TASUTA! Täiendkoolitused erihoolekandes töötavatele isikutele

Oleme korraldamas projekti “Sotsiaalkindlustusameti täiendkoolitused erihoolekande tegevusjuhendajatele tööks spetsiifiliste vajadustega teenusekasutajate sihtgruppidega” raames erihoolekande tegevusjuhendajatele koolitust “Nõustamisoskuste koolitus tööks alkoholisõltuvusega inimestega”

Programmi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist, TAT „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“, alategevus 1.1.1. “Erihoolekandeteenuse osutajate koolitused” (struktuurivahendite indentifitseerimise number 2014-2020.3.01.001.01.15-0005).

KOOLITUSE ÕPPEKAVA

SIHTRÜHM: koolitus on osalejatele TASUTA ning mõeldud tegevusjuhendajatele, kes töötavad raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega inimestega. Tegevusjuhendajate spetsiifiliste oskuste tõstmiseks suunatud koolitustel osalemise tingimuseks on tegevusjuhendaja vastavus alates 01.01.2020 SHS § 86 kehtivatele haridusnõuetele. Tegevusjuhendaja peab olema registreeritud majandustegevuse registris (MTR).

Lisaks kuuluvad koolituse sihtrühma erihoolekandes töötavad isikud, kelle puhul asutuse juht annab kirjaliku kinnituse selle kohta, et koolitusel osalev spetsialist osutab vahetult erihoolekandeteenust ja vastab vähemalt ühele sotsiaalhoolekande seaduse § 86 kehtivale haridusnõudele. Antud spetsialistide kohta ei laiene MTR-i registreerimise nõue.

KOOLITUSEL OSALENUTE TAGASISIDE:

“Meil kõigil inimestena, mitte ainult tegevusjuhendajate või nõustajatena on kokkupuuteid inimestega, kellel on mingid sõltuvusprobleemid ja/või kaassõltuvus. Seega see info mis koolitusel sain on väga kasulik igas eluvaldkonnas.”
“Sain palju mõtlemapanevat infot ja töö selles vallas oleks lihtsam, kui töökohtadel omaks rohkem inimesi sellealaseid teadmisi.”
“Infovahetus super. Samuti paindlikkus. Kui pole võimalik ühel päeva osaleda siis antakse võimalus liituda teise grupiga et see päev tagasi teha. Töö kõrvalt on see suurepärane lahendus.”
“Oli huvitav ja nii mõnegi nipi sai kliendi mõistmiseks ja märkamiseks.”

LOE KOOLITUSE KOHTA Terviselehes ilmunud artiklist “Kes see sõltlane siis on?” ja Sotsiaaltöö ajakirjas ilmunud artiklist “Nõustamisoskuste koolitus tööks alkoholisõltuvusega inimestega”.

KOOLITUSELT saab väärt teadmisi kliendi nõustamiseks ja abistavate meetodite rakendamiseks, mille tulemusel oskab tegevusjuhendaja ära tunda alkoholitarvitamise häireid ning nõustada alkoholisõltuvusega inimest.

KOOLITUSE TEEMAD
1. Alkoholitarvitamise häire olemus ja avaldumine, sõltuvuse mudelid
2. Alkoholi liigtarvitamise mõju vaimsele ja kehalisele heaolule, alkoholismi staadiumid
3. Sõltuvushäirete eripärad ja komorbiidsus
4.  Nõustamise alused ja rakendamine
5. Võrgustikku kaasava nõustamise metoodika. Juhtumianalüüsi kasutamine töös
6. Juhtumikirjelduste ettekanded, kokkuvõtted ja tagasisidestamine

KOOLITAJAD: Anni Sarv, Lauri Pihkva, Krista Mägi, Reet Hindus, Jaan Saar
Loe koolitajate kirjeldusi all.

LISAINFO
Koolituse maht on 52 akadeemilist tundi, millest 42 tundi auditoorset tööd (6 päeva) ja 10 tundi iseseisvat tööd. Ühe koolituspäeva pikkus on korraga 7 akadeemilist tundi.
Koolituse läbimisel väljastatakse tunnistus elektroonilisena. Paberkandjal tunnistusi ei väljastata.
Õpe toimub eesti keeles, aga oleme valmis avama ka venekeelseid gruppe.

Koolitusgrupi suurus kuni 20 inimest.

Koolituse projekt kestab septembri lõpuni 2022.

SAAD KUTSUDA MEID KA ENDA JUURDE KOOLITAMA! 

Kui Teil on oma meeskonnas olemas 20 töötajat, siis on meil valmidus korraldada koolitus erihoolekandeasutuses kohapeal. Juhime tähelepanu, et ka meeskonnakoolituse korral on eelduseks, et töötaja vastab alates 01.01.2020 SHS § 86 tegevusjuhendajale kehtivatele haridusnõuetele ning on registreeritud majandustegevuse registris tegevusjuhendajana.


Koolitusega seotud küsimustega ja/või koolituse tellimiseks oma meeskonnale kirjutage hanked@luwi.ee või helistage:

Koolitusjuht Julia Kašina

(venekeelsed koolitused)
5167 853
julia@luwi.ee


TUTVU KA MEIE KOOLITAJATEGA:

JAAN SAAR. Olen töötanud psühholoogina Viljandi haigla psühhiaatriakliinikus üle kümne aasta. Viimased viis aastat olen pühendunud alkoholitarvitamisega hädas olevatele inimestele ja nende lähedastele. Minu kogemuse põhjal saab joomisest areneda tõsine häire vaid varasemaid probleemide või puudjääkide pinnalt. Seetõttu pean oluliseks kaasuvate haiguste ravi kõrval muutusi suhetes, mõtetes, tunnetes ja eluviisis. Ainult joomiskäitumise muutmine ei ole piisav.

Olen lõpetanud Tartu Ülikoolis 2005 aastal psühholoogia eriala ja omandanud seejärel pereterapeudi III astme pädevuskoolituse. Alates 2016 aastast SA Viljandi Haigla psühhiaatriakliiniku alkoholitarvitamise häirete teenistuse juhataja.

KRISTA MÄGI. Hariduselt olen sotsiaaltöötaja. Olen Viljandi Haigla alkoholitarvitamise häirete teenistuse töös osalenud peaaegu esimestest päevadest alates. Enne seda tegin sõltlastega tööd MTÜ Convictuses ja pikalt juhendasin grupitöid vanglates.
Koolituses saan jagada teadmisi alkoholismi arengust, isiksuse muutumisest ja sotsiaaltöö võtetest töös sõltlastega.
Töötan ka pereterapeudina, millest on palju kasu kaassõltlaste ja lähedaste aitamisel.

LAURI PIHKVA. Olen pärast ülikooli lõpetamist 2006. aastal töötanud peamiselt sõltuvushäiretega täisealiste inimestega. Olen aidanud välja töötada ja juurutada alkoholi, tubaka- ja narkosõltuvuse teraapiaprogramme ning andnud sõltuvusprobleemidega inimestele abi nii individuaal- kui ka grupitöö formaadis üle 14 aasta. Sundklientidega töötamise kogemuse sain ma töötades vanglas ja kriminaalhoolduses, edasi jätkus mu karjäär Viljandi haigla psühhiaatriakliiniku alkoholitarvitamise häirete teenistuses ja täna töötan erasektoris Confido Meditsiinikeskuse sõltuvusravi osakonnas.
Ma pean enesetäiendust väga oluliseks ja annan oma teadmisi edasi Sisekaitse Akadeemia lepingulise koolituspartnerina alates 2011. aastast. Jätkuvalt teen ma alkoholitarvitamise häire teemal täiendkoolitusi teistele spetsialistidele.

ANNI SARV. Olen psühholoog ja pereterapeut. Olen vaimse tervise alal ja koolitajana töötanud üle kümne aasta. 2017. aastast töötan psühholoogina SA Viljandi Haigla psühhiaatriakliinikus alkoholitarvitamise häirete teenistuses.
Minu tööks on abistada ja toetada alkoholiprobleemidega patsiente ja nende lähedasi ravi ajal. Ma usun siiralt, et ükski inimene pole maailmas üksi, kõik me kuulume kuhugi – perekonda, kollektiivi, sõpruskonda, kogukonda jne. Minu töövahendiks on pereteraapia, mis võimaldab läheneda sõltuvushäirele süsteemselt. 2020. aastal läbisin Võrgustikku Kaasava Nõustamise koolitaja koolituse, mille abil saab moodustada koostöös lähedastega moodustada patsiendi ümber toimiva tugivõrgustiku.
Võib-olla tekib küsimus, miks valisin töö sõltuvushäiretega. Mina ei valinud! Patsiendid valisid minu. Kui ükskõik mis elusituatsioonis on kohal kas või üks purjus inimene, siis tuleb ta minuga suhtlema. Ma ei ole pidanud hetkekski oma töös pettuma. Tõsi, on olnud raskeid ja ka algul lootusetuna tunduvaid olukordi, kuid alati on olemas lahendus. Kõige huvipakkuvam ravi juures on see, et lahenduse pakub välja patsient, minu osa on ainult toetada ning olla tema jaoks vajadusel olemas. Lihtne!

REET HINDUS. Olen palju aastaid töötanud sotsiaalvaldkonnas, juhtides nii projekte kui inimesi Viljandi Maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhatajana ning Viru Vanglas sotsiaalosakonna juhatajana. Ja nüüd juba 9 aastat töötan Viljandi haigla Sõltuvushaigete ravi-ja rehabilitatsioonkeskuses, alguses programmijuhina ja nüüdkriisisekkumise spetsialistina. Lisaks tegutsen OÜ Personalidisain konsultandi ja koolitajana. Mind inspireerib see, kui ta saab aidata inimestel oma elus muudatusi teha.
Koolitajakogemust on mul üle12 aasta ja peamised koolitusteemad on sõltuvuskäitumisega seonduv, eneseregulatsioon ja motiveerimisoskused. Olen ka EMITA ( Eesti Motiveeriva Intervjueerimise Treenerite Assotsiatsiooni) liige.

Soovin saada koolituspakkumisi

Sisesta enda e-posti aadress ning saa parimad koolituspakkumised meilile

Mida kliendid meist arvavad?

Roosmary"Laste tähelepanu
ja keskendumisvõime
arendamine mänguliste
võtete abil"
november 2023

Koolitus oli lõbus ja mänguline. Meenutas palju päriselu olukorda, kus lastega tegeletakse. Koolitus andis julguse seni kogutud ideid kasutada. Aile oli sõbralik ja energiline, mis andis koolitusele lisaväärtuse. Ta seletas teemat arusaadavalt ja kaasas kõiki osalejaid.