Lapse psühhoseksuaalne areng ja selle toetamine (vene keeles)

Психосексуальное развитие ребенка и его поддержка (на русском языке)

16.09-17.09

Tallinn

Anda teadmisi lapse psühhoseksuaalsest arengust ja selle toetamise võimalustest. 

Lisaks saab koolituselt võtteid, millega ja kuidas muuta lapsevanemate, spetsialistide hoiakuid, et vähendada seksuaalsusega seotud ebamugavust, valehäbi ja stigmat.

Koolituste käigus antakse praktilisi nõuandeid – kuidas rääkida seksuaalsusest lastega, kuidas neid toetada erinevatel psühhoseksuaalsetel etappidel, kuidas märgata ja tuvastada probleeme (riskeeriv seksuaalne käitumine, seksuaalne kuritarvitamine, psühholoogiline ja/või füsioloogiline intsest jms) ja kuhu pöörduda abi saamiseks. 

Sihtgrupp

Lapsevaenemad, tugispetsialistid, lapsehoidjad, õpetajad  ning teised lastega töötvad spetsialistid, kes võivad puutuda kokku laste psühhoseksuaalse arenguga.

Kursuse sisu

Koolituse 1 päev:

 • Lapse ja teismelise seksuaalne areng.
 • Täiskasvanu roll lapse seksuaalses arengus.
 • Meedia ja pornograafia mõjud.
 • Erivajadusega lapse seksuaalne areng.

Koolituse 2 päev: 

 • Väärkohtlemise tunnused erinevas vanuses lastel.
 • Laste omavaheline seksuaalne väärkohtlemine.
 • Info nõustamisteenuste ja tugiteenuste kohta.
 • Vaimse alaarenguga inimeste seksuaalsuse juhtimine.
 • Keha tunnetamine (koolitus, treening)
 • Keskkonnariskide väljaselgitamine ja vähendamine.
 • Raskused seksuaalhariduse korraldamisel. 
 • Intellektipuudega inimeste seksuaalsuse spetsiifilised aspektid. 
 • Autism ja seksuaalsus.
 • Vaimne alaareng ja seksuaalsus.
 • Problemaatiline (riskantne) seksuaalkäitumine.
 • Seksuaalne ahistamine.

Muu info

Osaleda saab kahel või ühel koolituspäeval. Hind kalkuleeritakse vastavalt tunni mahule.

 • Kellaaeg: 10.00-16.00
 • Asukoht: Pärnu mnt 67A (IX korrus), Tallinn
 • Kestvus: 16 tundi
 • Hind: 198.00 € + km

Koolituskeskus Luwi on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.


Küsimused ja lisainfo:

Anu Redi

Kliendihaldur (Tartu)

5081 737
anu.redi@luwi.ee

Julia Kašina
Julia Kašina

Koolitusjuht (venekeelsed koolitused)

5167 853

Gerli Sonne
Gerli Sonne

Koolitusjuht (Tartu koolitused)

5079 348

gerli@luwi.ee

Minna Pert
Minna Pert

Koolitusjuht (Tallinna koolitused)

5309 5425

minna@luwi.ee

Kati Välbe
Kati Välbe

Juhataja

5566 3365

kati@luwi.ee

Registreerumiseks kliki lehe ülaservas paremal nuppu “registreerin” ja sisesta andmed.

Luwi OÜ on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise.

 


Koolitajad:

Julia Kašina
Julia Kašina
Sotsiaalteaduste magister, on lõpetanud Tallinna Ülikooli magistratuuri sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse erialal. Аlates 2007.a.... Loe veel

Julia Kašina


Sotsiaalteaduste magister, on lõpetanud Tallinna Ülikooli magistratuuri sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse erialal. Аlates 2007.a. koolitab täiskasvanuid ja noori erinevatel teemadel (HIV, uimastite ja riskikäitumise ennetus, seksuaalkasvatus, eluoskused, organisatsiooni kultuur, strateegiline planeerimine, projektide kirjutamine, organistatsiooni ja meeskonna areng).


Магистр социальных наук, закончила магистратуру Таллиннского Университета по специальности социальный педагог и защита детей. С 2007 года обучает взрослых и молодёжь на разные темы (профилактика ВИЧ, дурманящих веществ, рискованного поведения, половое воспитание, жизненные навыки, организационная культура, стратегическое планирование, написание и ведение проктов, развитие организации и команды).

Irina Gulova
Lõpetas 2018 Vene Föderatsiooni Gertseni nimelise Pedagoogilise Ülikooli Defektoloogia osakonnas oligofreenopedagoogika (vaimse... Loe veel

Irina Gulova


Lõpetas 2018 Vene Föderatsiooni Gertseni nimelise Pedagoogilise Ülikooli Defektoloogia osakonnas oligofreenopedagoogika (vaimse alaarengu pedagoog) magisteri, 2019.aastal sai kõrghariduse põhjal täiendava diplomi „õpetaja-logopeed“.  Alates 2011.aastast töötab koolis õpiraskustega lastega.


Oma töös peab oluliseks lapsevanematega suhtlemist, laste arengut ja toetamist.


В 2018 году закончила магистратуру факультет  олигофренопедагогики на кафедре дефектологии Российского Государственного педагогического университета им. Герцена. В 2019 году на базе высшего образования получила диплом «Учитель-логопед».


С 2011 года работает в школе с детьми с особыми образовательными потребностями и трудностями в обучении.


В своей работе ценит общение с родителями, оказание помощи и поддержки развития детей.

Soovin saada koolituspakkumisi

Sisesta enda e-posti aadress ning saa parimad koolituspakkumised meilile

Mida kliendid meist arvavad?

Mailika Rist"Tugiisiku
koolitus"
jaanuar-mai
2021

Sain Luwi koolituse kohta infot oma KOV-st tööandja käest ja Facebooki-st. Meeldis, et koolitust sai läbida Zoomi keskkonna vahendusel. Palju uut ja huvitavat informatsiooni sain. Teiste lektorite kogemuste jagamine andis meelekindlust. Minu grupis olid sõbralikud ja abivalmid kaasõpilased.