TASUTA! Täiendkoolitused tegevusjuhendajatele

Oleme korraldamas projekti “Sotsiaalkindlustusameti täiendkoolitused erihoolekande tegevusjuhendajatele tööks spetsiifiliste vajadustega teenusekasutajate sihtgruppidega” raames erihoolekande tegevusjuhendajatele koolitust “Nõustamisoskuste koolitus tööks alkoholisõltuvusega inimestega”

Programmi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist, TAT „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“, alategevus 1.1.1. “Erihoolekandeteenuse osutajate koolitused” (struktuurivahendite indentifitseerimise number 2014-2020.3.01.001.01.15-0005).

“Nõustamisoskuste koolitus erihoolekande tegevusjuhendajatele tööks alkoholisõltuvusega inimestega” õppekava

Koolitus on osalejatele TASUTA ning mõeldud tegevusjuhendajatele, kes töötavad raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega inimestega. Tegevusjuhendajate spetsiifiliste oskuste tõstmiseks suunatud koolitustel osalemise tingimuseks on tegevusjuhendaja vastavus alates 01.01.2020 SHS § 86 kehtivatele haridusnõuetele. Tegevusjuhendaja peab olema registreeritud majandustegevuse registris (MTR).

KOOLITUSELT saab väärt teadmisi kliendi nõustamiseks ja abistavate meetodite rakendamiseks, mille tulemusel oskab tegevusjuhendaja ära tunda alkoholitarvitamise häireid ning nõustada alkoholisõltuvusega inimest.

TEEMAD:

1. Alkoholitarvitamise häire olemus ja avaldumine, sõltuvuse mudelid
2. Alkoholi liigtarvitamise mõju vaimsele ja kehalisele heaolule, alkoholismi staadiumid
3. Sõltuvushäirete eripärad ja komorbiidsus
4.  Nõustamise alused ja rakendamine
5. Võrgustikku kaasava nõustamise metoodika. Juhtumianalüüsi kasutamine töös
6. Juhtumikirjelduste ettekanded, kokkuvõtted ja tagasisidestamine

KOOLITAJAD: Anni Sarv, Lauri Pihkva, Krista Joost, Reet Hindus, Jaan Saar

Koolituse maht on 52 akadeemilist tundi, millest 42 tundi auditoorset tööd (6 päeva) ja 10 tundi iseseisvat tööd. Ühe koolituspäeva pikkus on korraga 7 akadeemilist tundi (kl 10.00-16.15) mis sisaldab ka kahte kohvipausi.

Oleme avatud koolitusi planeerimas üle Eesti suuremates linnades (Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis jm), et pakkuda sihtrühmale koolitusi elamis/töötamispiirkonna lähedal.
Õpe toimub eesti keeles, aga oleme valmis avama ka venekeelseid gruppe.

TÄHELEPANU! Seoses koroonaviiruse (COVID-19) levikuga riigis on auditoorne õppetöö klassiruumides peatatud. Oleme hanke tellijaga läbirääkimistes, et jätkata piirangute leevenemiseni koolitustega veebikeskkonnas Zoom. Anname esimesel võimalusel teada, kui oleme valmis koolitustega jätkama!

Et oleksime Sinu huvist koolituse vastu teadlikud, siis registreeru koolitusele all registreerimisvormis. Leiame Sulle kindlasti koha järgmistes gruppides!


REGISTREERIMISEKS PALUN SISESTAGE OMA ANDMED


Koolitusega seotud küsimustega ja/või koolituse tellimiseks oma meeskonnale kirjutage hanked@luwi.ee või helistage:

Anu Perve
Kliendihaldur-koolitusjuht Anu Perve

(koolituse korralduslikud ja sisulised küsimused)

5183 502

Kati Välbe
Projektijuht Kati Välbe

(projekti üldised küsimused)

5566 3365

SAAD KUTSUDA MEID KA ENDA JUURDE KOOLITAMA! 

Kui Teil on oma meeskonnas olemas 20 töötajat, siis on meil valmidus korraldada koolitus erihoolekandeasutuses kohapeal. Juhime tähelepanu, et ka meeskonnakoolituse korral on eelduseks, et töötaja vastab alates 01.01.2020 SHS § 86 tegevusjuhendajale kehtivatele haridusnõuetele ning on registreeritud majandustegevuse registris tegevusjuhendajana.


TUTVU KA MEIE KOOLITAJATEGA:

JAAN SAAR. Olen töötanud psühholoogina Viljandi haigla psühhiaatriakliinikus üle kümne aasta. Viimased viis aastat olen pühendunud alkoholitarvitamisega hädas olevatele inimestele ja nende lähedastele. Minu kogemuse põhjal saab joomisest areneda tõsine häire vaid varasemaid probleemide või puudjääkide pinnalt. Seetõttu pean oluliseks kaasuvate haiguste ravi kõrval muutusi suhetes, mõtetes, tunnetes ja eluviisis. Ainult joomiskäitumise muutmine ei ole piisav.

Olen lõpetanud Tartu Ülikoolis 2005 aastal psühholoogia eriala ja omandanud seejärel pereterapeudi III astme pädevuskoolituse. Alates 2016 aastast SA Viljandi Haigla psühhiaatriakliiniku alkoholitarvitamise häirete teenistuse juhataja.

KRISTA JOOST. Hariduselt olen sotsiaaltöötaja. Olen Viljandi Haigla alkoholitarvitamise häirete teenistuse töös osalenud peaaegu esimestest päevadest alates. Enne seda tegin sõltlastega tööd MTÜ Convictuses ja pikalt juhendasin grupitöid vanglates.
Koolituses saan jagada teadmisi alkoholismi arengust, isiksuse muutumisest ja sotsiaaltöö võtetest töös sõltlastega.
Töötan ka pereterapeudina, millest on palju kasu kaassõltlaste ja lähedaste aitamisel.

LAURI PIHKVA. Olen pärast ülikooli lõpetamist 2006. aastal töötanud peamiselt sõltuvushäiretega täisealiste inimestega. Olen aidanud välja töötada ja juurutada alkoholi, tubaka- ja narkosõltuvuse teraapiaprogramme ning andnud sõltuvusprobleemidega inimestele abi nii individuaal- kui ka grupitöö formaadis üle 14 aasta. Sundklientidega töötamise kogemuse sain ma töötades vanglas ja kriminaalhoolduses, edasi jätkus mu karjäär Viljandi haigla psühhiaatriakliiniku alkoholitarvitamise häirete teenistuses ja täna töötan erasektoris Confido Meditsiinikeskuse sõltuvusravi osakonnas.
Ma pean enesetäiendust väga oluliseks ja annan oma teadmisi edasi Sisekaitse Akadeemia lepingulise koolituspartnerina alates 2011. aastast. Jätkuvalt teen ma alkoholitarvitamise häire teemal täiendkoolitusi teistele spetsialistidele.

ANNI SARV. Olen psühholoog ja pereterapeut. Olen vaimse tervise alal ja koolitajana töötanud üle kümne aasta. 2017. aastast töötan psühholoogina SA Viljandi Haigla psühhiaatriakliinikus alkoholitarvitamise häirete teenistuses.
Minu tööks on abistada ja toetada alkoholiprobleemidega patsiente ja nende lähedasi ravi ajal. Ma usun siiralt, et ükski inimene pole maailmas üksi, kõik me kuulume kuhugi – perekonda, kollektiivi, sõpruskonda, kogukonda jne. Minu töövahendiks on pereteraapia, mis võimaldab läheneda sõltuvushäirele süsteemselt. 2020. aastal läbisin Võrgustikku Kaasava Nõustamise koolitaja koolituse, mille abil saab moodustada koostöös lähedastega moodustada patsiendi ümber toimiva tugivõrgustiku.
Võib-olla tekib küsimus, miks valisin töö sõltuvushäiretega. Mina ei valinud! Patsiendid valisid minu. Kui ükskõik mis elusituatsioonis on kohal kas või üks purjus inimene, siis tuleb ta minuga suhtlema. Ma ei ole pidanud hetkekski oma töös pettuma. Tõsi, on olnud raskeid ja ka algul lootusetuna tunduvaid olukordi, kuid alati on olemas lahendus. Kõige huvipakkuvam ravi juures on see, et lahenduse pakub välja patsient, minu osa on ainult toetada ning olla tema jaoks vajadusel olemas. Lihtne!

REET HINDUS. Olen palju aastaid töötanud sotsiaalvaldkonnas, juhtides nii projekte kui inimesi Viljandi Maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhatajana ning Viru Vanglas sotsiaalosakonna juhatajana. Ja nüüd juba 9 aastat töötan Viljandi haigla Sõltuvushaigete ravi-ja rehabilitatsioonkeskuses, alguses programmijuhina ja nüüdkriisisekkumise spetsialistina. Lisaks tegutsen OÜ Personalidisain konsultandi ja koolitajana. Mind inspireerib see, kui ta saab aidata inimestel oma elus muudatusi teha.
Koolitajakogemust on mul üle12 aasta ja peamised koolitusteemad on sõltuvuskäitumisega seonduv, eneseregulatsioon ja motiveerimisoskused. Olen ka EMITA ( Eesti Motiveeriva Intervjueerimise Treenerite Assotsiatsiooni) liige.

Uudiskiri

Ole alati kursis uute koolitustega ja blogi postitustega

Mida kliendid meist arvavad?

Triinu Tsirna"Lapsehoidja
koolitus"
oktoober 2020-
veebruar 2021

Leidsin Luwi Koolituskeskuse kohta informatsiooni internetist, otsides Lapsehoidja koolitust. Lapsehoidja tase 5 koolitus, mille läbisin Luwi koolituskeskuses, oli väga inspireeriv ning teadmisi täiendav.
Eelmainitud koolituse läbisin eesmärgil saada kinnitust oma uue valitava eriala õigsuses. Kõikide koolituspäevade raames saadud info ja teadmised on niivõrd väärtuslikud ja kasulikud, et nende alusel Lapsehoidjana tööle asudes tunnen end enesekindla ja teadlikuna. Luwi koolituskeskuse poolt korraldatud õpe oli väga paindlik ning õppija huve võimalusel arvestav. Mulle väga meeldis, et koolituse kuupäevad olid täies mahus koolitusperioodi alguseks paika pandud ning see andis õppijale võimaluse oma aega planeerida ja vastavalt korraldada, et saaks igal koolitustel osaleda.
Koolitusel osalesin koos grupiga, mille liikmed olid väga sõbralikud, abivalmid ning toetavad. Sellise ühtse meeskonnana oli väga inspireeriv ja motiveeriv koos õppida. Oleme siiani jäänud oma grupiga suhtlema ning jagame teineteisega erialaseid muresid ja rõõme.
Lapsehoidja tase 5 koolitus andis mulle enesekindluse ja kinnituse, et olen õigel teel ja hea alustala, et lähitulevikus asuda tööle lasteaia õpetajana. Soovitan Luwi koolituskeskuse Lapsehoidja tase 5 koolitust kõigile, kuna saate parima väljaõppe oma ala spetsialistidelt. Tänaseks olen saanud praktiseerida oma teadmisi töötades asendajana lasteaias ning teen oma tööd suure hoole ja armastusega.