Календарь курсов

ФЕВРАЛЬ 2022

02.02-29.04Hooldustöötaja, tase 3 koolitus koos esmaabiandja väljaõppe ja toiduhügieeni koolitusega (vene keeles)
(244 akadeemilist tundi)
Tallinn
03.02-31.05Lapsehoidja, tase 5 koolitus koos esmaabiandja väljaõppe ja toiduhügieenikoolitusega
(302 akadeemilist tundi)
Tallinn
04.02Erivajadusega laste märkamine ja toetamine koolieelses eas
(8 akadeemilist tundi)
Tallinn
04.02Uus! Väikelapse (0-6 aastat) esmaabi koolitus (vene keeles)
(6 akadeemilist tundi)
Veebis
07.02Sõbrapäeva-eri! Käelised tegevused eelkooliealistele lastele
(6 akadeemilist tundi)
Tallinn
07.02Erivajadusega laste märkamine ja toetamine koolieelses eas (vene keeles)
(8 akadeemilist tundi)
Veebis
09.02-27.05Tugiisiku koolitus koos esmaabi väljaõppega
(268 akadeemilist tundi)
Tartu
11.02Väikelapse kõne areng ja selle toetamine
(6 akadeemilist tundi)
Tallinn
11.02Väärkohtlemise olemus, ilmingud ja ennetamine
(8 akadeemilist tundi)
Tallinn
17.02-18.02Töö sõltuvushäirega isikuga
(14 akadeemilist tundi)
Veebis
18.02Veebikoolitus! Seksuaalselt väärkoheldud lapse märkamine ja abistamine
(6 akadeemilist tundi)
Veebis
18.02-25.03Töötamise toetamise teenuse täienduskoolitus
(40 akadeemilist tundi)
Tartu
18.02Uus! Algteadmisi agressiivsusest: ellujäämise kiirkursus
(7 akadeemilist tundi)
Tartu
25.02Uus! Aktiivsed õppetegevused lasteaiaõpetajatele lastes õpihuvi äratamiseks
(6 akadeemilist tundi)
Tallinn
28.02Sissejuhatus käitumisteraapiasse (ABA) ja selle kasutamine töös autistlike ja muude erivajadustega lastega
(6 akadeemilist tundi)
Tartu

Новостная рассылка

Закажите новости по электронной почте