RUS! Tegevusjuhendaja koolitus koos esmaabiandja väljaõppega (vene keeles)

Курс Руководитель деятельности с обучением по оказанию первой помощи

10.09-19.12

Tallinn

Koolituse eesmärgiks on omandada teadmised, kuidas parandada psüühilise erivajadusega inimeste sotsiaalseid oskusi ja toimetulekuvõimet ning tagada neile vajalik kõrvalabi.

Sulle meeldib teisi juhendada ning abistada, tule koolitusele!

Koolitus sisaldab:

1) kokku 266 akadeemilist tundi, millest 250 tundi on auditoorset õpet, sh 68 tundi on juhendatud õppepraktika teenuseosutaja juures;

2) 16-tunnist esmaabiandja väljaõpet.

Iseseisva tööna tuleb juhendatud õppepraktika põhjal (68 akadeemilist tundi) koostada iseseisvalt lõputöö (tegevusplaan teenust saavale isikule, 16 tundi) ning see kaitsta.

Õppekava järgib Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4 (kompetents b.2.7) kutsestandardis esitatud nõudeid.

NB! Koolituse läbimise järel on võimalik minna taotlema Tegevusjuhendaja, tase 4 kutsetunnistust. Kutse saamise eelduseks on keskhariduse olemasolu. Kutset andev organisatsioon on Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (www.eswa.ee).

Sihtgrupp

Inimesed, kes soovivad tööle asuda tegevusjuhendajana.

Kursuse sisu

I moodul – psüühilise erivajadusega inimene ja erihoolekandeteenused (40 tundi auditoorset tööd)

• Psüühilise erivajadusega inimeste hoolekanne Eestis

• Erihoolekandeteenuste sihtrühmad ja eripära

• Psüühilise erivajadusega inimeste juhendamine

• Raskesti mõistetav käitumine

• Meeskonna- ja võrgustikutöö erihoolekandes

II moodul – erihoolekandeteenuseid kasutavad sihtrühmad (54 tundi auditoorset tööd ja 28 tundi praktilist tööd)

• Psüühikahäired, sh intellektipuue

• Äärmuslik abi- ja toetusvajadus

• Suhtlemise alused ja eripärad suhtlemisel psüühikahäirega inimestega

• Tegevusvõime, eesmärgistatud tegevus

III moodul – klienditöö alused (48 tundi auditoorset tööd ja 30 tundi praktilist tööd)

• Tegevusjuhendaja töövaldkond ja rollid

• Tegevuse analüüs ja kohandamine

• Tegevusvõime hindamine

• Klienditöö meetodid

• Peamised töövõtted igapäevases hoolduses

• Tegevusplaani koostamine, sh tegevusplaani konsultatsioon 2 ak tundi

• Terviseseisundi jälgimine ja ravimiõpetuse alused, sh esmaabiandja väljaõpe 16 ak tundi

IV moodul – Spetsiifilised oskused klienditöös (40 tundi auditoorset tööd ja 10 tundi praktilist tööd)

• Rühmatöö klienditöös

• Raskestimõistetava käitumise juhtimine

• Seksuaalsus ja seksuaalkasvatus

• Teraapilised ja arendavad tegevused klienditöös

V Iseseisev töö (lõputöö) – tegevusplaani koostamine teenust saavale isikule (16 tundi iseseisvat tööd)

Muu info

Koolitus toimub tööpäevadel, kaks kuni kolm korda nädalas.

Koolituse hind sisaldab tasu asutusele juhendatud praktika eest, koolituse materjale (elektroonilisi) ja kohvipause. Koolituse edukalt läbinutele väljastatakse koolituse lõputunnistus mahuga 266 akadeemilist tundi.

Koolitusel tuleb juhendatud praktika põhjal (68 akadeemilist tundi) koostada iseseisvalt lõputöö (tegevusplaan teenust saavale isikule, 16 tundi) ning see kaitsta.

Koolitus sisaldab ka 16 tunnist esmaabiandja väljaõpe koolitus.

  • Kellaaeg: 10.00-17.00
  • Asukoht: Pärnu mnt 67A (IX korrus), Tallinn
  • Kestvus: 266 tundi
  • Sisaldab: 250 tundi auditoorset, millest 250 tundi on auditoorne ja praktiline töö (sh 68 tundi praktikat teenuseosutaja juhendamisel) ja 16 tundi iseseisvat tööd
  • Hind: 2048.00 € + km

Koolituskeskus Luwi on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

 

Enne koolitusele registreerimist, tutvu kindlasti koolituse õppekava (leiad koolituse sisututvustuse juurest) ja õppekorraldusega

Õppekava uurides pööra tähelepanu sellele, kas koolitusega alustamiseks nõutud tingimused on täidetud ning kas õppekava vastab Sinu ootustele ja soovidele. Kui Sul tekkis õppekava kohta mõni küsimus või tunned, et koolitaja peaks arvestama mõne Sinu erisooviga, siis võta meiega kindlasti ühendust! Kontaktid leiad siit👇

 

Koolituskeskusel on õigus vajadusel teha tunniplaanis muudatusi

 


Küsimused ja lisainfo:

Anu Redi

Kliendihaldur 

5081 737
anu.redi@luwi.ee

 

Larissa Andrejeva

Kliendihaldur  (venekeelsed koolitused)

516 0115

larissa.andrejeva@luwi.ee

Registreerumiseks kliki lehe ülaservas paremal nuppu “registreerin” ja sisesta andmed.

Luwi OÜ on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise.


Koolitajad:

Angela Melikhova
Angela Melikhova Angela Melikhova, PhD, on praktiseeriv jurist, 6. taseme andragoog,  20-aastase kogemusega Eesti töö-, sotsiaal-... Loe veel

Angela Melikhova


Angela Melikhova Angela Melikhova, PhD, on praktiseeriv jurist, 6. taseme andragoog,  20-aastase kogemusega Eesti töö-, sotsiaal- ja ühinguõiguse spetsialist. Ta ühendab aktiivselt praktilist tegevust pedagoogilise ja teadusliku tööga paljudes Eesti kõrgkoolides. Külalislektorina koolitab alates 2002. aastast täiskasvanutele mõeldud erialastel  täiendkoolitustel: ettevõtluse korraldamine ja ajamine, personalijuhtimine  (tööõigus), sotsiaaltöötajate ettevalmistamise koolitused.


Iga-aastaselt Angela täiendab oma erialaseid oskusi, osaledes erinevatel koolitustel ja konverentsidel, n.o. sotsiaal-, juriidilised ning täiskasvanuhariduse erikoolitused, osaleb erinevates, sh rahvusvahelistes, projektides. Angela võtab osa Eesti venekeelsete andragoogide koostöövõrgustiku tööst, toetab professionaalset koostööd, nõustades ja koolitades kolleege nende ainevaldkonnas.


Анжела Мелихова, PhD, практикующий юрист, преподаватель взрослых (андрагог) 6 уровня, специалист в области трудового, социального и корпоративного права Эстонии с 20-летним стажем работы. Практическую деятельность активно совмещает с педагогической и научной работой в ряде высших учебных заведений Эстонии. В качестве приглашенного лектора, с 2002 года проводит обучение на курсах дополнительного профессионального обучения взрослых (организация и ведение бизнеса; управление персоналом (трудовое право); подготовка специалистов социальной сферы). 


С тем, чтобы оставаться квалифицированным экспертом в своей области, ежегодно повышает свою профессиональную квалификацию, участвуя в профильном обучении (курсах, семинарах, конференциях) и различных (в том числе, международных) проектах по социально-правовой тематике и проблемам обучения взрослых; принимает участие в работе сети сотрудничества русскоязычных андрагогов Эстонии; поддерживает профессиональное сотрудничество, консультируя и обучая коллег в рамках своей предметной области.

Julia Kašina
Julia Kašina
Sotsiaalteaduste magister, on lõpetanud Tallinna Ülikooli magistratuuri sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse erialal. Аlates 2007.a.... Loe veel

Julia Kašina


Sotsiaalteaduste magister, on lõpetanud Tallinna Ülikooli magistratuuri sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse erialal. Аlates 2007.a. koolitab täiskasvanuid ja noori erinevatel teemadel (HIV, uimastite ja riskikäitumise ennetus, seksuaalkasvatus, eluoskused, organisatsiooni kultuur, strateegiline planeerimine, projektide kirjutamine, organistatsiooni ja meeskonna areng).


Магистр социальных наук, закончила магистратуру Таллиннского Университета по специальности социальный педагог и защита детей. С 2007 года обучает взрослых и молодёжь на разные темы (профилактика ВИЧ, дурманящих веществ, рискованного поведения, половое воспитание, жизненные навыки, организационная культура, стратегическое планирование, написание и ведение проктов, развитие организации и команды).

Katrin Hauk
Katrin Hauk on omandanud Tartu Ülikoolis psühholoogia magistrikraadi 1980. aastal. Aastal 2012 lõpetas ta Eesti Holistilise Teraapia... Loe veel

Katrin Hauk


Katrin Hauk on omandanud Tartu Ülikoolis psühholoogia magistrikraadi 1980. aastal. Aastal 2012 lõpetas ta Eesti Holistilise Teraapia Instituudi holistilise regressiooni terapeudi eriala. Ta on omandanud täiskasvanute koolitaja, tase 6. Hetkel on kutse taastõendamata. Katrin on diplomeeritud psühholoog-pedagoog.


Katrini kogemus koolitaja ja suhtlemistreenerina ulatub 40 aasta taha. Nõustajana on Katrin tegutsenud üle 20 aasta nii Tartus kui ka teistes maakondades. Lisaks nõustamisele valdab ta lahenduskeskset teraapiat ja kognitiivse teraapia meetodeid.


Ta on töötanud Töötukassa kutsenõustaja-psühholoogina, Juhtimise Kõrgema kooli suhtlemistreenerina, Sisekaitse Akadeemias suhtlemispsühholoogia õppejõuna. Alates 2003. aastast tegutseb ta iseseisva ettevõtjana. 


Katrin hoiab end uuendustega kursis peamiselt internetimaterjalide ja erialakirjanduse vahendusel. Ta töötab nii eesti kui vene keeles, vajadusel ka inglise keeles. Klientide seas on olnud inimesi vanuses 19-70 a. 


Katrin ütleb, et on oma klientidele tänulik, sest nendega töötades õpib alati ka ise midagi.

Irina Soldatova
Irina Soldatova on lõpetanud kiitusega 1999. aastal Tallinna Meditsiinikooli sünnitusabi erialal ning omandanud kõrghariduse Tallinna... Loe veel

Irina Soldatova


Irina Soldatova on lõpetanud kiitusega 1999. aastal Tallinna Meditsiinikooli sünnitusabi erialal ning omandanud kõrghariduse Tallinna Kõrgema Rahvatervise Kõrgkoolis 2012. aastal.  Alates 2008. aastast on ta Punase Risti esmaabikoolitaja. Oma teadmisi on ta täiendanud eripedagoogika valdkonnas Tallinna Ülikoolis 2012. aastal. Irina omab 25-aastast töökogemust meditsiinivaldkonnas ning 9-aastast koolitajatöö kogemust. 


Irina on ka litsenseeritud toiduhügieeni koolitaja.  


Ирина Солдатова с отличием окончила Таллиннскую медицинскую школу по специальности акушерство в 1999 году и получила высшее образование в Таллиннской высшей школе общественного здравоохранения в 2012 году. С 2008 года является лектором Красного Креста по оказанию первой помощи. В 2012 году усовершенствовала свои знания в области специальной педагогики в Таллиннском университете. Ирина имеет 25-летний опыт работы в медицинской сфере и 9-летний опыт работы тренером.


Ирина также является лицензированным преподавателем гигиены питания.

Irina Gulova
Lõpetas 2018 Vene Föderatsiooni Gertseni nimelise Pedagoogilise Ülikooli Defektoloogia osakonnas oligofreenopedagoogika (vaimse... Loe veel

Irina Gulova


Lõpetas 2018 Vene Föderatsiooni Gertseni nimelise Pedagoogilise Ülikooli Defektoloogia osakonnas oligofreenopedagoogika (vaimse alaarengu pedagoog) magisteri, 2019.aastal sai kõrghariduse põhjal täiendava diplomi „õpetaja-logopeed“.  Alates 2011.aastast töötab koolis õpiraskustega lastega.


Oma töös peab oluliseks lapsevanematega suhtlemist, laste arengut ja toetamist.


В 2018 году закончила магистратуру факультет  олигофренопедагогики на кафедре дефектологии Российского Государственного педагогического университета им. Герцена. В 2019 году на базе высшего образования получила диплом «Учитель-логопед».


С 2011 года работает в школе с детьми с особыми образовательными потребностями и трудностями в обучении.


В своей работе ценит общение с родителями, оказание помощи и поддержки развития детей.

Eduard Ristoja
Eduard Ristoja on litsenseeritud esmaabiõpetaja, täiskasvanute koolitaja (andragoog) tase 5, omab Tartu Ülikooli magistrikraadi... Loe veel

Eduard Ristoja


Eduard Ristoja on litsenseeritud esmaabiõpetaja, täiskasvanute koolitaja (andragoog) tase 5, omab Tartu Ülikooli magistrikraadi terviseteadustes ning ta on lõpetanud Tallinna Ülikooli erialase pedagoogika eriala, lisaks omandab ta doktorikraadi Saint-Peterburi Ülikoolis. Tal on aastatepikkune õpetajatöö kogemus Tallinna Tervishoiukõrgkoolis ja Sisekaitseakadeemias, sh esmaabiõpetaja kogemus üle 5 aasta. Ta on töötanud üle 10 aasta Tallinna kiirabis ja intensiivravi osakonnas ning hetkel töötab ta Terviseametis. Eduard täiendab igal aastal enda teadmisi ja oskusi täienduskkoolitustel ja rahvusvahelistel konverentsidel. Ta on lapsevanem paljulapselises peres, neljale lapsele.


Эдуард Ристойя – лицензированный преподаватель первой помощи, педагог для взрослых (андрагог) 5 уровня, отец 4 детей, магистр медицинских наук, закончил Тартуский университет, факультет профессиональной педагогики Таллиннского университета, учится в докторантуре Санкт-Петербургского университета. Имеет многолетний опыт преподавания в Таллиннской школе здравоохранения и Академии внутренних дел, в том числе более 5 лет преподаёт первую помощь. Более 10 лет работал в Таллиннском отделении скорой помощи и интенсивной терапии, в настоящее время работает в Департаменте здравоохранения. Ежегодно Эдуард совершенствует свои знания и навыки посредством повышения квалификации и участия в международных конференциях.

Soovin saada koolituspakkumisi

Sisesta enda e-posti aadress ning saa parimad koolituspakkumised meilile

Mida kliendid meist arvavad?

Mailika Rist"Tugiisiku
koolitus"
jaanuar-mai
2021

Sain Luwi koolituse kohta infot oma KOV-st tööandja käest ja Facebooki-st. Meeldis, et koolitust sai läbida Zoomi keskkonna vahendusel. Palju uut ja huvitavat informatsiooni sain. Teiste lektorite kogemuste jagamine andis meelekindlust. Minu grupis olid sõbralikud ja abivalmid kaasõpilased.