Nõustamine

Psühholoogiline nõustamine

Vastavalt kliendi soovile viiakse nõustamisseanss läbi kontaktkohtumisena või kaugnõustamisena.

Kontaktnõustamisena toimub kohtumine: Tallinnas (Pärnu mnt 67a, IV korrus) või Tartus (Kastani 39)

Psühholoogillisele nõustamisele registreerimiseks, võta meiega ühendust või registreeri nõustamisele alloleval vormil:

TALLINN

TARTU

Psühholoogilise nõustamisteenuse hind:

45 min – 50€ (koos km-ga)

Nõustajate nimekiri:

Imbi Jaks

TARTU või KAUGNÕUSTAMINE

Imbi ütleb enda kohta nii: “Omandatud psühholoogi haridus ja aastatepikkune inimestega töötamise kogemus annab mulle oskuse suhelda inimestega, leida lahendusi koos nendega nende probleemidele või muredele ning ka rõõmustada õnnestumiste üle. Olen aru saanud, et kõige olulisem on inimestes katkestada põhjenduste otsimise ahelad, miks nad ei saa ühte või teist asja teha ja suunata neid leidma seda miskit, miks just antud tegevust on vaja teha. Tahan leida igas inimeses tema tugevuse ja suunata seda kasutama endale positiivses suunas.
Peamiselt motiveerin inimesi õppima asuma ja aitan kaasa inimeste enesehinnangu tõstmisele, et nad suudaksid tööturul püsida või sinna naasta. Üheks nõustamise suunaks on ka sõltuvustest vabanemisele kaasaaitamine, peamiselt alkoholi kuritarvitajate nõustamine.

Oma erialalist haridusteed alustasin Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas. Seetõttu annavad nelja aasta jooksul omandatud teadmised inimkeha ehitusest ja funktsioonidest mulle suurema pildi kogu inimese toimimisest ja aitavad kaasa ka inimese kehaliste murede mõistmisel. Kuna mind huvitab inimaju toimimine, siis olen õppinud lisaks süvendatult neuropsühholoogiat ehk kuidas ajutegevus mõjutab psühholoogilisi protsesse ja käitumist ning psühhofarmakoloogiat ehk siis keemiliste ainete mõju psüühikale ja käitumisele.”

Ene Vinter-van Vierssen

TALLINN VÕI KAUGNÕUSTAMINE

Ene iseloomustab end nii: “Olen õppinud Tartu Ülikoolis psühholoogiat. Tavatsen enda töö kirjeldamiseks öelda, et töötan inimestega – koolitan ja nõustan. Teen individuaalseid, rühma-, pere- ja sõltuvusnõustamisi. Nõustan lapsi, lapsi koos vanematega, ainult vanemaid, täiskasvanuid, paare ja peresid. Olen õppinud mitmeid nõustamis- ja teraapiavorme nagu motiveeriv intervjuu, lahenduskeskne teraapia, psühhodraama, loovmeetodid teraapias, coaching ja supervisioon, olen õppinud ja õpin süsteemset pereteraapiat. Kasutan tehnikaid, mis on tegevuslikud ehk ehk ei kasuta ainult rääkimist vaid pakun paljusid loovmeetodeid ja kliendile võimalust nõustamisruumis juba katsetada, kogeda muutust või uut . Õpinguteks olen valinud parimaid õpetajaid Eestist ja välismaalt. Oma professionaalsuse jaoks käin ise järjepidevalt supervisioonis (tööalasel nõustamisel) ja eneseteraapia, et arutada omi tööviise ja hoolitseda professionaalse tervise eest. Iga aasta täiendan end, praegu pereteraapia alal.
Töö keelteks on eesti, vene ja inglise keel.”

Maiken Jaanisk

TARTU VÕI KAUGNÕUSTAMINE

Maiken Jaanisk (MSc, psühholoogia) on õppinud ämmaemandust, psühholoogiat, sotsiaaltööd ja hooldustööd. Aastast 2000 aktiivne koolitaja meeskonnatöö, suhtlemise-, arengu- ja kriisipsühholoogia, kliinilise psühholoogia, geriaatria ja erivajadustega inimeste toetamise teemadel. Psühholoogina alustas tööd Tartu Vanglas selle tegevuse alguses. Aastast 2004 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis psühholoogia õppejõud. Aastatel 2007-2019 Tervishoiu Kõrgkoolis kvaliteedijuht. Aastast 2017 omab hooldustöötaja kutsetunnistust, tase 4. Aastast 2019 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis tegevusjuhendajate juhtiv-õpetaja. Osalenud paljudes arendusprojektides ja programmides, e-kursuste, õppekavade, koolitusmaterjalide väljatöötamises ja koostamises. Üle 20 aasta aktiivne psühholoog-nõustaja. Nõustamise teemad on peamiselt: igapäevaelu probleemid, suhete ja vaimse tervise probleemid, kriisinõustamine ja traumaga toimetulek, eneseanalüüs ja alateadvuse roll meie käitumisele.

Katrin Hauk

TARTU, TALLINN VÕI KAUGNÕUSTAMINE

Katrin Hauk(psühholoogiamagister Tartu Ülikool) iseloomustab end nii: “Nõustajana olen tegutsenud üle 15 aasta nii Tartus kui ka teistes maakondades. Koolitaja ja suhtlemistreeneri kogemus ulatub 30 aasta taha. Valdan lisaks nõustamisele lahenduskeskset teraapiat, kognitiivse teraapia meetodeid, olen lõpetanud Eesti Holistilise Teraapia Instituudi holistilise regressiooni terapeudina. Töötanud Töötukassa kutsenõustaja-psühholoogina, Juhtimise Kõrgema kooli suhtlemistreenerina, Sisekaitse Akadeemias suhtlemispsühholoogia õppejõuna. Alates 2003 tegutsen iseseisva ettevõtjana.

Töötan nii eesti kui venekeeles, vajadusel ka inglise keeles.

Klientide seas on olnud inimesi vanuses 19-70 a. Olen oma klientidele tänulik, sest nendega töötades õpin alati ka ise midagi.”

Kaili Ploom-Zilmer

TALLINN VÕI KAUGNÕUSTAMINE

Kaili on tegelenud vaimse tervise probleemide ja psühholoogilise heaolu ning eneseteostuse alase nõustamisega üle 15. aasta. Ta omab psühholoogia alast haridust Tartu Ülikoolist. Kailil on nõustamiskogemus nii psüühiliste probleemide-, hariduspsühholoogia-, karjäärplaneerimise- kui sõltuvusnõustamise valdkonnas. Kaili aitab psühholoogina aktiveerida ressursse toimetulekuks stressiga, elukriisidega kui ka igapäevaprobleemidega, et realiseerida oma potentsiaali ning leida suuremat psüühilist heaolu. Kaili tegeleb ka koolitustegevusega, edasi andes oma teadmisi ja kogemust psüühiliste probleemidega inimestega töötamise valdkonnas.

Maret Bergström

TALLINN VÕI KAUGNÕUSTAMINE

Maret kirjendab end nii: “Olen gestalt-psühhoterapeut, koolitaja ja õpetaja. Olen lõpetanud Skandinaavia Gestalt-teraapia Instituudi ja Tartu Ülikooli. Olen 20 aastat teinud isiksuse arengu gruppe, loovus- ja koostöö koolitusi, tööklubisid ning kaassõltuvuse tugirühmi. Hetkel töötan lisaks psühhoteraapia tööle ja lapsevanemate koolitamisele klassiõpetajana.
Näen elu kui pidevat arenemist. Olen elanud kirjut ja põnevat elu. Olen olnud mitmes pikas suhtes ja lahku läinud, kasvatanud üksi kolme last, teinud firmat, elanud välismaal. Olen julgenud ise teha oma karjääris muutusi õigel hetkel ja minu tööklubides on selleks innustust saanud ka teised. Olen õppinud iseennast ja häid suhteid hindama, saanud tugevamaks ja targemaks. Austan universumi jõude ja mind liigutavad inimeste kannatused. Liigun oma elus kerguse, rõõmu, armastuse ja külluse poole.”

Lea Nagirnaja

TARTU VÕI KAUGNÕUSTAMINE

Lea tutvustab end nii: “Omandasin kõrghariduse Tartu Ülikooli psühholoogia erialal. Psühholoog-nõustajana olen töötanud üle 20.a. Olulisemad erialased koolitused, mida olen läbinud ja mida kasutan nõustaja töös, on lahenduskeskne lühiteraapia, kognitiiv-käitumisteraapia ja EMDR (mida kasutatakse traumateraapias).

Töötan täiskasvanud klientidega, kellel on raskusi suhetega, vaimse tervisega, motivatsiooniga.”

Ene Pill

TALLINN VÕI KAUGNÕUSTAMINE

Ene omab magistrikraadi psühholoogias ning lisaks terviseteaduste magistrikraadi kunstiteraapiate eriala. Alates 2008. aastast töötab Ene Tallinna Perekeskuses psühholoogina. Ühtlasi on ta laste tugikeskuse Tähetorn vabatahtlik psühholoog-nõustaja. Ene on Loovteraapiate Ühingu, Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu ja Eesti Koolipsühholoogide Ühingu liige ning MTÜ Q-klubi juhatuse liige.

Kaidi Kübar

TARTU VÕI KAUGNÕUSTAMINE

Kaidi Kübar ütleb enda kohta nii: “Olen hariduselt psühholoog, pereterapeut ja loovterapeut. Lõpetasin Tartu Ülikoolis psühholoogia eriala magistrikraadiga 2010.a. ja Tallinna Ülikooli Terviseteaduste Instituudis visuaalkunstiteraapia eriala magistrikraadiga 2020.a.

Erialaselt olen töötanud Tartu Vanglas, Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis ja Tartu Maarja Tugikeskuses. Viimastel aastatel töötan Tartu Ülikooli Kliinikumis ja Johannes Mihkelsoni Keskuses. Teen ettevõtetega (OÜ Reiting PR, Põlvamaa Nõustamiskeskus) koostööd Töötukassa klientide psühholoogiliseks ja sõltuvusnõustamiseks.

Täiendusõppes olen läbinud kognitiiv-käitumusliku teraapia algkursuse, motiveeriva intervjueerimise rakendaja ja koolitaja koolituse, mitmeid kliinilise psühholoogiaga, pereteraapiaga ja loovteraapiatega seotud koolitusi.

Töötan individuaalklientide, paaride ja peredega. Lähtuvalt pereterapeudi väljaõppest vaatlen iga kliendi puhul tervet peresüsteemi ja selle mõju inimese toimetulekule ja eluga rahulolule. Usun, et igal inimesel on sisemine soov arenguks ja võimalus oma soovide elluviimiseks. Minu ülesanne on inimesi toetada ja juhendada.

Olen Eesti Pereteraapia Ühingu ning Eesti Motiveeriva Intervjueerimise ja Treeningu Assotsiatsiooni liige.

Töötan eesti ja vene keeles. “

Tiiu Urva

TARTU VÕI KAUGNÕUSTAMINE

Tiiu Urva ütleb enda kohta järgmist “Minu kogemuste pagas võimaldab näha inimest kui tervikut ja valida igaühe aitamiseks sobiva viisi – teraapilise lähenemise. Lisaks igapäevasele tööle klientidega koolitan ning konsulteerin vaimse tervise probleeme (ka sõltuvusega probleeme). Olen lõpetanud Tartu Ülikoolis psühholoogia eriala ning töötanud ülikoolis, haiglas ja rehapilitatsioonis psühholoogina.”


Sõltuvusnõustamine

Vastavalt kliendi soovile viiakse nõustamisseanss läbi kontaktkohtumisena või kaugnõustamisena.

Kontaktnõustamisena toimub kohtumine: Tallinnas (Pärnu mnt 67a, IV korrus) või Tartus (Kastani 39)

Sõltuvusnõustamisele registreerimiseks, võta meiega ühendust või registreeri nõustamisele alloleval vormil:

TALLINN

TARTU

Sõltuvusnõustamise teenuse hind:

45 min – 50€ (koos km-ga)

Nõustajate nimekiri:

Imbi Jaks

TARTU või KAUGNÕUSTAMINE

Imbi ütleb enda kohta nii: “Omandatud psühholoogi haridus ja aastatepikkune inimestega töötamise kogemus annab mulle oskuse suhelda inimestega, leida lahendusi koos nendega nende probleemidele või muredele ning ka rõõmustada õnnestumiste üle. Olen aru saanud, et kõige olulisem on inimestes katkestada põhjenduste otsimise ahelad, miks nad ei saa ühte või teist asja teha ja suunata neid leidma seda miskit, miks just antud tegevust on vaja teha. Tahan leida igas inimeses tema tugevuse ja suunata seda kasutama endale positiivses suunas.
Peamiselt motiveerin inimesi õppima asuma ja aitan kaasa inimeste enesehinnangu tõstmisele, et nad suudaksid tööturul püsida või sinna naasta. Üheks nõustamise suunaks on ka sõltuvustest vabanemisele kaasaaitamine, peamiselt alkoholi kuritarvitajate nõustamine.

Oma erialalist haridusteed alustasin Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas. Seetõttu annavad nelja aasta jooksul omandatud teadmised inimkeha ehitusest ja funktsioonidest mulle suurema pildi kogu inimese toimimisest ja aitavad kaasa ka inimese kehaliste murede mõistmisel. Kuna mind huvitab inimaju toimimine, siis olen õppinud lisaks süvendatult neuropsühholoogiat ehk kuidas ajutegevus mõjutab psühholoogilisi protsesse ja käitumist ning psühhofarmakoloogiat ehk siis keemiliste ainete mõju psüühikale ja käitumisele.”

Ene Vinter-van Vierssen

TALLINN VÕI KAUGNÕUSTAMINE

Ene iseloomustab end nii: “Olen õppinud Tartu Ülikoolis psühholoogiat. Tavatsen enda töö kirjeldamiseks öelda, et töötan inimestega – koolitan ja nõustan. Teen individuaalseid, rühma-, pere- ja sõltuvusnõustamisi. Nõustan lapsi, lapsi koos vanematega, ainult vanemaid, täiskasvanuid, paare ja peresid. Olen õppinud mitmeid nõustamis- ja teraapiavorme nagu motiveeriv intervjuu, lahenduskeskne teraapia, psühhodraama, loovmeetodid teraapias, coaching ja supervisioon, olen õppinud ja õpin süsteemset pereteraapiat. Kasutan tehnikaid, mis on tegevuslikud ehk ehk ei kasuta ainult rääkimist vaid pakun paljusid loovmeetodeid ja kliendile võimalust nõustamisruumis juba katsetada, kogeda muutust või uut . Õpinguteks olen valinud parimaid õpetajaid Eestist ja välismaalt. Oma professionaalsuse jaoks käin ise järjepidevalt supervisioonis (tööalasel nõustamisel) ja eneseteraapia, et arutada omi tööviise ja hoolitseda professionaalse tervise eest. Iga aasta täiendan end, praegu pereteraapia alal.
Töö keelteks on eesti, vene ja inglise keel.”

Kaili Ploom-Zilmer

TALLINN VÕI KAUGNÕUSTAMINE

Kaili on tegelenud vaimse tervise probleemide ja psühholoogilise heaolu ning eneseteostuse alase nõustamisega üle 15. aasta. Ta omab psühholoogia alast haridust Tartu Ülikoolist. Kailil on nõustamiskogemus nii psüühiliste probleemide-, hariduspsühholoogia-, karjäärplaneerimise- kui sõltuvusnõustamise valdkonnas. Kaili aitab psühholoogina aktiveerida ressursse toimetulekuks stressiga, elukriisidega kui ka igapäevaprobleemidega, et realiseerida oma potentsiaali ning leida suuremat psüühilist heaolu. Kaili tegeleb ka koolitustegevusega, edasi andes oma teadmisi ja kogemust psüühiliste probleemidega inimestega töötamise valdkonnas.

Kaidi Kübar

TARTU VÕI KAUGNÕUSTAMINE

Kaidi Kübar ütleb enda kohta nii: “Olen hariduselt psühholoog, pereterapeut ja loovterapeut. Lõpetasin Tartu Ülikoolis psühholoogia eriala magistrikraadiga 2010.a. ja Tallinna Ülikooli Terviseteaduste Instituudis visuaalkunstiteraapia eriala magistrikraadiga 2020.a.

Erialaselt olen töötanud Tartu Vanglas, Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis ja Tartu Maarja Tugikeskuses. Viimastel aastatel töötan Tartu Ülikooli Kliinikumis ja Johannes Mihkelsoni Keskuses. Teen ettevõtetega (OÜ Reiting PR, Põlvamaa Nõustamiskeskus) koostööd Töötukassa klientide psühholoogiliseks ja sõltuvusnõustamiseks.

Täiendusõppes olen läbinud kognitiiv-käitumusliku teraapia algkursuse, motiveeriva intervjueerimise rakendaja ja koolitaja koolituse, mitmeid kliinilise psühholoogiaga, pereteraapiaga ja loovteraapiatega seotud koolitusi.

Töötan individuaalklientide, paaride ja peredega. Lähtuvalt pereterapeudi väljaõppest vaatlen iga kliendi puhul tervet peresüsteemi ja selle mõju inimese toimetulekule ja eluga rahulolule. Usun, et igal inimesel on sisemine soov arenguks ja võimalus oma soovide elluviimiseks. Minu ülesanne on inimesi toetada ja juhendada.

Olen Eesti Pereteraapia Ühingu ning Eesti Motiveeriva Intervjueerimise ja Treeningu Assotsiatsiooni liige.

Töötan eesti ja vene keeles. “

Tiiu Urva

TARTU VÕI KAUGNÕUSTAMINE

Tiiu Urva ütleb enda kohta järgmist “Minu kogemuste pagas võimaldab näha inimest kui tervikut ja valida igaühe aitamiseks sobiva viisi – teraapilise lähenemise. Lisaks igapäevasele tööle klientidega koolitan ning konsulteerin vaimse tervise probleeme (ka sõltuvusega probleeme). Olen lõpetanud Tartu Ülikoolis psühholoogia eriala ning töötanud ülikoolis, haiglas ja rehapilitatsioonis psühholoogina.”

Uudiskiri

Ole alati kursis uute koolitustega ja blogi postitustega

Mida kliendid meist arvavad?

Mailika Rist"Tugiisiku
koolitus"
jaanuar-mai
2021

Sain Luwi koolituse kohta infot oma KOV-st tööandja käest ja Facebooki-st. Meeldis, et koolitust sai läbida Zoomi keskkonna vahendusel. Palju uut ja huvitavat informatsiooni sain. Teiste lektorite kogemuste jagamine andis meelekindlust. Minu grupis olid sõbralikud ja abivalmid kaasõpilased.