Tööalane täiendõpe!

Koolitused haridusvaldkonna töötajatele

Koolitused
Rõõm uuest erialast!

Õpi lapsehoidjaks, hooldustöötajaks, tugiisikuks, kogemusnõustajaks või tegevusjuhendajaks

Koolitused
Tervis ja ohutus töökohal!

Esmaabi ning tööohutuse täiend- ja väljaõpe

Koolitused

 

Koolitame haridustöötajaid, lapsehoidjaid, hooldustöötajaid, tugiisikuid, tegevusjuhendajaid ja kogemusnõustajaid. Pakume esmaabi ja tööohutuse täiend- ja väljaõppekoolitusi.

KOOLITUSED

 

Pakume lapsehoidjate, hooldustöötajate, tegevusjuhendajate, tugiisikute ja kogenusnõustajate koolitusi, kus koolituse kavasse kuulub väljaõpe ja juhendatud praktika töökohal. Koolituse kavad on koostatud silmas pidades kutseeksami nõudeid, et soovi korral võiks osaleja peale koolituse läbimist taotleda vastavat kutset.

 

Meilt leiavad erinevaid täiendõppe võimalusi lapsevanemad, laste- ja asenduskodude personal ja haridustöötajad (lapsehoidjad, lasteaiaõpetajad, õpetaja assistendid, õpetajaabid).

 

Koolitame esmaabiandjaid nii väljaõppe kui täiendõppe baasil.

 

Koolituskeskus Luwi  on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

 

 

TEADAANNE!

 

Alates 18. maist planeerime alustada auditoorse õppega.

Järgmine rangelt riigis kehtestatud nõudeid ülemineku perioodile.

Loe täpsemalt:

https://www.hm.ee/et/koroonaviiruse-leviku-tokestamine-info-haridusasutustele

 

Ühtlasi anname teada, et auditoorsed koolituspäevad toimuvad väikestes gruppides (kuni 10 osalejat) ja sellest tingituna on kohtade arv koolitustel piiratud.

Koolitused

TEENUSED

Oleme abiks Teie sisekoolituse planeerimisel ja läbiviimisel!

 

Sisekoolituse planeerimisel lähtume asutuse vajadustest ja soovidest. Koolituse ettevalmistamisel pöörame tähelepanu just nendele teemadele, mis on asutuses sel hetkel kõige olulisemad. Sisekoolituse eeliseks on see, et koolitust saab korraldada Teile sobival ajal ja kohas. Teie ruumides ning grupi olemasolul on koolituse hind soodsam. 

 

 

Sisekoolitused

Koolitused

Kontaktid
Koolitused

Haridustöö

Meilt leiavad erinevaid täiendõppe võimalusi lapsevanemad, laste- ja asenduskodude personal ja haridustöötajad (lapsehoidjad, lasteaiaõpetajad, õpetaja assistendid, õpetajaabid).

Koolitame lapsehoidjaid, tase 4 ja tase 5 kutsestandardite alusel.

Koolitused

Sotsiaalvaldkond

Pakume hooldustöötaja, tegevusjuhendaja, tugiisiku ja kogemusnõustaja koolitusi.

Koolitused

Esmaabi ja tööohutus

Koolitame esmaabiandjaid nii väljaõppe kui täiendõppe baasil.

Koolitused