Koolitused

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA
LAPSEHOIDJA
HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA
TUGIISIK, KOGEMUSNÕUSTAJA
ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID
VEEBISEMINAR
GRUPP 7
GRUPP 8
GRUPP 9
GRUPP 10

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA

ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID

GRUPP 7

GRUPP 8

GRUPP 9

GRUPP 10

Tugiisiku koolitus koos esmaabi väljaõppega

Toimumise aeg

23.08.21 - 30.11.21

Maksumus

1662 EUR + KM

Asukoht

Tallinn

Tundide arv

268 akadeemilist tundi

Kirjeldus

Koolitus annab teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna, mille eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi.

 

Tugiisiku koolitus koos esmaabi väljaõppega õppekava

 

Sihtgrupp

 

Inimesed, kes soovivad hakata tugiisikuna tööle sõltuvushäirega isiku, abivajadusega (tervisest tuleneva erivajadusega) lapse, toimetulekuraskustes isiku, väärkoheldud isiku või toimetulekuraskustes perega.

 

Koolituse sisu:  

 

 • Tugiisiku teenuse osutamise alused, kutse eetika
 • Kutse taotlemine
 • Esmaabiandja väljaõpe
 • Psühholoogia ja enesehoid
 • Suhtlemispsühholoogia
 • Konfliktide lahendamine
 • Tegevusvõime analüüs
 • Terviseseisundi jälgimine ja tervisekäitumise (sh seksuaalkäitumise) kujundamine. Abivahendid
 • Kliendi võimestamine
 • Kliendi igapäevaelu toimingud
 • Kliendi toetamine võimetekohasel panustamisel ühiskonda
 • Asjaajamise korraldamine (sh kommunikatsioonivahendite kasutamine)
 • Võrgustikutöö
 • Sotsiaalseadusandlus
 • Töö väärkoheldud isikuga
 • Töö abivajadusega lapsega
 • Lapse seksuaalkäitumise kujundamine
 • Käitumise eripärad toimetulekuraskustes isiku ja perega
 • Taasühiskonnastamine
 • Toimetulekuraskustes isiku ja pere toetamine asjaajamisel
 • Töö sõltuvushäirega isikuga
 • Praktika

Koolituse läbinu:

1)     mõistab tugiisiku teenuse olemust ja eetilisilähtekohti;

2)     arendab kliendi sotsiaalseid oskuseid;

3)     toetab kliendi tegevusvõimet, et see säiliks ja areneks;

4)     juhendab klienti igapäevaelu toimingutes;

5)     toetab klienti võimetekohasel panustamisl ühiskonda, sh asjaajamise korraldamisel ja võrgustiku loomisel;

6)     toetab abivajadusega last, toimetulekuraskustest isikut/peret, väärkoheldud inimest ja sõltuvushäirega isikut.

/) osutab vajadusel esmaabi.

Muu info 

Koolituse hind sisaldab paljundatud materjale ja kohvipause. Koolituse edukalt läbinutele väljastatakse koolituse lõpus tunnistus.

 

Koolitus toimub tööpäevadel kaks kuni kolm korda nädalas. Koolituspäevadeks planeerime esmaspäeva ja kolmapäeva või reedet.

 

Koolitust korraldatakse koostöös Koolituskeskusega Reiting (www.reiting.ee)

 

Koolituskeskus Luwi  on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Loe ka programmist "Tööta ja õpi" SIIN

toota ja opi

 

Kellaaeg: 10.00-15.00/ 10.00-17.00

Asukoht: Pärnu mnt 67a, Tallinn

Kestus: 268 akadeemilist tundi, millest 252 tundi auditoorset (sh 80 tundi praktikat) ja 16 tundi iseseisvat tööd

Koolitajad: Helle Känd, Aila Rajasalu, Ene Pill, Kaili Ploom-Zilmer jt.
Hind: 1662 EUR + KM

 

 

Koolitajad

 

Helle Känd omab kõrgharidust lastearsti erialal (Tartu  Riiklik Ülikool 1984), ta on Tartu Maarja Tugikeskuse juhataja.

 

Ene Pill lõpetas Tartu Ülikooli ajalooteaduskonnas sotsiaalpsühholoogia eriala. 1999. aastal kaitses ta psühholoogiamagistri kraadi Tallinna Pedagoogikaülikoolis (TPÜ) väitekirjaga "Kadettide ja riigikaitseametite töötajate isikuprofiilide võrdlus" (juhendaja Eha Rüütel) ja 2010. aastal Tallinna Ülikoolis terviseteaduste magistri kraadi kunstiteraapiate erialal. Ta täiendas end 1991–2005 mitmesugustel erialakursustel, sealhulgas suhtlemistreenerite kursustel (1998, 2005), üldhariduskooli juhtimise alal (2003), kunstiteraapias (2005) jm.[1]

Pill oli 2009-2011 Rehabilitatsioonikeskus Adeli Eesti OÜ psühholoog ning alates 2008. aastast Tallinna Perekeskuses psühholoog. Ühtlasi on ta laste tugikeskuse Tähetorn vabatahtlik psühholoog-nõustaja.[1]

Pill on Loovteraapiate Ühingu, Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu ja Eesti Koolipsühholoogide Ühingu liige ning MTÜ Q-klubi juhatuse liige.

 

Kaili Ploom-Zilmer on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia ja eripedagoogika erialal ning töötab Tallinna Tugikeskuses Juks rehabilitatsiooni osakonnas osakonna juhina ja psühholoogina.

Registreeru koolitusele

Arvega ettevõttele
Arvega eraisikule
Töötukassa
Registreeru
Palun täitke kõik nõutud väljad
Email ei ole korrektne

Hea, registreeruja!

Täname, et registreerusite koolituskeskus Luwi koolitusele!
Võtame Teiega ühendust ning anname koolituse kohta täpsemat infot hiljemalt nädal enne koolituse algust.

 

Küsi lisa e-posti aadressilt info@luwi.ee või helista
+372 5081 737 (Tartu koolitused) või +372 5183 502 (Tallinna koolitused)

 

Kohtumiseni koolitusel ning rõõmu uutest teadmistest!

Luwi meeskond

Vabandame, koolitus on täis!

Lisainfot saate info@luwi.ee või tel 5081 737 (Tartu esindus); 5183 502 (Tallinna esindus)