Условия и порядок исключения из обучения

Koolituselt arvatakse välja õppija, kes pole koolituse alguseks tasunud õppemaksu (kui pole kokku lepitud teisiti). Välja arvatakse ka sel juhul, kui ilmnevad õppetööd ja/või õppeprotsessi segavad asjaolud õppija poolt (näiteks kaasõppijate ohutuse ja tervise ohtu seadmine või õppija keele oskustase pole piisav õppetöös osalemiseks). Kui koolituse käigus ilmnevad asjaolud, mis viitavad, et õppija motivatsioon (kogemusnõustaja koolituse puhul ka taastumistase) või hoiakud ei ole õppetööks siiski piisavad ja sobilikud, on koolitusasutusel õigus õppija koolituselt välja arvata. Enne koolituselt väljaarvamist arutatakse tekkinud olukorda õppija, koolitaja ning koolituskeskuse esindajaga, kus selgitatakse olukorda ning edasisi samme. Lõpliku otsuse koolitusest väljaarvamise kohta teeb koolitusasutus.

Kui osalejal on koolituse toimumise ajal ette tulnud mingi ootamatu terviserike või perekondlik põhjus, siis peaks ta pöörduma kliendihalduri või koolitusjuhi poole. Sel juhul püüame võimaluse piires osalejale vastu tulla – saadame jagatud õppematerjale või lubame osaleda järgmisel samalaadsel koolitusel puudutud teemade ja tundide ulatuses.

Koolituskeskus Luwi poolt ära jäetud koolituse eest tasutud summa maksame tagasi või kanname soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.

Я хочу получить предложения по обучению

Введите адрес электронной почты и получайте лучшие предложения