Koolitused

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA
LAPSEHOIDJA
HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA
TUGIISIK, KOGEMUSNÕUSTAJA
ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID
VEEBISEMINAR
GRUPP 7
GRUPP 8
GRUPP 9
GRUPP 10

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA

ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID

GRUPP 7

GRUPP 8

GRUPP 9

GRUPP 10

Õuesõpe: aktiivsed ja arendavad tegevused õues

Toimumise aeg

03.06.21

Maksumus

75 eur +km

Asukoht

Tartu

Tundide arv

6 akadeemilist tundi

Kirjeldus

Lastele meeldib õues olla ning väliskeskkonnas õppimine on üks võimalus mitmekesistada õpetamismeetodeid,  tuua lapsi reaalsele elule lähemale ning kasutada õpikeskkonda õppevahendina. Lisaks parandab õues viibimine nii laste kui õpetajate tervislikku seisundit ja vähendab stressi.


Koolituse käigus tutvustame lõimitud liikumistegevuste läbiviimise võimalusi õues ning jagame mõtteid ja märkame, kuidas kasutada õue või avalikku ruumi õpikeskkonnana ning läbi viia kunstitegevusi õues.

Osalejad tutvuvad lapsest lähtuva kasvatuse põhimõtetega ja oskavad kasutada olemasolevaid võimalusi mitmekesisemalt.Koolitusel osalemine eeldab vajadust mitmekesistada tavapäraseid õpetamisviise, suunata ja kujundada lapse arengut loovuse valdkonnas ning tegeleda liikumisõpetusega.

 

"Õuesõpe:aktiivsed ja arendavad tegevused õues" õppekava

 

Sihtgrupp

Täiendusõppeks lapsehoidjatele,  lasteaiaõpetajatele, õpetajaabidele, laste- ja asenduskodude personalile, lapsevanematele ning teistele lastega tegelejatele.

 

Koolituse sisu

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

1) Lühidalt liikumisalased üldteadmised–  arusaamad ja teadmised, mis on seotud liikumisega, enesekontrolli, hügieeni, ohutuse, terminoloogia ja mõistete valdkonnaga;
2) liikumismängud – praktilisi näiteid erinevas vanuses lastega;
3) ainetevaheline lõimimine – kuidas siduda erinevaid ainevaldkondi liikumisega õues;
4) lapsest lähtuva kasvatuse põhimõtted ja õppimist toetava keskkonna loomine ning olemasolevate võimaluste kasutamine;
5) kunstitegevused õues-natuurist joonistamine, trükitehnika loodusliku materjaliga, loodusliku materjali kasutamine loovmängus;
6) Laste omaalgatuse ja loova mõtlemise toetamine.


Koolituse läbinu:

 

1)    omab ülevaadet liikumisalastest teadmistes;
2)    loob ja juhib liikumismängu õues;
3)    kasutab õuesõppel erinevaid käelisi tegevusi;
4)     kasutab lapsest lähtuva kasvatuse põhimõtteid, millega toetab laste omaalgatust ja loovust.

 

Muu info

Koolituse hind sisaldab paljundatud materjale ja ühte kohvipausi. Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus.

Koolitus toimub hea ilma korral välitingimustes. Vajalik on kergelt sportlik ning ilmastikukindel riietus.
 

Koolitust korraldatakse koostöös Koolituskeskusega Reiting (www.reiting.ee)

 

 

Koolituskeskus Luwi  on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

toota ja opi

 

 

Kellaaeg: 13.00-17.45

Asukoht:  Tartu

Kestus: 6 akadeemilist kontakttundi

Koolitajad: Tiina Kaljumäe, Urme Ernits

Hind: 75 € + km

Koolitajad:

lektor

Tiina Kaljumäe on pikaajalise töökogemusega lasteaiaõpetaja, kelle põhitöökohaks on Ülenurme lasteaed. Ta töötab projektõppe ja lapsest lähtuva õpikäsitluse meetodeid rakendavas rühmas. On lõpetanud Tartu Ülikooli Õpetajate Seminari koolieelse lasteasutuse õpetaja eriala, täiendanud ennast järjepidevalt TÜ Täienduskoolitustel, TAI, Hea Alguse, ELAL-I koolitustel ja erinevatel haridusteemalistel konverentsidel.

Eesti Lasteaednike Liidu ja Eesti Haridustöötajate Ametiühingu liige.

Koolitajana teinud koostööd alates 2007 aastast koolitusfirmaga Reiting, OÜ Luwi ja Tartu Rahvaülikool. Koolitanud lapsehoidjaid, lastega töötavaid inimesi ja tugiisikuid erinevatel teemadel. Osalenud lapsehoidjatele kutset andvas hindamiskomisjonis (Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon).

Inimese, õpetaja ja koolitajana hindab kõrgelt elukestva õppe põhimõtteid, avatust ja uudishimu uute asjade õppimisel ning praktiliste kogemuste jagamist. Hobina tegeleb aianduse, õmblemise, keraamika ja käsitööga.

 

lektor

Urme Ernits omab Tartu Ülikooli bakalaureuse kraadi sporditeaduste erialal. Lisaks on läbinud õpetajakoolituse õppekava ning omab põhikooli ja gümnaasiumi kehalisekasvatuse ning terviseõpetuse õpetaja kutset. Urme on täiendanud ennast Tallinna Pedagoogikaülikoolis, läbides "Kehaline kasvatus algklassides (1-6 klass) ja "Liikumisõpetus lasteaias" õppekava. Mitmeid täiendkoolitusi on saanud Tallinna Ülikoolis, Avatud Meele Instituudis, Tervise Arengu Instituudis. Hetkel töötab Urme liikumisõpetajana Tartu lasteaias Triinu ja Taavi.

Registreeru koolitusele

Arvega ettevõttele
Arvega eraisikule
Töötukassa
Registreeru
Palun täitke kõik nõutud väljad
Email ei ole korrektne

Hea, registreeruja!

Täname, et registreerusite koolituskeskus Luwi koolitusele!
Võtame Teiega ühendust ning anname koolituse kohta täpsemat infot hiljemalt nädal enne koolituse algust.

 

Küsi lisa e-posti aadressilt info@luwi.ee või helista
+372 5081 737 (Tartu koolitused) või +372 5183 502 (Tallinna koolitused)

 

Kohtumiseni koolitusel ning rõõmu uutest teadmistest!

Luwi meeskond

Vabandame, koolitus on täis!

Lisainfot saate info@luwi.ee või tel 5081 737 (Tartu esindus); 5183 502 (Tallinna esindus)