Корпоративные обучения

Oleme abiks Teie sisekoolituse planeerimisel ja läbiviimisel!

Sisekoolituse planeerimisel lähtume asutuse vajadustest ja soovidest. Koolituse ettevalmistamisel pöörame tähelepanu just nendele teemadele, mis on asutuses sel hetkel kõige olulisemad. Sisekoolituse eeliseks on see, et koolitust saab korraldada Teile sobival ajal ja kohas. Teie ruumides ning grupi olemasolul on koolituse hind soodsam.

Meie sisekoolituste teemad on:

 • Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps (Angela Jakobson)
 • Probleemne käitumine või oskuste puudumine? (Angela Jakobson)
 • Erivajadustega laste märkamine ja toetamine (Valli Vilu)
 • Loov- ja rollimängud koolieelses eas (Tiina Pern)
 • Väikelapse kõne arengu toetamine (Valli Vilu)
 • Kunstitegevused koolieelses eas (Tiina Kaljumäe)
 • Lugemis- ja kirjutamisoskuste arendamine koolieelses eas (Valli Vilu)
 • Väikelapse kõne areng (Valli Vilu, Ene Paadimeister, Tiina Kaljumäe)
 • Liikumisõpetus koolieelses eas (Urme Ernits)
 • Kuidas vestelda lapse murest nii, et kõik võidavad (Margus Veem)
 • Autismispektrihäirega laste kommunikatsiooni areng ja selle toetamine (Ly Laane)
 • Reklaamide tõlgendamine ja väärtushinnangute kujunemise toetamine (Inna Yakhnitskyy)
 • Suhtlemine dementsussündroomiga inimestega (Janika Pael)
 • Tegevusjuhendaja täienduskoolitus: töötamise toetamise teenus (Kadri Paal ja Maire Koppel)
 • Tegevusjuhendaja täienduskoolitus: töö sügava liitpuudega ja ebastabiilse remissiooniga isikutega (Helle Känd ja Kaili Ploom-Zilmer)
 • Esmaabiandja väljaõppe koolitus (Tatjana Jušinski, Andra Neumann, Jaana Palusaar) — ka vene keeles
 • Esmaabiandja täiendõppe koolitus (Tatjana Jušinski, Andra Neumann, Jaana Palusaar) — ka vene keeles
 • Laste tähelepanu ja keskendumisvõime arendamine mänguliste võtete abil (Aile Lepp)
 • Seksuaalselt väärkoheldud lapse märkamine ja abistamine (Lemme Haldre)
 • Kiindumussuhte häire ja sellega toimetulek (Lemme Haldre)
 • Lapse vaimne tervis (Helle Känd)
 • Ergonoomika (Kaido Voogla)

Lisaks oleme valmis tegema pakkumise Teile sobival teemal ja mahus. Küsige kindlasti personaalset pakkumist!

Küsi pakkumist

Kirjelda oma soov ja võtame teiega ühendust.


(eeldatav koolituse aeg, grupi suurus, asukoht, toitlustus, koolitaja eelistus jms.)

Новостная рассылка

Закажите новости по электронной почте