Osaliselt veebis! Tegevusjuhendaja koolitus koos esmaabiandja väljaõppega

04.09-31.01

Tallinn

Valmistada ette tegevusjuhendaja, kes juhendab ja toetab psüühilise erivajadusega inimest igapäevatoimingute, töö- ja huvitegevuste sooritamisel, et tagada tema maksimaalne iseseisvus ja elukvaliteet.

Sulle meeldib teisi juhendada ning abistada, tule koolitusele!

 

Koolituse maht on 266 akadeemilist tundi, millest 250 tundi on auditoorset õpet, sh 68 tundi juhendatud õppepraktika teenuseosutaja juures ja 16 tundi esmaabiandja väljaõpet.

Iseseisva tööna tuleb juhendatud õppepraktika põhjal (68 akadeemilist tundi) koostada iseseisvalt lõputöö (tegevusplaan teenust saavale isikule, 16 tundi) ning see kaitsta.

 

Õppekava järgib Sotsiaalkaitseministri 26.04.2022 määrust nr 38 "Tegevusjuhendaja ettevalmistusnõuded ja nõuded koolitusele“ lisa 1 "Tegevusjuhendaja koolituse kava".

 

NB! Koolituse läbimise järel on võimalik minna taotlema kutset. Kutse taotlemise eelduseks on keskhariduse olemasolu. Kutset andev organisatsioon on Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (www.eswa.ee).

Целевая группа

Inimesed, kes soovivad tööle asuda tegevusjuhendajana

Содержание курса

  I moodul – psüühilise erivajadusega inimene ja erihoolekandeteenused (40 tundi auditoorset tööd)

  • Psüühilise erivajadusega inimeste hoolekanne Eestis

  • Erihoolekandeteenuste sihtrühmad ja eripära

  • Psüühilise erivajadusega inimeste juhendamine

  • Raskesti mõistetav käitumine

  • Meeskonna- ja võrgustikutöö erihoolekandes

  II moodul – erihoolekandeteenuseid kasutavad sihtrühmad (54 tundi auditoorset tööd ja 28 tundi praktilist tööd)

  • Psüühikahäired, sh intellektipuue

  • Äärmuslik abi- ja toetusvajadus

  • Suhtlemise alused ja eripärad suhtlemisel psüühikahäirega inimestega

  • Tegevusvõime, eesmärgistatud tegevus

  III moodul – klienditöö alused (48 tundi auditoorset tööd ja 30 tundi praktilist tööd)

  • Tegevusjuhendaja töövaldkond ja rollid

  • Tegevuse analüüs ja kohandamine

  • Tegevusvõime hindamine

  • Klienditöö meetodid

  • Peamised töövõtted igapäevases hoolduses

  • Tegevusplaani koostamine, sh tegevusplaani konsultatsioon 2 ak tundi

  • Terviseseisundi jälgimine ja ravimiõpetuse alused, sh esmaabiandja väljaõpe 16 ak tundi

  IV moodul – Spetsiifilised oskused klienditöös (40 tundi auditoorset tööd ja 10 tundi praktilist tööd)

  • Rühmatöö klienditöös

  • Raskestimõistetava käitumise juhtimine

  • Seksuaalsus ja seksuaalkasvatus

  • Teraapilised ja arendavad tegevused klienditöös

  V Iseseisev töö (lõputöö) – tegevusplaani koostamine teenust saavale isikule (16 tundi iseseisvat tööd)

   Дополнительная информация

   Koolitus toimub tööpäevadel, kaks kuni kolm korda nädalas.

   Koolituse hind sisaldab tasu asutusele juhendatud praktika eest, õppematerjale ja kohvipause. Koolituse edukalt läbinutele väljastatakse koolituse lõputunnistus mahuga 260 akadeemilist tundi.

   Koolitusel tuleb juhendatud praktika põhjal (68 akadeemilist tundi) koostada iseseisvalt lõputöö (tegevusplaan teenust saavale isikule, 16 tundi) ning see kaitsta.

   Koolitus sisaldab ka 16-tunnist esmaabiandja väljaõppe koolitust.

   • Время: 10.00-17.00
   • Адрес: Pärnu mnt 67A, Veebikeskkonnas Zoom, Tallinn
   • Длительность: 260 tundi
   • Sisaldab: 244 tundi auditoorset (sh 68 tundi praktikat) ja 16 tundi iseseisvat tööd
   • Стоимость: 1987.00 € + km

   Учебный центр Luwi является партнёром карты обучения Эстонской Кассы по безработице


   Küsimused ja lisainfo:

   Katrin Esser

   Ассистент курсов (Таллинн)

   5377 0477
   katrin.esser@luwi.ee

   Anu Redi

   Менеджер по работе с клиентами (Тарту)

   5081 737
   anu.redi@luwi.ee

   Julia Kašina
   Julia Kašina

   Менеджер по обучению (курсы на русском языке)

   5167 853

   Gerli Sonne
   Gerli Sonne

   Менеджер по обучению (Тарту)

   5079 348

   gerli@luwi.ee

   Kerttu Tammeri

   Менеджер по обучению (Тарту)

   5183502

   kerttu.tammeri@luwi.ee

   Kati Välbe
   Kati Välbe

   Руководитель проекта

   5183502

   hanked@luwi.ee

   Для регистрации нажмите кнопку «Регистрация» в правом верхнем углу страницы и введите свои данные.
   Luwi OÜ успешно прошла пороговую оценку качества Эстонского агентства по качеству высшего и профессионального образования.


   Koolitajad:

   Ene Pill
   Ene Pill – 1994–1999 õppeosakonna juhataja, 1999–2000 TPÜ terviseuuringute labori teadur, 2001–2006 Tallinna Haridusameti... Loe veel

   Ene Pill


   Ene Pill – 1994–1999 õppeosakonna juhataja, 1999–2000 TPÜ terviseuuringute labori teadur, 2001–2006 Tallinna Haridusameti peaspetsialist/peanalüütik, 2006-2009 OÜ Inscape Baltic koolituskonsultant, 2009-2011 Rehabilitatsioonikeskus Adeli Eesti OÜ psühholoog ning alates Ene Pill on Loovteraapiate Ühingu, Eesti Koolipsühholoogide Ühingu liige ning MTÜ Q-klubi juhatuse liige. 2010. aastal lõpetas Tallinna Ülikooli kunstiteraapiate erialal ja omab terviseteaduses teadusmagistri kraadi ning omab kutsetunnistust. Praegu töötab Ene Pill Tallinna Perekeskuses psühholoogina. Täiskasvanute koolitamise pädevust omab Ene Pill tänu oma pikaajalisele tööle õpetaja ja koolitajana.


   Ene peamised uurimisvaldkonnad on kutsevalik ja seda mõjutavad tegurid, probleemsed lapsed, koolistress, kunstiteraapia võimalused haigete rehabilitatsioonis ja töös probleemsete lastega. Ta on rakendanud kunstiteraapia võtteid insuldijärgsete patsientide rehabilitatsioonis.

   Janika Pael
   Janika Pael on lõpetanud Tartu Ülikooli ning omab magistrikraadi terviseteadustes.Janika töötab Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis lektorina.... Loe veel

   Janika Pael


   Janika Pael on lõpetanud Tartu Ülikooli ning omab magistrikraadi terviseteadustes.


   Janika töötab Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis lektorina. Teda huvitab vanemaealiste vaimse tervise temaatika ja ta osaleb mitmes vanemaealiste tervise edendamisega seotud projektis. Ta on MTÜ Elu Dementsusega liige ja ta viib läbi tugigruppe dementsusega inimeste lähedastele. Andragoogilise pädevuse on ta omandanud läbi pika koolitamiskogemuse.

   Urve Tõnisson
   Urve Tõnisson on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna õeteaduse eriala ning Mainori Kõrgkooli rakenduspühholoogia eriala.... Loe veel

   Urve Tõnisson


   Urve Tõnisson on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna õeteaduse eriala ning Mainori Kõrgkooli rakenduspühholoogia eriala. Erihoolekande ja rehabilitatsiooni valdkonnas on ta töötanud alates 2001 aastast nii terapeudi, koolitaja kui arendajana. Viimastel aastatel on ta tegelnud raskesti mõistetava käitumisega erivajadusega kliendite juhendamisega (MTÜ Hoolekande Ekspertiisi- ja Nõustamiskeskus), on olnud tegev SA Viljandi haigla sõltuvusrehabilitatsiooni osakonnas, tegeleb siiani pikaajalise psüühikahäirega klientide nõustamise, koolitamise ja jõustamisega, on taastumise toetaja ja edendaja, CARe metoodika rakendaja (EPRÜ, Heaolu ja Taastumise Kool), teeb koostööd kogemusnõustajatega ning osaleb eksperdina valdkonna arendamisel. Tal on pikaajaline  koolitajakogemus ning teadmised koolitamiseks, mida on saanud läbi erinevate  kursuste nii Eestist kui välismaalt. Ta omab Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni ANDRAS poolt väljastatud täiskasvanu koolitaja, tase 7 kutset. Täiendab end jätkuvalt probleemse käitumise juhendamise, kunstiteraapiate, coachingu ja nõustamise, teadveloleku -ja mindfulness praktikate valdkondades, omab MBSR (teadvelolekupõhine stressijuhtimise programm) sertifikaati ning juhendajakoolituse sertifikaati. 

   Ülar Uusküla
   Olen alates 1990. aastast töötanud mitmetes eesti hoolekandeasutustes (Võisiku Hooldekodu, Kursana Eesti OÜ, AS Hoolekandeteenused,... Loe veel

   Ülar Uusküla


   Olen alates 1990. aastast töötanud mitmetes eesti hoolekandeasutustes (Võisiku Hooldekodu, Kursana Eesti OÜ, AS Hoolekandeteenused, SA Narva-Jõesuu Hooldekodu, SA Päikesekodu Teenused). Olen lõpetanud 1996. aastal Tallinna Pedagoogikaülikooli sotsiaaltöö erialal ning täiendanud end muusikateraapia, kvaliteedijuhtimise, inimõiguste ning täiskasvanute koolitaja koolitustel nii kodu- kui välismaal. Aastatel 1999 kuni 2008 sain põhjaliku andragoogikaalase ettevalmistuse mitmetel Montriaani kõrgkooli (Holland) poolt korraldatud pikaajalistel täiskasvanute koolitaja koolitustel.  Oman täiskasvanute koolitaja (tase 6) kutset. Olen üks «Tegevusjuhendajate käsiraamatu“ (2010) autoritest. Alates 2001. aastast olen osalenud erinevates õppeasutustes (Tervise Arengu Instituut, Järvamaa Kutsehariduskeskus, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Reiting OÜ, Luwi OÜ) tegevusjuhendajate koolitustel lektorina ning osalenud õppekavade koostamises.

   Jaana Palusaar
   Jaana Palusaar omab rakenduskõrgharidust õenduses ja magistrikraadi haridusteadustes (andragoogika). On litsenseeritud esmaabiõpetaja... Loe veel

   Jaana Palusaar


   Jaana Palusaar omab rakenduskõrgharidust õenduses ja magistrikraadi haridusteadustes (andragoogika). On litsenseeritud esmaabiõpetaja alates 2004.a. ,õppejõud Tallinna Tervishoiu kõrgkoolis aastatel 2007-2012 (esmaabi, intensiivõendus), esmaabilektorina töötanud: Eesti Punane Rist (EPR) (2004-2009), G4S koolitus (2005-2008), Qvalitas Arstikeskus (end Medicover).


   Haridustee ja kogemused tervishoius: rakenduslik kõrgharidus õenduses; õde-spetsialist intensiivravi alal; erakorralise meditsiini (EM) kogemus alates 2000a, Tallinna kiirabi EM õde-brigaadijuht. Tervishoiutöötaja registri nr: N06609


   Haridustee ja kogemused õpetamises: magistrikraad haridusteadustes (andragoogika); magistrikraad sotsiaalteadustes (sisejulgeolek); litsenseeritud esmaabi õpetaja alates 2004; õppejõud Tallinna Tervishoiu kõrgkoolis 2007-2012 (esmaabi, intensiivõendus); esmaabi lektorina töötanud: Eesti Punane Rist (EPR) (2004-2009); G4S Koolitus (2005-2008); Qvalitas Arstikeskus (end Medicover).


   Koolituse õppemeetoditeks kasutab lektor traditsioonilist loenguvormi (40%), praktilisi ülesandeid (60%), sealhulgas rollimänge, simulatsioone, probleemõppe meetodeid, rühmatöid. Praktilisteks harjutusteks kasutatakse elustamismannekeene (täiskasvanu ja lapsed), silikoonist traumade mulaaže, AED elustamisevahendit.

   Kaili Ploom-Zilmer
   Kaili Ploom-Zilmer on tegelenud vaimse tervise probleemide ja psühholoogilise heaolu ning eneseteostuse alase nõustamisega üle 15.... Loe veel

   Kaili Ploom-Zilmer


   Kaili Ploom-Zilmer on tegelenud vaimse tervise probleemide ja psühholoogilise heaolu ning eneseteostuse alase nõustamisega üle 15. aasta. Ta omab psühholoogia alast haridust Tartu Ülikoolist ning töötab Tallinna Tugikeskuses Juks rehabilitatsiooni osakonnas osakonna juhina ja psühholoogina. Kailil on nõustamiskogemus nii psüühiliste probleemide-, hariduspsühholoogia-, karjäärplaneerimise- kui sõltuvusnõustamise valdkonnas. Kaili aitab psühholoogina aktiveerida ressursse toimetulekuks stressiga, elukriisidega kui ka igapäevaprobleemidega, et realiseerida oma potentsiaali ning leida suuremat psüühilist heaolu. Kaili tegeleb ka koolitustegevusega, edasi andes oma teadmisi ja kogemust psüühiliste probleemidega inimestega töötamise valdkonnas. Täiskasvanute koolitamiseks vajaliku pädevuse on Kaili saavutanud läbi pikaajalise koolitamiskogemuse. 

   Helle Känd
   Helle Känd on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli 1984. aastal (lastearsti diplom) ja Tartu Ülikooli 1993. aastal (perearsti diplom).... Loe veel

   Helle Känd


   Helle Känd on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli 1984. aastal (lastearsti diplom) ja Tartu Ülikooli 1993. aastal (perearsti diplom). Koolitamisega alustas Helle noore arstina – tervise, esmaabi ja vanemlust toetavate teemadega. Eriti tunnustatud ja soovitud on Helle intellektipuudega inimeste ja lapse vaimse tervise teemadel koolitama, mida ta on teinud üle Eesti erinevates asutustes. Aastatel 2005-2007 läbis Helle rahvusvahelise täiskasvanute koolitajate kursuse.


   Tema valdkondade iseloomustamisel võib öelda, et need on teemad, mis tagavad heaolu, turvalisuse, mõistmise ja väärika elukvaliteedi. Teda võib pidada elukaare loojaks intellektipuudega inimestele (lasteaed, kool, küla, kutseõpe, rehabilitatsioon ja teised toetavad teenused). Helle on Tartu Maarja Tugikeskuse juhataja/lastearst/perearst.


   Helle ütleb enda kohta, et ta on sariõppija, aga ka praktik. Ta januneb uute kogemuste ja oskuste järele, kuid eelistab osaleda koolitustel välismaal. Tema harjumus otsida kogemusi Euroopast sai alguse, kui Eestis veel vajalikku kogemust ei olnud. Viimastel aastatel on Helle täiendanud end peamiselt veebikoolituste alal, kuna peab neid mugavaks ja kättesaadavaks suuremale hulgale inimestele. Sealjuures nendib ta, et inimlik kontakt on järjest olulisem.

   Я хочу получить предложения по обучению

   Введите адрес электронной почты и получайте лучшие предложения