Osaliselt veebis! Tugiisiku koolitus koos esmaabiandja väljaõppega

02.09-31.12

Tallinn

Kui sulle meeldib teisi aidata ja toetada, siis tule tugiisiku koolitusele.

Koolituse eesmärgiks on valmistada ette tugiisik, kes toetab ja võimestab kliendi iseseisvat toimetulekut, kui klient vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Rohkem infot tugiisiku ameti kohta leiab SIIT  

Koolituskeskus Luwi Tugiisiku koolitus koos esmaabiandja väljaõppega (kogumaht 280 akadeemilist tundi) sisaldab 264 akadeemilist tundi auditoorset õpet, millest 80 tundi on juhendatud õppepraktika praktikaasutuse kohapeal ning 16-tunnist esmaabiandja väljaõpet.  Iseseisva tööna (kokku 16 tundi) vormistab koolitatav etteantud vormi alusel kirjalikult kliendi kohta juhtumianalüüsi ning kaitseb selle suuliselt koolituse viimasel päeval.

Õppekava järgib sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4 kutsestandardis kirjeldatud kompetentse ning koolituse läbimise järel on võimalik minna taotlema sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialisti kutset tugiisiku spetsialiseerumisele. Kutse saamise eelduseks on keskhariduse olemasolu. Kutset andev organisatsioon on Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon.

Soovi korral on võimalik teemasid läbida eraldi (näiteks Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4 kutse taastõendamiseks). Küsi julgelt pakkumist või konsultatsiooni.

Täpsem info antud koolituse korralduse kohta on leitav allpool ("Muu info").

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud kõik inimesed, kes soovivad hakata tööle tugiisikuna abivajadusega (tervisest tuleneva erivajadusega) lapsega, toimetulekuraskustes isikuga, toimetulekuraskustes perega, väärkoheldud isikuga, rahvusvahelise kaitse saaja või sõltuvushäirega isikuga.

Kursuse sisu

 • Tugiisiku teenuse osutamise alused, eetika
 • Kutse taotlemine
 • Esmaabiandja väljaõpe (16 ak tundi)
 • Psühholoogia ja enesehoid
 • Suhtlemispsühholoogia
 • Konfliktide lahendamine
 • Tegevusvõime analüüs
 • Terviseseisundi jälgimine ja tervisekäitumise (sh seksuaalkäitumise) kujundamine. Abivahendid
 • Kliendi võimestamine
 • Kliendi juhendamine ja toetamine igapäevaelu toimingutes
 • Kliendi toetamine võimetekohasel panustamisel ühiskonda
 • Asjaajamise korraldamine (sh kommunikatsioonivahendite kasutamine)
 • Võrgustikutöö
 • Tugiisiku tööd reguleerivad õigusaktid
 • Töö väärkoheldud isikuga
 • Töö abivajadusega lapsega
 • Lapse seksuaalkäitumise toetamine ja kujundamine
 • Käitumise eripärad toimetulekuraskustes isiku ja perega
 • Taasühiskonnastamine
 • Toimetulekuraskustes isiku ja pere toetamine asjaajamisel
 • Töö sõltuvushäirega isikuga
 • Töö rahvusvahelise kaitse saajaga
 • Õppepraktika (80 ak tundi)
 • Õppepraktika seminar, juhtumianalüüs
 • Iseseisev töö (16 ak tundi)

Muu info

Koolituspäevad toimuvad tööpäevadel 2 - 3 korda nädalas, kas kohapeal klassiruumis või reaalajas veebikeskkonnas. Täpne tunniplaan edastatakse registreerujatele hiljemalt nädal enne koolituse algust. Koolituskeskusel on õigus vajadusel teha tunniplaanis muudatusi.

Pane tähele! Veebis toimuvate koolituspäevade puhul ootame, et osalejal on olemas püsiv internetiühendus, töötav mikrofon ja kaamera, mida kasutada kogu koolituspäeva jooksul. Vajalik on ka aktiivse meiliaadressi omamine õppematerjalide ja info saatmiseks. 

Õppepraktika toimub praktikaasutuses kohapeal kindlaks määratud perioodil, tunniplaani alusel. Õppetööd üldjuhul õppepraktika toimumise ajal ei toimu.  Sobiva praktikaasutuse otsib osaleja võimalusel endale ise või teavitab koolitusjuhti, kui vajab valiku tegemisel abi. Koolituskeskus teeb koostööd mitmete piirkondlike prakitkaasutustega.

Koolituse hind sisaldab osalemist koolitusel, juhendamist, eraldi tasu praktikaasutusele õppepraktika juhendamise eest, esmaabiandja väljaõppe koolitust, õppematerjale ning klassikoolituse korral kohvipause. Koolituse edukalt läbinutele väljastatakse digitunnistus. Tervisetõend ei kuulu koolituse hinna sisse.

 • Kellaaeg: 09:00-16:30
 • Asukoht: Pärnu mnt 67A, Tallinn
 • Kestvus: 280 tundi
 • Sisaldab: 264 tundi auditoorset (sh 80 tundi praktilist) ja 16 tundi iseseisvat tööd
 • Hind: 2048.00 € + km

Koolituskeskus Luwi on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

 

Enne koolitusele registreerimist, tutvu kindlasti koolituse õppekava (leiad koolituse sisututvustuse juurest) ja õppekorraldusega

Õppekava uurides pööra tähelepanu sellele, kas koolitusega alustamiseks nõutud tingimused on täidetud ning kas õppekava vastab Sinu ootustele ja soovidele. Kui Sul tekkis õppekava kohta mõni küsimus või tunned, et koolitaja peaks arvestama mõne Sinu erisooviga, siis võta meiega kindlasti ühendust! Kontaktid leiad siit👇

 

Koolituskeskusel on õigus vajadusel teha tunniplaanis muudatusi

 


Küsimused ja lisainfo:

Anu Redi

Kliendihaldur 

5081 737
anu.redi@luwi.ee

 

Larissa Andrejeva

Kliendihaldur  (venekeelsed koolitused)

516 0115

larissa.andrejeva@luwi.ee

Registreerumiseks kliki lehe ülaservas paremal nuppu “registreerin” ja sisesta andmed.

Luwi OÜ on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise.


Koolitajad:

Ene Pill
Ene Pill – 1994–1999 õppeosakonna juhataja, 1999–2000 TPÜ terviseuuringute labori teadur, 2001–2006 Tallinna Haridusameti... Loe veel

Ene Pill


Ene Pill – 1994–1999 õppeosakonna juhataja, 1999–2000 TPÜ terviseuuringute labori teadur, 2001–2006 Tallinna Haridusameti peaspetsialist/peanalüütik, 2006-2009 OÜ Inscape Baltic koolituskonsultant, 2009-2011 Rehabilitatsioonikeskus Adeli Eesti OÜ psühholoog ning alates Ene Pill on Loovteraapiate Ühingu, Eesti Koolipsühholoogide Ühingu liige ning MTÜ Q-klubi juhatuse liige. 2010. aastal lõpetas Tallinna Ülikooli kunstiteraapiate erialal ja omab terviseteaduses teadusmagistri kraadi ning omab kutsetunnistust. Praegu töötab Ene Pill Tallinna Perekeskuses psühholoogina. Täiskasvanute koolitamise pädevust omab Ene Pill tänu oma pikaajalisele tööle õpetaja ja koolitajana.


Ene peamised uurimisvaldkonnad on kutsevalik ja seda mõjutavad tegurid, probleemsed lapsed, koolistress, kunstiteraapia võimalused haigete rehabilitatsioonis ja töös probleemsete lastega. Ta on rakendanud kunstiteraapia võtteid insuldijärgsete patsientide rehabilitatsioonis.

Reet Hindus
Reet Hindus omab kõrgharidust sotsiaaltöös, ta on aastaid töötanud sotsiaalvaldkonnas, juhtides inimesi ja meeskondi – Viljandi... Loe veel

Reet Hindus


Reet Hindus omab kõrgharidust sotsiaaltöös, ta on aastaid töötanud sotsiaalvaldkonnas, juhtides inimesi ja meeskondi – Viljandi Maavalitsuses sotsiaalosakona juhatajana, Viru Vanglas sotsiaalosakonna juhatajana, kuid nüüdseks juba üle 10 aastat tegutseb ta SA Viljandi Haigla Sõltuvushaigete Ravi- ja rehabilitatsioonikeskuses nõustajana ja OÜ Personalidisain konsultandi ja koolitajana. Reeda andragoogiline pädevus tuleb tema pikast töökogemusest täiskasvanute koolitajana. 


Tema koolitusvaldkonnaks on motiveerimisoskused, eneseregulatsioon ning sõltuvuskäitumisega seonduv. Reet on läbinud enesearengu- ja täiendkoolitusi peamiselt motiveeriva intervjueerimise alal ning minfullnessi teemadel, mida ta kasutab ka oma praktilises töös sõltuvushäirega inimestega. Reeta inspireerib see, kui saab aidata inimestel oma elus muutusi teha ning ennast oma igapäevaelus õnnelikuma ja rahulolevamana tunda. Ta on EMITA ( Eesti Motiveeriva Intervjeerimise Treenerite Assotsiatsiooni) liige.

Janne Liidik
Janne asutas 2006. aastal lapsehoiuteenust pakkuva ettevõtte  Ridiradiralla OÜ olles ise ka juhatuse liige. Sotsiaalvaldkonnas jätkusuutlikult... Loe veel

Janne Liidik


Janne asutas 2006. aastal lapsehoiuteenust pakkuva ettevõtte  Ridiradiralla OÜ olles ise ka juhatuse liige. Sotsiaalvaldkonnas jätkusuutlikult tegutsedes on palju praktilisi kogemusi, mida Janne täiskasvanute koolitajana üle 17 aasta oma õpilastele jagab. Ta on lõpetanud Tallinna Pedagoogikakooli noorsootöötaja erialal, omab lapsehoidja (tase 4) ja tugiisik (tase 4) kutsekvalifikatsiooni.


2018. aastal läbis Janne Eesti Vabaharidusliidu 120-tunnise täiskasvanute koolitajate kursuse ja 2020. aastal EBS koolitajate täiendõppekursuse. Ridiradiralla OÜ Janne juhtimisel on SKA ja KOV-de hankepartner puuetega lastele tugiteenuste pakkumisel. Jannel on väärt kogemused  lapsehoidjate ja tugiisikute võrgustikku loomisel  juhtimisel. Janne peab oluliseks igapäevast lapsehoidja ja tugiisiku töö praktiseerimist, selle võimaluse saab  oma loodud lastehoidudes Raplas.

Kaili Ploom-Zilmer
Kaili on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia erialal 2006. aastal. Ta on pikaaegselt tegelenud rehabilitatsioonivaldkonnas arendus-ja... Loe veel

Kaili Ploom-Zilmer


Kaili on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia erialal 2006. aastal. Ta on pikaaegselt tegelenud rehabilitatsioonivaldkonnas arendus-ja juhtimistööga ning  psühholoogilise nõustamisega vaimse tervise-, psühholoogilise heaolu ja karjäärialase eneseteostuse suunal. Kaili omab töökogemust ka hariduspsühholoogia- ja psüühikahäiretega inimestega töötamise alal. Kaili töökogemus täiendkoolituse valdkonnas koolitajana on üle 10 aasta, millele on aidanud kaasa Tartu Ülikoolis omandatud pedagoogikaalased teadmised eripedagoogika erialal ja kogemus koolitajana täiskasvanuhariduse valdkonnas. Ta on töötanud välja ning koostanud mitmeid koolitusmaterjale ning õppekavasid, andes edasi on teadmisi ja kogemusi, et aidata kaasa täiskasvanud õppijate tööalasete oskuste ning vilumuste omandamisele, säilitamisele ja täiendamisele. Täiskasvanute koolitamiseks vajaliku pädevuse on Kaili saavutanud läbi pikaajalise koolitamiskogemuse. 

Helle Känd
Helle Känd on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli 1984. aastal (lastearsti diplom) ja Tartu Ülikooli 1993. aastal (perearsti diplom).... Loe veel

Helle Känd


Helle Känd on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli 1984. aastal (lastearsti diplom) ja Tartu Ülikooli 1993. aastal (perearsti diplom). Koolitamisega alustas Helle noore arstina – tervise, esmaabi ja vanemlust toetavate teemadega. Eriti tunnustatud ja soovitud on Helle intellektipuudega inimeste ja lapse vaimse tervise teemadel koolitama, mida ta on teinud üle Eesti erinevates asutustes. Aastatel 2005-2007 läbis Helle rahvusvahelise täiskasvanute koolitajate kursuse.


Tema valdkondade iseloomustamisel võib öelda, et need on teemad, mis tagavad heaolu, turvalisuse, mõistmise ja väärika elukvaliteedi. Teda võib pidada elukaare loojaks intellektipuudega inimestele (lasteaed, kool, küla, kutseõpe, rehabilitatsioon ja teised toetavad teenused). Helle on Tartu Maarja Tugikeskuse juhataja/lastearst/perearst.


Helle ütleb enda kohta, et ta on sariõppija, aga ka praktik. Ta januneb uute kogemuste ja oskuste järele, kuid eelistab osaleda koolitustel välismaal. Tema harjumus otsida kogemusi Euroopast sai alguse, kui Eestis veel vajalikku kogemust ei olnud. Viimastel aastatel on Helle täiendanud end peamiselt veebikoolituste alal, kuna peab neid mugavaks ja kättesaadavaks suuremale hulgale inimestele. Sealjuures nendib ta, et inimlik kontakt on järjest olulisem.

Kristina Avdonina
Kristina Avdonina on omandanud sotsiaalteaduste magistrikraadi sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika erialal Tartu Ülikoolis (lõpetanud... Loe veel

Kristina Avdonina


Kristina Avdonina on omandanud sotsiaalteaduste magistrikraadi sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika erialal Tartu Ülikoolis (lõpetanud 2015. aastal). Alates ülikooliõpingutest tundnud rohkem huvi ja keskendunud oma väljaõppes kohanemis- ja lõimumisvaldkonnale ning võimalustele, kuidas toetada erinevate sihtgruppide lõimumisprotsessi Eesti ühiskonnas. Alates 2015. aastast on oma igapäevatöös Johannes Mihkelsoni Keskuses puutunud kokku rahvusvahelise kaitse saajatega, varjupaigataotlejatega, vähelõimunud püsielanikega, Eestisse tagasipöördujatega, uussisserändajatega. Aastatel 2015-2018 oli rahvusvahelise kaitse saajatele suunatud tugiisikuteenuse koordinaator. Aastatel 2018-2020 tegeles pikaajalistele tööotsijatele suunatud tugiteenuste koordineerimisega. Omab mitmekülgset koolituste läbiviimise kogemust erinevatele sihtgruppidele, nii noortele kui täiskasvanutele, millest viimane oli rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaliste teabepäevade läbiviimine kohalikele omavalitsustele. Kristina on läbinud ka täiskasvanute koolitaja koolituse.

Talvi Karbe
Talvi Karbe alustas sotsiaaltöö õpinguid Tallinna Pedagoogilises Seminaris ning 2017. aastal omandas samal erialal magistrikraadi... Loe veel

Talvi Karbe


Talvi Karbe alustas sotsiaaltöö õpinguid Tallinna Pedagoogilises Seminaris ning 2017. aastal omandas samal erialal magistrikraadi Tallinna Ülikoolis. Töökogemuse sotsiaalvaldkonnas on ta saanud Tallinna Perekeskuses, kus alustas peretöötajana aastal 2007. Hiljem on Talvi samas asutuses  tegutsenud tugiisikuna autistlikule lapsele, koordineerinud ja arendanud nii vabatahtlike tugiisikute tööd kui ka erivajadusega laste tugiisikuteenus, praegu töötan keskuse arendus- ja kvaliteedijuhina. 


Talvi osales sotsiaal- ja tervishoiuspetsialisti kutsestandardi loomise tööruhmas ning olen kutsekomisjoni liige.


Viimase kümne aasta jooksul on ta korraldanud koolitusi ning jaganud koolitajana oma teadmisi ja kogemusi vabatahtlikele ja erivajadusega laste tugiisikutele. 

Soovin saada koolituspakkumisi

Sisesta enda e-posti aadress ning saa parimad koolituspakkumised meilile

Mida kliendid meist arvavad?

Roosmary"Laste tähelepanu
ja keskendumisvõime
arendamine mänguliste
võtete abil"
november 2023

Koolitus oli lõbus ja mänguline. Meenutas palju päriselu olukorda, kus lastega tegeletakse. Koolitus andis julguse seni kogutud ideid kasutada. Aile oli sõbralik ja energiline, mis andis koolitusele lisaväärtuse. Ta seletas teemat arusaadavalt ja kaasas kõiki osalejaid.