Praktiline õpe! Tegevusjuhendaja koolitus koos esmaabiandja väljaõppega

10.07-12.07

Tallinn

Koolituse eesmärgiks on valmistada ette tegevusjuhendaja, kes juhendab ja toetab psüühilise erivajadusega inimest igapäevatoimingute, töö- ja huvitegevuste sooritamisel, et tagada tema maksimaalne iseseisvus ja elukvaliteet. Kui Sulle meeldib teisi juhendada ning abistada, siis tule koolitusele! Rohkem infot tegevusjuhendaja ameti kohta on leitav SIIT. 

Koolituse maht on 266 akadeemilist tundi, millest 250 tundi on auditoorset õpet, sh 68 tundi juhendatud õppepraktika teenuseosutaja juures ja 16 tundi esmaabiandja väljaõpet. Iseseisva tööna tuleb juhendatud õppepraktika põhjal (68 akadeemilist tundi) koostada iseseisvalt lõputöö (tegevusplaan teenust saavale isikule, 16 tundi) ning see kaitsta.

Õppekava järgib Sotsiaalkaitseministri 26.04.2022 määrust nr 38 "Tegevusjuhendaja ettevalmistusnõuded ja nõuded koolitusele“ lisa 1 "Tegevusjuhendaja koolituse kava".

Koolituse läbimise järel on võimalik minna taotlema sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialisti kutset tegevusjuhendaja spetsialiseerumisele.. Kutset andev organisatsioon on Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon.

Täpsem info koolituse korralduse kohta on leitav allpool ("Muu info").

Kui koolitusele soovija on läbitud tegevusjuhendaja sissejuhatava koolituse e-õppe programmi (40 akadeemilist tundi) ja omab sellekohast tunnistust, siis on võimalik VÕTA (varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine) raames ära arvestada koolituse I moodul. Sellekohase soovi peab huviline esitama enne koolituse algust koolitusasutusele. Täiendav info on leitav SIIN. 

Целевая группа

Inimesed, kes soovivad tööle asuda tegevusjuhendajana.

Содержание курса

  I moodul – psüühilise erivajadusega inimene ja erihoolekandeteenused (40 tundi auditoorset tööd)

  • Psüühilise erivajadusega inimeste hoolekanne Eestis
  • Erihoolekandeteenuste sihtrühmad ja eripära  (sh raskesti mõistetav käitumine)
  • Psüühilise erivajadusega inimeste juhendamine (sh tegevusplaanist tulenevad tegevused ja tegevusplaani konsultatsioon)
  • Eetika hoolekandes
  • Kutse taotlemine

  II moodul – erihoolekandeteenuseid kasutavad sihtrühmad (54 tundi auditoorset tööd ja 28 tundi praktilist tööd)

  • Psüühikahäired, sh intellektipuue. Äärmuslik abi- ja toetusvajadus
  • Suhtlemise alused ja eripärad suhtlemisel psüühikahäirega inimestega
  • Tegevusvõime, eesmärgistatud tegevus
  • Arengupsühholoogia alused ja arenguvaldkondade iseärasused puuetega inimestel

  III moodul – klienditöö alused (48 tundi auditoorset tööd ja 30 tundi praktilist tööd)

  • Tegevusjuhendaja töövaldkond ja rollid
  • Tegevuse analüüs ja kohandamine
  • Tegevusvõime hindamine
  • Klienditöö meetodid
  • Peamised töövõtted igapäevases hoolduses
  • Tegevusplaani koostamine, kaitsmine
  • Terviseseisundi jälgimine ja ravimiõpetuse alused
  • Esmaabi

  IV moodul – Spetsiifilised oskused klienditöös (40 tundi auditoorset tööd ja 10 tundi praktilist tööd)

  • Rühmatöö klienditöös
  • Raskestimõistetava käitumise juhtimine
  • Tegevusvõime hindamine
  • Seksuaalsus ja seksuaalkasvatus. Väärkohtlemine
  • Teraapilised ja arendavad tegevused klienditöös

   

  V Iseseisev töö (lõputöö) – tegevusplaani koostamine teenust saavale isikule (16 tundi iseseisvat tööd)

   Дополнительная информация

   Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause. Koolituse läbinutele väljastatakse digitunnistus.

   • Время: 09.30-16.30
   • Адрес: Pärnu mnt 67A, Tallinn
   • Длительность: 16 tundi
   • Стоимость: 80.00 € + km

   Учебный центр Luwi является партнёром карты обучения Эстонской Кассы по безработице

    

   Перед регистрацией на курс обязательно ознакомьтесь с учебной программой
   (найдёте во введении к содержанию курса) и организацией обучения.

   Изучая учебную программу, обратите внимание на то, соблюдены ли необходимые условия для начала обучения и соответствует ли учебная программа Вашим ожиданиям и пожеланиям. Если у Вас возникли вопросы по учебной программе или Вы чувствуете, что педагог должен учесть какие-то Ваши особые пожелания, обязательно свяжитесь с нами! Контакты найдёте здесь👇


   Küsimused ja lisainfo:

   Anu Redi

   Менеджер по работе с клиентами (курсы на эстонском языке)

   5081 737
   anu.redi@luwi.ee

   Larissa Andrejeva

   Менеджер по работе с клиентами (курсы на русском языке)

   516 0115

   larissa.andrejeva@luwi.ee

    

   Для регистрации нажмите кнопку «Регистрация» в правом верхнем углу страницы и введите свои данные.
   Luwi OÜ успешно прошла пороговую оценку качества Эстонского агентства по качеству высшего и профессионального образования.


   Koolitajad:

   Jane Kallion
   Jane Kallion on lõpetanud Tartu Meditsiinikoolis õe põhikoolituse ning omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi terviseteadustes.... Loe veel

   Jane Kallion


   Jane Kallion on lõpetanud Tartu Meditsiinikoolis õe põhikoolituse ning omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi terviseteadustes. Janel on pikaaegne töökogemus erakorralise meditsiini osakonnas õena ja õendusjuhina, kiirabis õena ning tervise valdkonna juhtõpetajana kutseõppeasutuses. Jane on litsentseeritud esmaabiõpetaja. Lisaks annab ta loenguid erinevates koolitusasutustes. Jane on õpingute käigus läbinud mitmeid andragoogika-alaseid koolitusi ning omab pikka kogemust täiskasvanute koolitajana. 


   2016. aastal omistati Janele tiitel «Eesti Aasta Koolitaja 2016“ ning oli nominent «Eestimaa õpib ja tänab“.

   Я хочу получить предложения по обучению

   Введите адрес электронной почты и получайте лучшие предложения