Koolitused

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA
LAPSEHOIDJA
HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA, TUGIISIK
PUHASTUSTEENINDAJA
ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID
GRUPP 6
GRUPP 7
GRUPP 8
GRUPP 9
GRUPP 10

PUHASTUSTEENINDAJA

GRUPP 6

GRUPP 7

GRUPP 8

GRUPP 9

GRUPP 10

Tegevusjuhendaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

Toimumise aeg

27.05.19 - 20.09.19

Maksumus

1778 EUR + KM

Asukoht

Tallinn

Tundide arv

260

Kirjeldus

Koolituse eesmärgiks on omandada teadmised, kuidas parandada psüühilise erivajadusega inimeste sotsiaalseid oskusi ja toimetulekuvõimet ning tagada neile vajalik kõrvalabi.
Õppekava koostamise aluseks on Sotsiaalministri määrus, RTL 2009, 31,405. Tegevusjuhendaja koolituse ja täiendkoolituste kavade kehtestamine.

 

Sihtgrupp

  

Inimesed, kes soovivad tööle asuda tegevusjuhendajana või kes tööl või kodus puutuvad kokku psüühilise erivajadusega inimeste hooldusega.

 

Koolituse sisu

 

 • Psüühilise erivajadusega inimese hoolekanne
 • Eetika hoolekandes
 • Arengupsühholoogia alused
 • Meeskonnatöö alused
 • Psüühikahäired
 • Vaimupuue
 • Liitpuue
 • Suhtlemise eripärad suhtlemisel psüühikahäiretega inimestega
 • Tegevusvõime, eesmärgistatud tegevus
 • Tegevusjuhendaja töövaldkond
 • Tegevuse analüüs ja kohandamine
 • Tegevusvõime hindamine
 • Klienditöö meetodid
 • Peamised töövõtted igapäevases hoolduses
 • Tegevusplaani koostamine
 • Terviseseisundi jälgimine ja ravimiõpetuse alused
 • Rühmatöö klienditöös
 • Probleemse käitumise juhtimine
 • Seksuaalsus ja seksuaalkasvatus
 • Teraapilised ja arendavad tegevused klienditöös
 • Esmaabi (16 tundi)

 

Koolituse läbinu:

 

 • mõistab erihoolekandesüsteemi olemust;
 • rakendab erihoolekandeteenuseid lähtuvalt kliendi arengust ja tegevusvõime tasemest;
 • valdab klienditöö enamlevinud meetodeid;
 • kasutab spetsiifilisi meetodeid klienditöös;
 • oskab koostada psüühilise erivajadusega inimestele tegevusplaani.

Muu info

Kursuse jooksul tuleb lahendada neli testi ja iseseisva tööna (16 tundi) koostada lõputöö ning see kaitsta. 

Koolituse hind sisaldab paljundatud materjale ja kohvipause.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus mahuga 260 tundi, millest 244 on kontakttunnid (176 tundi auditoorset ja 68 tundi praktilist õpet) ja 16 tundi on iseseisvat tööd.

Koolitust korraldatakse koostöös Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse, Tartu Maarja Tugikeskusega ja Koolituskeskusega Reiting (www.reiting.ee)

  

Koolituse hind sisaldab paljundatud materjale ja kohvipause. Koolitus toimub kaks kuni kolm korda nädalas, tööpäevadel.

 

Koolituskeskus Luwi on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

 

Kellaaeg: 10.00-17.00

Asukoht: Pärnu mnt 67A, Tallinn

Kestus:  260 tundi, millest 244 on kontakttunnid (176 tundi auditoorset ja 68 tundi praktilist õpet) ja 16 tundi on iseseisvat tööd.

Koolitajad: Helle Känd, Janika Pael, Kadri Paal, Kaili Ploom-Zilmer  jt

Hind: 1778 € + km

 

"Tegevusjuhendaja koolitus" õppekava

 


Koolitajad:

 

Helle Känd on lõpetanud Tartu  Riiklik Ülikool 1984. aastal (lastearsti diplom) ja Tartu Ülikooli 1993. aastal (perearsti  diplom). Helle on Tartu Maarja Tugikeskuse juhataja/lastearst/perearst.

 

 

Kadri Paal on töötanud psüühiliste erivajadustega tööealiste isikutega üle 15 aasta. Hetkel on lõpetamisel õpingud Tartu Ülikooli magistriõppes eripedagoogi erialal. Lisaks on läbinud tegevusterapeudi assistendi koolituse Tervise Arengu Instituudis ning tegutsenud antud erialal peaaegu kümme aastat.

 
Janika Pael on lõpetanud Tartu Ülikooli ning omab magistrikraadi terviseteadustes (õendusteadus). Janika töötab Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis lektorina ning on Tartu Tervishoiu Kõrgkooli veebiajakirja „Tervist!“ toimetuskolleegiumi liige. Ta on Eesti Õdede Liidu liige ning tegutseb erinevates töörühmades ja võrgustikes.


Kaili Ploom-Zilmer on lõpetanud Tartu Ülikoolis psühholoogia ja eripedagoogika eriala. Ta töötab Tallinna Tugikeskuse Juks rehabilitatsiooniosakonnas psühholoog-meeskonnajuhina.

Registreeru koolitusele

Arvega ettevõttele
Arvega eraisikule
Töötukassa
Registreeru
Palun täitke kõik nõutud väljad
Email ei ole korrektne

Hea, registreeruja!

Täname, et registreerusite koolituskeskus Luwi koolitusele!
Võtame Teiega ühendust ning anname koolituse kohta täpsemat infot hiljemalt nädal enne koolituse algust.

 

Küsi lisa e-posti aadressilt info@luwi.ee või helista
+372 5081 737

 

Kohtumiseni koolitusel ning rõõmu uutest teadmistest!

Luwi meeskond

Vabandame, kursus on täis!

Lisainfot saate info@luwi.ee või tel 55 66 33 65