Tööalane täiendõpe!

Koolitused haridusvaldkonna töötajatele

Koolitused
Rõõm uuest erialast!

Õpi lapsehoidjaks, hooldustöötajaks või tegevusjuhendajaks

Koolitused
Tervis ja ohutus töökohal!

Esmaabi ning tööohutuse täiend- ja väljaõpe

Koolitused

 

Koolitame haridustöötajaid, lapsehoidjaid, hooldustöötajaid, tugiisikuid ja tegevusjuhendajaid. Pakume esmaabi ja tööohutuse täiend- ja väljaõppekoolitusi.

KOOLITUSED

Pakume lapsehoidjate, hooldustöötajate, tegevusjuhendajate ja tugiisikute koolitusi, kus koolituse kavasse kuulub väljaõpe ja juhendatud praktika töökohal. Koolituse kavad on koostatud silmas pidades kutseeksami nõudeid, et soovi korral võiks osaleja peale koolituse läbimist taotleda vastavat kutset.

 

Meilt leiavad erinevaid täiendõppe võimalusi lapsevanemad, laste- ja asenduskodude personal ja haridustöötajad (lapsehoidjad, lasteaiaõpetajad, õpetaja assistendid, õpetajaabid).

 

Koolitame esmaabiandjaid nii väljaõppe kui täiendõppe baasil.

Koolitused

TEENUSED

Oleme abiks Teie sisekoolituse planeerimisel ja läbiviimisel!

 

Sisekoolituse planeerimisel lähtume asutuse vajadustest ja soovidest. Koolituse ettevalmistamisel pöörame tähelepanu just nendele teemadele, mis on asutuses sel hetkel kõige olulisemad. Sisekoolituse eeliseks on see, et koolitust saab korraldada Teile sobival ajal ja kohas. Teie ruumides ning grupi olemasolul on koolituse hind soodsam. 

 

 

Sisekoolitused

Koolitused

Kontaktid
Koolitused

Lapsehoidjatele

Meie lapsehoidjate kursus on pikk ja põhjalik. Kursuse kogumaht on 240 tundi, mis sisaldab 160 kontakttundi teoreetilist õpet (s.h 16 tundi esmaabikoolitust) ning 80 tundi juhendatud praktikat. Õppekava jälgib Lapsehoidja, tase 4 kutsestandardis esitatud nõudeid. 

Koolitused

Hooldustöötajatele

Hooldustöötaja kursuse maht on 198 tundi, selle kestel antakse põhjalik teoreetiline ülevaade hooldustöötajale vajalikest oskustest. Lisaks läbitakse 56-tunnine tööpraktika hooldusasutuses.
Kursuse eesmärgiks on anda teadmised, et läbimise järel oleks võimalik taotleda hooldustöötaja kutset (tase 3).

Koolitused

Tegevusjuhendajatele

Tegevusjuhendaja koolituse maht on 260 tundi, selle kestel antakse põhjalik teoreetiline ja praktiline ülevaade tegevusjuhendajale vajalikest oskustest. Kursusele ootame inimesi, kes töötavad või plaanivad hakata töötama psüühilise erivajadusega inimestega. Juhendatud praktika jooksul (16 tundi) koostatakse tegevusplaan ühe kliendi kohta.

Koolitused