Koolitused

Tegevusjuhendaja koolitus

Toimumise aeg

26.02.19 - 12.06.19

Maksumus

1778 EUR + km

Asukoht

Tallinn

Tundide arv

260 akadeemilist tundi

Kirjeldus

Koolituse eesmärgiks on omandada teadmised, kuidas parandada psüühilise erivajadusega inimeste sotsiaalseid oskusi ja toimetulekuvõimet ning tagada neile vajalik kõrvalabi.
Koolitused toimuvad koostöös Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse ja Tartu Maarja Tugikeskusega.

Õppekava koostamise aluseks on Sotsiaalministri määrus, RTL 2009, 31,405. Tegevusjuhendaja koolituse ja täiendkoolituste kavade kehtestamine.

 

Sihtgrupp

  

Inimesed, kes soovivad tööle asuda tegevusjuhendajana või kes tööl või kodus puutuvad kokku psüühilise erivajadusega inimeste hooldusega.

 

Õppesisu

Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid:
Psüühilise erivajadusega inimese hoolekanne
Eetika hoolekandes
Arengupsühholoogia alused
Meeskonnatöö alused
Psüühikahäired
Vaimupuue
Liitpuue
Suhtlemise eripärad suhtlemisel psüühikahäiretega inimestega
Tegevusvõime, eesmärgistatud tegevus
Tegevusjuhendaja töövaldkond
Tegevuse analüüs ja kohandamine
Tegevusvõime hindamine
Klienditöö meetodid
Peamised töövõtted igapäevases hoolduses
Tegevusplaani koostamine
Terviseseisundi jälgimine ja ravimiõpetuse alused
Rühmatöö klienditöös
Probleemse käitumise juhtimine
Seksuaalsus ja seksuaalkasvatus
Teraapilised ja arendavad tegevused klienditöös
 
Õpiväljundid
Kursuse läbinu:

orienteerub erihoolekandesüsteemi olemuses;

on teadlik klienditöö eetilistest põhimõtetest;

teab inimese arengu iseärasusi ning väärtustab meeskonnatöö vajalikkust tööprotsessis;

eristab erihoolekandeteenuseid tarbivaid sihtrühmi, lähtuvalt arengust ja tegevusvõime tasemest ning tunneb ära nende erivajadused ja oskab rakendada neid teadmisi oma töös;
teab oma töörolle, on võimeline hindama psüühilise erivajadusega inimese tegevusvõimet, valdab klienditöö enamlevinud meetodeid;

suudab koostada psüühilise erivajadusega inimestele tegevusplaani ning organiseerida selle alusel igapäevast tööd teenust saava isikuga, korrektselt dokumenteerida isikuga seotud tegevusi;

oskab kasutada erinevaid spetsiifilisi klienditöö meetodeid;

juhendab tegevusi rühmas;

tuleb toime probleemse käitumise juhtimisega;

oskab märgata teenust saavate isikute seksuaalkäitumist ja on teadlik, kuidas seda juhendada;

oskab kasutada klienditöös erinevaid loovtegevusi. 
 

Muu info

Kursuse jooksul tuleb lahendada neli testi ja juhendatud praktika jooksul (16 tundi) koostada lõputöö (tegevusplaan teenust saavale isikule) ning see kaitsta. 

Koolituse hind sisaldab paljundatud materjale ja kohvipause.

Koolitus toimub teisipäeviti ja kolmapäeviti!

 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus mahuga 260 tundi.


Koolitust korraldatakse koostöös Koolituskeskusega Reiting (www.reiting.ee)

 

Koolituskeskus Luwi  on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

 

Kellaaeg: 10.00-17.00

Asukoht: Pärnu mnt 67A, Tallinn

Kestus: 260 tundi, millest 244 tundi on kontakttunnid ja 16 tundi praktiline lõputöö (tegevusplaani koostamine)

Koolitajad: Helle Känd, Kadri Paal, Kaidi Kübar, Maire Koppel, Simone Epro, Ülle Lepik  jt

Hind: 1778 € + km

 

"Tegevusjuhendaja koolitus" õppekava

 

Koolitajad:

 

Helle Känd on lõpetanud Tartu  Riiklik Ülikool 1984. aastal (lastearsti diplom) ja Tartu Ülikooli 1993. aastal (perearsti  diplom).

 

Kaidi Kübar on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia eriala 2010. aastal magistrikraadiga. Tal on Täiskasvanute koolitaja kutse, tase 6.

 

Simone Epro on Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja. Selja taga on kahe aastane töökogemus SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse tegevusjuhendajana. Ta on lõpetanud lapsehoidja, hooldustöötaja ja tegevusjuhendaja koolituse ning omab rakenduslikku kõrgharidust sotsiaaltöö alal. Täiendanud on ta ennast veel terviseedenduse ning multidimensionaalse pereteraapia alal. Hetkel õpib Tartu Ülikooli magistriõppes sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika erialal.

 

Kadri Paal on töötanud psüühiliste erivajadustega tööealiste isikutega üle 15 aasta. Hetkel on lõpetamisel õpingud Tartu Ülikooli magistriõppes eripedagoogi erialal. Lisaks on läbinud tegevusterapeudi assistendi koolituse Tervise Arengu Instituudis ning tegutsenud antud erialal peaaegu kümme aastat.

 

 

Registreeru koolitusele

Arvega ettevõttele
Arvega eraisikule
Töötukassa
Registreeru
Palun täitke kõik nõutud väljad
Email ei ole korrektne

Hea, registreeruja!

Täname, et registreerusite koolituskeskus Luwi koolitusele!
Võtame Teiega ühendust ning anname koolituse kohta täpsemat infot hiljemalt nädal enne koolituse algust.

 

Küsi lisa e-posti aadressilt info@luwi.ee või helista
+372 5081 737

 

Kohtumiseni koolitusel ning rõõmu uutest teadmistest!

Luwi meeskond

Vabandame, kursus on täis!

Lisainfot saate info@luwi.ee või tel 55 66 33 65