Kogemusnõustaja baaskoolitus

19.09-31.01

Tallinn

Koolituse eesmärgiks on valmistada ette kogemusnõustaja, kes pakub sarnase kogemusega inimesele kogemuspõhist emotsionaalset-, sotsiaalset- ja/ või praktilist tuge.

Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur (HAKA) hindas detsembris 2023 antud õppekava ning meile omistati selle põhjal kvaliteedimärgis! See kvaliteedimärk kinnitab, et meie pakutav õpe on aja- ja asjakohane ning õppijakeskne, koolitajad on eriala asjatundjad ning arendavad pidevalt ka oma õpetamisoskusi.

Целевая группа

Inimesed, kes on läbinud isikliku taastumisloo ning soovivad tööle asuda kogemusnõustajana. 

Содержание курса

 • Ravi-, rehabilitatsiooni- ja toetavate teenuste süsteem ja olemus 4 tundi
 • Sissejuhatus kogemusnõustamisse 2,5 tundi 
 • Nõustamise alused, nõustamiseetika 5,5 tundi  
 • Nõustaja eneseteadlikkus, eneserefleksiooni alused 8 tundi  
 • Isikliku taastumiskogemuse analüüs 12 tundi  
 • Esmased nõustamisoskused ja -tehnikad 33 tundi  
 • Baasteadmised ja -oskused kriisitöös 15 tundi 
 • Baasteadmised ja -oskused grupitöös 15 tundi  
 • Praktika teenuseosutaja juhendamisel 30 tundi 
 • Praktika juhendamine koolitaja poolt (individuaalselt ja/või grupis) 26 tundi
 • Iseseisev töö õppekirjandusega, taastumisloo kirjalik läbitöötamine, praktikajuhtumi analüüs ja eneserefleksioon kokku 38 tundi 
 • Lõputöö 8 tundi

Дополнительная информация

Iseseisva tööna (38 tundi) vormistab õppija lõputöö, mis sisaldab nõuetekohaselt vormistatud kirjalikku struktureeritud isikliku taastumisloo analüüsi, praktikajuhtumi analüüsi ja loetud kirjanduse refleksiooni. Koolituse hind sisaldab tasu juhendatud praktika eest praktikaasutusele, koolitusmaterjale ja kohvipause. Koolituse läbinutele väljastatakse koolituse lõputunnistus. Koolitus toimub 1 kuni maksimaalselt 3 korda nädalas.

Koolitusele kandideerimine:

 1. koolitusele kandideerimiseks tuleb hiljemalt 02.09.2024 (k.a.) kuupäevaks esitada motivatsioonikiri (maksimaalselt 1 lehekülg), kus on kirjeldatud osaleja läbitud kogemust (valdkond) ning taastumisprotsessi ning põhjendust, miks on selle koolituse läbimine oluline. Soovi korral võib lisada soovituskirja ja/või CV. Kandideerimisdokumendid palume saata koolitusjuhile, kerttu.tammeri@luwi.ee.
 2. lisaks saadetakse kandideerijale pärast koolitusele registreerumist ankeet, mis tuleb täidetult esitada koolitusjuhile. Ankeedis tuleb märkida nõustamisvaldkond, millega kandideerija plaanib tulevikus tööle hakata, hinnata oma olemasolevaid oskusi ja teadmisi kogemusnõustaja tööks ning taastumise taset.
 3. vahemikul 09.09-12.09.2024 toimub grupiintervjuu veebikeskkonnas Zoom. Individuaalselt ei intervjueerita. Hiljemalt 13.09.2024 saadetakse eraldi igale osalejale kirjalik otsus koolitusele pääsemise kohta. Koolitusele registreerimine ei kindlusta kohta koolitusel.

Kogemusnõustaja koolitusele kandideerimise protsessi eesmärk on välja selgitada koolitusele soovija positiivne hoiak taastumisprotsessidele, piisav motiveerituse ja taastumise tase, mis võimaldaks kasutada õppija taastumislugu selliselt, et see oleks abistav, mitte kahjustav.

Koolitusele pääsemise otsuse tegemisel lähtume kandideerija esitatud motivatsioonikirjast, ankeedist ja grupiintervjuu tulemustest. Täpsem info kandideerimise protsessi kohta saadetakse igale kandideerijale eraldi.

Koolituse eest saab tasuda ka osade kaupa maksegraafiku alusel. Täpsemat infot saab kliendihaldurilt.

 • Время: 9.00-17.00
 • Адрес: Pärnu mnt 67A, Veebikeskkonnas Zoom, Tallinn
 • Длительность: 197 tundi
 • Sisaldab: 103 tundi auditoorset, 56 tundi praktilist ja 38 tundi iseseisvat tööd
 • Стоимость: 1750.00 € + km

Учебный центр Luwi является партнёром карты обучения Эстонской Кассы по безработице

 

Перед регистрацией на курс обязательно ознакомьтесь с учебной программой
(найдёте во введении к содержанию курса) и организацией обучения.

Изучая учебную программу, обратите внимание на то, соблюдены ли необходимые условия для начала обучения и соответствует ли учебная программа Вашим ожиданиям и пожеланиям. Если у Вас возникли вопросы по учебной программе или Вы чувствуете, что педагог должен учесть какие-то Ваши особые пожелания, обязательно свяжитесь с нами! Контакты найдёте здесь👇


Küsimused ja lisainfo:

Anu Redi

Менеджер по работе с клиентами (курсы на эстонском языке)

5081 737
anu.redi@luwi.ee

Larissa Andrejeva

Менеджер по работе с клиентами (курсы на русском языке)

516 0115

larissa.andrejeva@luwi.ee

 

Для регистрации нажмите кнопку «Регистрация» в правом верхнем углу страницы и введите свои данные.
Luwi OÜ успешно прошла пороговую оценку качества Эстонского агентства по качеству высшего и профессионального образования.


Koolitajad:

Ülle Lepik
Ülle Lepik on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia erialal. Lisaks on täiendanud end kutsenõustamise, kognitiiv-käitumisteraapia,... Loe veel

Ülle Lepik


Ülle Lepik on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia erialal. Lisaks on täiendanud end kutsenõustamise, kognitiiv-käitumisteraapia, psühhoanalüütilise psühhoteraapia ja  psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni  erialadel. Alates 1996. a on osalenud erinevates Eesti sotsiaal- ja rehabilitatsiooniteenuste arengu projektides, s.h. PITRA 1, PITRA 2, «Rehabilitatsioonimeeskondade koolituse metoodilise baasi, juhiste ja töövahendite väljatöötamine ning rehabilitatsioonimeeskondade koolitamine.»


Ta on täiendanud end koolitajana 2009. a Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis täienduskoolitusprogrammis «Rehabilitatsioonimeeskondade spetsialistide koolitajate koolitus» ja rehabilitatsiooni erialal 2015. a  Tartu Ülikoolis «Sotsiaalse rehabilitatsiooni protsessi» koolitusel. On täiendanud teadmisi  ja oskusi rehabilitatsiooni valdkonnas 2022. a Tartu Tervise Kõrgkoolis koolitusel «RFK ja selle kasutamise taastusravis ja rehabilitatsioonivaldkonnas.»


Ta on psühholoog, koolitaja, psühhoanalüütilise psühhoteraapia laste psühhoterapeut. Hetkel töötab Ülle E.G.U. Erapraksises psühholoogina ja osaleb erinevates koolitusprojektides. Tänu pikale koolitamiskogemusele on ta omandanud täiskasvanute koolitamiseks vajaliku pädevuse. Alates 1988. aastast on ta pidevalt viinud läbi täiendkoolitusi erivajadusega inimestega töötavatele spetsialistidele ja erivajadusega inimestele taastumise, sotsiaalsete oskuste ja sotsiaalse rehabilitatsiooni alal.

Ingrid Tiido
Ingrid Tiido omandas psühholoogia magistrikraadi 2010. aastal. Lisaks on ta läbinud 2013-2016 superviisor/coachi väljaõppe. Igapäevaselt... Loe veel

Ingrid Tiido


Ingrid Tiido omandas psühholoogia magistrikraadi 2010. aastal. Lisaks on ta läbinud 2013-2016 superviisor/coachi väljaõppe. Igapäevaselt töötab Ingrid perelepitaja, psühholoogi ja superviisor/coachina. 


Ingrid omab supervisioonis/coachingus 7. kvaliteeditaset ja rahvusvahelisele standardile ANSE vastava kvalifikatsiooni sertifikaati. Samuti perelepitaja kutsestandardi 6.taset. 


Ingrid väärtustab täiskasvanuõpet: see sisaldab tema jaoks nii ise õppimist kui ka teistele õpetamist. Hetkel on ta ka ise süsteemse pereterapeudi väljaõppel. 


Kogemusnõustajaid koolitab Ingrid aastast 2019, Tallinna Tervishoiu kõrgkoolis on olnud külalislektor aastatel 2017-2022. Lisaks on ametlik riiklike perelepitajate koolitaja aastast 2021-käesolev. 


Ingrid kuulub Eesti Supervisiooni-ja Coachingu Ühingusse (juhatuses 2016-2022), Eesti Pereteraapia Ühingusse ja Eesti Lepitajate Ühingusse. Ingrid on aktiivselt panustanud riiklike perelepitajate õppematerjalide ja õppevideode tegemisse. 


Koolitajana on Ingrid refleksiooni ja supervisiooniusku. Ta usub, et töös inimestega me ise olemegi tööriist ja et olla kliendi jaoks kasulik, olla ise tasakaalus- on meie, kui spetsialisti vastutus.


www.ingridtiido.ee

Kaili Ploom-Zilmer
Kaili on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia erialal 2006. aastal. Ta on pikaaegselt tegelenud rehabilitatsioonivaldkonnas arendus-ja... Loe veel

Kaili Ploom-Zilmer


Kaili on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia erialal 2006. aastal. Ta on pikaaegselt tegelenud rehabilitatsioonivaldkonnas arendus-ja juhtimistööga ning  psühholoogilise nõustamisega vaimse tervise-, psühholoogilise heaolu ja karjäärialase eneseteostuse suunal. Kaili omab töökogemust ka hariduspsühholoogia- ja psüühikahäiretega inimestega töötamise alal. Kaili töökogemus täiendkoolituse valdkonnas koolitajana on üle 10 aasta, millele on aidanud kaasa Tartu Ülikoolis omandatud pedagoogikaalased teadmised eripedagoogika erialal ja kogemus koolitajana täiskasvanuhariduse valdkonnas. Ta on töötanud välja ning koostanud mitmeid koolitusmaterjale ning õppekavasid, andes edasi on teadmisi ja kogemusi, et aidata kaasa täiskasvanud õppijate tööalasete oskuste ning vilumuste omandamisele, säilitamisele ja täiendamisele. Täiskasvanute koolitamiseks vajaliku pädevuse on Kaili saavutanud läbi pikaajalise koolitamiskogemuse. 

Ene Vinter-van Vierssen
Ene Vinter-van Vierssen lõpetas Tartu Ülikooli psühholoogia eriala diplomiõppe (võrdsustatud magistrikraadiga) 1987. aastal. Tema... Loe veel

Ene Vinter-van Vierssen


Ene Vinter-van Vierssen lõpetas Tartu Ülikooli psühholoogia eriala diplomiõppe (võrdsustatud magistrikraadiga) 1987. aastal. Tema töökogemus psühholoogina ulatub ligi 30 aasta taha. Ta on töötanud kliinilise psühholoogina Tallinna Psühhiaatriahaiglas (1990-1996), Kaitseministeeriumis ja Kaitseväes (1994-2005) ning olnud Politseiameti psühholoogiateenistuses (2001-2005). Lisaks on Ene töötanud nõunikuna Kaitseressursside ametis (2005-2006) ja Siseministeeriumis ministeeriumi nõunikuna (2006-2008). Ta on löönud kaasa mitmetes rahvusvahelistes projektides nii koolitaja kui nõustaja rollis.


Praegu pakub Ene Töötukassas psühholoogilist ja alkoholisõltuvusnõustamise teenust, on Keila Rehabilitatsioonikeskuse rehabilitatsioonimeeskonna liige, nõustab Eestis viibivaid varjupaigataotlejaid ja töötab MTÜ Tugi- ja Koolituskeskuses Usaldus psühholoog-nõustaja ja koolitajana. 


Ene teeb individuaalseid, rühma-, pere- ja sõltuvusnõustamisi. Ta nõustab lapsi, lapsi koos vanematega, ainult vanemaid, täiskasvanuid, paare ja peresid. Ta on õppinud mitmeid nõustamis- ja teraapiavorme nagu motiveeriv intervjuu, lahenduskeskne teraapia, psühhodraama, loovmeetodid teraapias, coaching ja supervisioon, on õppinud ja õpib süsteemset pereteraapiat. Õpinguteks on valinud parimaid õpetajaid Eestist ja välismaalt. Enel on pedagoogiline väljaōpe ja andragagoogilised kogemused on ta omandanud aastatepikkuse täiskasvanute koolitamise toel. Oma professionaalsuse jaoks käib Ene ise järjepidevalt supervisioonis (tööalasel nõustamisel) ja eneseteraapias, et arutada omi tööviise ja hoolitseda professionaalse tervise eest. 


Ene täiendab end igal aastal, praegu pereteraapia alal. Töö keelteks on eesti, vene ja inglise keel.

Я хочу получить предложения по обучению

Введите адрес электронной почты и получайте лучшие предложения