Календарь курсов

СЕНТЯБРЬ 2021

01.09-17.12Hooldustöötaja, tase 3 koolitus koos esmaabiandja väljaõppe ja toiduhügieeni koolitusega
(244 akadeemilist tundi)
Tallinn
06.09-16.12Tegevusjuhendaja koolitus koos esmaabiandja väljaõppega
(260 akadeemilist tundi)
Tartu
06.09Õuesõpe: aktiivsed- ja arendavad tegevused õues
(6 akadeemilist tundi)
Tartu
08.09-09.09Kohad täis! Töö sõltuvushäirega isikuga
(14 akadeemilist tundi)
Tartu
09.09Sissejuhatus käitumisteraapiasse (ABA) ja selle kasutamine töös autistlike ja muude erivajadustega lastega
(6 akadeemilist tundi)
Tartu
10.09-10.11Hooldustöötaja, tase 3 koolitus koos esmaabiandja väljaõppe ja toiduhügieeni koolitusega (vene keeles)
(244 akadeemilist tundi)
Tallinn
10.09Suhtlemine dementsussündroomiga inimestega
(6 akadeemilist tundi)
Tartu
10.09Seksuaalselt väärkoheldud lapse märkamine ja abistamine
(6 akadeemilist tundi)
Tartu
13.09-15.10Töötamise toetamise teenuse täienduskoolitus
(40 akadeemilist tundi)
Tallinn
15.09-21.12Tugiisiku koolitus koos esmaabi väljaõppega
(268 akadeemilist tundi)
Tartu
17.09Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamine koolieelses eas
(6 akadeemilist tundi)
Tallinn
17.09Sügise-eri! Käelised tegevused eelkooliealistele lastele
(6 akadeemilist tundi)
Tartu
20.09Tulemuslik arenguvestlus lapsevanemaga
(8 akadeemilist tundi)
Tallinn
20.09Sügise-eri! Käelised tegevused eelkooliealistele lastele
(6 akadeemilist tundi)
Tallinn
21.09-10.12Osaliselt veebis! Hooldustöötaja, tase 3 lühikoolitus koos esmaabiandja väljaõppega ja toiduhügieenikoolitusega veebis
(104 akadeemilist tundi)
Tartu
22.09Uus! Helid ja muusika meie ümber. Muusika kasutamine õppeprotsessis ja tugiteenustes
(6 akadeemilist tundi)
Tartu
23.09Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps
(7 akadeemilist tundi)
Tartu
23.09Uus! Seksuaalselt väärkoheldud lapse märkamine ja abistamine
(6 akadeemilist tundi)
Tallinn
24.09Uus! Algteadmisi agressiivsusest: ellujäämise kiirkursus
(7 akadeemilist tundi)
Tallinn
27.09-30.12Lapsehoidja, tase 5 koolitus koos esmaabiandja väljaõppe ja toiduhügieenikoolitusega
(302 akadeemilist tundi)
Tallinn
27.09Tulemuslik arenguvestlus lapsevanemaga
(8 akadeemilist tundi)
Tartu
29.09-13.10Uus! Mitmekülgsete digitaalsete võimaluste kasutamine töös lastega - algajatele
(8 akadeemilist tundi)
Veebis
30.09Uus! Tahtlik enesevigastamine – Kes? Miks? Sekkumised
(6 akadeemilist tundi)
Tartu
30.09Loov- ja rollimängud koolieelses eas
(6 akadeemilist tundi)
Tartu

Новостная рассылка

Закажите новости по электронной почте