Koolitused

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA
LAPSEHOIDJA
HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA
TUGIISIK, KOGEMUSNÕUSTAJA
ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID
VEEBISEMINAR
GRUPP 7
GRUPP 8
GRUPP 9
GRUPP 10

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA

ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID

GRUPP 7

GRUPP 8

GRUPP 9

GRUPP 10

Tegevusjuhendaja täienduskoolitus: töötamise toetamise teenus

Toimumise aeg

13.09.21 - 15.10.21

Maksumus

452 EUR + km

Asukoht

Tallinn

Tundide arv

40 akadeemilist tundi

Kirjeldus

Töötamise toetamise teenuse eesmärk on juhendada ja nõustada isikut, et toetada tema iseseisvat toimetulekut ning parandada elukvaliteeti tema võimetele sobiva töö otsimise ja töötamise ajal.

Õppekava koostamise aluseks on Sotsiaalkaitseministri määrus nr 71 (21.12.2015)

 

"Töötamise toetamise teenuse täienduskoolitus" õppekava

 

Sihtgrupp

Erihoolekandeteenust osutavad füüsilised isikud (tegevusjuhendajad)

 

 

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

  • Riiklik hoolekanne ja pakutavad teenused, sealhulgas töötamise toetamise teenus
  • Teenusel viibiva isiku võimete ja oskuste hindamine, sealhulgas:

sobiva töö hindamine ja võimaliku töökohale asumise motivatsiooni hindamine;

kuidas hinnata isikule sobivat tööd (ankeedid, reaalse tööharjutuse hindamine jne);

kes ja millisel tasemel töötamise toetamise teenust vajab.

  • Motiveerimine
  • Teenusel viibiva isiku hirmude selgitamine/alandamine, uute oskuste õpetamine, enesehinnangu korrigeerimine
  • Keskkonna kohandamine

Töötugiisiku roll, temale vajalikud oskused, tööturuteenuste ja-toetuste seadus, tööõigust reguleeriv seadusandlus

 

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

1) teab riikliku hoolekande võimalusi ja pakutavaid teenuseid;
2) hindab teenusel viibiva isiku võimeid ja oskuseid;
3) motiveerib isikut tööle asuma;
4) teab tööturuteenuste ja -toetuste ning tööõigust reguleerivat seadusandlust.

 

Muu info

 

Koolituse hind sisaldab paljundatud materjale ja kohvipause. Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus.

 

Koolitust korraldatakse koostöös Koolituskeskusega Reiting (www.reiting.ee

 

Koolituskeskus Luwi on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

 

Kellaaeg: 10.00-17.00

Asukoht: Pärnu mnt 67a (IV korrus), Tallinn 

Kestus: 40 akadeemilist kontakttundi

Koolitajad: Anu Hall, Kadri Paal, Maire Koppel

Hind: 452 € + km

 

Koolitajad

 

Anu Hall on Hea Hoog SA teenuste juht ja töötanud 14 aastat erihoolekande valdkonnas psüühilise erivajadusega inimeste heaks, neist viimased 7 aastat tööhõive teemadel. Õpingutel Tallinna Ülikoolis sotsiaaltöö eriala magistriõppes on kaitsta veel magistritöö. 

 

Kadri Paal on töötanud psüühiliste erivajadustega tööealiste isikutega üle 15 aasta. Hetkel on lõpetamisel õpingud Tartu Ülikooli magistriõppes eripedagoogi erialal. Lisaks on läbinud tegevusterapeudi assistendi koolituse Tervise Arengu Instituudis ning tegutsenud antud erialal peaaegu kümme aastat.

 

Maire Koppel on Mittetulundusühing Iseseisev Elu juhataja.

 

Registreeru koolitusele

Arvega ettevõttele
Arvega eraisikule
Töötukassa
Registreeru
Palun täitke kõik nõutud väljad
Email ei ole korrektne

Hea, registreeruja!

Täname, et registreerusite koolituskeskus Luwi koolitusele!
Võtame Teiega ühendust ning anname koolituse kohta täpsemat infot hiljemalt nädal enne koolituse algust.

 

Küsi lisa e-posti aadressilt info@luwi.ee või helista
+372 5081 737 (Tartu koolitused) või +372 5183 502 (Tallinna koolitused)

 

Kohtumiseni koolitusel ning rõõmu uutest teadmistest!

Luwi meeskond

Vabandame, koolitus on täis!

Lisainfot saate info@luwi.ee või tel 5081 737 (Tartu esindus); 5183 502 (Tallinna esindus)