Лицензии

Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr 221609, esitatud 17.03.2021.

Õppekavarühmad: Arvutikasutus, Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine, Isikuareng, Kasvatusteadus, Klassiõpetaja koolitus, Koduteenindus, Koolieelikute õpetajate koolitus, Lastehoid ja teenused noortele, Meditsiin, Psühholoogia, Sotsiaaltöö ja nõustamine, Teraapia ja taastusravi, Tervise ja heaolu interdistsiplinaarne õppekavarühm, Töötervishoid ja -kaitse, Õendus ja ämmaemandus.

Koolituskeskusele Luwi on väljastatud 9. septembril 2014 HTM ministri käskkirja nr 375 järgi tegevusluba tööalase koolitusekorraldamiseks õppekavadel «Lapsehoidja koolitus», «Puhastusteeninduse koolitus», «Hooldustöötaja koolitus».

Koolituskeskus Luwi omab alates 2. veebruar 2015 Tartu Maavalitsuse tegevusluba nr SLH000708 (Lapsehoiuteenus) Koolituskeskus Luwi on registreeritud 1. aprillil 2015 Sotsiaalministeeriumis (7/2015) «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» alusel töökohal esmaabiandjate ning töötervishoiu- ja tööohutusalaste välja- ja täiendõppekursuste läbiviimiseks 

Я хочу получить предложения по обучению

Введите адрес электронной почты и получайте лучшие предложения