Veebikoolitus! Töö rahvusvahelise kaitse saajaga

06.12-07.12

Veebis

Koolituse põhieesmärgiks on anda piisavad teadmised ja oskused tööks rahvusvahelise kaitse saaja ning teda ümbritseva tugivõrgustikuga. Koolituse läbinu omandab arusaama sellest, kes on rahvusvahelise kaitse saaja, kuidas toetada rahvusvahelise kaitse saaja toimetulekut ja kohanemist Eesti ühiskonnas, millised on rahvusvahelise kaitse saajaga töötamise eripärad, millised on olemasolevad sihtgrupi kohanemist toetavad teenused, kes on olulised võrgustikutöö osapooled.

Целевая группа

Koolitusele on oodatud kõik inimesed, kes tunnevad huvi kultuuridevahelise kommunikatsiooni vastu ning soovivad õppida viise, kuidas paremini toetada rahvusvahelise kaitse saajate toimetulemist ja kohanemist Eesti ühiskonnas.

Содержание курса

• ränne, rändeliigid ja seaduslik Eestis viibimise alus

• hirmud, kultuurilised eripärad ja levinud stereotüübid

• võimalikud takistused tegevuste elluviimisel ja teenustel osalemisel

• olemasolevad rahvusvahelise kaitse saajatele suunatud tegevused, võimalused ja tugiteenused

• asjaajamine ja võrgustikutöö

• juhtumianalüüs

Дополнительная информация

Koolituse hind sisaldab digitaalseid materjale. Koolituse läbinutele väljastatakse digitaalne tunnistus.

  • Время: 10.00-15.00
  • Адрес: Veebikeskkonnas Zoom, Veebis
  • Длительность: 12 tundi
  • Стоимость: 166.00 € + km

Учебный центр Luwi является партнёром карты обучения Эстонской Кассы по безработице


Küsimused ja lisainfo:

Для регистрации нажмите кнопку «Регистрация» в правом верхнем углу страницы и введите свои данные.
Luwi OÜ успешно прошла пороговую оценку качества Эстонского агентства по качеству высшего и профессионального образования.


Koolitajad:

Kristina Avdonina
Kristina Avdonina on omandanud sotsiaalteaduste magistrikraadi sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika erialal Tartu Ülikoolis (lõpetanud... Loe veel

Kristina Avdonina


Kristina Avdonina on omandanud sotsiaalteaduste magistrikraadi sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika erialal Tartu Ülikoolis (lõpetanud 2015. aastal). Alates ülikooliõpingutest tundnud rohkem huvi ja keskendunud oma väljaõppes kohanemis- ja integratsioonivaldkonnale ning võimalustele, kuidas toetada erinevate sihtgruppide lõimumisprotsessi Eesti ühiskonnas. Alates 2015. aastast on oma igapäevatöös Johannes Mihkelsoni Keskuses puutunud kokku rahvusvahelise kaitse saajatega, varjupaigataotlejatega, vähelõimunud püsielanikega, Eestisse tagasipöördujatega, uussisserändajatega. Aastatel 2015-2018 oli rahvusvahelise kaitse saajatele suunatud tugiisikuteenuse koordinaator. Aastatel 2018-2020 tegeles pikaajalistele tööotsijatele suunatud tugiteenuste koordineerimisega. Alates 2021. aastast koordineerib üle Eesti igas maakonnas toimuvaid rände-, kohanemis- ja lõimumisteemalisi teabepäevi.

Я хочу получить предложения по обучению

Введите адрес электронной почты и получайте лучшие предложения