Osaliselt veebis! Tugiisiku koolitus koos esmaabiandja väljaõppega

18.11-28.02

Tartu

Kui sulle meeldib teisi aidata ja toetada, siis tule tugiisiku koolitusele.

Koolituse eesmärgiks on valmistada ette tugiisik, kes toetab ja võimestab kliendi iseseisvat toimetulekut, kui klient vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Rohkem infot tugiisiku ameti kohta leiab SIIT  

Koolituskeskus Luwi Tugiisiku koolitus koos esmaabiandja väljaõppega (kogumaht 280 akadeemilist tundi) sisaldab 264 akadeemilist tundi auditoorset õpet, millest 80 tundi on juhendatud õppepraktika praktikaasutuse kohapeal ning 16-tunnist esmaabiandja väljaõpet.  Iseseisva tööna (kokku 16 tundi) vormistab koolitatav etteantud vormi alusel kirjalikult kliendi kohta juhtumianalüüsi ning kaitseb selle suuliselt koolituse viimasel päeval.

Õppekava järgib sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4 kutsestandardis kirjeldatud kompetentse ning koolituse läbimise järel on võimalik minna taotlema sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialisti kutset tugiisiku spetsialiseerumisele. Kutse saamise eelduseks on keskhariduse olemasolu. Kutset andev organisatsioon on Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon.

Soovi korral on võimalik teemasid läbida eraldi (näiteks Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4 kutse taastõendamiseks). Küsi julgelt pakkumist või konsultatsiooni.

Täpsem info antud koolituse korralduse kohta on leitav allpool ("Muu info").

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud kõik inimesed, kes soovivad hakata tööle tugiisikuna abivajadusega (tervisest tuleneva erivajadusega) lapsega, toimetulekuraskustes isikuga, toimetulekuraskustes perega, väärkoheldud isikuga, rahvusvahelise kaitse saaja või sõltuvushäirega isikuga.

Kursuse sisu

 • Tugiisiku teenuse osutamise alused, eetika
 • Kutse taotlemine
 • Esmaabiandja väljaõpe (16 ak tundi)
 • Psühholoogia ja enesehoid
 • Suhtlemispsühholoogia
 • Konfliktide lahendamine
 • Tegevusvõime analüüs
 • Terviseseisundi jälgimine ja tervisekäitumise (sh seksuaalkäitumise) kujundamine. Abivahendid
 • Kliendi võimestamine
 • Kliendi juhendamine ja toetamine igapäevaelu toimingutes
 • Kliendi toetamine võimetekohasel panustamisel ühiskonda
 • Asjaajamise korraldamine (sh kommunikatsioonivahendite kasutamine)
 • Võrgustikutöö
 • Tugiisiku tööd reguleerivad õigusaktid
 • Töö väärkoheldud isikuga
 • Töö abivajadusega lapsega
 • Lapse seksuaalkäitumise toetamine ja kujundamine
 • Käitumise eripärad toimetulekuraskustes isiku ja perega
 • Taasühiskonnastamine
 • Toimetulekuraskustes isiku ja pere toetamine asjaajamisel
 • Töö sõltuvushäirega isikuga
 • Töö rahvusvahelise kaitse saajaga
 • Õppepraktika (80 ak tundi)
 • Õppepraktika seminar, juhtumianalüüs
 • Iseseisev töö (16 ak tundi)

Muu info

Koolituse hind sisaldab õppematerjale ja kohvipause. Koolituse edukalt läbinutele väljastatakse koolituse lõpus digitunnistus. Koolitus toimub tööpäevadel, kaks kuni kolm korda nädalas.

 • Kellaaeg: 9.00-17.00
 • Asukoht: Kastani 39, Tiigi 61b (I korrus), Veebikeskkonnas Zoom, Tartu
 • Kestvus: 280 tundi
 • Sisaldab: 264 tundi auditoorset (sh 80 tundi praktilist) ja 16 tundi iseseisvat tööd
 • Hind: 2048.00 € + km

Koolituskeskus Luwi on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

 

Enne koolitusele registreerimist, tutvu kindlasti koolituse õppekava (leiad koolituse sisututvustuse juurest) ja õppekorraldusega

Õppekava uurides pööra tähelepanu sellele, kas koolitusega alustamiseks nõutud tingimused on täidetud ning kas õppekava vastab Sinu ootustele ja soovidele. Kui Sul tekkis õppekava kohta mõni küsimus või tunned, et koolitaja peaks arvestama mõne Sinu erisooviga, siis võta meiega kindlasti ühendust! Kontaktid leiad siit👇

 

Koolituskeskusel on õigus vajadusel teha tunniplaanis muudatusi

 


Küsimused ja lisainfo:

Anu Redi

Kliendihaldur 

5081 737
anu.redi@luwi.ee

 

Larissa Andrejeva

Kliendihaldur  (venekeelsed koolitused)

516 0115

larissa.andrejeva@luwi.ee

Registreerumiseks kliki lehe ülaservas paremal nuppu “registreerin” ja sisesta andmed.

Luwi OÜ on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise.


Koolitajad:

Reet Hindus
Reet Hindus omab kõrgharidust sotsiaaltöös, ta on aastaid töötanud sotsiaalvaldkonnas, juhtides inimesi ja meeskondi – Viljandi... Loe veel

Reet Hindus


Reet Hindus omab kõrgharidust sotsiaaltöös, ta on aastaid töötanud sotsiaalvaldkonnas, juhtides inimesi ja meeskondi – Viljandi Maavalitsuses sotsiaalosakona juhatajana, Viru Vanglas sotsiaalosakonna juhatajana, kuid nüüdseks juba üle 10 aastat tegutseb ta SA Viljandi Haigla Sõltuvushaigete Ravi- ja rehabilitatsioonikeskuses nõustajana ja OÜ Personalidisain konsultandi ja koolitajana. Reeda andragoogiline pädevus tuleb tema pikast töökogemusest täiskasvanute koolitajana. 


Tema koolitusvaldkonnaks on motiveerimisoskused, eneseregulatsioon ning sõltuvuskäitumisega seonduv. Reet on läbinud enesearengu- ja täiendkoolitusi peamiselt motiveeriva intervjueerimise alal ning minfullnessi teemadel, mida ta kasutab ka oma praktilises töös sõltuvushäirega inimestega. Reeta inspireerib see, kui saab aidata inimestel oma elus muutusi teha ning ennast oma igapäevaelus õnnelikuma ja rahulolevamana tunda. Ta on EMITA ( Eesti Motiveeriva Intervjeerimise Treenerite Assotsiatsiooni) liige.

Tatjana Jušinski
Tatjana Jušinski on lõpetanud Tartu Meditsiinikoolis õe põhikoolituse ning omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi õenduse pedagoogika... Loe veel

Tatjana Jušinski


Tatjana Jušinski on lõpetanud Tartu Meditsiinikoolis õe põhikoolituse ning omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi õenduse pedagoogika erialal. Tatjana töötab SA TÜ Kliinikumi südamekliiniku erakorralise kardioloogia osakonnas intensiivraviõena ning õppejõuna Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis, lisaks esmaabikoolitajana erinevates koolitusasutustes. 2012 aastal omistati Tatjanale ka aasta õe tiitel (erakorralise kardioloogia osakond, õde).

Triinu Pajuri
Triinu Pajuri lõpetas Tartu Ülikooli sotsiaalpedagoogika eriala 2003 aastal. Enne seda õppis ja töötas Soomes, Ravipedagoogilises... Loe veel

Triinu Pajuri


Triinu Pajuri lõpetas Tartu Ülikooli sotsiaalpedagoogika eriala 2003 aastal. Enne seda õppis ja töötas Soomes, Ravipedagoogilises Seminaris ja elas aasta erivajadustega lastele mõeldud kogukonnas Sylvia Koti. Eestisse tagasi tulles oli ta üheks Tallinna erivajadustega lastele mõeldud Mari Kooli asutajaks, kus töötas 3 aastat klassiõpetajana.


Tartu Maarja koolis töötas erivajadustega lastega kasvataja-, õpetaja- ja abiõpetajana. 7 aastat ja kuulus Maarja Küla sihtasutuse nõukogusse. Seejärel töötas täiskasvanud erivajadustega inimeste tegevusjuhendaja – eripedagoogina 6 aastat Tartu Maarja Tugikeskuses. Tugikeskuses töötades oli ka kvaliteedijuht asutusele EQUASS kvaliteedimärgi taotlemisel. 3 aastat on ta töötanud parandusõppe õpetajana Tartu Waldorfgümnaasiumis. 2022 aastast on Triinu Tartu Maarja Tegevuskeskuses erihoolekande teenuste valdkonna juht, viib asutuses läbi regulaarset kovisiooni, teeb töötajatega korralisi arenguvestluseid, juhib koosolekuid ning koordineerib meeskonna tööd.


Lisaks on Triinu Moreno Keskuses õppinud kovisiooni meetodeid. Oma töökogemustest erivajadustega inimestega on ta kirjutanud raamatu Eriline maailm (2018). Viimased 6 aastat on ta koolitanud Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis tegevusjuhendajaid teemal “Aktiviseerivad ja teraapilised tegevused” ja Koolituskeskuses Luwi tugiisikuid ja tegevusjuhendajaid. Pikaajaline koolitamiskogemus on Triinule andnud täiskasvanute koolitamiseks andragoogilise pädevuse. Triinu ise ütleb, et kuna teeb pidevalt tööd erivajadusega inimestega, siis on tal tegevusjuhendajaid ja tugiisikuid koolitada lihtne. Tal on oma tööst tuua kogu aeg praktilisi ja elulisi näiteid ning ta on teinud koolitustel näitamiseks ka mõned videod.

Helle Känd
Helle Känd on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli 1984. aastal (lastearsti diplom) ja Tartu Ülikooli 1993. aastal (perearsti diplom).... Loe veel

Helle Känd


Helle Känd on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli 1984. aastal (lastearsti diplom) ja Tartu Ülikooli 1993. aastal (perearsti diplom). Koolitamisega alustas Helle noore arstina – tervise, esmaabi ja vanemlust toetavate teemadega. Eriti tunnustatud ja soovitud on Helle intellektipuudega inimeste ja lapse vaimse tervise teemadel koolitama, mida ta on teinud üle Eesti erinevates asutustes. Aastatel 2005-2007 läbis Helle rahvusvahelise täiskasvanute koolitajate kursuse.


Tema valdkondade iseloomustamisel võib öelda, et need on teemad, mis tagavad heaolu, turvalisuse, mõistmise ja väärika elukvaliteedi. Teda võib pidada elukaare loojaks intellektipuudega inimestele (lasteaed, kool, küla, kutseõpe, rehabilitatsioon ja teised toetavad teenused). Helle on Tartu Maarja Tugikeskuse juhataja/lastearst/perearst.


Helle ütleb enda kohta, et ta on sariõppija, aga ka praktik. Ta januneb uute kogemuste ja oskuste järele, kuid eelistab osaleda koolitustel välismaal. Tema harjumus otsida kogemusi Euroopast sai alguse, kui Eestis veel vajalikku kogemust ei olnud. Viimastel aastatel on Helle täiendanud end peamiselt veebikoolituste alal, kuna peab neid mugavaks ja kättesaadavaks suuremale hulgale inimestele. Sealjuures nendib ta, et inimlik kontakt on järjest olulisem.

Katrin Hauk
Katrin Hauk on omandanud Tartu Ülikoolis psühholoogia magistrikraadi 1980. aastal. Aastal 2012 lõpetas ta Eesti Holistilise Teraapia... Loe veel

Katrin Hauk


Katrin Hauk on omandanud Tartu Ülikoolis psühholoogia magistrikraadi 1980. aastal. Aastal 2012 lõpetas ta Eesti Holistilise Teraapia Instituudi holistilise regressiooni terapeudi eriala. Ta on omandanud täiskasvanute koolitaja, tase 6. Hetkel on kutse taastõendamata. Katrin on diplomeeritud psühholoog-pedagoog.


Katrini kogemus koolitaja ja suhtlemistreenerina ulatub 40 aasta taha. Nõustajana on Katrin tegutsenud üle 20 aasta nii Tartus kui ka teistes maakondades. Lisaks nõustamisele valdab ta lahenduskeskset teraapiat ja kognitiivse teraapia meetodeid.


Ta on töötanud Töötukassa kutsenõustaja-psühholoogina, Juhtimise Kõrgema kooli suhtlemistreenerina, Sisekaitse Akadeemias suhtlemispsühholoogia õppejõuna. Alates 2003. aastast tegutseb ta iseseisva ettevõtjana. 


Katrin hoiab end uuendustega kursis peamiselt internetimaterjalide ja erialakirjanduse vahendusel. Ta töötab nii eesti kui vene keeles, vajadusel ka inglise keeles. Klientide seas on olnud inimesi vanuses 19-70 a. 


Katrin ütleb, et on oma klientidele tänulik, sest nendega töötades õpib alati ka ise midagi.

Kristina Avdonina
Kristina Avdonina on omandanud sotsiaalteaduste magistrikraadi sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika erialal Tartu Ülikoolis (lõpetanud... Loe veel

Kristina Avdonina


Kristina Avdonina on omandanud sotsiaalteaduste magistrikraadi sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika erialal Tartu Ülikoolis (lõpetanud 2015. aastal). Alates ülikooliõpingutest tundnud rohkem huvi ja keskendunud oma väljaõppes kohanemis- ja lõimumisvaldkonnale ning võimalustele, kuidas toetada erinevate sihtgruppide lõimumisprotsessi Eesti ühiskonnas. Alates 2015. aastast on oma igapäevatöös Johannes Mihkelsoni Keskuses puutunud kokku rahvusvahelise kaitse saajatega, varjupaigataotlejatega, vähelõimunud püsielanikega, Eestisse tagasipöördujatega, uussisserändajatega. Aastatel 2015-2018 oli rahvusvahelise kaitse saajatele suunatud tugiisikuteenuse koordinaator. Aastatel 2018-2020 tegeles pikaajalistele tööotsijatele suunatud tugiteenuste koordineerimisega. Omab mitmekülgset koolituste läbiviimise kogemust erinevatele sihtgruppidele, nii noortele kui täiskasvanutele, millest viimane oli rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaliste teabepäevade läbiviimine kohalikele omavalitsustele. Kristina on läbinud ka täiskasvanute koolitaja koolituse.

Talvi Karbe
Talvi Karbe alustas sotsiaaltöö õpinguid Tallinna Pedagoogilises Seminaris ning 2017. aastal omandas samal erialal magistrikraadi... Loe veel

Talvi Karbe


Talvi Karbe alustas sotsiaaltöö õpinguid Tallinna Pedagoogilises Seminaris ning 2017. aastal omandas samal erialal magistrikraadi Tallinna Ülikoolis. Töökogemuse sotsiaalvaldkonnas on ta saanud Tallinna Perekeskuses, kus alustas peretöötajana aastal 2007. Hiljem on Talvi samas asutuses  tegutsenud tugiisikuna autistlikule lapsele, koordineerinud ja arendanud nii vabatahtlike tugiisikute tööd kui ka erivajadusega laste tugiisikuteenus, praegu töötan keskuse arendus- ja kvaliteedijuhina. 


Talvi osales sotsiaal- ja tervishoiuspetsialisti kutsestandardi loomise tööruhmas ning olen kutsekomisjoni liige.


Viimase kümne aasta jooksul on ta korraldanud koolitusi ning jaganud koolitajana oma teadmisi ja kogemusi vabatahtlikele ja erivajadusega laste tugiisikutele. 

Soovin saada koolituspakkumisi

Sisesta enda e-posti aadress ning saa parimad koolituspakkumised meilile

Mida kliendid meist arvavad?

Tallinna hooldustöötaja
koolituse vilistlased"Hooldustöötaja
koolitus"
november 2023 -
veebruar 2024

Luwi koolitus pakub parimat, hoolivat võimalust saada heaks hooldustöötajaks! Siin on väga kodune!