3 koolitus koos esmaabi väljaõppega oppekava

 

 

Sihtgrupp

 

Koolitus on mõeldud kõigile, kes on töö käigus omandatud praktilised kutsealased oskused ja soovivad taotleda hooldustöötaja tase 3 kutset, ennast täiendada hooldustöö alal või puutuvad kokku omastehooldusega.

 

 

Õppesisu

 

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

 

 

 

1.Hoolduse alused, sotisaal- ja tervishoiuteenuste korraldamine (4h) 

 

2.Hügieeni- ja ilutoimingute ning seksuaalkäitumise juhendamine (4h) 

 

3.Anatoomia, füsioloogia, patoloogia (4h) 

 

4.Töö erivajadustega inimestega (4h) 

 

5.Ergonoomika ja hooldusabivahendid (4h) 

 

6.Gerontoloogia ja eakate hooldus (4h) 

 

7.Arengupsühholoogia, inimese elukulg (4h) 

 

8.Suhtlemine, klienditeenindus (4h) 

 

9.Hooldustöötaja kutse-eetika ja kutse taotlemine (2h) 

 

10.Eneseanalüüs praktilise töökogemuse kohta (4h) 

 

11.Hooldus erinevate haiguste korral (8h) 

 

12.Majapidamistööde korraldamine (4h) 

 

13.Ravimiõpetuse alused, surija hooldus (4h) 

 

14.Aktiviseerivad tegevused (4h) 

 

15.Toitumisõpetuse alused (4h) 

 

16.Esmaabi (16h)

 

17.Iseseisev töö (eneseanalüüsi koostamine) (8h)

 

Teemasid on võimalik võtta ka eraldi.

 

 

Õpiväljundid

 

Koolituse läbinu:

 

1) tegeleb abivajaja probleemidega järgides kutse-eetikat ja hoolekandetöö õiguslikke aluseid;
2) hindab abivajaja suutlikkust oma suhtlusvõrgustikuga suhelda, vajadusel abistab suhtlusel ja aitab säilitada suhteid;
3) korraldab ja võimalusel kohandab vastavalt abivajaja seisundile ja vajadustele sobiva ja turvalise keskkonna, säästes seejuures ennast ja keskkonda;
4) märkab abivahendi kasutamise vajadust lähtuvalt toimetulekuvõime langusest, abistab abivahendi hankimisel ja juhendab abivajajat selle kasutamisel vastavalt juhistele;
5) vajadusel annab esmast abi.

 

 

 

Muu info

 

Hooldustöötaja tase 3 kutse taotlemise eeltingimused kohta saab täpsemalt lugeda http://www.eswa.ee/index.php?go=kutsed-ht

 

Iseseisva tööna (8 tundi) vormistab koolitatav eneseanalüüsi vormi praktilise töökogemuse kohta ja kaitseb selle koolituse viimasel päeval.

 

Koolituse hind sisaldab paljundatud materjale ja kohvipause. Koolituse läbinutele väljastatakse koolituse lõputunnistus koos esmaabiandja väljaõppega.
 

Koolitust korraldatakse koostöös Koolituskeskusega Reiting (www.reiting.ee)

 

Koolituskeskus Luwi  on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

 

Kellaaeg: 10.00-17.00

Asukoht: Võru

Kestus: 86 akadeemilist tundi, millest 78 tundi auditoorset ja 8 tundi iseseisvat tööd

Koolitajad: Ene Mattus, Helle Känd jt

Hind: 850 eur +KM

 

Koolitajad

  

Helle Känd omab kõrgharidus: lastearst Tartu Ülikool (Tartu Riiklik Ülikool) 1984, perearst Tartu Ülikool 1992.

 

Ene Mattus on lõpetanud Tartu Kõrgema Meditsiinikooli üld- ja erakorralise meditsiini õenduse eriala ja omab pikaajalist töökogemust erakorralise meditsiini valdkonnas. Lisaks on ta olnud eestvedaja projektijuhina maakondliku vigastuste ennetamise projektis rohkem kui 10 aastat ning pea sama palju töötanud ka Põlvamaa terviseedenduse koordinaatorina. Terviseedendaja IV kutsekvalifikatsioon.

 Registreeru koolitusele

Arvega ettevõttele
Arvega eraisikule
Töötukassa
Registreeru
Palun täitke kõik nõutud väljad
Email ei ole korrektne

Hea, registreeruja!

Täname, et registreerusite koolituskeskus Luwi koolitusele!
Võtame Teiega ühendust ning anname koolituse kohta täpsemat infot hiljemalt nädal enne koolituse algust.

 

Küsi lisa e-posti aadressilt info@luwi.ee või helista
+372 5081 737

 

Kohtumiseni koolitusel ning rõõmu uutest teadmistest!

Luwi meeskond

Vabandame, kursus on täis!

Lisainfot saate info@luwi.ee või tel 55 66 33 65