Koolitused

OKTOOBER 2021

01.10Väikelapse kõne areng ja selle toetamine
(6 akadeemilist tundi)
Tartu
04.10-10.01Kohad täis! Hooldustöötaja tase 3 koolitus koos esmaabi väljaõppega
Hooldustöötaja tase 3 koolitus koos esmaabi väljaõppega
(86 akadeemilist tundi)
Vastseliina
04.10-31.01Lapsehoidja, tase 5 koolitus koos esmaabiandja väljaõppe ja toiduhügieenikoolitusega
(302 akadeemilist tundi)
Haapsalu
05.10-11.02Kogemusnõustaja baaskoolitus
(197 akadeemilist tundi)
Tartu
06.10-28.01Tugiisiku koolitus koos esmaabi väljaõppega
(268 akadeemilist tundi)
Tartu
07.10Kohad täis! Laste tähelepanu ja keskendumisvõime arendamine mänguliste võtete abil
(6 akadeemilist tundi)
Tallinn
08.10Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamine koolieelses eas
(6 akadeemilist tundi)
Tallinn
12.10-14.10Veebikoolitus! Lapse vaimne tervis
(24 akadeemilist tundi)
Veebis
13.10Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps
(7 akadeemilist tundi)
Tallinn
14.10-28.10Uus! Mitmekülgsete digitaalsete võimaluste kasutamine töös õpilastega - algajatele (II ja III kooliastme õpetajatele)
(8 akadeemilist tundi)
Veebis
14.10Uus! Ülemäärane ärevus: õpilase toetamise võimalused
(6 akadeemilist tundi)
Tallinn
15.10Uus! Algteadmisi agressiivsusest: ellujäämise kiirkursus
(7 akadeemilist tundi)
Tartu
15.10Autismispektrihäirega laste kommunikatsiooni areng ja selle toetamine
(6 akadeemilist tundi)
Tallinn
18.10-11.02Lapsehoidja, tase 5 koolitus koos esmaabiandja väljaõppe ja toiduhügieenikoolitusega
(302 akadeemilist tundi)
Tartu
18.10Kuidas vestelda lapse murest nii, et kõik võidavad
(6 akadeemilist tundi)
Tallinn
19.10-28.02Tegevusjuhendaja koolitus koos esmaabiandja väljaõppega
(260 akadeemilist tundi)
Võru
25.10-28.02Tegevusjuhendaja koolitus koos esmaabiandja väljaõppega
(260 akadeemilist tundi)
Tallinn
27.10-18.02Lapsehoidja, tase 5 koolitus koos esmaabiandja väljaõppe ja toiduhügieenikoolitusega
(302 akadeemilist tundi)
Tallinn

NOVEMBER 2021

01.11-28.02Tugiisiku koolitus koos esmaabi väljaõppega
(268 akadeemilist tundi)
Tallinn
01.11-10.02Hooldustöötaja, tase 3 koolitus koos esmaabiandja väljaõppe ja toiduhügieeni koolitusega
(244 akadeemilist tundi)
Tartu
03.11-17.11Uus! Mitmekülgsete digitaalsete võimaluste kasutamine töös lastega - edasijõudnutele
(8 akadeemilist tundi)
Veebis
03.11Probleemne käitumine või oskuste puudumine?
(6 akadeemilist tundi)
Tartu
04.11-18.11Eripedagoogilised meetodid ja oskused ainetunnis
(9 akadeemilist tundi)
Veebis
05.11Uus! Kiindumussuhte häire ja sellega toimetulek
(6 akadeemilist tundi)
Tartu
05.11Autismispektrihäirega laste kommunikatsiooni areng ja selle toetamine
(6 akadeemilist tundi)
Tartu
09.11Kohad täis! Tahtlik enesevigastamine – Kes? Miks? Sekkumised
(6 akadeemilist tundi)
Tallinn
11.11-02.02Hooldustöötaja, tase 3 koolitus koos esmaabiandja väljaõppe ja toiduhügieeni koolitusega (vene keeles)
(244 akadeemilist tundi)
Tallinn
12.11Uus! Kiindumussuhte häire ja sellega toimetulek
(6 akadeemilist tundi)
Tallinn
15.11-18.03Lapsehoidja, tase 5 koolitus koos esmaabiandja väljaõppe ja toiduhügieenikoolitusega
(302 akadeemilist tundi)
Kuressaare
15.11-17.12Osaliselt veebis! Töö sügava liitpuudega ja ebastabiilse remissiooniga isikutega koos esmaabiandja täienduskoolitusega
(50 akadeemilist tundi)
Tallinn
16.11-18.03Tegevusjuhendaja koolitus koos esmaabiandja väljaõppega
(260 akadeemilist tundi)
Tartu
17.11-18.03Hooldustöötaja, tase 3 koolitus koos esmaabiandja väljaõppe ja toiduhügieeni koolitusega
(244 akadeemilist tundi)
Tallinn
18.11Laste tähelepanu ja keskendumisvõime arendamine mänguliste võtete abil
(6 akadeemilist tundi)
Tartu
25.11Uus! Aktiivsed õppetegevused lasteaiaõpetajatele lastes õpihuvi äratamiseks
(6 akadeemilist tundi)
Tallinn
25.11Uus! Toimetulek stressiga: eneseabistrateegiad
(6 akadeemilist tundi)
Tallinn
29.11Käelised tegevused eelkooliealistele lastele
(6 akadeemilist tundi)
Tartu

Uudiskiri

Ole alati kursis uute koolitustega ja blogi postitustega

Mida kliendid meist arvavad?

Mailika Rist"Tugiisiku
koolitus"
jaanuar-mai
2021

Sain Luwi koolituse kohta infot oma KOV-st tööandja käest ja Facebooki-st. Meeldis, et koolitust sai läbida Zoomi keskkonna vahendusel. Palju uut ja huvitavat informatsiooni sain. Teiste lektorite kogemuste jagamine andis meelekindlust. Minu grupis olid sõbralikud ja abivalmid kaasõpilased.