Osaliselt veebis! Lapsehoidja ja lasteaiaõpetaja assistendi koolitus koos esmaabiandja väljaõppega

22.08-17.12

Tartu

Hea lapsehoidja on teoorias tugev ja praktikas särasilmne! Ta oskab parimal võimalikul viisil toetada lapse arengut, luua talle turvaline õppe- ja kasvukeskkond, olla kursis tema emotsionaalsete ja füüsiliste vajadustega, kujundada hügieeni- ja toitumisharjumusi, jälgida tervislikku seisundit, teha koostööd lapsevanematega, anda esmaabi, tegeleda erivajadusega lastega jpm. Rohkem infot lapsehoidja ameti kohta on leitav SIIT.   

Kui Sulle meeldivad lapsed ning sulle meeldib nendega tegeleda, tule koolitusele!

Koolituskeskus Luwi Lapsehoidja ja lasteaiaõpetaja assistendi koolitus (kogumaht 288 akadeemilist tundi) sisaldab 268 akadeemilist tundi auditoorset õpet, millest 80 tundi on juhendatud õppepraktika praktikaasutuse kohapeal ning 16-tunnist esmaabiandja väljaõpet.  Iseseisva tööna (kokku 20 tundi) vormistab koolitatav etteantud vormi alusel kirjalikult situatsioonülesande lahenduse ning kaitseb selle suuliselt koolituse viimasel päeval. 

Õppekava järgib Lapsehoidja, tase 5 kutsestandardis esitatud kompetentse ning koolituse läbimise järel on võimalik minna taotlema lapsehoidja, tase 4 või tase 5 kutset. Kutse saamise eelduseks on keskhariduse olemasolu. Kutset andev organisatsioon on Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon.

Soovi korral on võimalik teemasid läbida eraldi (näiteks Lapsehoidja kutse taastõendamiseks). Küsi julgelt pakkumist või konsultatsiooni.

Täpsem info antud koolituse korralduse kohta on leitav allpool ("Muu info").

Sihtgrupp

Inimesed, kes soovivad tööle asuda lapsehoidjana, lasteaiaõpetaja assistendina

Kursuse sisu

  • Sissejuhatus lapsehoidja töösse, kutse taotlemine;
  • Kombeõpetus ja kutse-eetika;
  • Suhtlemispsühholoogia;
  • Eakohased päevategevused, nende kavandamine, läbiviimine ja analüüsimine;
  • Lapse tervist ohustavad tegurid;
  • Füüsilise kasvukeskkonna ohutegurid;
  • Lapse areng ja selle toetamine;
  • Majapidamis- ja koristustööd, olmevahendite kasutamine ja ohutustehnika järgimine;
  • Lapse eale vastav toitumine;
  • Esmaabi (16 tundi);
  • Lapse tervisliku seisundi jälgimine;
  • Haige lapse hooldamine ja põetamine;
  • Väärkohtlemise olemus, ilmingud ja ennetamine;
  • Kõne arengu toetamine;
  • Koostöö lapsevanema/hooldajaga;
  • Lapse enesekohaste oskuste kujundamine;
  • Lapse tervise edendamine (sh vaimse kasvukeskkonna ohutegurid);
  • Erivajadustega laste märkamine ja toetamine koolieelses eas;
  • Lastehoiuga seotud nõuded;
  • Õigusaktid;
  • Loovtegevused;
  • Imiku (0-1 aastat) hoidmine;
  • Suure hooldusvajadusega lapse hooldamine;
  • Tööjuhendamine;
  • Situatsioonülesanded, lõputöö juhendamine;
  • Juhendatud praktika (80 tundi);
  • Iseseisev töö (20 tundi).

                                Muu info

                                Koolituspäevad toimuvad tööpäevadel 2 - 3 korda nädalas, kas kohapeal klassiruumis või reaalajas veebikeskkonnas. Täpne tunniplaan edastatakse registreerujatele hiljemalt nädal enne koolituse algust. Koolituskeskusel on õigus vajadusel teha tunniplaanis muudatusi.

                                Pane tähele! Veebis toimuvate koolituspäevade puhul ootame, et osalejal on olemas püsiv internetiühendus, töötav mikrofon ja kaamera, mida kasutada kogu koolituspäeva jooksul. Vajalik on ka aktiivse meiliaadressi omamine õppematerjalide ja info saatmiseks. 

                                Õppepraktika toimub praktikaasutuses kohapeal kindlaks määratud perioodil, tunniplaani alusel. Õppetööd üldjuhul õppepraktika toimumise ajal ei toimu.  Sobiva praktikaasutuse otsib osaleja võimalusel endale ise või teavitab koolitusjuhti, kui vajab valiku tegemisel abi. Koolituskeskuskeskus teeb koostööd mitmete piirkondlike prakitkaasutustega.

                                Koolituse hind sisaldab osalemist koolitusel, juhendamist, erladi tasu praktikaasutusele õppepraktika juhendamise eest, esmaabiandja väljaõppe koolitust, õppematerjale ning klassikoolituse korral kohvipause.  Koolituse edukalt läbinutele väljastatakse digitunnistus.  Tervisetõend ei kuulu koolituse hinna sisse.

                                • Kellaaeg: 9.00-17.00
                                • Asukoht: Kastani 39, Tiigi 61b, Veebikeskkonnas Zoom, Tartu
                                • Kestvus: 288 tundi
                                • Sisaldab: 268 tundi auditoorset (sh 80 tundi praktikat) ja 20 tundi iseseisvat tööd
                                • Hind: 2048.00 € + km

                                Koolituskeskus Luwi on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

                                 

                                Enne koolitusele registreerimist, tutvu kindlasti koolituse õppekava (leiad koolituse sisututvustuse juurest) ja õppekorraldusega

                                Õppekava uurides pööra tähelepanu sellele, kas koolitusega alustamiseks nõutud tingimused on täidetud ning kas õppekava vastab Sinu ootustele ja soovidele. Kui Sul tekkis õppekava kohta mõni küsimus või tunned, et koolitaja peaks arvestama mõne Sinu erisooviga, siis võta meiega kindlasti ühendust! Kontaktid leiad siit👇

                                 

                                Koolituskeskusel on õigus vajadusel teha tunniplaanis muudatusi

                                 


                                Küsimused ja lisainfo:

                                Anu Redi

                                Kliendihaldur 

                                5081 737
                                anu.redi@luwi.ee

                                 

                                Larissa Andrejeva

                                Kliendihaldur  (venekeelsed koolitused)

                                516 0115

                                larissa.andrejeva@luwi.ee

                                Registreerumiseks kliki lehe ülaservas paremal nuppu “registreerin” ja sisesta andmed.

                                Luwi OÜ on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise.


                                Koolitajad:

                                Ere Tuunas
                                Ere Tuunas on omandanud eripedagoogi kutse Tartu Ülikoolis (magister, cum laude). Töötab Rõuge Koostöökeskuses eripedagoogina... Loe veel

                                Ere Tuunas


                                Ere Tuunas on omandanud eripedagoogi kutse Tartu Ülikoolis (magister, cum laude). Töötab Rõuge Koostöökeskuses eripedagoogina ning MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskuses tegevusjuhendaja ja rehabilitatsioonimeeskonna eripedagoogina. Juhib Võru ATH tugirühma. Täiskasvanute koolitamiseks vajaliku pädevuse on Ere omandanud läbi pika koolitajakogemuse. 

                                Piret Raudsepp
                                Piret Raudsepp on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal ning kõrvalerialana õppis ta... Loe veel

                                Piret Raudsepp


                                Piret Raudsepp on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal ning kõrvalerialana õppis ta eripedagoogikat. Magistrikraadi omandades oli andragoogikal väga suur osakaal. Ta on töötanud lasteaias 20 aastat, millest 13 aastat on ta olnud rühmas tegevõpetaja. Hetkel töötab ta õppejuhina Puhja lasteaias Pääsusilm viiendat aastat. Õppejuhina juhendab ta õpetajaid nende igapäevases töös, juhendab majas olevaid praktikante ja juhib erinevaid töörühmi. Samuti koolitab ta vajadusel õpetajaid. 


                                Koolitajana on Piret teinud koostööd Reitingu ja Luwi Koolituskeskusega alates 2012. aastast, mil alustas ta koolitamist ja oma kogemuste jagamist täiskasvanud õppijatega. Ta on osalenud lapsehoidjatele kutset andvas hindamiskomisjonid (Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon). Piret peab oluliseks, et teooria kõrval oleks ka praktilised tegevused, mis annavadki õppijale õppimisrõõmu ja hea tunde. Piret ütleb enda kohta, et hingelt on ta lasteaednik ja tahab pidevalt olla kursis uuendustega. Ta on järjepidev täiskasvanud õppija ja naudib iga koolitust. Tema sõnul on elukestev õpe ja ajaga kaasas käimine möödapääsmatu, et olla edukas ja saada inimesena hästi hakkama. 

                                Piret Tegova
                                Piret Tegova on lõpetanud Tartu Kunstikooli kunstilise kujundamise eriala ja Tartu Kõrgema Kunstikooli tekstiilikunsti eriala. Ta... Loe veel

                                Piret Tegova


                                Piret Tegova on lõpetanud Tartu Kunstikooli kunstilise kujundamise eriala ja Tartu Kõrgema Kunstikooli tekstiilikunsti eriala. Ta on töötanud kunstniku ja õmblejana, aga ka etiketi, reklaami ja käsitöö õpetajana  Tartu Kutsehariduskeskuses. Piret töötab igapäevaselt Tartu Rahvaülikoolis koolitusjuhina. Juba alates 2006. aastast on Piret õpetanud etiketti ja ametieetikat Koolituskeskuses Reiting.


                                Piret on läbinud erinevaid täienduskoolitusi, seal hulgas andragoogika kursuseid (2002 ja 2007), kursuse “Aktiivõppe meetodid”(2002), “Vabahariduslike koolituskeskuste juhtide täiendkoolituse” (2011) ja “Hindamine õppimise toetamiseks” (2017). 


                                2008. aastal omistati talle Tartumaa Aasta Koolitaja tiitel. 

                                Tatjana Jušinski
                                Tatjana Jušinski on lõpetanud Tartu Meditsiinikoolis õe põhikoolituse ning omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi õenduse pedagoogika... Loe veel

                                Tatjana Jušinski


                                Tatjana Jušinski on lõpetanud Tartu Meditsiinikoolis õe põhikoolituse ning omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi õenduse pedagoogika erialal. Tatjana töötab SA TÜ Kliinikumi südamekliiniku erakorralise kardioloogia osakonnas intensiivraviõena ning õppejõuna Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis, lisaks esmaabikoolitajana erinevates koolitusasutustes. 2012 aastal omistati Tatjanale ka aasta õe tiitel (erakorralise kardioloogia osakond, õde).

                                Annika Labent
                                Annika Labent on omandanud Tartu Ülikoolis haridusteaduse bakalaureuse kraadi eripedagoogika erialal ja läbinud eripedagoogika ja... Loe veel

                                Annika Labent


                                Annika Labent on omandanud Tartu Ülikoolis haridusteaduse bakalaureuse kraadi eripedagoogika erialal ja läbinud eripedagoogika ja logopeedia magistriõppe. Tal 14 aasta pikkune lasteaias töötamise kogemus, mille jooksul on ta töötanud nii logopeedina kui 5 aastat tasandusrühmas, kus töötas erivajadustega lastega. Samuti on ta töötanud mitu aastat rehabilitatsioonisüsteemis eripedagoogina, kus tema klientideks olid nii lapsed kui ka täiskasvanud.  Tööl lasteaias ja rehabilitatsioonikeskuses on Annika läbi viinud erinevaid võrgustikukohtumisi ja juhtinud kovisiooonigruppe ning mitmeid lühikesi koolitusi lapsevanematele. 


                                2017. a läbis ta Tervise Arengu Instituudi korraldatud Vepa Käitumisoskuste Mängu mentorite väljaõppe, mille järgselt oli ta Vepa Käitumisoskuste Mängu mentor 4 aastat ning nõustas õpetajaid Vepa Käitumisoskuste Mängu rakendamisel. Koolitajana on ta tegutsenud viimased 2 aastat ning täiendab ennast selles valdkonnas lugedes kirjandust ning pannes ennast selles rollis järjest rohkem proovile. Seni on teda koolitajana toetanud tema kogemus õpetajate ja lastevanemate nõustamisel ning õpetamisel. Annika andragoogiline pädevus tuleb tema töö- ning koolitamiskogemusest. 

                                Sirli Peterson
                                Sirli Peterson on omandanud Tartu Ülikoolis bakalaureusekraadi sotsiaaltöö erialal 2001. aastal ning magistrikraadi sotsiaaltöö-... Loe veel

                                Sirli Peterson


                                Sirli Peterson on omandanud Tartu Ülikoolis bakalaureusekraadi sotsiaaltöö erialal 2001. aastal ning magistrikraadi sotsiaaltöö- ja sotsiaalpoliitika erialal 2004. aastal. Hetkel õpib ta sotsioloogia doktorantuuris. 


                                Aastatel 2001-2013 on Sirli töötanud Tartu Linnavalitsuse sotsiaalabi osakonnas, millest 2006-2013. aastal lastekaitseteenistuse juhatajana. Aastatel töötas ta 2013-2018 SA Tartu Perekodu Käopesa juhatajana, seejärel Sotsiaalkindlustusametis kohalike omavalitsuste nõustamisüksuse projektijuhina. Sirli on pikaajalilne lepinguline koolitaja lapsehoidjatele ja tugiisikuks soovijatele koolituskeskuses Luwi ja lapsehoiuteenuse õpetaja Valgamaa Kutseõppekeskuses. Täiskasvanute koolitamiseks vajaliku pädevuse on Sirli omandanud tänu oma pikale töökogemusele koolitaja ja õpetajana.  


                                Sirli tegeleb pideva enesearenguga ja omab psühholoogilise esmaabi koolitaja tunnistust, lisaks osales ta Tartu Ülikooli mentorlusprogrammis õpetajatele. Sirli on kaasatud poliitkauuringute keskuste Praxises ja Civitta eksperdina. 

                                Tiina Kaljumäe
                                Tiina Kaljumäe on pikaajalise töökogemusega lasteaiaõpetaja, kelle põhitöökohaks on Ülenurme lasteaed.  Ta töötab projektõppe... Loe veel

                                Tiina Kaljumäe


                                Tiina Kaljumäe on pikaajalise töökogemusega lasteaiaõpetaja, kelle põhitöökohaks on Ülenurme lasteaed.  Ta töötab projektõppe ja lapsest lähtuva õpikäsitluse meetodeid  rakendavas rühmas. On lõpetanud Tartu Ülikooli Õpetajate Seminari koolieelse lasteasutuse õpetaja eriala, täiendanud ennast järjepidevalt TÜ Täienduskoolitustel (nt “Koostöise õppimise, mõtlemise ja reflekteerimise toetamine motiveeriva ja tähendusliku arutelu kaudu õppe- ja kasvatustöös“, “Projektõpe nüüdisaegse õpikäsitluse rakendamiseks koolieelses lasteasutuses“), TAI, Hea Alguse, ELAL-I koolitustel ja erinevatel haridusteemalistel konverentsidel (viimati “Õpetaja- lapse päeva disainer“, “Väärtustades lapsepõlve“, “Alusharidus-alus haridusele“). Pidev enesetäiendamine alushariduse valdkonnas ja pikaajaline töökogemus on täiskasvanute koolitamisel koolitaja tugevuseks, sest isiklikku kogemuse jagamine aitab õppijatel luua seoseid isikliku kogemuse ja õpitava eriala vahel.


                                Eesti Lasteaednike Liidu, Eesti Reggio Ühingu ja Eesti Haridustöötajate Ametiühingu liige.


                                Koolitajana teinud koostööd alates 2007 aastast koolitusfirmaga Reiting, OÜ LuWi ja Tartu Rahvaülikool. Viimasel ajal koolitanud LuWi-s lapsehoidjaid ja  lastega töötavaid inimesi erinevatel lastega seotud teemadel.  Osalenud lapsehoidjatele  kutset andvas hindamiskomisjonis (Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon).


                                Inimese, õpetaja ja koolitajana hindab kõrgelt elukestva õppe põhimõtteid, avatust ja uudishimu uute asjade õppimisel ning praktiliste kogemuste jagamist. Hobina tegeleb aianduse, õmblemise, keraamika ja käsitööga.

                                Tiiu Reitav
                                Tiiu Reitav on töötanud 15 aastat kinnisvarahoolduse alal. Hariduselt omab loodusteaduse magistrikraadi, lisaks on tal kutsetunnistused... Loe veel

                                Tiiu Reitav


                                Tiiu Reitav on töötanud 15 aastat kinnisvarahoolduse alal. Hariduselt omab loodusteaduse magistrikraadi, lisaks on tal kutsetunnistused puhastustööde juhi, maastikuehitaja, kinnisvara hooldusjuhi ja halduri erialal. Alates 30.04.2014 omab ettevõtet Tiiu puhastus, mis tegeleb kinnisvarahooldusega. Andragoogilise pädevuse on ta omandanud läbi pikaajalise kogemuse puhastusteenindajate koolitamise alal, lisaks on ta ka retsenseerinud mitmeid lõputöid ning osaleb kutseeksamite komisjonis. 


                                Miks puhastamine? Ilu on alati hinnatud … ja kas puhas on ilus – muidugi!

                                Urme Ernits
                                Urme Ernits omab Tartu Ülikooli bakalaureusekraadi sporditeaduste erialal. Lisaks on läbinud õpetajakoolituse õppekava ning omab... Loe veel

                                Urme Ernits


                                Urme Ernits omab Tartu Ülikooli bakalaureusekraadi sporditeaduste erialal. Lisaks on läbinud õpetajakoolituse õppekava ning omab põhikooli ja gümnaasiumi kehalise kasvatuse ning terviseõpetuse õpetaja kutset. Urme on täiendanud ennast Tallinna Pedagoogikaülikoolis, läbides “Kehaline kasvatus algklassides (1-6 klass) ja “Liikumisõpetus lasteaias” õppekava. Mitmeid täiendkoolitusi on saanud Tallinna Ülikoolis, Tartu Ülikoolis, Avatud Meele Instituudis, Tervise Arengu Instituudis jm.


                                Urme on koostanud raamatu “Lõimitud liikumismängud” ning 2021. aastal tunnustatud tiitliga Tartu linna Aasta õpetaja lasteaia valdkonnas. Täiskasvanute koolitamisega on tegelenud aastast 2010 ning tänu pikale koolitamiskogemusele on ta omandanud ka täiskasvanute koolitamiseks vajaliku pädevuse. Ta teeb koostööd Tartu Ülikooliga, olles üheks lektoriks KELA tudengitele. Pedagoogilist tööstaaži on tal üle 20 aasta ja hetkel töötab Urme liikumisõpetajana Tartu lasteaias Tripsik. 

                                Helle Känd
                                Helle Känd on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli 1984. aastal (lastearsti diplom) ja Tartu Ülikooli 1993. aastal (perearsti diplom).... Loe veel

                                Helle Känd


                                Helle Känd on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli 1984. aastal (lastearsti diplom) ja Tartu Ülikooli 1993. aastal (perearsti diplom). Koolitamisega alustas Helle noore arstina – tervise, esmaabi ja vanemlust toetavate teemadega. Eriti tunnustatud ja soovitud on Helle intellektipuudega inimeste ja lapse vaimse tervise teemadel koolitama, mida ta on teinud üle Eesti erinevates asutustes. Aastatel 2005-2007 läbis Helle rahvusvahelise täiskasvanute koolitajate kursuse.


                                Tema valdkondade iseloomustamisel võib öelda, et need on teemad, mis tagavad heaolu, turvalisuse, mõistmise ja väärika elukvaliteedi. Teda võib pidada elukaare loojaks intellektipuudega inimestele (lasteaed, kool, küla, kutseõpe, rehabilitatsioon ja teised toetavad teenused). Helle on Tartu Maarja Tugikeskuse juhataja/lastearst/perearst.


                                Helle ütleb enda kohta, et ta on sariõppija, aga ka praktik. Ta januneb uute kogemuste ja oskuste järele, kuid eelistab osaleda koolitustel välismaal. Tema harjumus otsida kogemusi Euroopast sai alguse, kui Eestis veel vajalikku kogemust ei olnud. Viimastel aastatel on Helle täiendanud end peamiselt veebikoolituste alal, kuna peab neid mugavaks ja kättesaadavaks suuremale hulgale inimestele. Sealjuures nendib ta, et inimlik kontakt on järjest olulisem.

                                Aile Lepp
                                Aile Lepp omab kõrgharidust koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal ning üle 30 aastast töökogemust lasteaednikuna. Ta on läbinud... Loe veel

                                Aile Lepp


                                Aile Lepp omab kõrgharidust koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal ning üle 30 aastast töökogemust lasteaednikuna. Ta on läbinud täiskasvanute koolitaja koolituse ja suure lasteaia fännina osalenud ise paljudel täienduskoolitustel. 16 aastase õppejuhi töökogemuse käigus on Aile juhendanud palju õpetajaid nende igapäevases töös ning vajaduspõhiselt organiseerinud ja viinud läbi koolitajana erinevaid sisekoolitusi alates 2006. aastast. Ta töötab endiselt ka lasteaias õpetajana, et kõiki oma teadmisi ja kogemusi praktikas läbi teha. Koolitusfirmaga Luwi OÜ on ta koolitajana teinud aktiivselt koostööd alates 2020 aastast. Aile osaleb ka lapsehoidjate kutseeksamite komisjonis. 

                                Piret Simm-Pärle
                                Piret on lõpetanud Tartu Ülikooli rahvatervise eriala (magistrikraad terviseteadustes) ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe eriala.... Loe veel

                                Piret Simm-Pärle


                                Piret on lõpetanud Tartu Ülikooli rahvatervise eriala (magistrikraad terviseteadustes) ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe eriala. Töötanud viimsed 20 aastat Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis õppejõuna õpetades rahvatervist ja tervisedendust, sisehaige õendust ja õendus-hooldustoiminguid. Lisaks on töötanud Tartu Ülikooli Kliinikumis radio- ja onkoteraapia osakonnas ning kardioloogia osakonnas. 

                                Kati Välbe
                                Kati Välbe
                                Kati Välbe on omandanud kõrghariduse raamatupidamise erialal ning omab sotsiaalteaduse magistrikraadi. Ta on töötanud nii koolituskeskuses... Loe veel

                                Kati Välbe


                                Kati Välbe on omandanud kõrghariduse raamatupidamise erialal ning omab sotsiaalteaduse magistrikraadi. Ta on töötanud nii koolituskeskuses Reiting kui Luwi koolitusjuhi ja koolitajana ning alates 2015. aastast on koolituskeskus Luwi juhataja. Lisaks on Kati alates 2016.aastast lapsehoidja kutse andmise koordinaator Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioonis.

                                Soovin saada koolituspakkumisi

                                Sisesta enda e-posti aadress ning saa parimad koolituspakkumised meilile

                                Mida kliendid meist arvavad?

                                Tallinna hooldustöötaja
                                koolituse vilistlased"Hooldustöötaja
                                koolitus"
                                november 2023 -
                                veebruar 2024

                                Luwi koolitus pakub parimat, hoolivat võimalust saada heaks hooldustöötajaks! Siin on väga kodune!