Календарь курсов

ОКТЯБРЬ 2023

06.10-28.03Kogemusnõustaja baaskoolitus
(197 akadeemilist tundi)
Tartu
06.10Kiindumussuhte häire ja sellega toimetulek
(6 akadeemilist tundi)
Tartu
09.10-11.10Väikelapse (0-6 aastat) esmaabi koolitus
(6 akadeemilist tundi)
Veebis
10.10-23.02Osaliselt veebis! Tugiisiku koolitus koos esmaabiandja väljaõppega
(280 akadeemilist tundi)
Tartu
14.10Osaliselt veebis! Autismispektrihäirega laste kommunikatsiooni areng ja selle toetamine (vene keeles)
Ребенок с расстройством аутистического спектра – поддержка и развитие навыков коммуникации
(6 akadeemilist tundi)
Tallinn
16.10RUS! Erivajadusega laste märkamine ja toetamine koolieelses eas (vene keeles)
Ребенок с особыми потребностями: как заметить и поддержать
(8 akadeemilist tundi)
Tallinn
17.10-01.11Veebikoolitus! Mitmekülgsete digitaalsete võimaluste kasutamine töös lastega - algajatele
(8 akadeemilist tundi)
Veebis
18.10-15.03Osaliselt veebis! Tugiisiku koolitus koos esmaabiandja väljaõppega
(280 akadeemilist tundi)
Tallinn
18.10-24.11Osaliselt veebis! Töö äärmusliku abi- ja toetusvajadusega psüühikahäirega isikutega või ebastabiilse remissiooniga raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega isikutega koos esmaabiandja täienduskoolitusega
(50 akadeemilist tundi)
Tallinn
19.10Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps
(7 akadeemilist tundi)
Tallinn
23.10Sügise-eri! Käelised tegevused eelkooliealistele lastele
(6 akadeemilist tundi)
Tallinn
23.10-23.02Osaliselt veebis! Hooldustöötaja, tase 3 koolitus koos esmaabiandja väljaõppe ja toiduhügieeni koolitusega
(244 akadeemilist tundi)
Tallinn
24.10-29.02Osaliselt veebis! Hooldustöötaja, tase 3 koolitus koos esmaabiandja väljaõppe ja toiduhügieeni koolitusega
(244 akadeemilist tundi)
Tartu
27.10Praktiline õpe! Loov- ja rollimängud koolieelses eas
(6 akadeemilist tundi)
Tallinn
27.10Väikelapse kõne areng ja selle toetamine
(6 akadeemilist tundi)
Tartu

НОЯБРЬ 2023

01.11Tahtlik enesevigastamine – Kes? Miks? Sekkumised
(6 akadeemilist tundi)
Tallinn
02.11-03.11RUS! Esmaabiandja väljaõppe koolitus (vene keeles)
Первая (неотложная) промощь (на русском языке)
(16 akadeemilist tundi)
Tallinn
03.11-15.11Veebikoolitus! Mitmekülgsete digitaalsete võimaluste kasutamine töös lastega - edasijõudnutele
(8 akadeemilist tundi)
Veebis
06.11-26.01Veebikoolitus! Hooldustöötaja, tase 3 lühikoolitus koos esmaabiandja väljaõppega ja toiduhügieenikoolitusega veebis
(104 akadeemilist tundi)
Veebis
06.11Uus! Sissejuhatus käitumisteraapiasse (ABA) ja selle kasutamine töös autistlike ja muude erivajadustega lastega
(6 akadeemilist tundi)
Tallinn
06.11-07.11Veebikoolitus! Töö rahvusvahelise kaitse saajaga
(12 akadeemilist tundi)
Veebis
09.11Ülemäärane ärevus: õpilase toetamise võimalused
(6 akadeemilist tundi)
Tallinn
10.11Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamine koolieelses eas
(6 akadeemilist tundi)
Tartu
14.11-29.03Osaliselt veebis! Lapsehoidja ja lasteaiaõpetaja assistendi koolitus koos esmaabiandja väljaõppega
(288 akadeemilist tundi)
Tartu
15.11-16.11Uus! Esmaabiandja väljaõppe koolitus
(16 akadeemilist tundi)
Tallinn
15.11Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps
(7 akadeemilist tundi)
Tartu
16.11Praktiline õpe! Esmaabiandja täiendõppe koolitus
(8 akadeemilist tundi)
Tallinn
17.11Aktiivsed õppetegevused lasteaiaõpetajatele lastes õpihuvi äratamiseks
(6 akadeemilist tundi)
Tallinn
22.11-10.05Kogemusnõustaja baaskoolitus
(197 akadeemilist tundi)
Tallinn
22.11Lapse viha: turvaline toimetulek
(6 akadeemilist tundi)
Tartu
27.11-28.11Osaliselt veebis! Esmaabiandja väljaõppe koolitus
(16 akadeemilist tundi)
Tartu
28.11Praktiline õpe! Esmaabiandja täiendõppe koolitus
(8 akadeemilist tundi)
Tartu
29.11Probleemne käitumine või oskuste puudumine? Oskuste ja Vastutuse õppe meetod.
(6 akadeemilist tundi)
Tartu
30.11Laste tähelepanu ja keskendumisvõime arendamine mänguliste võtete abil
(6 akadeemilist tundi)
Tartu

Я хочу получить предложения по обучению

Введите адрес электронной почты и получайте лучшие предложения