Koolitused

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA
LAPSEHOIDJA
HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA
TUGIISIK, KOGEMUSNÕUSTAJA
ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID
VEEBISEMINAR
GRUPP 7
GRUPP 8
GRUPP 9
GRUPP 10

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA

ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID

GRUPP 7

GRUPP 8

GRUPP 9

GRUPP 10

Kogemusnõustaja baaskoolitus

Toimumise aeg

15.03.21 - 18.06.21

Maksumus

1146 EUR + KM

Asukoht

Tartu

Tundide arv

187 akadeemilist tundi

Kirjeldus

Koolituse eesmärk on valmistada ette kogemusnõustaja, kes pakub sarnase kogemusega inimesele kogemuspõhist emotsionaalset-, sotsiaalset- ja/ või praktilist tuge.

 

 

 "Kogemusnõustaja baaskoolitus" õppekava

 

Sihtgrupp

 

Inimesed, kes soovivad tööle asuda kogemusnõustajana

 

Koolituse sisu

 

Ravi-, rehabilitatsiooni- ja toetavate teenuste süsteem ja olemus 4 tundi

Sissejuhatus kogemusnõustamisse 2,5 tundi
Nõustamise alused, nõustamiseetika 5,5 tundi
Nõustaja eneseteadlikkus, eneserefleksiooni alused 8 tundi
Isikliku taastumiskogemuse analüüs 8 tundi
Esmased nõustamisoskused ja -tehnikad 27 tundi
Baasteadmised ja -oskused kriisitöös 15 tundi
Baasteadmised ja -oskused grupitöös 15 tundi
Praktika teenuseosutaja juhendamisel 30 tundi
Praktika juhendamine koolitaja poolt (individuaalselt ja/või grupis) 26 tundi
Iseseisev töö õppekirjandusega, taastumisloo kirjalik läbitöötamine, praktikapäeviku täitmine ja eneserefleksioon 38 tundi
Lõputöö 8 tundi

 

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

  • Omab ülevaadet kogemusnõustamise taustast ja vajadustest ühiskonnas;
  • Kasutab nii individuaal kui ka grupitöös nõustamisoskuseid ja – tehnikaid, lähtudes nõustamistöö põhialustest ja nõustamiseetikat;
  • Tegeleb eneseanalüüsi ja -refleksiooniga;
  • Tunneb seonduva valdkonna taastumiskäsitusi ja seostab neid isikliku kogemusega;
  • Rakendab töös kriisisekkumise põhitehnikaid.

 Muu info

 

Iseseisva tööna (38 tundi) vormistab õppija kirjaliku struktureeritud eneserefleksiooni ja klienditöö analüüsi (praktikast).

Koolituse hind sisaldab tasu juhendatud praktika eest praktikaasutusele, paljundatud materjale ja kohvipause. Koolituse läbinutele väljastatakse koolituse lõputunnistus.

Koolitus toimub 2 kuni 3 korda nädalas.

Koolitust korraldatakse koostöös Koolituskeskusega Reiting (www.reiting.ee)

 

 

Koolitusele kandideerimine:

 

1) koolitusele kandideerimiseks tuleb hiljemalt 02.03.2021 kuupäevaks esitada motivatsioonikiri (maksimaalselt 1 lehekülg), kus on kirjeldatud osaleja läbitud kogemust  (valdkond) ning taastumisprotsessi ning põhjendust, miks on selle koolituse läbimine oluline. Soovi korral võib lisada soovituskirja ja/või CV

Motivatsioonikiri palun saata koolitusjuht Gerli Sonnele, e-post gerli@luwi,ee 

 

2) 10.03.2021 kell 09.30-12.45 toimub grupiintervjuu, aadressil Kastani 39, Tartu. Individuaalselt ei intervjuuerita. 12.03.2021 saadetakse osalejatele individuaalselt otsus koolitusele pääsemise kohta.

Koolitusele registreerimine ei kindlusta kohta koolitusel.

 

Täpsem info edastatakse igale kandideerijale eraldi.

 

 

Koolituskeskus Luwi  on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
toota ja opi

 

Kellaaeg: 09.30-14.30/09.30-16.30

Asukoht: Kastani 39, tartu

Kestus: 149 tundi auditoorset õpet (sh 30 tundi praktikat teenuseosutaja juhendamisel, 26 tundi praktikat koolitaja juhendamisel, 8 tundi lõputööd) ja 38 tundi iseseisvat tööd

Koolitajad: Aila Rajasalu, Katrin Hauk, Triinu Pajuri

Hind: 1146 EUR + km

 

 

Koolitajad:

 

 

 

 

 

 

Aila Rajasalu on rahvusvahelisele standardile (ANSE) vastava kvalifikatsiooni ja kogemusega valdkonnaülene supervisor  ja coach. Omab kõrgeimat kutset perelepitajana ja aastakümnete pikkust kogemust läbirääkimiste pidamisel ja vanemate vaheliste vaidluste vahendamisel.

 

Õppinud eripedagoogikat, sotsiaaltööd ja sotsiaalpoliitikat ning meditsiini. Täiendanud end pidevalt nõustamis-ja teraapiaalaselt. Koolitanud ja superviseerinud üksikisikuid, meeskondi ja organisatsioone. Omab mitmete organisatsioonide, meeskondade ja projektide loomise, käivitamise ja juhtimise kogemust. Hetkel tegev nõustaja, koolitaja, superviisori, coachi ja perelepitajana.  MTÜ Peretarkuse keskus asutaja ja juhatuse liige, Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu liige ja MTÜ Lepituse Instituudi asutaja ja juhatuse liige. On töötanud kohalikus omavalitsuses lastekaitse spetsialistina, intellektipuudega laste koolis kasvatajana, kasvatuse eritingimusi vajavate laste koolis eripedagoogi ja õpetajana, käivitanud erihoolekandeasutust psüühilise erivajadusega inimestele kodu juhi ja vanemtegevusjuhendajana.

 

 

 

 

 

 

Katrin Hauk on psühholoog-suhtlemistreener, lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli psühholoogia eriala, omab 20-aastast töökogemust koolitajana.  Alates 2011 on Katrin holistilise regressiooni terapeut.

 

 

 

 

 

Triinu Pajuri lõpetas Tartu Ülikooli sotsiaalpedagoogika eriala 2003. aastal. Enne seda õppis ja töötas Soomes, Ravipedagoogilises Seminaris ja elas aasta erivajadustega lastele mõeldud kogukonnas Sylvia Koti. Eestisse tagasi tulles oli ta üheks Tallinna erivajadustega lastele mõeldud Mari Kooli asutajaks, kus töötas 3 aastat klassiõpetajana. Tartu Maarja koolis töötas erivajadustega lastega kasvataja-, õpetaja- ja abiõpetajana 7 aastat ja kuulus Maarja Küla sihtasutuse nõukogusse. Seejärel töötas täiskasvanud erivajadustega inimeste tegevusjuhendaja - eripedagoogina 6 aastat Tartu Maarja Tugikeskuses. Tugikeskuses töötades oli ka kvaliteedijuht asutusele EQUASS kvaliteedimärgi taotlemisel. 3 aastat on ta töötanud parandusõppe õpetajana Tartu Waldorfgümnaasiumis. Lisaks on Triinu Moreno Keskuses õppinud kovisiooni meetodeid. Oma töökogemustest erivajadustega inimestega on ta kirjutanud raamatu Eriline maailm (2018). Viimased kolm aastat on ta koolitanud Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis tegevusjuhendajaid teemal Aktiviseerivad ja teraapilised tegevused ja Koolituskeskuses Luwi tugiisikuid ja tegevusjuhendajaid.

 

Registreeru koolitusele

Arvega ettevõttele
Arvega eraisikule
Töötukassa
Registreeru
Palun täitke kõik nõutud väljad
Email ei ole korrektne

Hea, registreeruja!

Täname, et registreerusite koolituskeskus Luwi koolitusele!
Võtame Teiega ühendust ning anname koolituse kohta täpsemat infot hiljemalt nädal enne koolituse algust.

 

Küsi lisa e-posti aadressilt info@luwi.ee või helista
+372 5081 737 (Tartu koolitused) või +372 5183 502 (Tallinna koolitused)

 

Kohtumiseni koolitusel ning rõõmu uutest teadmistest!

Luwi meeskond

Vabandame, koolitus on täis!

Lisainfot saate info@luwi.ee või tel 5081 737 (Tartu esindus); 5183 502 (Tallinna esindus)