Ettevõttest

OÜ Luwi tegevusalaks on koolitusteenuse pakkumine sotsiaal- ja haridusvaldkonna töötajatele. Lisaks osutame nii sõltuvusnõustamise kui ka psühholoogilise nõustamise teenust.

Tagame, et meie õppetöö vastab täiskasvanute koolituse seaduses (TäKS) ja täienduskoolituse standardis määratletud täienduskoolituse kvaliteedi nõuetele. Luwi OÜ on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise ning Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri õppekavarühma kvaliteedi hindamise.

Meie koolitajad on ühtlasi nii praktikud kui ka oma eriala spetsialistid, omades kõrgharidust ja/või töökogemust õpetatavas valdkonnas. Kõik esmaabikoolitajad omavad esmaabiõpetaja tunnistust ning on registreeritud tervishoiutöötajate registris. Tegeleme pidevalt õppekeskkonna, sh õppekavade arendustegevustega, et meie koolituste kvaliteet oleks võimalikult kõrge. Panustame sellesse, et õppijate ootused koolitusele saaksid täidetud ning nad tunneksid ennast meie juures hoitult.

Tunnustused ning kuulumine organisatsioonidesse

Koolituskeskus Luwi on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Luwi OÜ on positiivselt läbinud Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri kvaliteedihindamise õppekavarühmas sotsiaaltöö ja nõustamine ning asutusele on omistatud selles õppekavarühmas kvaliteedimärk.

Koolituskeskus Luwi on alates 5.04.2023 Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu liige.

Koolituskeskus Luwi kuulub 2022. aastal avaldatud Äripäeva TOPis edukate koolitajate kategooriasse ning omab sertifikaati Usaldusväärne Ettevõte 2023.

Luwi OÜ pälvis Äripäeva poolt välja antud “Eesti Gasellettevõte 2021” tiitli.

Koolitus- ja tegevusload

Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr 221609, esitatud 17.03.2021.

Õppekavarühmad: Arvutikasutus, Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine, Isikuareng, Kasvatusteadus, Klassiõpetaja koolitus, Koduteenindus, Koolieelikute õpetajate koolitus, Lastehoid ja teenused noortele, Meditsiin, Psühholoogia, Sotsiaaltöö ja nõustamine, Teraapia ja taastusravi, Tervise ja heaolu interdistsiplinaarne õppekavarühm, Töötervishoid ja -kaitse, Õendus ja ämmaemandus.

Koolituskeskusele Luwi on väljastatud 9. septembril 2014 HTM ministri käskkirja nr 375 järgi tegevusluba tööalase koolituse korraldamiseks õppekavadel “Lapsehoidja koolitus”, “Puhastusteeninduse koolitus”, “Hooldustöötaja koolitus”.

Koolituskeskus Luwi on registreeritud 1. aprillil 2015 Sotsiaalministeeriumis (7/2015) “Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse” alusel töökohal esmaabiandjate ning töötervishoiu- ja tööohutusalaste välja- ja täiendõppekursuste läbiviimiseks.

Soovin saada koolituspakkumisi

Sisesta enda e-posti aadress ning saa parimad koolituspakkumised meilile

Mida kliendid meist arvavad?

Triinu Tsirna"Lapsehoidja
koolitus"
oktoober 2020-
veebruar 2021

Leidsin Luwi Koolituskeskuse kohta informatsiooni internetist, otsides Lapsehoidja koolitust. Lapsehoidja tase 5 koolitus, mille läbisin Luwi koolituskeskuses, oli väga inspireeriv ning teadmisi täiendav.
Eelmainitud koolituse läbisin eesmärgil saada kinnitust oma uue valitava eriala õigsuses. Kõikide koolituspäevade raames saadud info ja teadmised on niivõrd väärtuslikud ja kasulikud, et nende alusel Lapsehoidjana tööle asudes tunnen end enesekindla ja teadlikuna. Luwi koolituskeskuse poolt korraldatud õpe oli väga paindlik ning õppija huve võimalusel arvestav. Mulle väga meeldis, et koolituse kuupäevad olid täies mahus koolitusperioodi alguseks paika pandud ning see andis õppijale võimaluse oma aega planeerida ja vastavalt korraldada, et saaks igal koolitustel osaleda.
Koolitusel osalesin koos grupiga, mille liikmed olid väga sõbralikud, abivalmid ning toetavad. Sellise ühtse meeskonnana oli väga inspireeriv ja motiveeriv koos õppida. Oleme siiani jäänud oma grupiga suhtlema ning jagame teineteisega erialaseid muresid ja rõõme.
Lapsehoidja tase 5 koolitus andis mulle enesekindluse ja kinnituse, et olen õigel teel ja hea alustala, et lähitulevikus asuda tööle lasteaia õpetajana. Soovitan Luwi koolituskeskuse Lapsehoidja tase 5 koolitust kõigile, kuna saate parima väljaõppe oma ala spetsialistidelt. Tänaseks olen saanud praktiseerida oma teadmisi töötades asendajana lasteaias ning teen oma tööd suure hoole ja armastusega.