Meist

OÜ Luwi tegevusalaks on koolitusteenuse pakkumine sotsiaal- ja haridusvaldkonna töötajatele. Lisaks osutame nii sõltuvusnõustamise kui ka psühholoogilise nõustamise teenust.

Tagame, et meie õppetöö vastab täiskasvanute koolituse seaduses (TäKS) ja täienduskoolituse standardis määratletud täienduskoolituse kvaliteedi nõuetele. Luwi OÜ on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise ning Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri õppekavarühma kvaliteedi hindamise.

Meie koolitajad on ühtlasi nii praktikud kui ka oma eriala spetsialistid, omades kõrgharidust ja/või töökogemust õpetatavas valdkonnas. Kõik esmaabikoolitajad omavad esmaabiõpetaja tunnistust ning on registreeritud tervishoiutöötajate registris. Tegeleme pidevalt õppekeskkonna, sh õppekavade arendustegevustega, et meie koolituste kvaliteet oleks võimalikult kõrge. Panustame sellesse, et õppijate ootused koolitusele saaksid täidetud ning nad tunneksid ennast meie juures hoitult.

Tunnustused ning kuulumine organisatsioonidesse

Koolituskeskus Luwi on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Luwi OÜ on positiivselt läbinud Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri kvaliteedihindamise õppekavarühmas sotsiaaltöö ja nõustamine ning asutusele on omistatud selles õppekavarühmas kvaliteedimärk.

Koolituskeskus Luwi on alates 5.04.2023 Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu liige.

Koolituskeskus Luwi kuulub 2022. aastal avaldatud Äripäeva TOPis edukate koolitajate kategooriasse ning omab sertifikaati Usaldusväärne Ettevõte 2023.

Luwi OÜ pälvis Äripäeva poolt välja antud “Eesti Gasellettevõte 2021” tiitli.

Koolitus- ja tegevusload

Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr 221609, esitatud 17.03.2021.

Õppekavarühmad: Arvutikasutus, Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine, Isikuareng, Kasvatusteadus, Klassiõpetaja koolitus, Koduteenindus, Koolieelikute õpetajate koolitus, Lastehoid ja teenused noortele, Meditsiin, Psühholoogia, Sotsiaaltöö ja nõustamine, Teraapia ja taastusravi, Tervise ja heaolu interdistsiplinaarne õppekavarühm, Töötervishoid ja -kaitse, Õendus ja ämmaemandus.

Koolituskeskusele Luwi on väljastatud 9. septembril 2014 HTM ministri käskkirja nr 375 järgi tegevusluba tööalase koolituse korraldamiseks õppekavadel “Lapsehoidja koolitus”, “Puhastusteeninduse koolitus”, “Hooldustöötaja koolitus”.

Koolituskeskus Luwi on registreeritud 1. aprillil 2015 Sotsiaalministeeriumis (7/2015) “Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse” alusel töökohal esmaabiandjate ning töötervishoiu- ja tööohutusalaste välja- ja täiendõppekursuste läbiviimiseks.

Soovin saada koolituspakkumisi

Sisesta enda e-posti aadress ning saa parimad koolituspakkumised meilile

Mida kliendid meist arvavad?

Auli"Autism ja ülitundlikkus
keskkonna suhtes"
juuni 2022

Meie kodus on kasvamas autismispektri häirega ja ATH laps ning soovin öelda, et sellised koolitused on väga toetavad, julgustavad ja aitavad erinevates olukordades paremini mõista, suunata ja last aidata. Koolitus aitab tal paremini nii ennast kui trennis käivaid lapsi mõista. Alati ei peagi olema diagnoos, lastel võivad lihtsalt samuti nii head kui halvad päevad olla ja koolitusel mainitud juhendite abil saab nendega ilmselt aeg-ajalt paremini nö samale lainele.