Koolitused

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA
LAPSEHOIDJA
HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA
TUGIISIK, KOGEMUSNÕUSTAJA
ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID
GRUPP 6
GRUPP 7
GRUPP 8
GRUPP 9
GRUPP 10

GRUPP 6

GRUPP 7

GRUPP 8

GRUPP 9

GRUPP 10

UUS! Kogemusnõustaja koolitus

Toimumise aeg

20.01.20 - 27.03.20

Maksumus

995 EUR + km

Asukoht

Tallinn

Tundide arv

182 akadeemilist tundi

Kirjeldus

Koolituse eesmärk on valmistada ette kogemusnõustaja, kes pakub sarnase kogemusega inimesele kogemuspõhist emotsionaalset-, sotsiaalset- ja/ või praktilist tuge.

 

"Kogemusnõustaja koolitus" õppekava

 

Sihtgrupp

 

Inimesed, kes soovivad tööle asuda kogemusnõustajana

 

Koolituse sisu

 

 • Sissejuhatus kogemusnõustamisse 2,5 tundi
 • Nõustamise alused, nõustamiseetika 5,5 tundi
 • Nõustaja eneseteadlikkus, eneserefleksiooni alused 8 tundi
 • Isikliku taastumiskogemuse analüüs 8 tundi
 • Esmased nõustamisoskused ja -tehnikad 27 tundi
 • Baasteadmised ja -oskused kriisitöös 14,5 tundi
 • Baasteadmised ja -oskused grupitöös 14,5 tundi
 • Praktika teenuseosutaja juhendamisel 30 tundi
 • Praktika juhendamine koolitaja poolt (individuaalselt ja/või grupis) 26 tundi
 • Iseseisev töö õppekirjandusega, taastumisloo kirjalik läbitöötamine, praktikapäeviku täitmine ja eneserefleksioon 38 tundi
 • Lõputöö 8 tundi

 

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • Omab ülevaadet kogemusnõustamise taustast ja vajadustest ühiskonnas;
 • Kasutab nii individuaal kui ka grupitöös nõustamisoskuseid ja – tehnikaid, lähtudes nõustamistöö põhialustest ja nõustamiseetikat;
 • Tegeleb eneseanalüüsi ja -refleksiooniga;
 • Tunneb seonduva valdkonna taastumiskäsitusi ja seostab neid isikliku kogemusega;
 • Rakendab töös kriisisekkumise põhitehnikaid.

 

Muu info

 

Iseseisva tööna (38 tundi) vormistab õppija kirjaliku struktureeritud eneserefleksiooni ja klienditöö analüüsi (praktikast).

Koolituse hind sisaldab tasu juhendatud praktika eest praktikaasutusele, paljundatud materjale ja kohvipause. Koolituse läbinutele väljastatakse koolituse lõputunnistus.

Koolitus toimub 2 kuni 3 korda nädalas.

Koolitust korraldatakse koostöös Koolituskeskusega Reiting (www.reiting.ee)

 

Koolituskeskus Luwi  on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
toota ja opi

 

Kellaaeg: 10.00-17.00/ 10.00-15.00

Asukoht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn

Kestus: 144 tundi auditoorset õpet (sh 30 tundi praktikat teenuseosutaja juhendamisel, 26 tundi praktikat koolitaja juhendamisel, 8 tundi lõputööd) ja 38 tundi iseseisvat tööd

Koolitajad: Aila Rajasalu, Kaidi Kübar jt

Hind: 995 EUR + km


Koolitajad:

 

Kaidi Kübar on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia eriala 2010. aastal magistrikraadiga. Tal on Täiskasvanute koolitaja kutse, tase 6.

 

Aila Rajasalu on rahvusvahelisele standardile (ANSE) vastava kvalifikatsiooni ja kogemusega valdkonnaülene supervisor  ja coach. Omab kõrgeimat kutset perelepitajana ja aastakümnete pikkust kogemust läbirääkimiste pidamisel ja vanemate vaheliste vaidluste vahendamisel.

Õppinud eripedagoogikat, sotsiaaltööd ja sotsiaalpoliitikat ning meditsiini. Täiendanud end pidevalt nõustamis-ja teraapiaalaselt. Koolitanud ja superviseerinud üksikisikuid, meeskondi ja organisatsioone. Omab mitmete organisatsioonide, meeskondade ja projektide loomise, käivitamise ja juhtimise kogemust. Hetkel tegev nõustaja, koolitaja, superviisori, coachi ja perelepitajana.  MTÜ Peretarkuse keskus asutaja ja juhatuse liige, Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu liige ja MTÜ Lepituse Instituudi asutaja ja juhatuse liige. On töötanud kohalikus omavalitsuses lastekaitse spetsialistina, intellektipuudega laste koolis kasvatajana, kasvatuse eritingimusi vajavate laste koolis eripedagoogi ja õpetajana, käivitanud erihoolekandeasutust psüühilise erivajadusega inimestele kodu juhi ja vanemtegevusjuhendajana.

Registreeru koolitusele

Arvega ettevõttele
Arvega eraisikule
Töötukassa
Registreeru
Palun täitke kõik nõutud väljad
Email ei ole korrektne

Hea, registreeruja!

Täname, et registreerusite koolituskeskus Luwi koolitusele!
Võtame Teiega ühendust ning anname koolituse kohta täpsemat infot hiljemalt nädal enne koolituse algust.

 

Küsi lisa e-posti aadressilt info@luwi.ee või helista
+372 5081 737

 

Kohtumiseni koolitusel ning rõõmu uutest teadmistest!

Luwi meeskond

Vabandame, kursus on täis!

Lisainfot saate info@luwi.ee või tel 55 66 33 65