RUS! Tegevusjuhendaja koolitus koos esmaabiandja väljaõppega (vene keeles)

Курс Руководитель деятельности с обучением по оказанию первой помощи

29.04-31.07

Tallinn

Koolituse eesmärgiks on omandada teadmised, kuidas parandada psüühilise erivajadusega inimeste sotsiaalseid oskusi ja toimetulekuvõimet ning tagada neile vajalik kõrvalabi.

Sulle meeldib teisi juhendada ning abistada, tule koolitusele!

Koolitus sisaldab:

1) kokku 266 akadeemilist tundi, millest 250 tundi on auditoorset õpet, sh 68 tundi on juhendatud õppepraktika teenuseosutaja juures;

2) 16-tunnist esmaabiandja väljaõpet.

Iseseisva tööna tuleb juhendatud õppepraktika põhjal (68 akadeemilist tundi) koostada iseseisvalt lõputöö (tegevusplaan teenust saavale isikule, 16 tundi) ning see kaitsta.

Õppekava järgib Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4 (kompetents b.2.7) kutsestandardis esitatud nõudeid.

NB! Koolituse läbimise järel on võimalik minna taotlema Tegevusjuhendaja, tase 4 kutsetunnistust. Kutse saamise eelduseks on keskhariduse olemasolu. Kutset andev organisatsioon on Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (www.eswa.ee).

Sihtgrupp

Inimesed, kes soovivad tööle asuda tegevusjuhendajana.

Kursuse sisu

I moodul – psüühilise erivajadusega inimene ja erihoolekandeteenused (40 tundi auditoorset tööd)

• Psüühilise erivajadusega inimeste hoolekanne Eestis

• Erihoolekandeteenuste sihtrühmad ja eripära

• Psüühilise erivajadusega inimeste juhendamine

• Raskesti mõistetav käitumine

• Meeskonna- ja võrgustikutöö erihoolekandes

II moodul – erihoolekandeteenuseid kasutavad sihtrühmad (54 tundi auditoorset tööd ja 28 tundi praktilist tööd)

• Psüühikahäired, sh intellektipuue

• Äärmuslik abi- ja toetusvajadus

• Suhtlemise alused ja eripärad suhtlemisel psüühikahäirega inimestega

• Tegevusvõime, eesmärgistatud tegevus

III moodul – klienditöö alused (48 tundi auditoorset tööd ja 30 tundi praktilist tööd)

• Tegevusjuhendaja töövaldkond ja rollid

• Tegevuse analüüs ja kohandamine

• Tegevusvõime hindamine

• Klienditöö meetodid

• Peamised töövõtted igapäevases hoolduses

• Tegevusplaani koostamine, sh tegevusplaani konsultatsioon 2 ak tundi

• Terviseseisundi jälgimine ja ravimiõpetuse alused, sh esmaabiandja väljaõpe 16 ak tundi

IV moodul – Spetsiifilised oskused klienditöös (40 tundi auditoorset tööd ja 10 tundi praktilist tööd)

• Rühmatöö klienditöös

• Raskestimõistetava käitumise juhtimine

• Seksuaalsus ja seksuaalkasvatus

• Teraapilised ja arendavad tegevused klienditöös

V Iseseisev töö (lõputöö) – tegevusplaani koostamine teenust saavale isikule (16 tundi iseseisvat tööd)

Muu info

Koolitus toimub tööpäevadel, kaks kuni kolm korda nädalas.

Koolituse hind sisaldab tasu asutusele juhendatud praktika eest, koolituse materjale (elektroonilisi) ja kohvipause. Koolituse edukalt läbinutele väljastatakse koolituse lõputunnistus mahuga 266 akadeemilist tundi.

Koolitusel tuleb juhendatud praktika põhjal (68 akadeemilist tundi) koostada iseseisvalt lõputöö (tegevusplaan teenust saavale isikule, 16 tundi) ning see kaitsta.

Koolitus sisaldab ka 16 tunnist esmaabiandja väljaõpe koolitus.

  • Asukoht: Pärnu mnt 67A (IX korrus), Tallinn
  • Kestvus: 266 tundi
  • Sisaldab: 250 tundi auditoorset, millest 250 tundi on auditoorne ja praktiline töö (sh 68 tundi praktikat teenuseosutaja juhendamisel) ja 16 tundi iseseisvat tööd
  • Hind: 2048.00 € + km

Koolituskeskus Luwi on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

 

Enne koolitusele registreerimist, tutvu kindlasti koolituse õppekava (leiad koolituse sisututvustuse juurest) ja õppekorraldusega

Õppekava uurides pööra tähelepanu sellele, kas koolitusega alustamiseks nõutud tingimused on täidetud ning kas õppekava vastab Sinu ootustele ja soovidele. Kui Sul tekkis õppekava kohta mõni küsimus või tunned, et koolitaja peaks arvestama mõne Sinu erisooviga, siis võta meiega kindlasti ühendust! Kontaktid leiad siit👇

 

Koolituskeskusel on õigus vajadusel teha tunniplaanis muudatusi

 


Küsimused ja lisainfo:

Anu Redi

Kliendihaldur (Tartu)

5081 737
anu.redi@luwi.ee

 

Katrin Esser

Koolituste assistent (Tallinn)

5377 0477
katrin.esser@luwi.ee

Registreerumiseks kliki lehe ülaservas paremal nuppu “registreerin” ja sisesta andmed.

Luwi OÜ on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise.


Koolitajad:

Angela Melikhova
Angela Melikhova Angela Melikhova, PhD, on praktiseeriv jurist, 6. taseme andragoog, 20-aastase kogemusega Eesti töö-, sotsiaal-... Loe veel

Angela Melikhova


Angela Melikhova Angela Melikhova, PhD, on praktiseeriv jurist, 6. taseme andragoog, 20-aastase kogemusega Eesti töö-, sotsiaal- ja ühinguõiguse spetsialist. Ta ühendab aktiivselt praktilist tegevust pedagoogilise ja teadusliku tööga paljudes Eesti kõrgkoolides. Külalislektorina koolitab alates 2002. aastast täiskasvanutele mõeldud erialastel täiendkoolitustel: ettevõtluse korraldamine ja ajamine, personalijuhtimine (tööõigus), sotsiaaltöötajate ettevalmistamise koolitused.


Iga-aastaselt Angela täiendab oma erialaseid oskusi, osaledes erinevatel koolitustel ja konverentsidel, n.o. sotsiaal-, juriidilised ning täiskasvanuhariduse erikoolitused, osaleb erinevates, sh rahvusvahelistes, projektides. Angela võtab osa Eesti venekeelsete andragoogide koostöövõrgustiku tööst, toetab professionaalset koostööd, nõustades ja koolitades kolleege nende ainevaldkonnas.


Анжела Мелихова, PhD, практикующий юрист, преподаватель взрослых (андрагог) 6 уровня, специалист в области трудового, социального и корпоративного права Эстонии с 20-летним стажем работы. Практическую деятельность активно совмещает с педагогической и научной работой в ряде высших учебных заведений Эстонии. В качестве приглашенного лектора, с 2002 года проводит обучение на курсах дополнительного профессионального обучения взрослых (организация и ведение бизнеса; управление персоналом (трудовое право); подготовка специалистов социальной сферы).


С тем, чтобы оставаться квалифицированным экспертом в своей области, ежегодно повышает свою профессиональную квалификацию, участвуя в профильном обучении (курсах, семинарах, конференциях) и различных (в том числе, международных) проектах по социально-правовой тематике и проблемам обучения взрослых; принимает участие в работе сети сотрудничества русскоязычных андрагогов Эстонии; поддерживает профессиональное сотрудничество, консультируя и обучая коллег в рамках своей предметной области.

Julia Kašina
Julia Kašina
Sotsiaalteaduste magister, on lõpetanud Tallinna Ülikooli magistratuuri sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse erialal. Аlates 2007.a.... Loe veel

Julia Kašina


Sotsiaalteaduste magister, on lõpetanud Tallinna Ülikooli magistratuuri sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse erialal. Аlates 2007.a. koolitab täiskasvanuid ja noori erinevatel teemadel (HIV, uimastite ja riskikäitumise ennetus, seksuaalkasvatus, eluoskused, organisatsiooni kultuur, strateegiline planeerimine, projektide kirjutamine, organistatsiooni ja meeskonna areng).


Магистр социальных наук, закончила магистратуру Таллиннского Университета по специальности социальный педагог и защита детей. С 2007 года обучает взрослых и молодёжь на разные темы (профилактика ВИЧ, дурманящих веществ, рискованного поведения, половое воспитание, жизненные навыки, организационная культура, стратегическое планирование, написание и ведение проктов, развитие организации и команды).

Anne Orasmäe-Tšižik
Anne Orasmäe- Tšižik on Põhja-Eesti Regionaalhaigla Onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku õde-konsultant. Tema töökogemus algas... Loe veel

Anne Orasmäe-Tšižik


Anne Orasmäe- Tšižik on Põhja-Eesti Regionaalhaigla Onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku õde-konsultant. Tema töökogemus algas aastal 2005, mil ta asus tööle kirurgia ja kardioloogia ning intensiivravi osakonnas õe assistendina. Alates 2008. aastast on töötanud abiõena intensiivravi ja anesteesia osakonnas. Aastatel 2015–2020 töötas ta onkoloogia- ja hematoloogiakliinikus kliinilise toitumise õena (keemiaravi, kiiritus- ja hematoloogia, samuti pea-kaelakirurgia ja onkokirurgia osakond). Lõpetas Tartu Rahvatervise Kõrgkoolis kliinilise õenduse magistriõppe 2020. aastal. Samal ajal töötas ta Tartu Tervisekooli õppejõuna ning õpetas geriaatria II. kursusel õppvivaid õdesid. Alates 2015. aastast on olnud lektor/koolitaja nii rahvusvahelistel, Baltikumisisestel kui ka Eestisisestel meditsiinikonverentsidel. Alates 2016. aastast on aktiivselt arendanud oma pädevusi täiskasvanuhariduses ning õpetanud mitmetes täiskasvanute koolituskeskustes. Anne koolitab õdesid, samuti loeb loenguid õdede ja perearstide täiendõppes (loengud toimuvad Eesti Arstide ja Õdede Liidu kinnitusel). Anne kui koolitaja “arsenalis” on veel üle 10 erineva suuna loenguteemasid (toitumine, dementsus, geriaatria, agressiivsusseisundis patsiendi juhtimine, tööalane läbipõlemine jne). Pidevalt osaleb meditsiinitöötajate koolitustel nii Eestis kui ka rahvusvahelistel konverentsidel nende kvalifikatsiooni tõstmiseks. Perekonnanseis: abielus, tal on kolm last vanuses 21, 19 ja 13 aastat.Анне Орасмяэ-Чижик — медсестра-консультант Клиники онкогематологии Северо-Эстонской региональной больницы. Ее профессиональный опыт начался в 2005 году, когда она начала работать ассистентом медицинской сестры в отделении хирургии и кардиологии и реанимации. С 2008 года работает ассистентом медицинской сестры в отделении реанимации и анестезии. С 2015 по 2020 год работала медсестрой клинического питания в онкогематологической клинике, в 2020 году окончила Тартуский университет общественного здоровья со степенью магистра клинического ухода. В то же время была лектором в Тартуской школе здоровья и обучала медсестер второго курса гериатрии. С 2015 года, с 2016 года обучает медсестер, а также читает лекции по повышению квалификации медсестер и семейных врачей (лекции проводятся с одобрения Эстонского союза врачей и медсестер). Как педагог имеет в своем «арсенале» более 10 различных лекционных тем (питание, деменция, гериатрия, ведение агрессивных пациентов, профессиональное выгорание и т. д.). С целью повышения квалификации постоянно участвует в тренингах для медицинских работников как в Эстонии, так и на международных конференциях. Семейное положение: замужем, трое детей 21, 19 и 13 лет.

Irina Soldatova
Irina Soldatova on lõpetanud kiitusega 1999. aastal Tallinna Meditsiinikooli sünnitusabi erialal ning omandanud kõrghariduse Tallinna... Loe veel

Irina Soldatova


Irina Soldatova on lõpetanud kiitusega 1999. aastal Tallinna Meditsiinikooli sünnitusabi erialal ning omandanud kõrghariduse Tallinna Kõrgema Rahvatervise Kõrgkoolis 2012. aastal. Alates 2008. aastast on ta Punase Risti esmaabikoolitaja. Oma teadmisi on ta täiendanud eripedagoogika valdkonnas Tallinna Ülikoolis 2012. aastal. Irina omab 25-aastast töökogemust meditsiinivaldkonnas ning 9-aastast koolitajatöö kogemust.


Irina on ka litsenseeritud toiduhügieeni koolitaja.


Ирина Солдатова с отличием окончила Таллиннскую медицинскую школу по специальности акушерство в 1999 году и получила высшее образование в Таллиннской высшей школе общественного здравоохранения в 2012 году. С 2008 года является лектором Красного Креста по оказанию первой помощи. В 2012 году усовершенствовала свои знания в области специальной педагогики в Таллиннском университете. Ирина имеет 25-летний опыт работы в медицинской сфере и 9-летний опыт работы тренером.


Ирина также является лицензированным преподавателем гигиены питания.

Irina Gulova
Lõpetas 2018 Vene Föderatsiooni Gertseni nimelise Pedagoogilise Ülikooli Defektoloogia osakonnas oligofreenopedagoogika (vaimse... Loe veel

Irina Gulova


Lõpetas 2018 Vene Föderatsiooni Gertseni nimelise Pedagoogilise Ülikooli Defektoloogia osakonnas oligofreenopedagoogika (vaimse alaarengu pedagoog) magisteri, 2019.aastal sai kõrghariduse põhjal täiendava diplomi „õpetaja-logopeed“. Alates 2011.aastast töötab koolis õpiraskustega lastega.


Oma töös peab oluliseks lapsevanematega suhtlemist, laste arengut ja toetamist.


В 2018 году закончила магистратуру факультет олигофренопедагогики на кафедре дефектологии Российского Государственного педагогического университета им. Герцена. В 2019 году на базе высшего образования получила диплом «Учитель-логопед».


С 2011 года работает в школе с детьми с особыми образовательными потребностями и трудностями в обучении.


В своей работе ценит общение с родителями, оказание помощи и поддержки развития детей.

Anna Heinsoo
Anna Heinsoo põhitöökoht on Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, kus ta töötab vabaühenduste konsultandina. Lisaks tavalisele... Loe veel

Anna Heinsoo


Anna Heinsoo põhitöökoht on Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, kus ta töötab vabaühenduste konsultandina. Lisaks tavalisele nõustamisele korraldab ja viib ta läbi erinevaid infoseminare ja koolitusi. Ta on kogenud sotsiaalvaldkonna töötaja ja koolitaja, kellel on mitmekülgne haridus ja pikaajaline praktiline kogemus.


Heinsoo on töötanud erinevates ametites, sealhulgas sotsiaaltöö peaspetsialisti, projektijuhina ja teenusejuhina.


Anna omandas kõrghariduse sotsiaaltöö erialal Tallinna Ülikoolis ning täiendas oma haridust mitmete koolituste ja sertifikaatidega, sealhulgas andragoogika täiendharidus, motiveeriva intervjueerimise treeneri sertifikaat, sertifitseeritud võlanõustaja, toetatud töölerakendamise metoodika treenerite treener, juhtumikorraldus, kriisinõustamine ja visuaalkunstiteraapia ning muud.


Ta on mitmekülgne spetsialist, kes on pühendunud pidevale enesearengule, läbinud mitmeid koolitusi nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt ning demonstreerinud laialdast teadmiste spektrit.


Основным местом работы Анны Хейнсоо является Харьюский Центр Предпринимательства и Развития, где она выполняет обязанности консультанта некоммерческих организаций. Помимо стандартных консультаций, она также организует и проводит разнообразные информационные семинары и тренинги.


Анна является опытным специалистом в сфере социальной работы и обучений, обладает разносторонним образованием и многолетним практическим опытом.


Она имеет опыт работы на различных должностях, включая главного специалиста по социальной работе, руководителя проекта и руководителя услуги.


Анна получила высшее образование по социальной работе в Таллиннском университете и дополнила свои знания рядом курсов и сертификатов, включая образование в области андрагогики, сертификат тренера по мотивационному интервью, сертификацию в области советов по долгам, тренингов методики поддержки трудоустройства, кейс-менеджмента, кризисного консультирования, визуально-терапевтических методов и других областей.


Она является многосторонним специалистом, посвятившим себя постоянному профессиональному развитию, прошедшим множество обучающих программ как в Эстонии, так и за её пределами, продемонстрировавший обширные знания в различных областях.

Anne Kodanik-Volkova
Lõpetas Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õenduse erialal ja alates 1997 aastast on Eesti Psüühikahäiretega Inimeste Toetajate Ühenduse... Loe veel

Anne Kodanik-Volkova


Lõpetas Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õenduse erialal ja alates 1997 aastast on Eesti Psüühikahäiretega Inimeste Toetajate Ühenduse juhatuse liige ja koolitaja. Tugevusteks on pikaajaline töötamise kogemus nii tervishoiu-kui sotsiaalvaldkonnas.


Окончила Таллиннский Высшую школу Здравоохранения по специальности медсестра. С 1997 года является членом правления и преподавателем Эстонской ассоциации поддержки людей с психическими расстройствами. Анне имеет многолетний опыт работы в сфере здравоохранения и в социальной сфере.

Soovin saada koolituspakkumisi

Sisesta enda e-posti aadress ning saa parimad koolituspakkumised meilile

Mida kliendid meist arvavad?

Roosmary"Laste tähelepanu
ja keskendumisvõime
arendamine mänguliste
võtete abil"
november 2023

Koolitus oli lõbus ja mänguline. Meenutas palju päriselu olukorda, kus lastega tegeletakse. Koolitus andis julguse seni kogutud ideid kasutada. Aile oli sõbralik ja energiline, mis andis koolitusele lisaväärtuse. Ta seletas teemat arusaadavalt ja kaasas kõiki osalejaid.